Demolició d'estructures i fonaments

CodiUDescripcióPreu