Acondicionament del terreny

CODIUDESCRIPCIÓPREU
RE0012

Comacció de Pison vibrant en sòls mitjans

Compacció manual de superfície feta amb un vibrant corró automàtic Pison 300/600 kg, per a allotjament i compliment, a motius mitjans, amb un grau de compactació de fins a un 90% de proctor normal.

5,54 €
RE0078m

Farcit de fissura amb morter de Sika Monotop 612.

Ompliu la fissura amb Sika Monotop 612, ajustant -se convenientment, de manera que un i enganxeu els dos llavis de la fissura, passeu cap al pla de la paret de ceràmica.

10,59 €
RE0508

Obertura i excavació de pous per a nous arcs

Obertura i excavació de pous per a la nova xarxa enterrada de col·leccionistes, formació d'arcs a peu i passant, d'interior variable entre 50x50 i 80x80 cm. i la profunditat mitjana 0,75/ 0,90 m, fins i tot la retirada manual de les terres existents i la càrrega en contenidors portàtils situats a les carreteres públiques, P.P. RESTITACIÓ, nivell de nivell i establiments establerts un 2% des dels punts d’origen al peu de l’evacuació del punt baix i del punt final. Unitat completament executada i preparada per rebre la canonada del col·leccionista.

47,78 €
RE0507m

Obertura i excavació de rases en col·leccionistes enterrats

Obertura i excavació de fosses per a la nova xarxa enterrada de col·leccionistes d’amplada variable entre 0,60 m i 0,90 i 0,95 cm de profunditat mitjana, fins i tot la retirada manual de terres existents i la càrrega en contenidors portàtils situats a les carreteres públiques, P.P. RESTITACIÓ, nivell de nivell i establiments establerts un 2% des dels punts d’origen al peu de l’evacuació del punt baix i del punt final. Unitat completament executada i preparada per rebre la nova canonada de col·leccionista

44,08 €
RE0013

Ret

Sloper Manual Reduint per a l’allotjament del sol i de l’aplicació, amb un gruix de 0,40 m, en un terreny dur, fins i tot picat i desmuntat amb fonaments solts, eliminació de terres i càrrega del camió per al transport posterior a l’abocador.

33,18 €
RE0015u

Tasta de la Fundació a la Fundació.

Tastació de profunditat de 80 cm, per a la inspecció de la fundació, que inclou la demolició del paviment, la solera i l’excavació del terreny amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual per a un farcit posterior, estès i compactat amb les seves pròpies terres.

315,32 €