Material

CODIUDESCRIPCIÓPREU
REU0631u

1/2 Clau de regulació, per a lavabo, acabat cromat.

14,50 €
REU0178u

100x80x20/30 mm de falca metàl·lica.

12,00 €
REU0584h

1er aplicador oficial d’Autonivelant Morter.

17,24 €
REU0433u

26 W Làmpada fluorescent compacta.

5,35 €
REU0033u

3M Subministrament telecòpic metàl·lic.

10,00 €
REU0125

4 mm Cristañola.

24,00 €
REU0359m

55x12 mm Pérfil rectangular

5,44 €
REU0759

60x60 cm Decorat Plasterboard, amb Stoopadas P.P i pasta articular.

8,10 €
REU0786kg

Abrasiu per a la neteja de pressió, formada per partícules de silicat d’alumini.

0,22 €
REU0783kg

Acabar el morter HDM Restouro, considerant 1'7 kg/mm ​​de gruix

1,12 €
REU0391kg

Acer corrugat B 400 s de diàmetre 16 mm

0,85 €
REU0390kg

Acer corrugat B 500 s de 10 mm díamero

0,88 €
REU0201kg

Acer de construcció de 17x70, 3 kg de caixa.

1,20 €
REU0776

Acer elegit Malezo B500S, 8 mm, 15x15 cm, en forjat armat, transportat a la feina.

3,05 €
REU0455kg

Acer en barres corrugades, varetes, UNE-EN 10080 B 500 s, elaborat al taller i col·locat al lloc, diversos diàmetres.

1,15 €
REU0173kg

Acer enrotllat UNE-EN 10025 S-275-JR, en una simple peça de perfils laminats calents de la sèrie IPN, IPE, HEB, HEM, HEM i UPN, treballava en un taller, aplicat en reforços estructurals.

0,79 €
REU0298m

Acer galvanitzat primari, placa de bloqueig ràpid, blanc, fabricat per laminació freda, 3600 mm de llarg, secció de 24x38 mm, per a la realització de falsos sostres registrables, segons UNE-EN 13964.

1,59 €
REU0170kg

Acer ortogràfic S-275-JR Plotina 160x10 mm.

0,89 €
REU0171kg

Acer ortogràfic S-275-JR Plotina 250x10 mm.

0,89 €
REU0385kg

Acer S275JR en xapa

1,49 €
REU0731kg

Additiu hidrofugo per a la impermeabilització de morters.

1,10 €
REU0208kg

Adhesiu de cautxú d'asfalt de tipus PB-II

4,46 €
REU0421kg

Adhesiu de ciment millorat, C2 TE, amb un lliscament reduït i un temps obert ampliat, compost de ciment, agregats seleccionats, additius especials i resines, per a una fina capa de paviments naturals de pedra.

1,25 €
REU0411kg

Adhesiu de ciment millorat, C2 TE, amb un lliscament reduït i un temps obert ampliat, segons une-in 12004, color gris

0,65 €
REU0100kg

Adhesiu de ciment millorat, C2, segons UNE-EN 12004, Gray.

0,41 €
REU0236kg

Adhesiu de ciment normal, C1, segons UNE-EN 12004, Gray.

0,35 €
REU0519kg

Adhesiu de neoprè, per a la unió de les membranes EPDM al suport.

5,70 €
REU0703l

Adhesiu de tipus antihumet.

1,56 €
REU0344kg

Adhesiu epoxi ràpid per al formigó

12,79 €
REU0317l

Adhesiu i accessoris de canonades PVC.

19,85 €
REU0765kg

Adhesivo tixotrópico de dos componentes a base de resina epoxi, para la correcta unión entre el hormigón fresco y el hormigón endurecido o para mejorar la adherencia del hormigón endurecido y el acero, según UNE-EN 1504-7.

12,40 €
REU0556m

Albardilla de formigó blanc prefabricat, per a cobertura de paret, en peces de 50x20x5 cm, amb gota i àncora de metall d’acer inoxidable.

9,90 €
REU0753u

Ampoule de resina de viniléster d’alta resistència, estirament -lliure de 16 mm de diàmetre, basat en metacrilat d’uretà, enduriment i quars o sorra corindon, per a l’execució d’ancoratges químics estructurals.

4,60 €
REU0752u

Ancoratge compost per vareta d’acer inoxidable A4-70, segons un UNE-EN ISO 3506-1 de 16 mm de diàmetre i 190 mm de longitud, femella i rentadora, per a fixacions en estructures de formigó.

10,50 €
REU0251u

Ancoratge de la paret Herm Dit 289

0,72 €
REU0379l

Ancoratge químic de la resina epoxi

73,08 €
REU0522l

Antecedents protectors, impregnació, insecticida, fungicida i terminació per a l’interior, transparent i incolor, destinat al tractament preventiu de la fusta, aplicat per polvoritzador, pinzellada o immersió.

14,10 €
REU0585h

Aplicador Applicatiu d’Autonivelant.

16,13 €
REU0065m

Articulació estatal per a fulls d’acer.

0,90 €
REU0209u

Asfalt elastomèric

40,00 €
REU0644h

Assistent de cristall.

17,42 €
REU0528h

Assistent de Fontanero.

16,10 €
NVU0002u

ASUS I5 X541UV-XX104T1 portàtil.

669,00 €
REU0015kg

B-500-S 6/16mm Perfils d’acer corrugat, tall i subministrament a la feina.

0,78 €
REU0696

B1 Pasta de guix de construcció, segons UNE-EN 13279-1.

1,18 €
REU0044

Baldosa Gres 30x30.

7,00 €
REU0048

Baldosina ceràmica catalana, 24x24x1 cm.

6,25 €
REU0601m

Banda acústica de dilatació Knauf de 50 mm d'amplada.

0,28 €
REU0567m

Banda autoadhesiva de impermeabilització per a juntes impermeables entre panells sandvitxos de fusta en teulades inclinades.

0,65 €
REU0286m

Banda de dilatació acústica de 50 mm d'amplada.

0,26 €
REU0200u

BARD CERàmica 100x25x3.5 cm.

20,25 €
REU0199u

BARD CERàmica 100x25x3.5 cm.

0,88 €
REU0261kg

Barra d’acer corrugat de 10 mm AEH-B500SD

0,82 €
REU0380u

Barra d’acer de 5,8 de diàmetre de 12 i 250 mm de longitud, àncora química

2,26 €
REU0536u

Barra d’acer galvanitzat metàl·lic de 3 mm de diàmetre.

0,55 €
REU0626u

Barra de subjecció de subjecció, rehabilitació i gent gran, per a lavabo, col·locat a la paret, plegable, amb una forma en forma de U, amb notes no rellotges, d'acer inoxidable AISI 304 polit, de dimensions totals de 840x200 mm amb tub de diàmetre exterior de 32 mm i 1 mm i 1 mm espés.

126,75 €
REU0463u

Barret de xemeneia, Chapa d'acer negre, fotograma 30x30 i lames fixes, per caure a la feina, acabat esmaltat en negre. Dimensions 0,80x0.40x0.40.

110,00 €
REU0740l

Base d'impressió promulsil-imprimul, emulsió per a fibra promàstica, 25 L Garrafa

1,35 €
REU0725l

Base d'impressió promulsil-imprimul, emulsió per a fibra promàstica, 25 L Garrafa

1,35 €
REU0283u

Basilea per al professor 60/27.

0,29 €
REU0256m

Beam extensible HERM DIT 289, 100x100x4 i 90x90x4 perfil tubular galvanitzat, amb dues files de connectors superiors metàl·lics

33,00 €
REU0632u

Beat flexible de 20 cm i 1/2 de diàmetre.

2,85 €
REU0335

Bebent aigua.

1,11 €
NVU0015u

Benro tripode Kit Universal A650fhd3

185,00 €
REU0791kg

Betonfix 300 Reparació Mortar, de Kimia, en 20 kg bosses

1,10 €
REU0790kg

Betonfix GS Uno Mortar de ciment monocomponent, en bosses de 20 kg, de Kimia

2,04 €
REU0816u

Bidé de porcellana sanitària, amb tanc baix i sortida per a connexió horitzontal, sèrie Giralda ROCA, color blanc, de 390x680 mm, seient i tapa lacats amb frontisses d'acer inoxidable.

100,00 €
REU0460u

Bloc de formigó buit, de recobriment, gris, 40x20x10 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), fins i tot P/P de peces especials: Zunchos i suports. Segons Une-EN 771-3.

0,48 €
REU0797u

Bloqueig amb la bombeta de triangle, instal·lacions de Cuartillo

23,00 €
REU0306u

Boileria de pica PVC, sortida vertical de 125 mm de diàmetre, amb un bastidor de PVC pla de 300x300 mm PVC.

54,62 €
REU0450u

Bovedilla de formigó, 60x20x25 cm, fins i tot per a peces especials.

0,66 €
REU0192u

Bovedilla de formigó, 60x20x25 cm, fins i tot per a peces especials.

0,67 €
REU0189u

Brick de ceràmica perforat (bresca), per cobrir, 24x12x9 cm, segons Une-EN 771-1.

0,19 €
REU0354u

Brick perforat no vist 24x11.5x9 cm

0,21 €
REU0149u

Broca Drill Hilti Te-Cx 10/22.

14,08 €
REU0148u

Broca Drill Hilti Te-Cx 14/27.

35,70 €
REU0150u

Broca Drill Hilti Te-Cx 8/17.

8,90 €
REU0147u

Broca Drill Hilti Te-Cx 8/22.

13,60 €
REU0539l

Cal eliminar tot tipus de vernissos, pintures i esmalts, antics o recents, aplicats a qualsevol superfície.

7,85 €
NVU0004u

Cambra IP sense fils Cambra IPCAM TL-SC2020N.

49,00 €
NVU0013u

Cámera Sony HDR-CX405

200,00 €
REU0586h

Camió de bomba estacionat al lloc, per bombardejar de formigó. Fins i tot P/P de desplaçament.

145,00 €
REU0602m

Canal 48/30 Knauf d'acer galvanitzat, segons UNE-EN 14195.

1,26 €
REU0511m

Canal de protecció d'acer, 100x115 mm, per a allotjament elèctric per cable, fins i tot P/P d'accessoris. Segons UNE-EN 50085-1, amb grau de protecció IP 4x segons la UNE 20324.

19,00 €
REU0475u

Canceletes metàl·liques a la tanca exterior, per a l’accés als vianants, en fulles plegables, fusteria metàl·lica. Segons la UNE 85103.

370,00 €
REU0405m

Cantant mirall.

2,43 €
REU0810t

Cantells rodats de 16 a 32 mm de diàmetre

28,00 €
REU0238m

Cantonera de PVC en esquinas alicatadas.

1,36 €
REU0019m

Canya d’acer ondulat de 16 mm

3,80 €
REU0110m

Capri de calcària, de 110 a 150 cm de llarg, de 21 a 25 cm d'amplada i 2 cm de gruix, amb gota, cara i vora recta polit, segons une-en 771-6.

16,00 €
NVU0005u

Capturador de vídeo USB 3.0 a HDMI, DVI, VGA USB3HDCAP Startech.com.

219,00 €
REU0285u

Cargol automàtic 3.5x25 mm.

