Partides

CODIUDESCRIPCIÓPREU
RE0393m

Abocament de ceràmica amb Gotteron, als balcons oberts

Substitució del primer fil de paviment de rajoles a façanes exteriors, una peça que es recorre des de forjats, picat i aixecat de la primera rajola de ceràmica i el seu morter d’adherència, col·locació de la nova peça prefabricada amb goteig, de dimensions 30x25 cm, pres amb un morter flexible, P.P. de talls i escletxes en trobada amb els verticals metàl·lics de les baranes; Reversing parts, subhastes, eliminació de deixalles i neteja final; Totalment acabat.

30,94 €
RE0262m

Aboqueu -hi subhastes, amb peça de ceràmica amb Gotteron

Patchaguas elaborats amb peces de ceràmica amb gota de 24x14 cm, preses amb morter de ciment M-5, fins i tot re-rebat amb la planxa de ciment de colors, restes i netejant.

20,10 €
RE0203

Acabat superficial al paviment interior de marbre.

Polit i polit amb paviment de pedra natural mitjançant la màquina polit i polit per una màquina brillant amb una placa de llana d’acer sintètica, paviment interior de marbre; El polit constarà de tres fases: la primera (rugosa o recés) per eliminar les celles que podrien existir, utilitzant una dent de 60, depenent del tipus de pedra natural i de l’estat en què es troba el paviment; El segon (previst o polit) per eliminar els rascades i els defectes produïts en la fase anterior, amb el gra abrasiu 120, i després ampliar la pasta de les articulacions de nou, mantenint la superfície humida 24 hores i deixant endurir altres 48 hores abans del següent procés; i el tercer (refinat), amb el gra abrasiu 220; El polit es realitzarà mitjançant el mètode cristal·litzat amb 400 molars o superiors amb una aplicació posterior de producte de remolc, un cop el paviment estigui perfectament sec i uniforme. Fins i tot part proporcional de la rejacket després del polit, l’eliminació de fangs del polit fi i la neteja prèvia.

11,05 €
RE0017

Acabeu amb esmalt sintètic sobre fusteria d’acer, baranes de dues cares.

Esmalt sintètic, negre, brillant, a la superfície de ferro o acer, neteja i preparació de la superfície per ser pintada, per medis manuals fins que estigui exempt de greix, acaba amb dues mans amb esmalt sintètic amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 35 35 micres per mà (rendiment: 0,08 L/m²)

16,55 €
RE0223m

Acer Pluvial Down Prelaped D120

Subministrament i muntatge d’una caiguda circular d’acer prelacado, per a la recollida d’aigua, formada per peces preformades, amb sistema d’articulació de rebló, i segellat amb silicona a les empalmes, col·locades amb pinces metàl·liques, instal·lades fora de l’edifici. Fins i tot P/P de colzes, suports i peces especials. Completament muntat, connectat i provat per l’empresa d’instal·lació a través de les proves de servei corresponents (incloses en aquest preu). Inclosos el muntatge, el desmuntatge i el lloguer de bastides homologades o equips d’elevació mecànica per a una instal·lació correcta.

24,29 €
RE0352

Acristalamiento seguridad 6/8/3+3, vidrio transparente.

Glazatge de doble seguretat (laminar), fixat per a un vidre exterior temperat incolor de 6 mm, cambra d'aire deshidratat amb perfil de separador d'alumini i un segell de perimetral segellat de 8 mm Dos llunes de vidre laminar de 3 mm Per un perimetral i suport lateral, en fred segellat amb silicona sintètica incolora, compatible amb el material de suport. Fins i tot talls de vidre, junques i senyalització de les fulles.

95,82 €
RE0231

Acristalamiento seguridad 6/8/3+3. transparente.

Glazatge de doble seguretat (laminar), fixat per a un vidre exterior temperat incolor de 6 mm, cambra d'aire deshidratat amb perfil de separador d'alumini i un segell de perimetral segellat de 8 mm Dos llunes de vidre laminar de 3 mm Per un perimetral i suport lateral, en fred segellat amb silicona sintètica incolora, compatible amb el material de suport. Fins i tot talls de vidre, junques i senyalització de les fulles.

96,89 €
RE0652u

Actuacions en fase d'obra de control extern de certificació energètica (1 UI)

Supervisió i control extern de la certificació d'eficiència energètica, en fase d'execució d'obra, per a la comprovació d'un edifici acabat amb 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el Document Reconegut DRD 06/15 «Criteris tècnics per al control extern de la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció», consistent en la Programació del Control Extern, registre de la conformitat del promotor amb aquesta programació prèviament a l'inici de l'obra, el control extern durant el transcurs de l'execució de l'obra, la identificació de les Dades Finals d'Obra (DFO), la detecció de desviacions respecte a les DIC i l'emissió de l'Informe de Control Extern, incloent-hi, en cas de desviacions, el càlcul de la qualificació utilitzant la mateixa opció de càlcul. Inclou: desplaçaments i visites.

