Lluernes

CODIUDESCRIPCIÓPREU
RE0026

Claraboya va augmentar de 3 a 6 m² sense ús

Claied de claraboya, fins i tot urpes d'ancoratge i accessoris, de 3 a 6 m², amb retirada de deixalles i càrrega, sense incloure el transport a l'abocador, segons NTE/ADD-18.

23,70 €