Equipament de cuina

CODIUDESCRIPCIÓPREU
RE0228m

Conducte de ventilació per a l'extractor forçat a les instal·lacions, tub PVC-125.

Instal·lació del conducte de ventilació per a l'extracció d'aire vitalitzat al bany i/o neteja de locals comercials, per disposició, fixat a sostre forjat, tub PVC-125 mM, part de derivació T-125 i un tub d'alumini splicable Spiroflex -125 a la unitat d'extracció forçada , incloent una obertura d’un forat interior a la façana exterior i alumini lacat blanc de 25x24. Completament instal·lat i connectat.

25,21 €
RE0031

Mobles de cuina

Caixats de bancs, armaris i prestatges de cuina, amb refresc de deixalles i càrregues al camió o al contenidor.

31,84 €
RE0027u

Placa d’acer de 12/16 mm de 12/16 mm.

Realitzant perforacions de 12/16 mm en placa d'acer de 10 mm de gruix amb màquina de perforació de bancs, fins i tot eliminació de l'excés de material i la neteja.

2,22 €