Mà d'obra

CODIUDESCRIPCIÓPREU
MOU0007h

1 aplicador oficial de productes aïllants.

17,93 €
MOU0029h

1 aplicador oficial de productes aïllants. Nivell professional VIII (Font: Ive).

17,93 €
MOU0050h

1a col·locació oficial de pedra natural. Nivell professional VIII (Font: Ive).

17,93 €
MOU0017h

1er aplicador oficial de fulls impermeables. Nivell professional VIII (Font: Ive).

17,93 €
MOU0076h

1er instal·lador oficial de captors solars. Nivell professional VIII (Font: Ive).

17,93 €
MOU0073h

1er instal·lador oficial de recobriment flexible. Nivell professional VIII (Font: Ive).

17,93 €
MOU0075h

1er oficial de cristall. Nivell professional VIII (Font: Ive).

17,93 €
MOU0049h

1er oficial de cristall. Nivell professional VIII (Font: Ive).

17,93 €
MOU0015h

1er oficial de cristall. Nivell professional VIII (Font: Ive).

17,93 €
MOU0035h

1er oficial de Fontanero. Nivell professional VIII (Font: Ive).

17,93 €
MOU0047h

1er oficial de fusteria. Nivell professional VIII (Font: Ive).

17,93 €
MOU0042h

1er oficial de metall. Nivell professional VIII (Font: Ive).

17,93 €
MOU0022h

1er oficial de soldadors. Nivell professional X (Font: IVE).

17,93 €
MOU0033h

1er oficial de Solidor. Nivell professional VIII (Font: Ive).

17,93 €
MOU0038h

1er oficial plasterista. Nivell professional VIII (Font: Ive).

17,93 €
MOU0001h

1er oficial plasterista. Nivell professional VIII (Font: Ive).

17,93 €
MOU0003h

1er Pintor Oficial. Nivell professional X (Font: IVE).

17,93 €
MOU0013h

1r Locksmith. Nivell professional VIII (Font: Ive).

17,93 €
MOU0031h

1r oficial d’electricitat. Nivell professional VIII (Font: Ive).

17,93 €
MOU0005h

1r oficial en construcció. Nivell professional VIII (Font: Ive).

17,93 €
MOU0046h

2a fontaneria oficial. Nivell professional IX (Font: IVE).

17,22 €
MOU0040h

2n oficial de construcció. Nivell professional IX (Font: IVE).

17,22 €
MOU0018h

Aplicador aplicador de fulls aquàtics. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0030h

Aplicador de productes aïllants. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0008h

Aplicador de productes aïllants. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0067h

Assistent administratiu. Nivell Professional IX (tipus de lletra: ive).

17,22 €
MOU0032h

Assistent d'electricista. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0058h

Assistent d’estructura. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0060h

Assistent de Cerrajero. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0014h

Assistent de Cerrajero. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0016h

Assistent de cristall. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0039h

Assistent de Fontanero. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0048h

Assistent de fusteria. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0012h

Assistent de muntatge de tancaments industrials.

15,50 €
MOU0025h

Assistent de muntatge estructurista metàl·lic. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0072h

Assistent de muntatge previ previ. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0010h

Assistent de muntatge previ previ. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0053h

Assistent de Pavement Puller. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0004h

Assistent de pintor. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0051h

Assistent de Placer Natural Stone. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0020h

Assistent de revocament. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0034h

Assistent de Solidor. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0027h

Assistent estructurista i formigó reforçat. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0070h

Assistent muntat a l'estructura de fusta. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0056h

Assistent muntat a l'estructura metàl·lica. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0064h

Auxiliar tècnic. Nivell professional V (Font: IVE).

20,58 €
MOU0066h

Coordinador Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE).

25,00 €
MOU0065h

Delineant. Nivell professional VII (Font: IVE).

18,36 €
MOU0081h

Director Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE).

30,00 €
MOU0045h

Especialista Anclajes. Nivell professional VII (Font: Ive).

18,36 €
MOU0028h

Especialista en maçoneria en costura estàtica. Nivell professional VII (Font: Ive).

18,36 €
MOU0043h

Especialista en metalls. Nivell professional VII (Font: Ive).

18,36 €
MOU0082h

Especialista en obres verticals externes, penjats per arnes. Nivell professional VII (Font: Ive).

18,36 €
MOU0044h

Especialista en preparació epoxi. Nivell professional VII (Font: Ive).

18,36 €
MOU0037h

Falsa assistent de muntatge de sostres. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0041h

Gestor de metalls. Nivell professional V (Font: IVE).

20,58 €
MOU0074h

Instal·lador assistent de recobriment flexible. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0077h

Instal·lador assistent de Sun Colleaders. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0079h

Instal·lador de paviments de fusta. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0078h

Instal·lador oficial de paviment de fusta 1er. Nivell professional VIII (Font: Ive).

17,93 €
MOU0069h

Mound oficial de 1 estructura de fusta. Nivell professional VIII (Font: Ive).

17,93 €
MOU0055h

Mound oficial de 1 estructura metàl·lica. Nivell professional VIII (Font: Ive).

17,93 €
MOU0026h

Oficial 1 d’estructures i forma de formigó reforçat .. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0057h

Oficial 1 d’estructures. Nivell professional VIII (Font: Ive).

17,93 €
MOU0059h

Oficial 1 de Cerrajero. Nivell professional VIII (Font: Ive).

17,93 €
MOU0054h

Oficial 1 de Cerrajero. Nivell professional VIII (Font: Ive).

17,93 €
MOU0019h

Oficial 1 de revocament. Nivell professional VIII (Font: Ive).

17,93 €
MOU0024h

Oficial 1 Metructurista Metaly Structuristic. Nivell professional VIII (Font: Ive).

17,93 €
MOU0036h

Oficial 1 Munter de falsos Ceoles. Nivell professional VIII (Font: Ive).

17,93 €
MOU0002h

Pawn plasterista ordinari. Nivell professional XII (Font: IVE).

14,00 €
MOU0023h

Peó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE).

15,50 €
MOU0021h

Peó especialista en revocament. Nivell professional XI (Font: IVE).

15,50 €
MOU0006h

Peó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE).

14,31 €
MOU0009h

Plaques interiors interiors oficials del primer instal·lador. Nivell professional VIII (Font: Ive).

17,93 €
MOU0071h

Prefabricados interiors oficials. Nivell professional VIII (Font: Ive).

17,93 €
MOU0052h

Primer pagament oficial de paviments. Nivell professional VIII (Font: Ive).

17,93 €
MOU0011h

Primer recinte industrial oficial.

17,93 €
REU0826

Repercusió per m² de superfície construïda d'obra de de demolició de tota mena d'elements constructius, fusteries, instal·lacions i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu no inclou el transport.

7,00 €
REU0822

Repercussió per m² de superfície rehabilitada d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la reposició de l'instal·lació elèctrica formada per: posada a terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa general de protecció, línia general d'alimentació, centralització de comptadors, derivacions individuals i xarxa de distribució interior, amb un grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.

8,16 €
MOU0068h

Tècnic especialista. Nivell professional II (Font: IVE).

30,00 €
MOU0063h

Tècnic. Nivell professional III (Font: IVE).

22,00 €