409,53 €
RE0658u

Actuacions en fase d'obra de control extern de certificació energètica (10 UI)

Supervisió i control extern de la certificació d'eficiència energètica, en fase d'execució d'obra, per a la comprovació d'un edifici acabat amb 10 unitats d'inspecció, d'acord amb el Document Reconegut DRD 06/15 «Criteris tècnics per al control extern de la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció», consistent en la Programació del Control Extern, registre de la conformitat del promotor amb aquesta programació prèviament a l'inici de l'obra, el control extern durant el transcurs de l'execució de l'obra, la identificació de les Dades Finals d'Obra (DFO), la detecció de desviacions respecte a les DIC i l'emissió de l'Informe de Control Extern, incloent-hi, en cas de desviacions, el càlcul de la qualificació utilitzant la mateixa opció de càlcul. Inclou: desplaçaments i visites.

1.218,51 €
RE0659u

Actuacions en fase d'obra de control extern de certificació energètica (20 UI)

Supervisió i control extern de la certificació d'eficiència energètica, en fase d'execució d'obra, per a la comprovació d'un edifici acabat amb 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el Document Reconegut DRD 06/15 «Criteris tècnics per al control extern de la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció», consistent en la Programació del Control Extern, registre de la conformitat del promotor amb aquesta programació prèviament a l'inici de l'obra, el control extern durant el transcurs de l'execució de l'obra, la identificació de les Dades Finals d'Obra (DFO), la detecció de desviacions respecte a les DIC i l'emissió de l'Informe de Control Extern, incloent-hi, en cas de desviacions, el càlcul de la qualificació utilitzant la mateixa opció de càlcul. Inclou: desplaçaments i visites.

1.584,93 €
RE0660u

Actuacions en fase d'obra de control extern de certificació energètica (50 UI)

Supervisió i control extern de la certificació d'eficiència energètica, en fase d'execució d'obra, per a la comprovació d'un edifici acabat amb 50 unitats d'inspecció, d'acord amb el Document Reconegut DRD 06/15 «Criteris tècnics per al control extern de la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció», consistent en la Programació del Control Extern, registre de la conformitat del promotor amb aquesta programació prèviament a l'inici de l'obra, el control extern durant el transcurs de l'execució de l'obra, la identificació de les Dades Finals d'Obra (DFO), la detecció de desviacions respecte a les DIC i l'emissió de l'Informe de Control Extern, incloent-hi, en cas de desviacions, el càlcul de la qualificació utilitzant la mateixa opció de càlcul. Inclou: desplaçaments i visites.

2.297,15 €
RE0651u

Actuacions prèvies de control extern de certificació energètica (1 UI)

Supervisió i control extern de la certificació d'eficiència energètica, en fase d'actuacions prèvies, per a la verificació de la documentació tècnica d'un projecte d'edifici amb 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el Document Reconegut DRD 06/15 «Criteris tècnics per al control extern de la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció», consistent en la identificació de les dades que figuren en els fitxers de l'opció de càlcul utilitzada per a la certificació energètica del projecte, la comprovació de la seua coherència amb el projecte d'execució o documentació mínima, l'elaboració de l'Informe Previ de Control Extern, on quedaran consignades les Dades Inicials de Control particularitzades (DIC) en un document adjunt denominat Identificació de Dades Inicials de Control particularitzats per a l'edifici, a més de les conclusions sobre la qualificació de l'eficiència energètica i, finalment, el registre de conformitat del promotor amb els DIC particularitzats.

202,89 €
RE0655u

Actuacions prèvies de control extern de certificació energètica (10 UI)

Supervisió i control extern de la certificació d'eficiència energètica, en fase d'actuacions prèvies, per a la verificació de la documentació tècnica d'un projecte d'edifici amb 10 unitats d'inspecció, d'acord amb el Document Reconegut DRD 06/15 «Criteris tècnics per al control extern de la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció», consistent en la identificació de les dades que figuren en els fitxers de l'opció de càlcul utilitzada per a la certificació energètica del projecte, la comprovació de la seua coherència amb el projecte d'execució o documentació mínima, l'elaboració de l'Informe Previ de Control Extern, on quedaran consignades les Dades Inicials de Control particularitzades (DIC) en un document adjunt denominat Identificació de Dades Inicials de Control particularitzats per a l'edifici, a més de les conclusions sobre la qualificació de l'eficiència energètica i, finalment, el registre de conformitat del promotor amb els DIC particularitzats.

