Senyalització i equipament

CODIUDESCRIPCIÓPREU
RE0024u

Plataforma de tisora, per a 15 metres i capacitat de 1000 kg (1 d)

Ús de la plataforma de tisores dièsel per a la màxima alçada del treball igual a 15 m, fora, a l’àrea metropolitan senyalització.

211,33 €
RE0039m

Protecció anticaidal Marca d'objectes per a la protecció de la vorera. Amb lloguer durant 1 mes.

Subministrament, muntatge i desmuntatge de la marquesina de protecció anticaidal, formada per estructura tubular basada en fotogrames o mòduls de perfils metàl·lics galvanitzats, formació de pas més baix per a vianants, barres creuades, visera inclinades a 30º i voladís fins a 1,50 m, plaques de la quallada superior metal·lica de la quallada transversal i transversal i S'ha corregit a marcs, suportats en cargols de nivell i placa base, inclosa la senyalització de la zona de treball

32,04 €