Climatització

CODIUDESCRIPCIÓPREU
RE0558u

Desmuntatge i reinstal·lació d'unitat d'aire condicionat

Desmuntatge d'unitat d'aire condicionat exteiror o interior amb recuperació i posterior reinstal·lació i posada en marxa de la unitat, fins i tot ajudes d'obra, retirada i càrrega de runa, accessoris i mitjans auxiliars.

64,82 €