Mà d'obra

CODIUDESCRIPCIÓPREU
MOU0052h

1a Polter oficial de paviments. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0069h

1er muntador d'estructura de fusta oficial. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0017h

1r aplicador oficial de làmines impermeabilitzants. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0078h

1r instal·lador oficial de paviments de fusta. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0067h

Administració adjunta. Levell Professional IX (Font: IVE).

17,22 €
MOU0016h

Ajudant de vidre. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0018h

Assistent aplicador de fulls d'impermeabilització. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0030h

Assistent aplicador de productes aïllants. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0008h

Assistent aplicador de productes aïllants. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0032h

Assistent d'electricista. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0070h

Assistent d'estructura de fusta muntatge. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0056h

Assistent d'estructura metàl·lica. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0027h

Assistent d'estructuració i fàbrica de formigó armat. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0025h

Assistent d'estructuració metàl·lica. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0058h

Assistent d'estructures. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0079h

Assistent d'instal·lador de paviment de fusta. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0048h

Assistent de fuster. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0039h

Assistent de lampista. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0012h

Assistent de muntatge de recintes industrials.

15,50 €
MOU0004h

Assistent de pintor. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0053h

Assistent de polir en pols. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0020h

Assistent de Revalls. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0060h

Assistent de serralleria. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0014h

Assistent de serralleria. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0037h

Assistent de suports falsos falsos. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0034h

Assistent SIDERER. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0064h

Auxiliar tècnic. Nivell professional V (Font: IVE).

20,58 €
MOU0051h

Col·locació assistent de pedra natural. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0066h

Coordinador Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE).

25,00 €
MOU0065h

Delineant. Nivell professional VII (Font: IVE).

18,36 €
MOU0081h

Director Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE).

30,00 €
MOU0045h

Especialista en ancoratges. Nivell professional VII (Font: IVE).

18,36 €
MOU0028h

Especialista en maçoneria en costura estàtica. Nivell professional VII (Font: IVE).

18,36 €
MOU0043h

Especialista en metall. Nivell professional VII (Font: IVE).

18,36 €
MOU0082h

Especialista en obres verticals exteriors, penjades de l'arnès. Nivell professional VII (Font: IVE).

18,36 €
MOU0044h

Especialista en preparació epoxi. Nivell professional VII (Font: IVE).

18,36 €
MOU0041h

Gestor de metalls. Nivell professional V (Font: IVE).

20,58 €
MOU0074h

Instal·lador assistent de capa flexible. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0077h

Instal·lador assistent de col·leccionista solar. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0076h

Instal·lador de col·leccionista solar oficial. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0072h

Interior prefabricat d'assistent muntat. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0010h

Interior prefabricat d'assistent muntat. Nivell professional X (Font: IVE).

15,50 €
MOU0026h

Oficial 1a d'estructures i fàbriques de formigó armat .. nivell professional VIII (Font: IV).

17,93 €
MOU0019h

Oficial 1a de la revocació. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0059h

Oficial 1a de Serralleria. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0054h

Oficial 1a de Serralleria. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0005h

Oficial 1a en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0057h

Oficial 1ª Estructures. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0033h

Oficial 1a plaga. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0022h

Oficial 1a soldadora. Nivell professional X (Font: IVE).

17,93 €
MOU0073h

Oficial 1er instal·lador de recobriments flexibles. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0055h

Oficial 1er muntador d'estructura metàl·lica. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0024h

Oficial 1er muntador d'estructuració metàl·lica. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0071h

Oficial 1er muntador prefabricat interior. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0011h

Oficial 1er muntatge de recintes industrials.

17,93 €
MOU0007h

Oficial 1r aplicador de productes aïllants.

17,93 €
MOU0029h

Oficial 1r aplicador de productes aïllants. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0036h

Oficial 1r Assembler falsos sostres. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0075h

Oficial 1r Crystal. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0049h

Oficial 1r Crystal. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0015h

Oficial 1r Crystal. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0031h

Oficial 1r electricista. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0038h

Oficial 1r Escacador. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0001h

Oficial 1r Escacador. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0047h

Oficial 1r fuster. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0035h

Oficial 1r lampista. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0013h

Oficial 1r Lassaller. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0042h

Oficial 1r Metall. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0003h

Oficial 1r pintor. Nivell professional X (Font: IVE).

17,93 €
MOU0040h

Oficial 2a construcció. Nivell professional IX (Font: IVE).

17,22 €
MOU0046h

Oficial 2a fontaneria. Nivell professional IX (Font: IVE).

17,22 €
MOU0023h

Pazó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE).

15,50 €
MOU0021h

Peça especialista de revocació. Nivell professional XI (Font: IVE).

15,50 €
MOU0002h

Peó de cervell ordinari. Nivell professional XII (Font: IVE).

14,00 €
MOU0006h

Peó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE).

14,31 €
MOU0009h

Plaques prefabricades d'interior de 1a instal·lador. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
MOU0050h

Pràctica oficial de pedra natural. Nivell professional VIII (Font: IVE).

17,93 €
REU0826

Repercusió per m² de superfície construïda d'obra de de demolició de tota mena d'elements constructius, fusteries, instal·lacions i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu no inclou el transport.

7,00 €
REU0822

Repercussió per m² de superfície rehabilitada d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la reposició de l'instal·lació elèctrica formada per: posada a terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa general de protecció, línia general d'alimentació, centralització de comptadors, derivacions individuals i xarxa de distribució interior, amb un grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.

8,16 €
MOU0068h

Tècnic especialista. Nivell professional II (Font: IVE).

30,00 €
MOU0063h

Tècnic. Nivell professional III (Font: IVE).

22,00 €