Evacuació d'aigües

CODIUDESCRIPCIÓPREU
RE0022m

Demolició cimera amb recuperació, menys de 20 m

Demolició de la cimera de ceràmica i els elements secundaris, amb la recuperació de les peces desmuntades per a una possible reutilització, fins i tot apilades en lloc que es designi per a aquesta, selecció, classificació per mides, classes i estat de conservació i neteja a menys de 20 m d'alçada, Fins i tot els mitjans de seguretat i l’aixecament i l’alta, amb retirada de deixalles per al transport posterior.

1,44 €
RE0068

Desmuntatge de rajoles corbes antigues amb recuperació. Alçada <20 m

Desmuntatge de la cobertura de les rajoles ceràmiques antigues corba i elements secundaris, preparats per al canal i la manta, amb la recuperació de les peces desmuntades per a una possible reutilització, fins i tot apilades en lloc que està designada per a aquesta, selecció, classificació per mides, classes i estat de conservació, i la neteja, col·locada menys de 20 m d’alçada, inclosos els mitjans de seguretat i la càrrega i la descàrrega elevades, amb retirada de deixalles per al transport posterior.

10,28 €
RE0338u

PVC-1110 Substitució del lavabo horitzontal, dimensions 250x250 mm.

Sip de PVC sifonic per a fundes planes amb una sortida horitzontal de dimensions de diàmetre de 110 mm i 250x250 mm, i amb un cremallera de PVC estabilitzat contra la radiació ultraviolada i el xoc tèrmic, segons UNE-In 1253, fins i tot la retirada del lavabo deteriorat, realitzat per drenar-se de la Xarxa general, completament instal·lada i demostrada segons DB-HS-D del CTE, neteja, càrrega i retirada de runes al camió o al contenidor i sense transport a abocador

103,73 €
RE0378u

Sip sifonic per a banys, terrasses o patis

Lavabo sifònic per a banys, terrasses o patis, amb una sortida horitzontal o vertical de 50 mm de diàmetre i unió per articulació enganxada. Amb cos de PVC i reixeta d’acer inoxidable. D’acord amb DIN 19599 i DIN 1299. amb una velocitat d’evacuació de 0,43 LIS, segons ISO DIS 9896. Fins i tot rodant a la xarxa general.

149,05 €