0,01 €
REU0606u

Cargol automàtic TN KNAUF 3.5x25.

0,01 €
REU0066u

Cargol autosuficient d'acer inoxidable de 4,2x13 mm, amb rentadora.

0,05 €
REU0064u

Cargol autosuficient d'acer inoxidable de 6,5x70 mm, amb rentadora.

0,50 €
REU0396u

Cargol d'acer galvanitzat, de 80 mm de llarg, amb rentadora.

0,12 €
REU0569u

Cargol de fil de fila per a la rajola de les traces.

0,07 €
REU0617u

Cargol de llautó 21/35 mm.

0,06 €
REU0808u

Cargol galvanitzat amb taco de plàstic i rentadora de plom/ferro, per arreglar plaques en suport ceràmic.

0,10 €
REU0071u

Cargol galvanitzat amb taco de plàstic i rentadora de plom/ferro, per arreglar plaques en suport ceràmic.

0,10 €
REU0146u

Cartutx de CopSafix EP1, 380 ml.

10,90 €
REU0746u

Cartutx de massilla de poliuretà, 310 cm³.

6,80 €
REU0657u

Cartutx de massilla de silicona neutra.

3,20 €
REU0544u

Cartutx de resina acrrilat epoxi, sense cervell, dos components, amb una boquilla automàtica de barreja, 825 ml, per a ancoratges estructurals verticals i horitzontals.

23,00 €
REU0252u

Cartutx de resina Herm per al sistema DIT 289

8,00 €
REU0079u

Cartutx de silicona sintètica incolora 310 ml (aproximadament 12 m per cartutx).

2,42 €
REU0641u

Cartutx de silicona sintètica incolora de 310 ml (aproximadament 12 m per cartutx)

2,42 €
REU0729u

Cartutx Pokest Pokest de moocomponent basat en poliuretà, blanc, 600 ml, tipus F-25 hm segons UNE-EN ISO 11600, molt adherent, amb altes propietats elàstiques, resistents a l’envelliment i als raigs UV.

9,10 €
REU0017u

CASA DESA Cartrido, Chem, Epoxi Resin Acrilato 410 ml.

8,60 €
REU0154kg

Catura de guix, bossa de 10 kg.

0,41 €
REU0113

CEM II/B-P 32,5 N Mortar de ciment, Hydrophugo, tipus M-10, fet de treball amb 380 kg/m³ de ciment i una proporció al volum 1/4.

143,15 €
REU0104

CEM II/B-P 32,5 N Tipus M-5 Mortar de ciment, fet de treball amb 250 kg/m³ de ciment i una proporció al volum 1/6.

115,50 €
REU0013

CEM II/B-P 32,5 N Tipus M-5 Mortar de ciment, fet de treball amb 250 kg/m³ de ciment i una proporció al volum 1/6.Sulteu Les instruccions d’Os, amb malla de fibra de vidre PP, amb impregnació de PVC, 10x10 mm de llum, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² i 500 µ de gruix, per construir revocals tradicionals, contenidors i morters.

117,00 €
REU0382u

Ceràmica albardilla, 20x23x4 cm

2,32 €
REU0572u

Ceràmica de la subhasta lateral, per a rajoles mixtes, color vermell, segons UNE-EN 1304.

1,60 €
REU0486kg

Ciment blanc BL-22,5 x, per a la pavimentació, en bosses, segons UNE 80305.

0,14 €
REU0229kg

Ciment blanc BL-22,5 x, per a la pavimentació, en bosses, segons UNE 80305.

0,14 €
REU0041

Ciment desemmotllat.

475,00 €
REU0152kg

Ciment Valsec.Saco 25kg.

0,33 €
REU0701m

Cinta autoadhesiva per segellar juntes, per a parquet flotant de fusta.

0,35 €
REU0057m

Cinta de tauler.

0,03 €
REU0288m

Cinta de tauler. Plaques de terres falses.

0,03 €
REU0609m

Cinta Knauf de 50 mm d'amplada.

0,04 €
REU0464m

Circall circular d'acer a PrelaCado, desenvolupament de 333 mm, segons UNE-IN 612. Fins i tot P/P de suports, cantonades, tapes, subhastes finals, peces de connexió a baixos i peces especials.

28,80 €
REU0363u

Clau dinamomètrica 20-100 nm

361,00 €
REU0217u

ClosePuertas per a l'ús de la porta de foc moderat d'una làmina, segons UNE-EN 1154.

97,02 €
REU0546kg

Clove llarg de 10-15 cm, acer.

1,15 €
REU0513u

Clove, per a la fixació de plaques de rajola baixa.

0,45 €
REU0695kg

CNR4 Ciment ràpid segons la UNE 80309, empaquetat.

1,40 €
REU0247u

Coberta de ferro de 550x500 mm, per a l’arc de registre.

62,00 €
REU0292kg

Cola basada en guix i additius especials.

0,35 €
REU0685u

Col·leccionista solar tèrmic per termosifon, complet, per a la instal·lació individual, per a la col·locació a la coberta inclinada, format per: panell de 1050x2000x75 mm, superfície útil 1,99 m², rendiment òptic 0,761 i coeficient de pèrdues primàries 3,39 w/m²K, segons une -en 12975- 2, absorbidor de coure format per una bateria de canonades de 8 mm de diàmetre, revestiment de material no contaminant sense negre, aïllament format per 30 mm d’escuma de poliuretà lliure de CFC, de 4 mm de gruix, transmitància alta; Acer vitrificat del cilindre cilíndric de 200 L; Kit hidràulic; grup de seguretat; Suports de vidre i sostre d’expansió

2.375,00 €
REU0487kg

Color o terres, triturar, per al paviment de Terrazo Rajolas.

0,68 €
REU0353

Colorant de ciment Grout

569,91 €
REU0445m

Conformat i duplicat de l'acer enrotllat UNE-EN-EN 10025 S275JR, en perfil laminat pla calent, 20x4 mm, per a aplicacions estructurals.

22,00 €
REU0619u

Conjunt de cargol i llarg escut de llautó negre, sèries bàsiques, per a la porta del pas interior.

25,00 €
NVU0010u

Conjunt de micròfons i receptors de Diadem Beyer Dynamic TG 100.

229,00 €
NVU0009u

Conjunt de micròfons i receptors de mà Beyer dinàmic TG 100.

209,00 €
REU0279u

Connexió superior per arreglar la vareta per penjar, en els falsos sostres suspesos.

0,98 €
REU0622kg

Contacte adhesiu basat en resina acrílica en dispersió aquosa, per a paviment de goma, cautxú, linòleum, PVC, catifa i tèxtil.

5,50 €
REU0728m

Cordó de polietilè ampliat de cèl·lules tancades, d’una secció circular de 20 mm de diàmetre, per al farcit inferior de l’articulació.

0,12 €
REU0777kg

Correcció de Kimicover, impressió de resina epoxi bicomponent, en vaixells de 6 i 18 kg, (A+B), per a les làmines de fibra de carboni de Kimitech-Platat, 0,05 kg/ml

10,36 €
REU0811u

Danolosa 75 Gray (50cmx50cm) Dan047 Presentació: placa de 50cm x 50cm; 75 mm de gruix. Sol·liciteu més informació a la pestanya dreta si voleu un altre gruix o color. Descripció: Danolosa és una rajola aïllant constituïda per un paviment de formigó porós, que actua com a protecció mecànica d’una base aïllant de poliestirè extruït, donant lloc a una superfície practicable resistent i aïllada tèrmicament. Gruix de formigó de 35 mm, gruix de l'aïllament de 40 mm. Camp d’aplicació: filtre i llosa aïllant en una sola peça per a cobertes practicables. Rehabilitació i transformació de cobertes no passables. Sales tècniques en cobertes no passables acabades en grava. Superfície de suport de cobertes i instal·lacions no passables en general. Cobertures tècniques sobre suports (trames) segons el sistema Danosa. Valor de dades tècniques Unitat Dimensions estàndard 500 x 500 (± 2) mm - Massa 15 (± 1) kg - Total de gruix (càrrega concentrada a Ø 20 cm) ≥ 30 kN une -en 12390-3 Comportament de compressió al 5% ≥ 0,30 MPa Comportament de compressió UNE -EN 1339 al 25% ≥ 0,31 MPa Une -EN 1339 Comportament a Broof de foc extern (T1) -Une -en 1339 Resistència a l'impacte A 10 J ≤ 13 Ø mm DIT 550/10; DIT 551/10 Resistència a la càrrega puntual a 250 N sense defectes - DIT 550/10; DIT 551/10 Valor de dades tècniques addicionals Unitat Espessor estàndard de l’aïllant 40 (± 1) mm - Dimensions XPS 500 x 500 (± 2) mm - Densitat aïllant 35 kg/m³ - Reacció al foc de l’aïllador E Euroclase - Thermal - Thermal Conductivitat XPS 0,034 W/M K en 12667 - En 12939 Estabilitat dimensional XPS ≤ 5 kPa en 12667 - En 12939 Resistència a la compressió mínima dels XPS ≥ 300 kPa - Deformació amb càrrega de 40 kPa <5 % - absorció d'aigua per immersió ≤ 0,7 % - Absorció d’aigua per difusió 50 % ≤ 3 % - Absorció d’aigua per difusió 60 % ≤ 2,7 ≤ 2,7 - Absorció d’aigua per difusió 80 % 1,5 % - Gruix de formigó 35 (± 3) mm - Mimensions de formigó 490 x 490 (± 1) mm ( Reacció d'incendi UNE-EN 1339 a la càrrega d'euroclasa en la ruptura de formigó ≥ 1,6 kN une-eN 1339 Resistència Flexió Concrete ≥ 1,3 MPa Resistència a la compressió del formigó UNE 1339 al formigó 3D 9,4 mPa UNE-IN 12390-3: 2009 Resistència a la compressió de formigó Concreta a 21d 11,6 MPa UNE-EN 12390-3: 2009 Resistència a CO Mpressió de formigó a 28d 12,5 MPa UNE -EN 12390-3: 2009 Poros interconnectats per poros 20 - - - -

1,03 €
REU0210l

Derrotar pintures d’esmalt de gel

9,00 €
NVU0000u

Descripció del preu unitari (mà d'obra, material o maquinària). Consulteu les Instruccions d'ús?

0
REU0531m

Diàmetre de tub d'alumini de 30 mm, té

1,15 €
REU0342l

Diluent tricloroetilè

9,95 €
REU0159u

Disamante disc ràpid 115 mm.

25,50 €
REU0418u

Ditch National Marble, Levante Cream, One Piece to Montacaballo, 42x18x2 cm, cara i cançons polides.

7,50 €
REU0356u

Doble 24x11.5x7 cm de maó buit

0,17 €
REU0190u

Doble maó de ceràmica buida, per recobriment, 33x16x7 cm, segons Une-EN 771-1.

0,20 €
REU0438kg

Dos adhesius components basats en resina epoxi, per a la unió de plaques metàl·liques amb formigó endurit, segons UNE-EN 1504-4.

16,95 €
REU0509l

Dos esmalt de components per a l'exterior, acabat brillant, basat en resines acríliques hidroxilades en combinació amb pigments inerts i estrenyiment d'isocianat polifuncional isocianat, blanc, blanc, aplicat amb pinzell, corró o pistola.