805,23 €
RE0656u

Actuacions prèvies de control extern de certificació energètica (20 UI)

Supervisió i control extern de la certificació d'eficiència energètica, en fase d'actuacions prèvies, per a la verificació de la documentació tècnica d'un projecte d'edifici amb 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el Document Reconegut DRD 06/15 «Criteris tècnics per al control extern de la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció», consistent en la identificació de les dades que figuren en els fitxers de l'opció de càlcul utilitzada per a la certificació energètica del projecte, la comprovació de la seua coherència amb el projecte d'execució o documentació mínima, l'elaboració de l'Informe Previ de Control Extern, on quedaran consignades les Dades Inicials de Control particularitzades (DIC) en un document adjunt denominat Identificació de Dades Inicials de Control particularitzats per a l'edifici, a més de les conclusions sobre la qualificació de l'eficiència energètica i, finalment, el registre de conformitat del promotor amb els DIC particularitzats.

1.078,05 €
RE0657u

Actuacions prèvies de control extern de certificació energètica (50 UI)

Supervisió i control extern de la certificació d'eficiència energètica, en fase d'actuacions prèvies, per a la verificació de la documentació tècnica d'un projecte d'edifici amb 50 unitats d'inspecció, d'acord amb el Document Reconegut DRD 06/15 «Criteris tècnics per al control extern de la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció», consistent en la identificació de les dades que figuren en els fitxers de l'opció de càlcul utilitzada per a la certificació energètica del projecte, la comprovació de la seua coherència amb el projecte d'execució o documentació mínima, l'elaboració de l'Informe Previ de Control Extern, on quedaran consignades les Dades Inicials de Control particularitzades (DIC) en un document adjunt denominat Identificació de Dades Inicials de Control particularitzats per a l'edifici, a més de les conclusions sobre la qualificació de l'eficiència energètica i, finalment, el registre de conformitat del promotor amb els DIC particularitzats.

1.608,35 €
RE0089

Aïllament d’insugulació, des de dins, en cambres d’aire de recintes de doble recinte.

Rehabilitació energètica de façana de doble fulla de fàbrica, desde l'interior de la vivenda, cambra d'aire de 50 mm de gruix mitjà, mitjançant injecció de nòduls de llana mineral natural (LMN) sense lligants, BorraLW (Tervol S) KNAUF INSULATION, amb densitat 30 kg/m³ i conductivitat tèrmica 0,038 W/(mK); tapat dels forats executats en el parament, mitjançant massillat i escatat. Inclòs part proporcional de maquinària per a injecció, realització de forats, protecció d'elements contigus i neteja de la superfície a pintar. Totalment acabat. Inclou: realització de trepants en el parament; protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs d'injecció; injecció de l'aïllament; tapat dels trepants.

27,68 €
RE0373

Aïllament de les teulades falses amb llana mineral

Subministrament i col·locació de l’aïllament acústic en un terrat de placa falsa, format per un panell de llana mineral semi-rígid, segons un UNE-EN 13162, no cobert, 50 mm de gruix, resistència tèrmica 1,4 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 p/(mk). Fins i tot per talls aïllants

7,30 €
RE0256

Aïllament Insipuito EF-90 amb morter de vermiculita, projectat.

Aïllament d’aïllament en perfil metàl·lic basat en morter vermiculita o verpafibre o morter similar, arribant a EF-90 en cases, aplicat per projecció pneumàtica, incloent l’emissió d’un certificat de visat de visat per part de Professional College.

19,81 €
RE0063m

Aixecant el revestiment pedregós al pas de l'escala.

Alçat del revestiment de pedra de passos, amb un martell pneumàtic, amb eliminació i càrrega de runes al camió o al contenidor, i sense transport a abocador.

6,61 €
RE0111u

Aixecat de fusteria exterior. fins a 3 m².

Caixada de fusteria vidriada de qualsevol tipus situada a la façana, menys de 3 m² de superfície, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes al camió o al contenidor.

19,74 €
RE0122u

Ajudes de paleta per a l'execució de cales (10 UI)

Ajudes de paleta per a l'execució i reposició de cales en un edifici amb 10 unitats d'inspecció, consistent en l'execució, reposició i pintura del revestiment en la zona afectada, de dimensions no majors a 0,50x0,50 m, sense aportació de materials d'acabat. Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció prèvia de la zona de treball i retirada de runa i neteja. No inclou: mitjans auxiliars per a altures superiors a 7 m, ni preparació prèvia de la cata (picat de revestiments, obertura de buits en falsos sostres, etc.) ni reposició de revestiments i acabats.

232,55 €
RE0620u

Ajudes de paleta per a l'execució de cales (2 operaris, 1/2 jornada)

Ajudes de paleta per a l'execució i reposició de cales, amb equip de 2 operaris durant 1/2 jornada o fracció, consistent en l'execució, reposició i pintura del revestiment en la zona afectada, de dimensions no majors a 0,50x0,50 m. Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció prèvia de la zona de treball i retirada de runa i neteja. No inclou: assaigs o proves de laboratori, mitjans auxiliars per a altures superiors a 7 m, ni aportació de materials d'acabats.

