Aparells d'elevació

CODIUDESCRIPCIÓPREU
RE0022m

Demolició de carener amb recuperació, a menys de 20 m

Demolició de carener ceràmic, i elements secundaris, amb recuperació de les peces desmuntades per a la seva possible reutilització, fins i tot apilat en lloc que es designi per a això, selecció, classificació per grandàries, classes i estat de conservació, i neteja col·locada a menys de 20 m d'alçada, fins i tot mitjans de seguretat, i d'elevació càrrega i descàrrega, amb retirada de runa per a posterior transport a abocador.

1,44 €
RE0147u

Elevador vertical minusvàlids ENIER ENI ENININ 1200x950.

Subministrament i instal·lació d'unitat elevador vertical hidràulic de petit recorregut per a persones amb mobilitat reduïda, ENIER LLEVANT, model ENI ENININ, plataforma de dimensions 1200x950 mm, càrrega útil 225 kg, dues parades, sistema de tracció hidràulica amb vàlvules de potència anti-retorn, velocitat 0,10 m / s, alimentació monofàsica 230 v, doble embarcament a 180 graus amb porta manual de cabina pintada amb policarbonat transparent i pany elèctrica, polsadors d'enviament a planta a l'interior de l'habitacle, polsador stop a plataforma, elements de seguretat i agafador recte inoxidable, carrosseria pintada en color Ral 7035-gris, tancaments perimetrals, porta i baranes; totalment instal·lat, connexionat i comprovat el seu corrrecto funcionament, homologacions i certificat d'instal·lació.

9.195,19 €