Climatització

CODIUDESCRIPCIÓPREU
RE0076

DeJo DeJo deJo de Viguetas de Concrete

Demolició de DeJo de Vies de formigó, amb martell i compressor pneumàtic, retirada de deixalles i càrrega al camió o al contenidor.

59,43 €
RE0125

Demolició de formigó reforçat forjat, amb bigues metàl·liques.

Demolició forjada de formigó unidireccional reforçada amb caminants metàl·lics formats per IPE-IPN, entrevista de boves de ceràmica o formigó i capa de compressió de formigó, amb suports manuals, martell de compressor i equips Oxycort, fins i tot el paviment elevat, neteja proporcional de neteja, recollida, retirada i càrrega manual de càrrega de càrrega manual de càrrega runes al camió o al contenidor.

66,65 €
RE0060

Mortar de ciment exterior de paret exterior/interior, gruix inferior o igual a 3 cm

Pic de paret extern/interior amb recobriments de morter de ciment, amb una meitat o igual a 3 cm de gruix, i Revoco articular picat, executat per procediment mecànic mitjançant un petit martell pneumàtic actuat amb un compressor portàtil; Fins i tot la retirada i la càrrega de deixalles en contenidor o camió per al transport d’abocadors, va mesurar la superfície executada a la cinta sense deducció de buits.

6,99 €