215,61 €
RE0242

Alçament de teula curva amb recuperació.

Desmuntatge de cobertura de teula ceràmica corba i elements de fixació, col·locada amb morter a menys de 20 m d'altura, en coberta inclinada a una aigua; amb mitjans manuals i recuperació del 50% del material per a la seva posterior ubicació, sent l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació. Fins i tot p/p d'apilament, selecció, classificació per grandàries, classes i estat de conservació, neteja, retirada i càrrega manual del material desmuntat i dels enderrocs produïts durant els treballs, sobre camió o contenidor.

31,99 €
RE0372m

Alçat de tempestes i canalons

Caixat de tempestes i canalons, fins i tot retirada, carregant i transportant restes a abocadors autoritzats.

2,25 €
RE0234

Alicado 20x40 es posa a la superfície de la fàbrica, amb morter de ciment.

Subministrament i col·locació de rajola amb rajola llisa, 1/0/-/-(paret, tipus 1; sense requisits addicionals, tipus 0; sense requisit addicional, tipus-/-), 25x40 cm, 8 €/m², rebuts amb morter de ciment M-5, estès per tota la cara posterior de la peça i ajustat a la punta de la paleta, omplint amb el mateix morter els buits que podrien romandre. Fins i tot P/P de suport de preparació superficial per fàbrica humitejada, esquitxada amb morter de ciment líquid i va respondre de la superfície d’elements de formigó (pilars, etc.); Renteter, Cortes, Cantoneras de PVC i junts; Invertint amb la planxa de ciment blanc, L, Bl-V 22,5, per a articulacions mínimes (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces; Acabat i neteja final.

26,00 €
RE0055

Alicatado amb rajola de porcellana, col·locada amb C1 adhesiu.

Subministrament i col·locació de la taca amb adhesiu de ciment normal de pedra de porcellana polida, C1 sense cap característica addicional, gris, doble enganxat. Fins i tot part proporcional del suport de guix de preparació superficial o plaques de guix; Renteter, Cortes, Cantoneras de PVC i junts; Invertint amb la planxa de ciment blanc, L, Bl-V 22,5, per a una articulació mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces; Acabat i neteja final. La base de suport amb base de morter de ciment mesurada.

42,28 €
RE0323

Alicatado azulejo gres 25x40 cm, a soporte de fábrica de ladrillo con mortero cemento.

Subministrament i col·locació d'enrajolat amb rajola de València llis, 1/0/-/- (parament, tipus 1; sense requisits addicionals, tipus 0; cap requisit addicional, tipus -/-), 25x40 cm, 8 €/m², rebut amb morter de ciment M-5, estès sobre tota la cara posterior de la peça i ajustat a punta de paleta, reomplint amb el mateix morter els buits que poguessin quedar. Inclús p/p de preparació de la superfície suport mitjançant humitejat de la fàbrica, esquitxat amb morter de ciment fluid i repicat de la superfície d'elements de formigó (pilars, etc.); replanteig, talls, cantoneres de PVC, i junts; rejuntat amb beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces; acabat i neteja final.

27,61 €
RE0112

Alicatado sobre ciment o suport de morter de formigó, amb adhesiu C2.

Subministrament i col·locació d’Alicatado amb gres esmaltat, 1/0/ -/e (paret, tipus 1; sense requisits addicionals, tipus 0; exterior, tipus -/e), 20x20 cm, 8 €/m², rebuts amb un adhesiu millorat de ciment Millorat, C2 sense cap característica addicional, gris. Fins i tot part proporcional de la preparació superficial del ciment o el suport de morter de formigó; Renteter, Cortes, Cantoneras de PVC i junts; Invertint amb el morter articular de ciment amb alta resistència a l’abrasió i l’absorció d’aigua reduïda, CG2, per a l’articulació mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces; Acabat i neteja final

32,03 €
RE0341

Ancoratge de 12 mm de diàmetre d’acer i longitud de 250 mm, resina.

Ancoratge químic estructural per adherència aplicada sobre suport massiu de formigó comprimit característic 20 n/mm², realitzada a través de la inserció de vareta roscada amb femella i rentadora, acer galvanitzat de qualitat 5,8 segons UNE-EN ISO 898-1, de 12 mm de diàmetre i 250 Mm de llarg en perforació realitzada amb suport de 14 mm de diàmetre i 115 mm profundament farcits per injecció de resina epoxi d’alta resistència; Amb les següents característiques: Separació entre dos ancoratges de 220 mm, distància fins a les vores de la base d'ancoratge de 110 mm, gruix mínim de la base de 140 mm, el gruix màxim de la peça a 120 mm.

