Lluernes

CODIUDESCRIPCIÓPREU
RE0026

Aixecat claraboia de 3 a 6 m² sense aprofitament

Aixecat de claraboia, fins i tot arpes d'ancoratge i accessoris, de 3 a 6 m², amb retirada de runa i càrrega, sense incloure transport a l'abocador, segons NTE / ADD-18.

23,70 €