Impermeabilitzant

CODIUDESCRIPCIÓPREU
RE0059u

Impermeabilització de drenatges de sumidària a la terrassa

Reparació de la impermeabilització de drenatge vertical a la coberta plana, constituïda per: Primer Lay de 80 cm la part superior, 30 gr/dm² i armadura de feltre de polièster, unida al suport, al bol i entre ells. El Stowaway estarà entre les dues bandes de reforç i la membrana de la impermeabilització del terrat per sobre de les dues (no incloses).

18,85 €
RE0084m

Impermeabilització de la coronació de la paret més, de 15 cm d'ample.

Impermeabilització de la coronació de la coberta de la coberta, constituïda per: imprimació d’asfalt amb tipus d’emulsió anionica bituminosa EA i full de betum modificada amb el SBS Elastomero, tipus LBM (SBS) -30-30-FP, totalment adherit al suport slorinal. Per a la impermeabilització de la coronació de la paret, es realitzarà l’aixecament de l’albardilla i després de col·locar la impermeabilització es restaurarà (no inclòs).

8,88 €
RE0058

Impermeable cobert de pintura de poliuretà, armat.

La impermeabilització no destructiva de teulades planes, terrasses o balcons que es poden realitzar a sobre del sòl fix, aplicant dues capes de revestiment impermeable basats en líquid de poliuretà monocomponent armat amb teixit de fibra de vidre i una capa d’acabat elastoplàstic de pintura elastoplàs Fins i tot netejant i sanejat del suport abans de la col·locació de la impermeabilització.

20,53 €
RE0343

Medianera Waterproofing, des de la terrassa contigua.

Impermeabilització de medianes basades en una emulsió bituminosa modificada amb cautxú, tipus EA, 1 gr/cm³ de densitat, aplicat en dues capes i fred, segons la UNE 104231.

9,36 €
RE0003

Pintura de plàstic de Lisa blanca interior

Pintura de plàstic amb textura llisa, blanc, acabat mat, en parets horitzontals i verticals de guix o guix, de fons i dues mans acabades (rendiment: 0,125 l/m² cada mà).

6,86 €