32,30 €
REU0525m

Dosi circular d’acer galvanitzat, Ø 120 mm. Fins i tot P/P de connexions, colzes i peces especials.

19,85 €
REU0505m

Dosi circular de zincitani natural, electrosoldat per alta freqüència, Ø 80 mm, 0,65 mm de gruix, segons UNE-EN 988. Fins i tot P/P de connexions, colzes i peces especials

44,00 €
REU0466m

Downspout circular d'acer prelacado, Ø 120 mm. Fins i tot P/P de connexions, colzes i peces especials.

13,80 €
REU0407u

Drill mirall, d <10 mm, cargol i grapa de fixació.

0,74 €
REU0472

El geotèxtil no de teixit compost per fibres de polièster unides per Stooping, amb una massa superficial de 200 g/m² i una obertura de con a la prova de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 25 mm. Segons UNE-EN 13252.

1,28 €
REU0304

El geotèxtil no de teixit compost per fibres de polièster unides per Stooping, amb una massa superficial de 200 g/m² i una obertura de con a la prova de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 25 mm. Segons UNE-EN 13252.

1,18 €
REU0469

El panell de poliestirè expandit rígid, segons un UNE-EN 13163, mecanitzat de costat recte, 20 mm de gruix, resistència tèrmica 0,55 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 p/(MK), per a articulació de dilatació.

7,23 €
REU0582

El panell de poliestirè rígid es va expandir, segons un UNE-EN 13163, mecanitzat de costat recte, 10 mm de gruix, resistència tèrmica 0,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 p/(MK), per a articulació de dilatació.

1,05 €
REU0194

Elaboració de formigó HA-25/B/20/IIA, amb formigó portàtil elèctric de 250L.

233,00 €
REU0034kg

Elastocolor de morter anticarbonat de Sikaguard-550W.

3,00 €
REU0158u

Elèctrode spezial aire licide 3,25 mm x 450.

0,19 €
REU0456

Electrosoldada Me 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2.20 UNE-EN 10080.

1,85 €
REU0193

Electrosoldada Me 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2.20 UNE-EN 10080.

2,05 €
REU0043

Electrosolded Mallazo B500S 6mm 15x15.

1,76 €
REU0042

Electrosolded Mallazo B500S 6mm 20x20.

1,54 €
REU0748l

Emulsió acrílica aquosa com a fixació superficial, incolor, acabat brillant, aplicat amb raspall, corró o pistola.

7,15 €
REU0008l

Emulsió acrílica aquosa com a fixació superficial, incolor, acabat brillant, aplicat amb raspall, corró o pistola.

10,12 €
REU0336kg

Emulsió anionica bituminosa de tipus de baixa viscositat EA d’aplicació en fred com ara imprimació i preparació de superfícies tractades amb productes asfàtics en vaixells de 25 kg de 0,4 kg/m² de rendiment, segons UNE 104231

1,61 €
REU0337kg

Emulsió anionica del betum d’asfalt modificada amb làtex en presència d’un agent emulsionant anióic tipus EB EB, com la imprimació i la preparació de superfícies tractades amb productes d’asfalt i com a protecció de parets de retenció, fundacions i medianes, en 25 kg de 0, 4 kg /m² de rendiment, segons la UNE 104231

1,76 €
REU0747kg

Emulsió bituminosa modificada amb cautxú de tipus EA, aplicable a la pel·lícula contínua i elàstica de formació en fred, per a la protecció de parets de contenció, fonaments i medians, en vaixells de 25kg i 1,5 kg/m² de rendiment, segons la UNE 104-231.

1,64 €
REU0095l

Emulsió, combinada de substàncies actives en fase aquosa, d’acció bactericida i una mica blanca, aplicada amb raspall o corró.

7,66 €
REU0618u

Enveure el pany, el front, els accessoris i els cargols lligats, per a la porta del pas interior, segons UNE-EN 12209.

11,30 €
REU0182h

Equips d’oxicor, amb acetilè com a combustible i oxigen com a oxidant.

7,37 €
REU0502h

Equips de raig d’aigua a pressió, amb un adaptador d’aigua atomitzat o nebulitzat.

5,50 €
REU0721m

Esmalt Gres, 7x31 cm, 3 €/ml de cost de compra Material

3,00 €
REU0327l

Esmalt sintètic de satina, basat en resines alquídiques amb poliuretà, biopòxid de titani i extensors, exempt de plom, color negre, aplicat amb pinzell, corró o pistola

18,90 €
REU0347kg

Estructura adhesiva de resina epoxi

12,91 €
REU0223u

Extintor de pols químic portàtil ABC AntiBrasa, amb pressió integrada, eficàcia 21A-13B-C, amb 6 kg d’agent extintor, amb calibre de pressió i mànega amb broquet de difusor, segons la UNE 23110.

38,30 €
REU0562u

Extintor portàtil de neu carbònica de CO2, eficàcia 89B, amb 5 kg d'agent extintor.

132,36 €
REU0249u

Extintor portàtil de neu carbònica de CO2, eficiència 34B, amb 2 kg d'agent extintor, amb vidre difusor, segons la UNE 23110.

62,95 €
REU0224u

Extintor portàtil de neu carbònica de CO2, eficiència 34B, amb 2 kg d'agent extintor, amb vidre difusor, segons la UNE 23110.

62,95 €
REU0653u

Extractor de ventilació d’aire forçat, lavabos i banys, model S&P Silent 100 (100 m³/h).

95,00 €
REU0036m

Fibra de malla Armatex 44 guix.

0,82 €
REU0741l

Fibra promàstica, massilla bituminosa, 2-2,5 kgm² Aplicació en dues capes, color negre, 45 L carafe.

2,20 €
REU0726l

Fibra promàstica, massilla bituminosa, 2-2,5 kgm² Aplicació en dues capes, color negre, 45 L carafe.

2,20 €
REU0555u

Fil de cargol-Madera d'acer caigut amb cap hexagonal, de 7 mm de diàmetre, 90 mm de longitud i qualitat 5,6 segons UNE-EN ISO 898-1.

0,12 €
REU0537kg

Fillat d’acer galvanitzat de 0,7 mm de diàmetre.

1,25 €
REU0805u

Fissurímetre recte de 2 direccions, per a mesurament de moviments verticals, horitzontals i rotacionals de fissures, esquerdes, juntes de dilatació, cobertes o superfícies metàl·liques, ponts, túnels, preses, etc., amb resolució 0,1 mm i rang 5cm (direcció x) i 2 cm (direcció y), fabricat amb polièster resistent a àcids minerals i orgànics, àlcalis, productes d'oxidació i reducció, dissolvents orgànics, insectes i microorganismes i llum solar, insoluble en acetona i àcid fòrmic. Fins i tot adhesiu de muntatge.

9,00 €
REU0276u

Fixació que consisteix en el tap i el cargol 5x27

0,06 €
REU0607u

Fixació que consisteix en plug i cargol 5x27.

0,06 €
REU0743l

Fixador al dissolvent per a pintures a l'aire lliure, incolors i transparents

4,15 €
REU0670u

Foags de monomando amb cartutx de ceràmica per a bugaderia, sèries bàsiques, acabat cromat, compostos per Aehering, dibuix automàtic i enllaços d’alimentació flexible, segons Une-EN 200.

42,15 €
REU0675u

Foags de monomando amb cartutx de ceràmica per a spinking, sèries altes, acabats cromats, compostos per caño rotatiu, aeheror i enllaços d’alimentació flexible, segons Une-EN 200.

65,55 €
REU0757

Foosting Mortar, Classe A1 de reacció del foc, segons R.D. 110/2008, compost de ciment en combinació amb perlita o vermiculita, per a la protecció passiva contra el foc per projecció.

255,00 €
REU0212

Foosting Mortar, Classe A1 de reacció del foc, segons R.D. 110/2008, compost de ciment en combinació amb perlita o vermiculita, per a la protecció passiva contra el foc per projecció.

245,00 €
REU0060

Forma d’acer Perfil d’acer Une-EN 10346 S320 GD Galvanitzat 0,6 mm de gruix i 30 mm d’alçada. RENTA DE PREU UNITARI.

6,26 €
REU0766

Forma recuperable per a l'execució de bigues de formigó a recobriment, compost per: puntes metàl·liques telescòpiques, sopes metàl·liques i superfície de la superfície de metall recuperable, que es solapen per parts, secció de 12x6 cm i longitud mitjana 2,5 m, fins a 3 m d'alçada de planta lliure.

17,00 €
REU0370

Formigó HA-25/P/12/I Arrelat a través de Hume.

209,33 €
REU0750

Framework metàl·lic galvanitzat amagat amb suspensió del filtre autoniverse, per a un fals sostre de lams horitzontals d'alumini.

4,70 €
REU0310

Freece Sikalaatic de polièster de malla 120, rotllo 50 m²

1,84 €
REU0020

Full d'acer de 10 mm, tall del taller

10,50 €
REU0700

Full d’escuma de polietilè d’alta densitat de 3 mm de gruix.

0,40 €
REU0470

Full de betum modificat amb elastòmer SBS, UNE-EN 13707, LBM (SBS) -30/FP (140), amb armadura de feltre de polièster no teixida de 160 g/m², de superfície no protegida.

4,95 €
REU0471

Full de betum modificat amb elastòmer SBS, UNE-EN 13707, LBM (SBS) -30/FV (50), amb armadura de feltre de fibra de vidre 60 g/m², de superfície no protegida.

4,35 €
REU0305

Full de betum modificat amb elastòmer SBS, UNE-EN 13707, LBM (SBS) -40/FP (140), amb armadura de feltre de polièster no teixida de 150 g/m², de superfície no protegida

5,64 €
REU0106

Full de betum modificat amb elastòmer SBS, UNE-EN 13707, LBM (SBS) -40/g-FP (140), amb armadura de feltre de polièster no teixida de 150 g/m², de superfície autoprotegida mineral.

6,05 €
REU0744

Full de betum modificat amb SBS LBM (SBS) -50/G-FP (150R), UNE-EN 13707, amb armadura de polièster reforçada i estabilitzada de 150 g/m², amb autoprotecció mineral.

8,95 €
REU0623

Full de goma 1000x12000x2.5 mm, acabat negre, amb botons.

22,00 €
REU0518

Full de goma EPDM, tipus II, UNE-EN 13956, 2,0 mm de gruix, massa nominal 2,28 kg/m².

11,76 €
REU0046

Full de impermeabilització LBM-40 FV.

4,75 €
REU0338

Full de impermeabilització PE LBM-30-FP

4,95 €
REU0545

Fusta de pi insigne (Pinus radiata), acabat raspallat, per a aplicacions estructurals, qualitat estructural MEG segons la UNE 56544, la classe C-16 resistent segons la UNE-EN 338 i la UNE-EN 1912 i la protecció contra agents biòtics que corresponen a la correspondència Classe de penetració NP2 (3 mm a les cares laterals de Sapwood) segons la UNE-EN 351-1, va treballar al taller.

