Maquinària

CODIUDESCRIPCIÓPREU
REU0483h

3 m Regla vibrant.

4,67 €
REU0479h

300 kg de safata vibrant, amplada de treball de 70 cm, reversible.

7,85 €
REU0131h

Camió de bany de 18tn.

47,00 €
REU0136h

Camió de grues automàtics de 16 m.

49,50 €
REU0348h

Compressor dièsel portàtil 4 m³/min.

4,70 €
REU0185h

Compressor portàtil dièsel 10 m³/min.

8,80 €
REU0142h

Cuba 7000L Camió per a reg.

31,00 €
REU0727d

DIARCED DIESEL PADIEL PAD32, HA 32px, alçada de treball a 32 m, amb una cistella de treball de 2,44x0,8 m, i una càrrega màxima 250 kg, fins i tot l’impacte del transport, manteniment i una assegurança de responsabilitat civil.

258,50 €
REU0067h

Elements i equips auxiliars per a soldadura elèctrica.

3,09 €
REU0184h

Enderrocar martell pneumàtic

4,08 €
REU0203h

Equip d'injecció de resina

1,22 €
REU0350h

Equip de pressió a raig

3,75 €
REU0804u

Equip i mitjans auxiliars per a l'execució d'assaigs i proves de laboratori.

45,00 €
REU0179d

Equipament, màquina de lloguer per a fluids Mortero, Sistema de reforç de Mecanoviga, Putzmeister Spraybo D5.

35,00 €
REU0576h

Equips d’aigua a pressió, màquina elèctrica de Karcher 90-110 barres, per a aigua nebulitzada o atomitzada

5,50 €
REU0787h

Equips de raig de sorra.

2,88 €
REU0139h

Excavador mixt JCB 3CX HAMMER.

37,50 €
REU0128h

Excavadora mixta JCB 3CX CAZZO/PASSA WORING.

35,00 €
REU0484h

Fragasadora mecànica de formigó.

18,15 €
REU0448h

Gasolina Chainsaw, a 50 cm de l'espasa i 3,2 CV de potència.

3,55 €
REU0788h

Grup de potència insonorat, de tres fases, 45 KVA.

5,50 €
REU0264u

Hilti / Kango Demolish Elèctric Hammer.

16,00 €
REU0768h

Lloguer de màquines d’injecció per bombardeig de morter estructural en el reforç de la bobina, MVV-MVH Mecanoviga o tipus similar.

3,50 €
REU0022d

Lloguer de trituració gran manual, amb discos de tall

6,10 €
REU0109d

Lloguer elèctric de ranura, gran.

5,30 €
REU0692h

Machine, Sander Application en paviments de fusta, equipat amb rodets de paper de sorra i sistema de succió.

4,25 €
REU0133h

Màquina de corrons compactor 4.2 TN.

32,00 €
REU0274

Màquina de neteja d'aigua a superfícies exteriors, Karcher 4 barres

0,90 €
REU0051h

Màquina per a la insuficiència de l’aïllament a les cambres d’aire.

12,95 €
REU0482h

Màquina, 2 tn de descàrrega frontal. de càrrega útil.

9,45 €
REU0388h

Màquina, General de tres fases GRUP 45 Kilovatos insonoritzat

5,34 €
REU0540h

Màquina, pintura de poles equipada amb disces de metall.

2,90 €
REU0132h

Màquina, Roller de compactació 12 Tn.

26,00 €
REU0129h

Martell auxiliar rotatiu.

44,00 €
REU0213h

Mesclador-bomba per a morters i guixos projectats, 3 m³/h.

7,96 €
REU0138h

Mini excavadora retro JCB 1CX amb martell.

37,50 €
REU0127h

Mini excavadora retro jcb 1cx cazo/cartera.

31,50 €
REU0021d

Model comercial de perforació pesada

35,00 €
REU0733d

PAD12 DIA RENDA DE RENDA DE RENTAMENT ARMADA Plataforma 12 m Alçada màxima de treball, amb cistella de 142x76 cm i càrrega màxima 225 kg, fins i tot impacte en l’assegurança de manteniment i responsabilitat civil.

84,50 €
REU0734d

PAD16 RENDA DE LLOGRADA ARMAL ESTRADA PLAÇA DE L’ALTRA DE TREBALL DE MAXIA, amb CASETA 142X76 cm i càrrega màxima 225 kg, inclosa la repercussió de repercussió de lliurament, el manteniment i l’assegurança de responsabilitat civil.

99,75 €
REU0534u

Perforació rotativa de 50-80 mm, en formigó forjat, proteccions i neteja final

80,00 €
REU0343h

Pinzell mecànic de filferro

8,06 €
REU0143h

Pisón Roller Compactor 300/600kg.

28,00 €
REU0014d

Plataforma de tisora ​​dièsel per a l'alçada màxima del treball igual a 15 m, a l'exterior, a la zona metropolitana de València, capacitat màxima de 1000 kg, assegurança de trànsit i àrea de treball de senyalització

72,80 €
REU0219u

Plataforma Minusvalid Ascensor Eni Eninin 1200x950 amb tancaments exteriors i barana.

8.812,32 €
REU0423h

Polistre per a cristal·litzats o polits amb paviments de pedra o terratzo, compostos per llana d’acer o esponja sintètica.

2,35 €
REU0141h

Polució de càrrega de pneumàtics 102cv, 1,7 m³carga.

45,00 €
REU0422h

Porta per a paviments de pedra o terratzo, compostos per plats giratoris als quals s’acoblen una sèrie de dents abrasives, refrigerades amb aigua.

4,45 €
REU0255u

Porta to Work Herms Dit 289

1,35 €
REU0140u

Porte mini retroexcavador a peu de treball.

70,00 €
REU0349h

Pressió mitjana del compressor dièsel portàtil 14 m³/min.22

15,85 €
REU0204h

Simulacre mecànic

2,35 €
REU0819m

Taulell de granit nacional, Blanc Cristall polit, de longitud variable, 60 cm d'amplada i 2 cm de gruix, cantell simple recte, amb les vores lleugerament bisellades, formació de 1 buit amb els seus cantells polits, i cimal perimetral de 5 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora recte.

190,00 €
REU0144h

Transport i càrrega camió 12t 10m³ 3 eixos.

42,00 €
REU0130h

Truck bolcat de 6/8tn.

32,00 €
REU0137h

Volvo ECR58 Rotació.

36,00 €