7,83 €
RE0340

Antepechos i coronació de la paret aquosa.

Interior i exterior picat de les zones de la coberta del sostre i del cassetó d'accés que es deterioren (estimant una acció màxima a un 30% de la superfície total), amb la substitució de la làmina d'impermeabilització, soldada a la existent, la substitució de Albardillas trencada , cobert de morter d’alta resistència i sense retracció, fins i tot retirada de deixalles en sacs i càrrega en contenidor per a transport autoritzat d’abocament.

45,25 €
RE0083

Armadura de raspallat manual Sanoado

Curació de l’armadura amb raspallat manual, per a atacs lleugers, fins i tot netejador prèvia amb solució de tricloroetilè per eliminar greixos i olis).

4,16 €
RE0324

Arrencada de cel ras de canyís lluit amb algeps.

Arrencada de cel ras de canyís arrebossat amb guix, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

10,59 €
RE0147u

Ascensor vertical disusvalids eni eni eninin 1200x950.

Subministrament i instal·lació d’una unitat d’elevació vertical hidràulica de petita distància per a persones amb mobilitat reduïda, Enier Levante, model Eni Eninin, plataforma de dimensions 1200x950 mm, càrrega útil 225 kg, dues parades, sistema de tracció hidràulica amb vàlvules de potència anti-return, 0,10 m /s Velocitat, alimentació monofàsica de 230 V, embarcació doble a 180 graus amb una porta manual de cabina pintada amb policarbonat transparent i pany elèctric, botons d’enviament a l’interior de la cabina, botó d’aturada a la plataforma, elements de seguretat i mànec recte inoxidable, cos, cos, cos al cos pintat en ral 7035-gris, tancaments perimetrals, portes i baranes; Completament instal·lat, connectat i demostrat el seu funcionament correcte, homologacions i certificat d’instal·lació.

9.195,19 €
RE0241u

Assaig comprovació de xarxa d'evacuació

Proves de servei de la xarxes d'evacuació d'aigües d'edificis. Proves finals hidràuliques de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons el Document reconegut per la Generalitat Valenciana DRC 08/09. A més a més proves parcials hidràuliques en trams no soterrats de la xarxa d'evacuació, per unitat d'inspecció, segons el Document reconegut per la Generalitat Valenciana DRC 08/09.

271,62 €
RE0238u

Assaig d'estanqueitat de cobertes, fins a 100 m²

Proves d'estanqueidad en cobertes en edificis, en una superfície de fins a 100 m², pels mètodes recollits en el Document reconegut per la Generalitat Valenciana DRC 05/09. Inclou el desplaçament del personal, assaig d'estanquitat després d'almenys 8 hores d'inundació, inspecció per a comprovació de l'estanquitat dels sistema de coberta, acta de resultats i emissió de certificat.

308,34 €
RE0239u

Assaig d'estanqueitat de façanes, superficie de 3 m².

Proves d'estanquitat en façana amb fusteria, segons el Document reconegut per la Generalitat Valenciana DRC 06/09

175,93 €
RE0240u

Assaig de comprovació de xarxa d'abastiment d'aigua

Proves de servei de la xarxa interior de subministrament d'aigua d'edificis. Prova parcial d'estanquitat i resistència mecànica per bateria de comptadors i muntants, segons el Document reconegut per la Generalitat Valenciana DRC 07/09

214,97 €
RE0617u

Assaig de mesurament de vibracions

Assaig de mesurament de vibracions realitzat per empresa acreditada per la ENAC, d'acord amb la normativa vigent.

721,00 €
RE0618u

Assaig de transmissió de soroll ambiental

Assaig de transmissió de soroll ambiental amb activitat parada i en funcionament normal (mesurat en horari nocturn), realitzat per empresa acreditada per la ENAC, segons el mètode d'assaig que apareix en l'RD 1367/2007 i d'acord amb l'Ordenança Municipal acústica de València

566,50 €
RE0107u

Assemblea i desmuntatge de carpa per a pas per a vianants. Secció 15 ml.

Muntatge i desmuntatge de l'estructura de protecció per a un pas per als vianants, amb un pas lliure d'1,5 m d'amplada i 3,0 m d'alçada, format per estructura tubular d'acer galvanitzada calenta, amb un sostre superior per a la protecció dels vianants Objectes, preparats per a la col·locació posterior d'una bastida d'alçada que servirà de base per a l'execució de la façana de 15 m, segons els plans de muntatge. Fins i tot accessoris, sistemes de protecció, ancoratges i reposicions.

550,17 €
RE0104u

Assemblea i desmuntatge de la plataforma suspesa. 2-8 ml

Muntatge i desmuntatge de la plataforma suspesa de la unitat motoritzada, de 2-8 m de llarg, format per un o més mòduls de 90 cm d'amplada, per treballar en parets verticals de fins a 30 m d'altura.