550,00 €
REU0551

Fusta enrotllada enganxada homogènia, de 33 o 45 mm de gruix de les làmines, per a feix de secció constant, de 10x20 a 12x25 cm de secció i fins a 5 m de llarg, per a aplicacions estructurals, classe G-24H resistent segons UNE-EN 390 i Une- EN 1194, i protecció contra agents biòtics que corresponen a la classe de penetració NP1 i NP2 (3 mm a les cares laterals de la SAPWOOD) segons la UNE-EN 351-1, va treballar al taller.

876,00 €
REU0792m

Galeria de xapa galvanitzada, 1 mm de gruix i secció quadrada de 220x250 mm, completament col·locada.

68,90 €
REU0297u

Ganxo, peça ràpida de bloqueig ràpid.

0,88 €
REU0278u

Ganxo, segur per arreglar penjat, en falsos sostres suspesos.

0,13 €
REU0656u

Gargoia d'alumini anoditzat, secció de 50x50 mm, elaborada amb perfil d'alumini quadrat i acabat amb forma de tall de 45 °.

2,25 €
REU0530kg

Geolite 40 Mortar estructural, casa Kerakoll

1,05 €
REU0722

Glazatge de doble seguretat (laminar), establert per a vidre exterior temperat de 5 mm consistents, cambra d’aire deshidratat amb perfil de separador d’alumini i segell de 6 mm segellat perimetral dues llunes de vidre laminar de 3 mm, unides per una làmina de bucal polivinil de colors.

85,25 €
REU0640

Glazatge de doble seguretat (laminar), establert per a vidre exterior temperat de 5 mm consistents, cambra d’aire deshidratat amb perfil de separador d’alumini i segell de 6 mm segellat perimetral dues llunes de vidre laminar de 3 mm, unides per una làmina de bucal polivinil de colors.

86,00 €
REU0078

Glazatge doble estàndard, establert per a un vidre exterior externa incolor de 4 mm, cambra d’aire deshidratat amb alumini i perfil de segellat perimetral doble, de 6 mm i vidre de verdures interior flotador incolor de 6 mm de gruix.

20,03 €
REU0083

Glazatge doble estàndard, establert per a un vidre exterior externa incolor de 4 mm, cambra d’aire deshidratat amb alumini i segell de perímetre doble, perfil de segellat de 6 mm i vidre interior imprès de 6 mm de gruix.

24,93 €
REU0061

Grata de llana de vidre no hitgroscòpica coberta per una de les seves cares amb un vel de vidre reforçat, segons la UNE-EN 13162, 60 mm de gruix, resistència tèrmica 1,5 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,04 w/(mk), per aïllament en doble metall. Sistemes de fulls.

3,56 €
REU0478

Grava de pedrera de pedra calcària, de 10 a 40 mm de diàmetre.

18,30 €
REU0269

Gres 30x30 Baldosa Non -Slip Monochocation

8,75 €
REU0230

Grout de ciment blanc BL 22,5 x.

157,00 €
REU0111

Grout de ciment blanc BL 22,5 x.

157,00 €
REU0075m

Guia cecal d'alumini natural anoditzada, amb el certificat de qualitat Ewaa-Euras (QuatAnod) que garanteix el gruix i la qualitat del procés anoditzat.

7,10 €
REU0242m

GUTTER 20ZX15 Interior, formigó de polímer amb xarxa metàl·lica galvanitzada.

41,00 €
REU0529m

Gutter circular d’acer galvanitzat, desenvolupament de 333 mm, segons UNE-in 612. Fins i tot P/P de suports, cantonades, tapes, subhastes finals, peces de connexió a baixos i peces especials

46,00 €
REU0457

HA-25/B/20/IIA de formigó, fabricat a Central i transportat a la feina en un camió de formigó de 6,5 m³.

69,75 €
REU0250u

Herm Dit 289 Suport

11,40 €
REU0480

HM-20/B/20/I Formigó, fabricat a Central.

65,10 €
REU0277u

Hook, penja per als sostres falsos en suspensió.

0,80 €
REU0392u

Impacte de soldadura Kg/Estructura

0,02 €
REU0427u

Impacte, per m de barana, de fixar elements sobre el treball de fàbrica: tacos i cargols d’acer.

2,15 €
REU0339m

Impermeabilització de coronació

5,93 €
REU0603m

Import 48/35 acer galvanitzat de Knauf, segons UNE-EN 14195

1,68 €
REU0577l

Impregnació aquosa, incolor, hidrofuga, basada en una barreja de silho i siloxan.

6,70 €
REU0521l

Impregnació, amb solució d’àcid clorhídric diluït en deu parts d’aigua.

5,30 €
REU0579l

Impregnació, amb solució de detergent neutre, per a netejades i façanes de caravista

2,10 €
REU0345l

Impregnació, primer hidrofoguga, basat en siloxans i síl·labes en dissolvents orgànics, per a superfícies absorbents, com ara formigó, morter de ciment, maó ceràmic o pedra natural, amb una densitat aproximada de 0,80 kg/L i un rendiment entre 0,300-0,500 kg/m² aproximadament (0,375-0.625 L/m²) per capa.

4,67 €
REU0393l

Impressió base, sobre l'estructura del metall

11,43 €
REU0440l

Impressió d'assecat ràpid, formulada amb resines alquídiques modificades i fosfat de zinc.

4,95 €
REU0105kg

Impressió d’asfalt, tipus EA, UNE 104231.

1,28 €
REU0011l

Impressió Setter per a l’interior amb resines acríliques en dispersió aquosa, especialment indicada en guix, color blanc, aplicat amb pinzell, corró o pistola.

7,85 €
REU0507l

Impressió, protecció aquosa, insecticida, fungicida i acabada per a exteriors, transparents i incolors, destinada al tractament preventiu de la fusta, aplicat per esprai, pinzellada o immersió.

11,60 €
REU0145kg

Inhibidor de la corrosió de Sika Top Armatec 110-Epocem i Union Bridge, 4kg Boat, 3 components: A+B+C.

4,15 €
REU0374kg

IPE estructural de poles i IPE 140 S275JR

0,86 €
REU0817u

joc d'accesoris per al bany

100,00 €
REU0779kg

Kimitech-EP-TX, adhesiu bicomponent trixotròpic basat en resines epoxi (rendiment 1,9 kg/m² i mm de gruix, 0,40 kg/ml) subministrat en vaixells de 10 i 20 K (A+B)

9,74 €
REU0691u

Kit de muntatge de muntatge per a la plataforma de fusta massissa, compost per un clip d'acer inoxidable, Omega, per al muntatge de les taules i un cargol d'acer inoxidable, per arreglar el clip a la traça i el material auxiliar per a la fixació de clips.

0,22 €
REU0580l

La impregnació transpirable i hidrofuga Cotefilm Hydrol Revet, basada en siloxans en emulsió aquosa, aplicable en suports de formigó extern, morter, maó o pedra natural.

16,45 €
REU0437u

Làmpada fluorescent compacta TC-L de 24 W.

4,35 €
NVU0001u

Làser làser làser onalambric r400

50,00 €
REU0667u

Lavabo sanitària de porcellana, amb dipòsit baix, sèries bàsiques, blanc, amb seient i tapa laca, mecanisme de descàrrega de 3/6 litres, amb un conjunt de fixació i colze d’evacuació, segons Une-EN 997.

149,75 €
REU0630u

Lavabo sanitària de porcellana, amb tanc baix i sortida per a la connexió horitzontal, sèrie de Giralda Roca, blanc, 390x680 mm, seient lacat i coberta amb frontisses d’acer inoxidable, mecanisme de descàrrega de 3/6 litres, amb joc de fixació segons Une -in 997.

196,00 €
REU0157u

LISA 100x60 PLASKBOARD.

1,87 €
REU0751

Lisa Lisa de falta d'alumini en blanc, horitzontal, d'amplada de 130 mm, amb separació de 20 mm, per al sostre registrat fals amb un marc ocult.

23,18 €
REU0351u

Lloguer de canal metàl·lic telescòpic de 3,50 m, per a 50 unitats per utilitzar -les

0,36 €
REU0639u

Lluminaire d’emergència, amb canonada lineal fluorescent, 6 W - G5, flux luminós 70 lumens, 245x110x58 mm, classe II, IP 42, amb bateries Ni -CD d’alta temperatura, autonomia d’1 h, 230 V Temps de càrrega d’alimentació 24 h.

42,00 €
REU0220u

Lluminaire d’emergència, amb canonades lineals fluorescents, 6 W - G5, flux luminós 155 lumens, 245x110x58 mm House 24 h Temps de càrrega, fins i tot un marc d’empremta.

58,80 €
REU0432u

Lluminaïsa del sostre baix, de 250 mm de diàmetre, per a 2 làmpades fluorescents Tc-D de 26 W; amb setge exterior i cos interior d'alumini injectat, lacat, blanc; Reflector d’alumini d’alta puresa i llast magnètic; IP 20 Protecció i aïllament de classe F.Ox ull luminària, de 10 cm de diàmetre, dulux 13W, tipus de tipus de tipus masterlighluminaria Tipus de bou per estalviar fluorescent (amb boquilla E-27) o 13W Dulux, fabricat en injecció d'alumini amb o sense vidre segons el model. Inclou làmpades i magnètiques o Balada electrònica d’elecció.

89,76 €
REU0436u

Luminaire de paret, tipus d’aplicació, 402x130x400 mm, per a 1 làmpada fluorescent Tc-L de 24 W, amb un cos luminari format per perfils d’alumini blanc, termosmalt, termosmalt; Reflector termosmaltat blanc; Difusor de policarbonat amb full microperforat; Protecció IP 20, aïllament de classe F i rendiment superior al 65%.

120,38 €
REU0260u

M6x70 HERM DIT 289 Connector del sistema

0,08 €
REU0702

Machihembrada lama de 2180x200x14 mm, per a parquet flotant de fusta, format per tres capes enganxades entre elles: capa base o suport formada per una pel·lícula especialment tractada amb protecció anti -humeral; Una capa intermèdia formada per un tauler de contraplacat, especialment tractat, 11 mm de gruix i una capa noble o ús de roure de 3 mm de gruix, 2 comprimits, acaba amb vernís de setí. Segons UNE-EN 13810-1 i UNE-EN 14342.

29,15 €
REU0535

MALA 31X31 mm, d’acer galvanitzat d’1,5 mm, per a un muntatge de formigó alleugerit.

0,98 €
REU0403

Mall de fibra de vidre, 10x10 mm de llum, antialcalis, 200 a 250 g/m² de massa superficial i 750 a 900 micres de gruix, amb 25 kp/cm² de resistència a la tracció, per muntar morters monocayed.

2,42 €
REU0227

Mall de fibra de vidre, 10x10 mm de llum, antialcalis, 200 a 250 g/m² de massa superficial i 750 a 900 micres de gruix, amb 25 kp/cm² de resistència a la tracció, per muntar morters monocayed.

2,41 €
REU0273m

Malla de fibra de vidre, pinça Danosa, 55 g/m², 0,1 mm de gruix

0,95 €
REU0355u

Maó buit senzill 24x11.5x4 cm

0,14 €
REU0782

MAPEGRID G120 REFERMENT DE REFERFORIMENT DE FIBLAMENT

6,12 €
REU0633u

Material auxiliar per a aparells sanitaris.

