Fals sostre

CODIUDESCRIPCIÓPREU
RE0074

Demolició de falses plaques desmuntables de les plaques.

Demolició de falses de plaques registrades de plaques de guix, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals es manté. Fins i tot part proporcional de la demolició de corretges, perfils de suport i estructures de suspensió, feixos falsos, tabicas, motllures, cornises i subhastes, neteja, recollida, retirada i càrrega manual de runes al camió o al contenidor.

9,48 €
RE0071

Demolició falsa de guix

Demolició del sostre de guix fix fals, <2,50 m d'alçada, amb càrrega de retirada i contenidor, sense transport d'abocament.

8,46 €
RE0202u

Empotrada Luminary Type Downlight. 250 mm.

Subministrament i instal·lació del sostre Downlight, de 250 mm de diàmetre, per a 2 làmpades fluorescents Tc-D de 26 W; amb setge exterior i cos interior d'alumini injectat, lacat, blanc; Reflector d’alumini d’alta puresa i llast magnètic; IP 20 Protecció i aïllament de classe F. Fins i tot làmpades, accessoris, suports i material auxiliar. Completament muntat, connectat i demostrat

120,41 €
RE0018u

Execució de cala d'inspecció de forjat amb fals sostre

Ajudes de paleta per a l'execució de cala per a la inspecció visual de la cara inferior de forjat a una alçada de fins a 3,00 m, consistent en obertura de buit en fals sostre, de dimensions 0,50x0,50 m, amb mitjans manuals. Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció prèvia de la zona de treball, retirada i transport de runa i neteja. No inclou: mitjans auxiliars per a altures superiors a 7 m, ni reposició de fals sostre, revestiments i acabats.

31,35 €
RE0321

Fale sostre desmuntable amb plaques de guix 60x60, amb vinil blanc.

Falsa sostre elaborat amb placa laminada de 60x60x1 cm, amb una cara coberta per una fulla de vinil blanc, amb vores quadrades, amb una vista sostenible del perfil de perfil primari i secundari lacat lacat, acabat perimetral amb un perfil angular blanc i suspès per galvanitzat galvanitzat Peces metàl·liques, segons NTE/RTP-17.

16,63 €
RE0361

Falsa sostre continu de la placa de guix 15 mm, amb estructura auxiliar.

Falsa sostre continu format amb una placa de guix de 15 mm, amb una vora sintonitzada, a l'estructura longitudinal del professor 60x27x4 mm, i parts transversals del mateix perfil i seguint els vessants de les fundes, ancoren amb la vareta penjada, fins i tot la part proporcional de les peces de les peces de les peces de les peces de les peces trossos de penjat, anivellament, disparador i tractament articular

36,59 €
RE0318

Falsa sostre continu de plaques de guix N13.5, amb motllura perimetral.

Falsa sostre continu format amb una placa de guix de 15 mm, amb una vora refinada, en una estructura longitudinal de professor de 60x27 mm. i perfil perimetral de 30x30 mm, àncora penjada de les varetes, fins i tot part proporcional del modelat de poliestirè perimetral pres amb adhesiu (per triar per la direcció opcional entre 6 mostres) amb una repercussió d’1,80 m de modelat per m² de fals sostre, anivellament i tractament de les articulacions , a punt per pintar.

23,41 €
RE0007m

Falts de guix, taba i biga de safata 20x30 cm.

Falta feix contínua de secció de 20x30 cm, amb dos costats de les plaques de guix, fixades per la punxa penjoll.

16,14 €
RE0001

Ferrocarril de la placa de guix, nervat, 100x60 cm

Placa PMPyol, nerviosa, 100x60 cm i 8 mm de gruix, 20 mm de gruix total.

13,21 €
RE0006m

Pestanya de guix vertical en canvi de fals nivell de sostre continu 20 cm

TABA vertical en lloc d’un nivell de sostre fals continu, format amb plaques llises de guix, per tancar un espai de 20 cm d’alçada.

15,47 €
RE0344

Placa de teulada falsa decorada 60x60 cm, en subministrament estructural.

Falsa coberta elaborada amb plaques de guix decorades de 60x60 cm, recolzades amb Esparo i pasta de guix, segons NTE/RTC-16.

23,11 €
RE0320

Plaques de guix LISA 100x60 fixes fixes i modelat perimetral senzill.

Falsa fixada fixa feta amb plaques llises de 100x60 cm, recolzades amb Esparto i pasta de guix, segons NTE/RTC-16, fins i tot part proporcional del modelat perimetral per triar entre l’adreça opcional entre 6 mostres amb una repercussió d’1,80 m de motlle per m² per m² de fals sostre. Nota: l’elecció entre 2 models triats anteriorment per la D.F.

30,45 €
RE0123u

Sida de maçoneria per al reconeixement estructural

Ajuda de maçoneria per a l’execució de tastos de verificació en el reconeixement estructural de l’edifici existent, que consisteixen en 6 tast Les sabates troben i 4 tastos d’aproximadament 0,40x0,40 en el terrat d’habitat Inclou les bastides necessàries i els mitjans auxiliars, l’eliminació de les deixalles, l’excés de material i la neteja final.

810,49 €