980,25 €
RE0260m

Assemblea i desmuntatge de penjats i alenger, a la façana exterior.

Muntat i desmuntat de bastides penjades en una façana durant 25 ml d'alçada, fins i tot instal·lació amb contrapès superiors, manteniment, safata de protecció inferior, seguretat i sistemes de transport.

51,60 €
RE0261m

Assemblea i desmuntatge i penjant, al pati interior

Muntat i desmuntat de bastides penjades en una façana durant 25 ml d'alçada, fins i tot instal·lació amb contrapès superiors, manteniment, safata de protecció inferior, seguretat i sistemes de transport.

174,40 €
RE0157u

Assessorament tècnic en un procediment judicial

Assessorament tècnic en la preparació de documentació d'un procediment judicial per a presentació d'una demanda, o en preguntes a efectuar a un altre perit o similars, en què el perit només intervé com a assessor i no directament en el procediment, inclús visites i desplaçament.

232,26 €
RE0586u

Assessorament tècnic sobre un tema estructural o constructiu

Assessorament tècnic, consistent en l'aportació no escrita d'una opinió fonamentada a una consulta sobre un tema estructural o constructiu, amb una dedicació no superior a mitja jornada laboral. No inclou desplaçament.

126,00 €
RE0668u

Assistència tècnica de control extern d'adequació de les obres executades o en curs a la declaració responsable, llicència o llicència de primera ocupació (1 UI)

Assistència tècnica per a la supervisió i control extern d'acreditació de l’adequació de les obres executades o en curs d'execució a la declaració responsable, llicència o llicència de primera ocupació, en un edifici amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb l'àmbit previst als articles 213 i 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, consistent en comprovar el compliment en relació amb els paràmetres establerts per la normativa urbanística vigent, als efectes establerts en el Llibre III de Disciplina Urbanística de la Llei 5/2014 d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, i, en general, de la suficiència i idoneïtat de la documentació annexa a la sol·licitud de llicència o a la corresponent declaració responsable.

372,75 €
RE0669u

Assistència tècnica de control extern d'adequació de les obres executades o en curs a la declaració responsable, llicència o llicència de primera ocupació (10 UI)

Assistència tècnica per a la supervisió i control extern d'acreditació de l’adequació de les obres executades o en curs d'execució a la declaració responsable, llicència o llicència de primera ocupació, en un edifici amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, d'acord amb l'àmbit previst als articles 213 i 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, consistent en comprovar el compliment en relació amb els paràmetres establerts per la normativa urbanística vigent, als efectes establerts en el Llibre III de Disciplina Urbanística de la Llei 5/2014 d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, i, en general, de la suficiència i idoneïtat de la documentació annexa a la sol·licitud de llicència o a la corresponent declaració responsable.

831,13 €
RE0670u

Assistència tècnica de control extern d'adequació de les obres executades o en curs a la declaració responsable, llicència o llicència de primera ocupació (20 UI)

Assistència tècnica per a la supervisió i control extern d'acreditació de l’adequació de les obres executades o en curs d'execució a la declaració responsable, llicència o llicència de primera ocupació, en un edifici amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb l'àmbit previst als articles 213 i 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, consistent en comprovar el compliment en relació amb els paràmetres establerts per la normativa urbanística vigent, als efectes establerts en el Llibre III de Disciplina Urbanística de la Llei 5/2014 d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, i, en general, de la suficiència i idoneïtat de la documentació annexa a la sol·licitud de llicència o a la corresponent declaració responsable.

1.038,76 €
RE0671u

Assistència tècnica de control extern d'adequació de les obres executades o en curs a la declaració responsable, llicència o llicència de primera ocupació (50 UI)

Assistència tècnica per a la supervisió i control extern d'acreditació de l’adequació de les obres executades o en curs d'execució a la declaració responsable, llicència o llicència de primera ocupació, en un edifici amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, d'acord amb l'àmbit previst als articles 213 i 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, consistent en comprovar el compliment en relació amb els paràmetres establerts per la normativa urbanística vigent, als efectes establerts en el Llibre III de Disciplina Urbanística de la Llei 5/2014 d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, i, en general, de la suficiència i idoneïtat de la documentació annexa a la sol·licitud de llicència o a la corresponent declaració responsable.