1,80 €
REU0527u

Material auxiliar per a canalons i baixades de les instal·lacions d’evacuació de xapa d’acer galvanitzades.

2,60 €
REU0465u

Material auxiliar per a canalons i baixades de les instal·lacions d’evacuació de xapa d’acer prèviament.

2,50 €
REU0504u

Material auxiliar per a canalons i baixades de les instal·lacions d’evacuació de Zincitanio.

2,10 €
REU0642u

Material auxiliar per a la col·locació de vidre.

1,26 €
REU0080u

Material auxiliar per a la col·locació de vidre.

1,26 €
REU0434u

Material auxiliar per a la instal·lació d’il·luminats.

1,10 €
REU0314u

Material auxiliar per al muntatge i subjecte al treball de PVC Pipes, Sèrie BS, de 110-160 mm de diàmetre.

2,12 €
REU0307u

Material auxiliar per al sanejament, per a la col·locació dels embornals sifònics de PVC

0,95 €
REU0243m

Material de Fontaneria per a desguassos de Gatetes incrustades a Solera de formigó.

35,00 €
REU0591u

Material per a instal·lació elèctrica d'un punt d'interrupció, conmutació o base d'endoll, incloent repercussió de punts de llum, cablejat, caixes de registre i mecanismes de qualitat standard.

12,00 €
REU0613m

MDF Galce, acabat de melamina blanca, 90x20 mm.

3,36 €
REU0153kg

Mechafino Plus guix, bossa de 10 kg.

0,65 €
REU0160

Membrana geotèxtil Danofel 150 m002 145x52 cm

0,89 €
REU0809

Membrana impermeabilitzant aplicat de manera líquida i en calent, basat en betuns modificats amb polímers, i que conforma un revestiment elàstic totalment adherit al suport, segons DITE -07/0131 i està compost per: Capa de màstic POLIBREAL®, de gruix mínim 3 mm i un consum de 4 kg / m2; làmina interna separadora d'alumini llis gruix no inferior a 30 micres; capa de màstic POLIBREAL®, de espesor mínimo 3mm y un consum de 4 kg/m2; làmina externa de reforç de film de polièster de 50 micres

8,50 €
REU0583h

Mesclador-bomba per a morter autodenominal.

45,00 €
REU0755u

Metall a la planxa de lam fix, laca en blanc, de dimensions externes de 20x20 cm, per a ventilacón natural.

2,50 €
NVU0008u

Micròfon Flap Beyer Dynamic Tg L55C.

122,00 €
REU0462m

Micrograno Terrazo Zanquin (menys o igual a 6 mm), per a interiors, color beix, una peça a Montacaballo, per a pas a L.

18,20 €
REU0406m

Mirall Bevel.

3,75 €
REU0404

Mirall incolor de plata, 3 mm.

29,50 €
REU0244u

Model de banyera acrílica Genoa Roca, White, 160x75 cm, amb esquena, suports i nanses integrals, segons un desguàs automàtic de llautó automàtic de llautó per a la banyera, acabat cromat.

198,00 €
REU0245u

Model de roca Sanitary Porcelain Shadle Ontary-N, 80x80x12 cm,

95,60 €
REU0103kg

Mortar articular cementari amb alta resistència a l’abrasió i l’absorció d’aigua reduïda, CG2, per a l’articulació mínima entre 1,5 i 3 mm, segons UNE-EN 13888.

0,98 €
REU0413kg

Mortar articular Cementoso, CG1, per a articulacions mínimes entre 1,5 i 3 mm, segons UNE-EN 13888.

0,72 €
REU0237kg

Mortar articular Cementoso, CG1, per a articulacions mínimes entre 1,5 i 3 mm, segons UNE-EN 13888.

0,71 €
REU0581

Mortar Autoniverse CT - C10 - F3 Segons UNE -EN 13813, basat en ciment, per a un gruix de 4 a 10 cm

86,66 €
REU0372

Mortar de ciment M-10

94,86 €
REU0730

Mortar de cua flexible dels aglutinants mixtes, per a la capa gruixuda de parts de ceràmica a les parets verticals exteriors, segons Une-EN 12004.

82,00 €
REU0549kg

Mortar de fluids de dos components basats en resina epoxi, amb estrenyiment aminic, sense retracció, per a ancoratges i farciments, segons UNE-EN 1504-6.

9,50 €
REU0769kg

Mortar de reparació de líquids PCC PCC PCC, per a reparacions estructurals de fins a 70 mm de gruix.

1,05 €
REU0035u

Mortar de resina, Sika Monotop 620 Grey 25kg Saco.

20,86 €
REU0031kg

Mortar de resines estructurals, producte aplicat R4, en bosses de 25 kg.

0,65 €
REU0346l

Mortar de resines sintètiques

3,82 €
REU0481kg

Mortar enrotllat, color gris natural, ciment compost, arid de quars seleccionat, pigments orgànics i additius, amb una densitat aparent de 1330 kg/m³, una resistència a la compressió de 75000 kN/m² i una resistència a l’abrasió amb mètode amb mètode böhme une-en 13892-3 de 10,9 cm³ / 50 cm².

0,46 €
REU0587kg

Mortar enrotllat, MasterTop 100 BASF COMPRESSIÓ BASF, color gris natural, compost de ciment, arid de quars seleccionat, pigments orgànics i additius, amb una densitat aparent de 1330 kg/m³, una resistència a la compressió de 75000 kN/m² i una resistència a l’abrasió amb Böhme Une -EN 13892-3 Mètode de 10,9 cm³ / 50 cm².

1,80 €
REU0117kg

Mortar Forcap Mono, Ibercal Master 450 Thermo Dbblok, compost per calç hidràulica natural, vedella hidratada de contingut de calci, sorra de sílice, calcitas cristal·litzades, minerals lleugers, pigments inorgànics i additius especials, tipus OC CSII W2, segons UNE-en-en-998 -1; Aplicar manualment o per projecció mecànica, com a acabat decoratiu del Revo.

0,79 €
REU0402kg

Mortar industrial per a guix, de 15 mm de gruix, gris, acabat llis, compost per ciment d’alta resistència, agregats seleccionats i altres additius, tipus GP CSIV W0, segons UNE-EN 998-1.

0,68 €
REU0045kg

Mortar monocaying suau, blanc.

0,72 €
REU0789kg

Mortar monocomponent de Betonfix D15 d’acord amb els requisits de marcatge CE per al muntatge en formigó i maçoneria reforçades. Granulometria màxima 0,5 mm *(0,3 mm), en bosses de 25 kg, consum 1,7 kg/mm ​​de gruix i m² de superfície.

0,81 €
REU0488kg

Mortar Monoppa per a la impermeabilització i la decoració de façanes, acabat rascat, blanc, compost per ciments, additius, resines sintètiques i càrregues minerals, tipus OC CSIII W2, segons UNE-EN 998-1.

0,40 €
REU0114l

Mortar revoco, aïllant tèrmic i acústic, hidrofugo i transpirable, dbblok tèrmoc, compost de calç, perlita expandida, vermiculita exfoliada i microsfores de vidre buit, GP CSIII W2 T1 T1, segons un UNE-EN 998-1, densitat 455 kg/m³, calor específica 823 J/kgk i conductivitat tèrmica 0,068 W/(MK); Aplicar per projecció mecànica.

0,83 €
REU0169kg

Mortar Vermipaster, per a la protecció passiva d’incendis, 20kg.

0,61 €
REU0226kg

Morter de ciment, gris, compost de ciment, agregats seleccionats i additius, tipus GP CSIII W2 segons UNE-EN 998-1.

0,21 €
REU0050kg

Morter de ciment, gris, compost de ciment, agregats seleccionats i additius, tipus GP CSIII W2 segons UNE-EN 998-1.

0,22 €
REU0383

Morter de morter i gruix de morter i gruix de M-5, manual

25,48 €
REU0253kg

Morter Sikatop 122/s, Saco 28 kg.

1,59 €
REU0156m

Motlle corredissa número 2, mig bastó petit.

2,40 €
REU0291m

Motlle de guix, 2,7x4,7x103 cm, per a la decoració del sostre.

2,80 €
REU0364

MV-55 Mall de fibra de vidre

1,78 €
REU0240

National Granite Roost, Cristall blanc, 60x40x2 cm, acabat polit, segons UNE-EN 12058.

55,60 €
REU0420m

National Marble Rolle, Levante Cream, 18x2 cm, cara i cançons polides.

12,25 €
REU0419

National Marble Tile, Polishing Cream, 60x30x2 cm, segons UNE-EN 12058.

23,45 €
REU0412u

Nàvor de PVC per a la separació entre 3 i 15 mm, 200 unitats.

0,06 €
REU0316l

Neteja líquid per enganxar -se per la banyera de PVC i l’adhesiu d’accessoris.

9,58 €
REU0704l

Netejador de pedra líquida o maçoneria, insecticides i parets de fungicides

6,85 €
REU0049kg

Nòduls de llana minerals naturals (LMN) sense unió, no adequats com a suport nutricional per al desenvolupament de fongs o bacteris, densitat de 35 kg/m³, conductivitat tèrmica 0,034 p/(mk), Euroclasa A1 de reacció del foc i capacitat d’absorció d’absorció de curta curta -Elter aigua <= 1 kg/m², depenent del 14064-1, per injecció o càmera farcida.

2,55 €
REU0155m

Número de modelat número 1, Taco i Pinto.

2,12 €
REU0162u

Nut hexagonal Galvanized M12.

0,09 €
REU0151kg

Oest controlat en bossa de 20 kg.

0,11 €
NVU0012u

Ordinador d’escriptori d’alt rendiment, amb Intel Core i7-7700, RAM 8GB DDR4, quadre Semitorre, disc dur sòlid de 228 GB, sistema operatiu Home Windows 10.

1.197,00 €
REU0435u

Ox ull luminària, de 10 cm de diàmetre, dulux 13W, tipus de tipus de tipus masterlighluminaria Tipus de bou per estalviar fluorescent (amb boquilla E-27) o 13W Dulux, fabricat en injecció d'alumini amb o sense vidre segons el model. Inclou làmpades i magnètiques o Balada electrònica d’elecció.

23,35 €
REU0604

Panell de llana mineral semi-rígid, de 45 mm de gruix, segons UNE-EN 13162.

2,80 €
REU0561

Panell de sandvitx de Machihembrado, compost per: tauler d’aglomerat hidrofugo superior de 10 mm de gruix i nucli aïllant d’escuma de poliestirè extruït de 60 mm de gruix i cara inferior del fris natural.

38,80 €
REU0565

Panell de sandvitx de Machihembrado, compost per: tauler d’aglomerat hidrofugo superior de 19 mm de gruix i nucli aïllant d’escuma de poliestirè extruït és el nucli aïllant de 100 mm de gruix i la cara inferior de la placa de guix laminada.

43,50 €
REU0705u

Pantalla de dutxa de Realfiltek o similar, panell fix de 75x190 cm, perfil blanc i vidre translúcid.

315,00 €
REU0248u

Pantalla de dutxa frontal. Full lliscant amb fixat en el mateix pla. Vidre temperat securitzat de 3 mm o acrílic. *Compatible amb el tancament magnètic de la dutxa estàndard. Estate junts. Sistema de doble guia. Coixinets ajustables inox. Corrector d’expansió del sistema similar. Dimensions Alçada 190 cm.

