Ventilació

CODIUDESCRIPCIÓPREU
RE0228m

Conducte ventilació per extractor forçat a locals, tub PVC-125.

Instal·lació de conducte de ventilació per extracció aire viciat en interior bany i / o lavabo de local comercial, mitjançant disposició, fixat a sostre de forjat, de tub de PVC-125 mm, peça de derivació T-125 i entroncament a tub alumini flexible Espiroflex -125 fins a la unitat de l'extractor forçat, fins i tot obertura de buit passant en façana exterior i reixeta exterior 25x24 alumini lacat blanc. Totalment instal·lat i connexionat.

25,21 €
RE0353u

Ventilació mecànica Balcó, amb extractor S & P Silent 100 m³ / h.

Subministrament i instal·lació d'extractor ventilador aire forçat, unitat S & P silent 100 (100 m³ / h) fins i tot p.p. 1,50 m conducte de Biflex 110 alumini a exteriors o shunt; extractor connectat a línia elèctrica i comnutado amb l'interruptor de la dependiencia. Totalment instal·lat en fals sostre, connexionat i comprovat el seu correcte funcionament.

124,04 €