1.473,99 €
RE0653u

Assistència tècnica de control extern de documentació i qualitat, en fase de projecte (1 UI)

Assistència tècnica per a la supervisió i control extern de conformitat de la integritat documental, suficiència i idoneïtat de la documentació i acreditació del compliment de les exigències bàsiques de qualitat, en fase de projecte, per a la verificació de la documentació tècnica d'un projecte d'edifici amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb l'àmbit previst als articles 213 i 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, consistent en comprovar el compliment de:

488,67 €
RE0661u

Assistència tècnica de control extern de documentació i qualitat, en fase de projecte (10 UI)

Assistència tècnica per a la supervisió i control extern de conformitat de la integritat documental, suficiència i idoneïtat de la documentació i acreditació del compliment de les exigències bàsiques de qualitat, en fase de projecte, per a la verificació de la documentació tècnica d'un projecte d'edifici amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, d'acord amb l'àmbit previst als articles 213 i 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, consistent en comprovar el compliment de:

2.183,30 €
RE0662u

Assistència tècnica de control extern de documentació i qualitat, en fase de projecte (20 UI)

Assistència tècnica per a la supervisió i control extern de conformitat de la integritat documental, suficiència i idoneïtat de la documentació i acreditació del compliment de les exigències bàsiques de qualitat, en fase de projecte, per a la verificació de la documentació tècnica d'un projecte d'edifici amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb l'àmbit previst als articles 213 i 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, consistent en comprovar el compliment de:

2.976,35 €
RE0663u

Assistència tècnica de control extern de documentació i qualitat, en fase de projecte (50 UI)

Assistència tècnica per a la supervisió i control extern de conformitat de la integritat documental, suficiència i idoneïtat de la documentació i acreditació del compliment de les exigències bàsiques de qualitat, en fase de projecte, per a la verificació de la documentació tècnica d'un projecte d'edifici amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, d'acord amb l'àmbit previst als articles 213 i 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, consistent en comprovar el compliment de:

4.517,64 €
RE0654u

Assistència tècnica de control extern de legislació i planejament urbanístics, en fase de projecte (1 UI)

Assistència tècnica per a la supervisió i control extern d'acreditació del compliment de la legislació urbanística i el planejament aplicable, en fase de projecte, per a la verificació de cèdula de garantia urbanística i documentació tècnica d'un projecte d'edifici amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb l'àmbit previst als articles 213 i 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, consistent en comprovar el compliment en relació amb els paràmetres establerts per la normativa urbanística vigent, als efectes establerts en el Llibre III de Disciplina Urbanística de la Llei 5/2014 d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, i, en general, de la suficiència i idoneïtat de la documentació annexa a la sol·licitud de llicència o a la corresponent declaració responsable.

303,87 €
RE0664u

Assistència tècnica de control extern de legislació i planejament urbanístics, en fase de projecte (10 UI)

Assistència tècnica per a la supervisió i control extern d'acreditació del compliment de la legislació urbanística i el planejament aplicable, en fase de projecte, per a la verificació de cèdula de garantia urbanística i documentació tècnica d'un projecte d'edifici amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, d'acord amb l'àmbit previst als articles 213 i 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, consistent en comprovar el compliment en relació amb els paràmetres establerts per la normativa urbanística vigent, als efectes establerts en el Llibre III de Disciplina Urbanística de la Llei 5/2014 d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, i, en general, de la suficiència i idoneïtat de la documentació annexa a la sol·licitud de llicència o a la corresponent declaració responsable.

658,93 €
RE0665u

Assistència tècnica de control extern de legislació i planejament urbanístics, en fase de projecte (20 UI)

Assistència tècnica per a la supervisió i control extern d'acreditació del compliment de la legislació urbanística i el planejament aplicable, en fase de projecte, per a la verificació de cèdula de garantia urbanística i documentació tècnica d'un projecte d'edifici amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb l'àmbit previst als articles 213 i 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, consistent en comprovar el compliment en relació amb els paràmetres establerts per la normativa urbanística vigent, als efectes establerts en el Llibre III de Disciplina Urbanística de la Llei 5/2014 d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, i, en general, de la suficiència i idoneïtat de la documentació annexa a la sol·licitud de llicència o a la corresponent declaració responsable.

819,76 €
RE0666u

Assistència tècnica de control extern de legislació i planejament urbanístics, en fase de projecte (50 UI)

Assistència tècnica per a la supervisió i control extern d'acreditació del compliment de la legislació urbanística i el planejament aplicable, en fase de projecte, per a la verificació de cèdula de garantia urbanística i documentació tècnica d'un projecte d'edifici amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, d'acord amb l'àmbit previst als articles 213 i 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, consistent en comprovar el compliment en relació amb els paràmetres establerts per la normativa urbanística vigent, als efectes establerts en el Llibre III de Disciplina Urbanística de la Llei 5/2014 d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, i, en general, de la suficiència i idoneïtat de la documentació annexa a la sol·licitud de llicència o a la corresponent declaració responsable.

1.135,30 €
RE0589u

Assistència tècnica per a actuacions urgents (1 UI)

Assistència tècnica per a la supervisió, coordinació i control d'actuacions o tractaments amb caràcter urgent o preventiu, com ara apuntalaments, acordonaments, protecció i retirada d'elements amb risc de caiguda, tractaments contra xilòfags, etc., amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, consistent en la planificació, coordinació i supervisió de l'execució dels treballs. Inclou visites, desplaçament i emissió d'acta d'intervenció.