445,00 €
REU0381

Paret interna de piccado de gruix de ciment <= 3 cm

9,88 €
REU0428m

Passatge metàl·lic format per tina buida d’acer de 50 mm de diàmetre, amb pinces de lliscament de 16 mm de diàmetre lliscant cada 50 cm, per a un viatge d’anada i tornada, dues seccions rectes amb altiplà intermedi.

20,45 €
REU0461m

Passos de terra prefabricats, L, per a interiors, ús normal, micrograno (menys o igual a 6 mm), color beix, longitud de fins a 110 cm, amb una profunditat de traça de 23-32 cm i alçada contrahuella de 13-20 cm, Polia de fàbrica, segons UNE-EN 13748-1.

31,33 €
REU0608kg

Pasta conjunta conjunta F-1 GLS Knauf, segons UNE-EN 13963.

1,45 €
REU0055kg

Pasta d’adherència, segons UNE-EN 14496.

0,58 €
REU0009

Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1, D22, amb P.P. Mall de fibra de vidre, 5x5 mm de llum, flexible i imputrescible amb el pas del temps, 70 g/m² de massa superficial i 0,40 mm de gruix de gruix, per muntar socorristes de plàstic i metàl·lic, estables per a l’acció dels sulfats.

78,85 €
REU0287kg

Pasta junts, segons UNE-EN 13963.

1,26 €
REU0056kg

Pasta junts, segons UNE-EN 13963.

1,26 €
REU0758m

Patchaguas de ceràmica de Catalán Red Matte en peces de 14x28 cm, amb Gotteron.

9,50 €
REU0548m

Pel·lícula, banda d’estirament transparent de 500 mm d’amplada i 23 µ de gruix.

1,00 €
NVU0003u

Pen Tablet Wacom Intuos Pro Special Edition.

348,00 €
REU0280u

Penja la barra, acer galvanitzat.

0,98 €
REU0558m

Perfil buit quadrat d’acer enrotllat en fred de 30x30x1,5 mm.

1,42 €
REU0554kg

Perfil d'acer Une-EN 10025 S275Jo, per al reforç de bigues i bigues de fusta a la cara superior, Lycea, compost per perfils laminats calents de la sèrie L, LD, T, Round, Square, rectangular i pletina, va treballar en un taller, galvanitzat calent acabar.

4,65 €
REU0073

Perfil d'alumini anoditzat natural, per conformar la Guia Marco Superior, el marc de guia inferior, el costat, els marcs, els junks, els equips, les finestres de l'escut, el rang bàsic, amb el certificat de qualitat Ewaa-Euras (QuatAnod).

82,72 €
REU0275m

Perfil d’acer galvanitzat, a U, 30 mm.

1,26 €
REU0439m

Perfil d’acer UNE-EN 10025 S275JR, sèrie LE 40x4, laminat calent, per a aplicacions estructurals. Preparat al taller i col·locat al lloc.

2,68 €
REU0491m

Perfil de PVC rígid per a la formació de vora en recobriments de morter monocayed.

0,38 €
REU0115m

Perfil de PVC rígid per a la formació de vora en recobriments de morter monocayed.

0,37 €
REU0177kg

Perfil de tub quadrat Acer ng 20x20x1.5 mm.

0,91 €
REU0176kg

Perfil de tub quadrat Ng 40x40x3mm.

0,80 €
REU0745m

Perfil de xapa d’acer galvanitzat, per a reunions d’impermeabilització amb parets verticals.

1,75 €
REU0394m

Pérfil Lacado d'alumini quadrat per a la barana

4,29 €
REU0294m

Perfil metàl·lic angular de l’acer galvanitzat, placa de bloqueig ràpid, color blanc, fabricat per laminació freda, 3000 mm de llarg, secció de 22x22 mm i 0,5 mm de gruix, per a la realització de falsos sostres registrables, segons Une- el 13964.

0,57 €
REU0767m

Perfil metàl·lic format, en forma de U, de dimensions 120x60x40 mm, amortització reutilitzable en 20 posicions.

6,46 €
REU0299m

Perfil metàl·lic secundari d'acer galvanitzat, placa de bloqueig ràpid, fabricat per laminació en fred, 1200 mm de longitud, 24x32 mm de secció, per a la realització de falsos sostres registrables, segons UNE-EN 13964.

1,59 €
REU0300m

Perfil metàl·lic secundari d'acer galvanitzat, placa de bloqueig ràpid, fabricat per laminació en fred, 600 mm de longitud, 24x32 mm de secció, per a la realització de falsos sostres registrables, segons UNE-EN 13964.

0,83 €
REU0281m

Perfil, professor 60/27 de xapa d’acer galvanitzat, d’ample 60 mm, segons UNE-EN 14195.

1,44 €
REU0616u

Pernium de 100x58 mm, amb subhasta, brilla de llautó negre, per a la porta del pas interior.

0,74 €
REU0416m

PETITADA PER A RECTUACIÓ NACIONAL DE MARBE, CREMA DE LEVANTE, LONGITZACIÓ DE fins a 100 cm i 3 cm de gruix, cara i cançons polides.

24,75 €
REU0697m

PETRIMA per a conjunts rústics, 8,00 €/m. Escales.

8,00 €
REU0526u

Pinça de dosi circular d’acer galvanitzat, Ø 120 mm.

1,90 €
REU0096l

Pintura autolimpable basada en resines de pliolita i dissolvents orgànics, resistents al clima, aigua de pluja, entorns marins i pluja àcida, blanc, acabat mat, aplicat amb raspall, corró o pistola.

11,16 €
REU0520l

Pintura de clorocaucho, acabat semibillant, basat en resines de clorocaucho i desperonificable, vermell, resistent a l’abrasió i resistent a l’aigua, aplicat amb raspall, corró o pistola.

13,40 €
REU0749l

Pintura de plàstic en pasta preparada per utilitzar -la basada en copolímers acrílics, color blanc, acabat mat, aplicat amb pistola.

3,44 €
REU0524l

Pintura de plàstic exterior basada en un copolímer acrílic-vinil, impermeable a l’aigua de pluja i el vapor d’aigua permeable, antimoho, color blanc, acabat mat, aplicat amb raspall, corró o pistola.

7,35 €
REU0097l

Pintura de plàstic exterior basada en un copolímer acrílic-vinil, impermeable a l’aigua de pluja i el vapor d’aigua permeable, antimoho, color blanc, acabat mat, aplicat amb raspall, corró o pistola.

9,31 €
REU0007l

Pintura de plàstic per a l’interior en dispersió aquosa, rentable, tipus II Segons la UNE 48243, el vapor d’aigua permeable, el color blanc, l’acabat mat, aplicat amb raspall, corró o pistola.

5,73 €
REU0352kg

Pintura de protecció elàstica resistent als raigs ultraviolats

4,02 €
REU0004l

Pintura exterior basada en silicats de potassi, copolímers acrílics i pigments inorgànics, vapor d’aigua permeable, resistent a la formació d’ampules i bosses, a la xifra, al corró o a la pistola.

11,60 €
REU0571u

Pista de traça.

0,32 €
REU0254u

Pistoles Aplicadores Sistema DIT 289

33,00 €
REU0467u

Plabó circular d’acer PrelaCado, Ø 120 mm.

1,90 €
REU0806

Placa asfàltica Onducober 95 (10 ondas) o similar, de perfil ondulat i color negre, a base de fibres minerals i vegetals saturades amb una emulsió bituminosa a altes temperatures, segons UNE-EN 534.

9,10 €
REU0175u

Placa d'ancoratge d'acer S-275-JR 350x300x10, sense perforació.

16,00 €
REU0023u

Placa d'ancoratge de Herm.

25,00 €
REU0512

Placa d’asfalt 15 Waves i color vermell Tricapa, basats en fibres minerals i plantes saturades amb una emulsió bituminosa a temperatures altes, segons Une-EN 534.

12,80 €
REU0070u

Placa d’asfalt de 10 ones d’ona i color negre, formades per fibres minerals i plantes saturades amb una emulsió bituminosa a temperatures altes, segons UNE-EN 534.

7,46 €
REU0669u

Placa de dutxa acrílica Range bàsic, color, 80x80 cm, amb joc de drenatge.

132,00 €
REU0409

Placa de marbre nacional, crema de polit, 40x20x2 cm, segons UNE-in 1469.

25,55 €
REU0588u

Placa de senyalització dels equips de foc, poliestirè fotoluminescent, 210x210 mm, segons UNE 23033-1. i material auxiliar per a la fixació.

3,85 €
REU0566u

Placa de terocip de subjecció amb cautxú per a ungles a-a-rotund, E: 16mm, galvanitzat.

0,42 €
REU0047

Placa impermeable LBM-40 FP.

5,45 €
REU0778m

Placa Kimitech, full de fibra de carboni, 50 mm d'ample i 1,4 mm de gruix, subministrat en rotllos de 50 ml. Per al reforç de l'estructura, rendiment de 1,10 ml

31,56 €
REU0001

Placa PMPayol, nerviosa, 100x60 cm i 8 mm de gruix, 20 mm de gruix total.

5,70 €
REU0707u

Plat de dutxa acrílica, Casa Roca, model Neo Daiquiri 1400x750x40 cm, blanc.

248,00 €
REU0559m

Plata de perfil sòlid de 30x6 mm en calent en calent

1,35 €
REU0284

Platabana laminada A / UNE -EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / Edge refinat.

4,41 €
REU0444kg

Plater d'acer enrotllat UNE-EN 10025 S275JR, en perfil pla laminat calent, 20x4 mm, per a aplicacions estructurals.

1,08 €
REU0614u

Porta de passatge cec buit, MDF Board Finalitzeu en melamina blanca, amb paper alveolar de paper kraft, 203x82.5x3.5 cm.

200,00 €
REU0452m

Pretensed Vigue, T-18, Ledia = 4/5 m, segons UNE-EN 15037-1.

5,17 €
REU0453m

Pretensed Vigue, T-18, Ledia = 5/6 m, segons UNE-EN 15037-1.

5,89 €
REU0451m

Pretensed Vigue, T-18, LMedia = <4 m, segons UNE-EN 15037-1.

4,84 €
REU0454m

Pretensed Vigue, T-18, LMedia => 6 m, segons UNE-EN 15037-1.

7,21 €
REU0785kg

Primer anticorrosiu basat en resina epoxi i fosfat de zinc.

17,60 €
REU0560kg

Primera botiga basada en resines pigmentades amb òxid de ferro vermell, cromat de zinc i fosfat de zinc.

9,90 €
REU0037

Proteccions de malla de micro fibra.

1,35 €
REU0211u

Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3,5 m d'altura, amortitzables en 25 usos

0,70 €
REU0532kg

Putty de poliuretà per a exteriors, Sikaflex F11.

4,55 €
REU0101m

PVC Cantonera a les cantonades de rajoles.

0,50 €
REU0311u

PVC Gargo -type, Texsa

14,00 €
REU0116m

PVC JUN.

0,35 €
REU0490m

PVC JUN. aplicació de revestiment monocaying

0,35 €
REU0074

PVC Rolled Lamas Blind, Manual Drive per cinta i col·leccionista, en fusteria d'alumini, fins i tot construït -en compacte p/p (monoblock). Segons UNE-EN 13659.

20,63 €
REU0386u

PVC Sink Horizontal, 110 mm de diàmetre i dimensions 250x250 mm

20,10 €
REU0102

Rajola ceràmica de l’esmalt 1/0/-/e, 20x20 cm, 8,00 €/m².

8,00 €
REU0515u

Rajola ceràmica plana, 43x26 cm, vermell, segons UNE-EN 1304.

0,45 €
REU0621

Rajola ceràmica rajola llisa 1/0/-/-, 20x20 cm, 8,00 €/m², segons UNE-EN 14411.

8,00 €
REU0568u

Rajoles de ceràmica mixta, 43x26 cm, vermell, segons la Ventilació i el ràfecs auxiliars UNE-EN 1304 +.

0,56 €
REU0570m

Rasa de fusta, pi galico tractat o pi vermell, 42x27 mm, qualitat VI.

1,20 €
REU0732u

Rasilla ceràmica o plaquetes, 24x12x3 cm, per a revestiments de maçoneria.

0,11 €
REU0395m

Rastreig de fusta de pi, amb humitat entre el 8% i el 12%, 50x50 mm.

1,97 €
REU0426kg

Reanint morter per a recobriments, interior o exterior, pedra natural, polit o per polit, compost de ciment, àrid amb pols de marbre, pigments resistents a alcalis i additius especials.

1,80 €
REU0112kg

Reanint morter per a recobriments, interior o exterior, pedra natural, polit o per polit, compost de ciment, àrid amb pols de marbre, pigments resistents a alcalis i additius especials.

1,88 €
REU0365kg

Recobriment de copolimer per a impermeabilització coberta

2,78 €
REU0272kg

Recobriment elàstic impermeable per a ús exterior, recobriment Danosa, blanc, realitzat a partir de copolímers acrílics d’estiraments en emulsió aquosa.

3,38 €
REU0754u

Registre de PMPayol en un sostre fix fals, marc i lloc de registre de 50x50 cm, realitzat en lliscament

21,00 €
REU0781kg

Regularització de morter MAPE Estructura antiga NHL, amb un rendiment de 1,7 kg/mm ​​de gruix.

0,75 €
REU0807m

Rematada perimetral de xapa d'acer prelacada estàndard, de 10 cm d'altura, 7 cm d'amplària i 2 m de longitud.

6,50 €
REU0163u

Rentat pla A13/24 galvanitzat.

0,05 €
REU0780kg

Repartiment de morter superfluid

0,75 €
REU0821u

Repercusió per m² de superfície construïda d'obra de fusteria exterior, de material a elegir per la propietat, amb frontissa practicable d'obertura cap a l'interior, de dimensions variables, sèrie mitjana, formada per dues fulles, i amb bastiment de base. Doble envidriament estàndard, 4/6/4, amb falques i segellat continu. Compacte incorporat (monoblock), persiana de lamel·les de PVC, amb accionament manual mitjançant cinta i recollidor.

80,00 €
REU0410

Repercussió d'ancoratge per una grapa d'acer inoxidable de 5 mm, a fons de pantalla de parets amb materials de pedra.

2,94 €
REU0206kg

Resina epoxi per a injeccions

16,20 €
REU0207u

Resines de boquilla d'injecció

0,10 €
REU0468

Resistència a la compressió de llum de formigó 2,5 mPa, 500 kg/m³ de densitat, conductivitat tèrmica 0,116 W/(mk), de treball amb 1.100 litres d’argila expandida, de granulometria entre 10 i 20 mm, densitat 275 kg/m³ i 150 kg de Portland Ciment amb calcària CEM II/B-L 32,5 R, segons Une-EN 197-1.

134,00 €
REU0228

Roba ceràmica del conjunt esmaltat 2/0/-/-, 30x30 cm, 8,00 €/m², segons UNE-EN 14411.

8,00 €
REU0654

Roca llana de 40 mm de gruix i densitat de 50 mm.

4,25 €
REU0295u

Roda llisa regulable amb 4 mm de diàmetre i ganxo de 1000 mm de llarg.

0,57 €
REU0234m

Rodament ceràmic de gres de porcellana, acabat polit, 7 cm, 5,50 €/m.

5,50 €
REU0474m

Rolle ceràmic de català bildosín, mat o acabat natural, 7 cm,

3,25 €
REU0270m

Rolling ceràmic de 7x30 cm, Mococorració non -slip

5,25 €
REU0646m

Rolling ceramical de gres esmaltat, 7 cm, 3,00 €/m.

3,00 €
REU0235m

Rolling ceramical de gres esmaltat, 7 cm, 3,50 €/m.

3,50 €
REU0164m

Roscadada AM12X1000 Hilti Rod, 4,8 galvanitzats.

1,92 €
REU0389

S355 Full d'acer gruixut de 4 mm

40,56 €
REU0062

Safata de xapa d'acer galvanitzada NXY de 0,6 mm de gruix, per utilitzar -la en tancaments multicapa.

16,50 €
REU0268kg

Sikabond T-8 Moocomponent Poliurentano, vaixell 10 litres

9,82 €
REU0259kg

Sikadur 32 Fix Bridge Union Reforge Forged boist

26,71 €
REU0271kg

Sikaguard 703w Hodrofugante, Garafa 25 L, color blanc

4,65 €
REU0309kg

Sikalastic 445, 18 L Boat, impermeable de poliuretà

14,15 €
REU0308kg

Sikalàstica 450, vaixell 21 L, membrana elàstica basada en poliuretà.

7,38 €
REU0735kg

Sikalàstica 490-T, pintura de poliuretà transparent, 5 kg de vaixells.

16,42 €
REU0736kg

Sikaprimer 490-T, imprimació de poliuretà transparent, vaixells 1 kg.

11,16 €
REU0739l

Sikatop 1, adhesiu de Morteros, resina del pont Uníon, vaixell de 5kg

6,35 €
REU0724l

Sikatop 1, adhesiu de Morteros, resina del pont Uníon, vaixell de 5kg

6,35 €
REU0738l

Sikatop 50, impressió d'impressió de resina

6,85 €
REU0723l

Sikatop 50, impressió d'impressió de resina

6,85 €
REU0377l

Silicats blancs llisos silicats a l'aire lliure

10,07 €
REU0341l

Silicats diluents

6,87 €
REU0378kg

Silicats exteriors blancs exteriors de pintura

8,94 €
REU0375kg

Silicats pintura per a fons interior blanc

7,15 €
REU0376kg

Silicats pintura per a l’interior blanc

7,15 €
REU0774kg

Sistema de Mecanoviga, Mortar al detall de Wings, tipus MVH 491-680, subministrat en bosses de 25 kg.

0,38 €
REU0775kg

Sistema de Mecanoviga, morter retact i farcit de perfil de MVV, amb morter estructural tipus MVV 490, subministrat en bosses de 25 kg.

0,38 €
REU0772m

Sistema de Mecanoviga, Rossed Rod M12 amb rentadora i femella.

0,80 €
REU0770m

Sistema de perfil de Mecanoviga MVV12. Kit de subministrament i part proporcional del transport al treball, per a visites de longitud entre 3,00 i 3,50 metres.

59,19 €
REU0773u

Sistema Mecanoviga, Boat de resina dos components, epoxi sense estirament 410 ml.

7,40 €
REU0771m

Sistema Mecanoviga, perfil MVV16. Kit de subministrament i part proporcional del transport al treball, per a visites de longitud entre 3,00 i 3,50 metres.

68,77 €
REU0794m

Sistema MVH-12 Vigue Mecanoviga, 4,00-4,25 ml

48,80 €
REU0795m

Sistema MVV-12 Mecanoviga, de 3,50 a 4,00 ml

56,75 €
REU0191

Sistema parcial d’encofrats de fusta, recuperable, per a l’execució de suports macurats en bigues i voltes de metall forjades, degudament propulsades, amortitzable en 50 usos, fins a 4,5 m d’alçada.

26,00 €
REU0516u

Sna de goma EPDM, sortida vertical, de 80 mm de diàmetre, amb reixeta plana de goma EPDM.

23,34 €
REU0668u

Snabellana Sanitària, amb pedestal, sèrie bàsica, blanc, 650x510 mm, amb joc de fixació, segons la UNE 67001.

59,76 €
REU0674u

Snaps d'acer inoxidable de 2 cuvettes, 800x490 mm, per a taulell de cuina, amb aixetes d'acer inoxidable acabat brillant, compost per airejador, canonada giratòria, vàlvula amb desguàs, sifó i enllaços d'alimentació flexibles.

115,35 €
REU0094l

Solució d’aigua i 10%de lleixiu.

5,00 €
REU0161kg

Solvent universal TKROM IMPRESSIÓ anti -lidante, vaixell 5 kg.

1,77 €
REU0659u

Sonava de fusta Preerco, Suècia o pi similar, secció 11x3,5 cm, per a la fulla 203x82.5

35,00 €
REU0612u

Sonava Wood Preerco, Sweden Pine, secció 90x35 mm, per a una porta de fulla estàndard, amb elements de fixació.

30,00 €
NVU0006u

Sony HDR-CX625 2.29MP 3 'Càmera de vídeo Full HD.

507,00 €
REU0040

Sorra embalada.

20,00 €
NVU0007u

Splitter APPC30 2 HDMI 1080p.

18,93 €
REU0503m

Square ZinTitani Gutter, natural, 333 mm de desenvolupament, 0,65 mm de gruix i tall de baqueton, segons Une-EN 988. Fins i tot P/P de suports, cantonades, tapes, subhastes finals, peces de connexió a baixos i peces especials.

38,80 €
REU0825

Subà Senzill (15+48+15)/400 (48) (2 Normal), plaques amb amb Guix laminat, en banda acústica, format per una estructura simple, disposició normal amb els muntants; 78 mm de Total Gruix. La resolució preu de trobades i puntes singulars, però no inclús de l'aïllament a col·lar entre els muntants.

25,00 €
REU0063

Subhasta lateral d'acer galvanitzat, 0,6 mm de gruix, 500 mm de desenvolupament.

4,45 €
REU0072m

Subhasta perimetral de ferro galvanitzat esmaltat, diversos colors.

1,94 €
REU0501

Subministrament d’aigua potable xarxa general

1,15 €
REU0165kg

Subministrament de perfil angular L100x100x10 mm.

0,76 €
REU0168kg

Subministrament de perfil angular L50x50x5 mm galvanitzat.

1,30 €
REU0166kg

Subministrament de perfil angular L60x60x6 mm.

0,76 €
REU0167kg

Subministrament de perfil T de 50 mm galvanitzat.

1,25 €
REU0578

Subministrament i col·locació de l’aïllament per l’interior en un recinte de doble full per al recobriment format per un panell de llana mineral semi-rígid, segons UNE-EN 13162, no cobert, 40 mm de gruix, resistència tèrmica 1,1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 w/ (Mk), col·locat a la totalitat per evitar ponts tèrmics, fixats amb ciment i posteriors Pylades adhesives segellades totes les articulacions entre panells amb cinta segellada articular. Fins i tot p/p de talls, solucions i neteja

7,95 €
REU0296u

Suport compost per taco i cargol 5x27.

0,06 €
REU0689m

Sweden Pine Wood, 50x38 mm, Autoclave tractat, amb classe d’ús 4 segons UNE-EN 335, per a suport i fixació de plataformes exteriors.

1,75 €
REU0564u

Symphonic PVC Sing, sortida vertical de 75 mm de diàmetre, amb quadrícula de PVC de 200x200 mm.

19,87 €
REU0698m

Tabica per a conjunts rústics, 8,00 €/m. Escales.

8,00 €
REU0417m

Tabica per a National Marble Step, Levante Cream, de fins a 100 cm de llarg per 16 cm d'ample i 2 cm de gruix, polit.

12,75 €
REU0397u

Taco llarg i plàstic, per a la paret.

0,03 €
REU0473

Taileta ceràmica de català bildosín 4/3/-/e, acabat natural o natural, 13x13 cm, 8,00 €/m², segons Une-EN 14411.

8,00 €
REU0233

Taileta ceràmica de gres de porcellana 2/0/-/-, 41x41 cm, acabat polit, 22,00 €/m², segons UNE-EN 14411.

22,00 €
REU0638

Taileta ceràmica de rajola llisa 1/0/-/-, 25x40 cm, 8,00 €/m², segons UNE-EN 14411.

8,00 €
REU0430u

Tanca els braços puerculats CT-1000 White, per a la porta de fins a 60 kg de pes.

26,45 €
REU0615m

Tapes MDF, amb acabat de melamina, blanc, 70x10 mm.

10,00 €
REU0671u

Taps de monomando amb cartutx de ceràmica per a bany-duh, seri bàsic

51,65 €
NVU0014u

Tarjeta microSD HC Sandisk, 32GB, clase 10, 80 Mb/s

15,00 €
REU0690

Taula de fusta massissa, lamas de Cumarú, 28x145x800/2800 mm, sense tractar, per polir i oli en el treball; Classe 3 Resistència lliscant, segons CTE DB ITS; Fins i tot P/P d’accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 13810-1 i UNE-EN 14342.

54,40 €
NVU0011u

TAULA DE MIXA DEL CANAL DENON DNON DN-412X 12 canals/2-bus.

308,00 €
REU0714u

Taula general de comandament i protecció per a l’habitatge somonamilial, formada per la caixa empotable de material aïllant amb porta opaca, per a l’allotjament del commutador de control d’energia (ICP) (no inclòs en aquest preu) en un compartiment independent i precedible i els següents dispositius: 1 Automàtic Interruptor general (IgA) de tall omnipolar, 3 interruptors diferencials de 40 A, 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de 10 a, 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de 16 a, 1 commutador automàtic magnetotèrmic de 25 A, per a la protecció dels circuits interiors següents (no inclòs (no inclòs (no inclòs En aquest preu): 1 circuit d’il·luminació, 1 circuit per a trets de corrent, 1 circuit d’aire condicionat, 1 circuit d’il·luminació d’emergència, 1 circuit per a tancament automatitzat.

240,00 €
REU0399

Tauler de contraplacat fenòlic de 10 mm de gruix, amb la cara interior de la conífer i la cara que es va veure recoberta amb una fina placa de fusta de roure, envernissat a la fàbrica, amb una articulació Machihembrada, per al recobriment de parets verticals interiors.

32,46 €
REU0202

Tauler de fusta 7.6 x 15-20 cm, amortitzable en 5 usos

44,10 €
REU0605

Tauler de guix laminat A / Une -en 520 - 1200 / longitud / 15 / vora refinat, estàndard Knauf.

5,62 €
REU0301

Tauler de guix llis enrotllat, model de vinil de gamma Gyprex, 600x600 mm i 10 mm de gruix, suportat en vistes de perfil amb una sola d'amplada de 24 mm, coberta per la cara vista amb una capa de vinil, segons UNE-EN 13964

1,05 €
REU0054

Tauler de guix prefabricat amb un panell de llana de roca de doble densitat, Labelrock 406.110 Rockwool, 10+30 mm de gruix del factor de resistència de difusió del vapor d’aigua 1,3 i l’Euroclasa A1 de reacció del foc.

14,26 €
REU0688

Tauler rígid de poliestirè extruït segons UNE-EN 13164, superfície llisa recta i mecanitzat lateral, 600x1250 mm i 50 mm de gruix, resistència tèrmica 1,45 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mk), 200 kPa de resistència per a compressió, resistència, resistència per a la resistència, resistència a la resistència, resistència a la resistència, resistència. Factor a la difusió del vapor d’aigua 150, calor específica 1400 J/kgk, Euroclase E de reacció del foc.

5,80 €
REU0485

Terrazo Tile per a l’ús interior, normal, gra mitjà (entre 6 i 27 mm), format nominal 40x40 cm, color d’ivori, amb un primer polit a la fàbrica, per polir i polit final en el treball, segons UNE-EN 13748-1 .

7,35 €
REU0661u

Thermos elèctrics per al servei de A.C.S., mural vertical, resistència blindada, capacitat de 75-80 L, potència 2000 W, 758 mm d’alçada i 450 mm de diàmetre, formada per sacrifici de magnesi d’acer vitrificat, làmpada de control, termòmetre i reglament termostat per a A.C.S. acumulat

196,00 €
REU0514u

Tile de ceràmica corbada, 40x19x16 cm, color de palla, segons UNE-EN 1304.

0,36 €
REU0361

Tile monocolor de 15x15 cm

11,99 €
REU0016kg

Tipus de morter estructural 25kg, Aplica el producte R3.

0,85 €
REU0030kg

Tkrom House Paint, barca de 25 kg, imprimació antocorrosiva S/R Gray 411 o similar.

2,09 €
REU0225u

Triple Brick Hollow Ceràmic, per cobrir, 33x16x11 cm, segons Une-EN 771-1.

0,29 €
REU0655m

Tub d'alumini en espiroflex de 120 mm

2,18 €
REU0387m

Tub d’evacuació PVC B, diàmetre 100 mm, 50% en accessoris

6,72 €
REU0798m

Tub de PVC llis, per al sanejament enterrat sense pressió, sèries SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², 160 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, segons Une-EN 1401-1.

6,60 €
REU0801m

Tub de PVC llis, per al sanejament enterrat sense pressió, sèries SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², 315 mm de diàmetre exterior i 7,7 mm de gruix, segons UNE-EN 1401-1.

24,75 €
REU0802m

Tub de PVC llis, per al sanejament enterrat sense pressió, sèries SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², diàmetre exterior de 125 mm i 3,2 mm de gruix, segons Une-EN 1401-1.

4,30 €
REU0803m

Tub de PVC llis, per al sanejament enterrat sense pressió, sèries SN-4, rigidesa anular nominal de 4 kN/m², diàmetre exterior de 110 mm i 3,2 mm de gruix, segons Une-EN 1401-1.

3,25 €
REU0799m

Tub de PVC llis, per al sanejament enterrat sense pressió, sèries SN-4, rigidesa anular nominal de 4 kN/m², diàmetre exterior de 200 mm i 4,9 mm de gruix, segons Une-EN 1401-1.

10,50 €
REU0800m

Tub de PVC llis, per al sanejament enterrat sense pressió, sèries SN-4, rigidesa anular nominal de 4 kN/m², diàmetre exterior de 250 mm i 6,2 mm de gruix, segons Une-EN 1401-1.

15,90 €
REU0318m

Tub de PVC, 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix

13,50 €
REU0319m

Tub de PVC, Sèrie B, 125 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu va augmentar un 40% per a accessoris i peces especials.

15,17 €
REU0315m

Tub de PVC, Sèrie B, 160 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu va augmentar un 40% per a accessoris i peces especials.

19,81 €
REU0517u

Tub de PVC, Sèrie B, 90 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, amb un extrem interminable, segons UNE-EN 1329-1.

5,10 €
REU0557m

Tub quadrat del suport d'acer en fred de 20x20x1,5 mm.

1,25 €
REU0398u

Ungla d’acer per a la fixació de bracket de fusta a la fusta.

0,05 €
REU0282u

Ungles, 60/27 Connector de professors.

0,91 €
REU0820u

Unitat d'electrodomèstic o aparell que inclou: focs, forn, campana extractora, llavadora, rentavaixelles, microones, completament instal·lat i en correcte funcionament.

200,00 €
REU0824

Va tenir un impacte per m² de superfície rehabilitada d'obra de compost de fusteria de fusta per Armaris trancallums inferior, Justat de les pàgines amb poliamida recuertes d'un foli de diverses lànines amb una grossària de 0,4 a 0,7 mm i davant de 19 mm de 19 Mm Gruix Rebut per totes les taxes Cares, cara frontal i els cotxes Quatre a Xamfrà (5x5). Construcció Del Mitjançant Els segünts Elements: Armadures: Fabracats a Musta de 16 mm Gruix I Recueberts de laminat per totes són cotxes de cales I (davanter frontal de 0,6 mm); Material posterior a Mateix de 3,5 mm de Gruix, recuperació de laminatge per cales de lesumas; Subministraments laterals de diversos trepants que penetren el Col·Locació de Baldes per diferir els altures. BALDES: Fabricades en Agglomerat de Musta a 16 mm de Gruix I Recorda de laminat per totes les cares I Cons (Cant frontal en abs de 1,5 mm Gruix). Frontisses: D'Ance Niquelat, regulació amb alçada, profunda i ampla; Muntatge I Sistema de clip Demuntatge. Penjadores: ocults d'ance, amb amb regulació d'Alt I Fons des de l'orin de l'armari; Porta Two Penjors que admeten un total de 100 kg. Aletes i tot sòcol inferior, cornisa superior, branques inferiors i subhastes a JOC amb L’Al Pasat, Guies de Rodament Metàl·LICS I Shooter in Pover.

28,00 €
REU0547m

Varella de fibra de vidre reforçada amb resina de polièster, de 12 mm de diàmetre, amb superfície sorrenca com a millora de l’adhesió, per al muntatge i el reforç estructural.

8,50 €
REU0018m

Vareta d’acer corrugat de 12 mm

3,50 €
REU0508l

Vernish exterior, porus obert, acabat brillant, basat en resines acríliques emulsionades en aigua, pigments transparents i agents fungicides, color, aplicats amb un raspall.

22,30 €
REU0523l

Vernish sintètic per a l’interior, porus tancat, acabat brillant, basat en resines de poliuretà sintètic d’un sol component, incolor, aplicat amb pinzell o pistola.

18,90 €
REU0384

Víctimes semi -resistents a la vora de 6,5 m, 10 usos

12,04 €
REU0121

Vidre climàtic de subministrament i col·locació 4+8+4.

35,00 €
REU0126

Vidre de 5 mm. 4 exercicis.

70,00 €
REU0172kg

Xapa d'acer S-275-JR 100x10 mm Pettine.

0,89 €
REU0699m

Zanquin ceràmic de Gres rústic, 420x180 mm, 5,00 €/m. Escales.

8,00 €
REU0506u

Zincitanio Circular Downspout, Ø 80 mm.

1,65 €