169,26 €
RE0553u

Assistència tècnica per a l'execució d'una campanya de cales (50 UI)

Assistència tècnica per a l'execució d'una campanya de cales en un edifici o local amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, consistent en la planificació, coordinació i supervisió de l'execució de les cales per laboratori i de les ajudes d'obra per a la seua reposició. Inclou: visites i desplaçament.

462,63 €
RE0672u

Assistència tècnica per a la supervisió i control extern de l'execució de l'estructura d'un edifici (1 UI)

Assistència tècnica per a la supervisió i control extern de l'execució de l'estructura d'un edifici amb 1 unitat d'inspecció, d'acord amb la garantia decennal prevista en l'article 19, apartat 1 c), de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, consistent en la comprovació del compliment del Codi Estructural (RD 470/2021) i dels requisits bàsics de seguretat estructural (CTE-DB-ES) i seguretat en cas d'incendi (CTE-DB-SI), en el que afecte als fonaments, suports, bigues, forjats, murs de càrrega i altres elements estructurals que comprometen directament la resistència mecànica i estabilitat de l'edifici.

901,95 €
RE0673u

Assistència tècnica per a la supervisió i control extern de l'execució de l'estructura d'un edifici (10 UI)

Assistència tècnica per a la supervisió i control extern de l'execució de l'estructura d'un edifici amb 10 unitats d'inspecció, d'acord amb la garantia decennal prevista en l'article 19, apartat 1 c), de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, consistent en la comprovació del compliment del Codi Estructural (RD 470/2021) i dels requisits bàsics de seguretat estructural (CTE-DB-ES) i seguretat en cas d'incendi (CTE-DB-SI), en el que afecte als fonaments, suports, bigues, forjats, murs de càrrega i altres elements estructurals que comprometen directament la resistència mecànica i estabilitat de l'edifici.

2.973,59 €
RE0674u

Assistència tècnica per a la supervisió i control extern de l'execució de l'estructura d'un edifici (20 UI)

Assistència tècnica per a la supervisió i control extern de l'execució de l'estructura d'un edifici amb 20 unitats d'inspecció, d'acord amb la garantia decennal prevista en l'article 19, apartat 1 c), de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, consistent en la comprovació del compliment del Codi Estructural (RD 470/2021) i dels requisits bàsics de seguretat estructural (CTE-DB-ES) i seguretat en cas d'incendi (CTE-DB-SI), en el que afecte als fonaments, suports, bigues, forjats, murs de càrrega i altres elements estructurals que comprometen directament la resistència mecànica i estabilitat de l'edifici.

3.920,05 €
RE0675u

Assistència tècnica per a la supervisió i control extern de l'execució de l'estructura d'un edifici (50 UI)

Assistència tècnica per a la supervisió i control extern de l'execució de l'estructura d'un edifici amb 50 unitats d'inspecció, d'acord amb la garantia decennal prevista en l'article 19, apartat 1 c), de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, consistent en la comprovació del compliment del Codi Estructural (RD 470/2021) i dels requisits bàsics de seguretat estructural (CTE-DB-ES) i seguretat en cas d'incendi (CTE-DB-SI), en el que afecte als fonaments, suports, bigues, forjats, murs de càrrega i altres elements estructurals que comprometen directament la resistència mecànica i estabilitat de l'edifici.

5.759,51 €
RE0554u

Assistència tècnica per a reparació o reforma interior (1 UI)

Assistència tècnica per a l'execució d'una reparació o reforma interior puntual en un habitatge o local, sense afecció en estructura, façanes o altres elements comuns, amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, consistent en la planificació, coordinació i supervisió de l'execució dels treballs. Inclou: tramitació de documentació tècnica i administrativa municipal, visites i desplaçament.

238,14 €
RE0599u

Assistència tècnica per a reparació puntual (1 UI)

Assistència tècnica per a la reparació puntual d'un element constructiu, amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, consistent en la planificació, coordinació i supervisió de l'execució dels treballs. Inclou visites, desplaçament i emissió d'acta d'intervenció.

169,26 €
RE0509u

Bajante's Foot, 50x50 cm.

Arche registrable a peu de baixada, a la xarxa enterrada de col·leccionistes, de dimensions internes de 50x50x60 cm, elaborada amb bresca de 24x12x11 cm i presa amb morter de ciment 1: 6 a HM-20/b/b/20/i 12 cm, anteriorment de gruix, anteriorment cremat cremat amb morter hidrofugat 1: 6, vores arrodonides i emulsió d’asfalt pintada, rebuda de canonades i tancament superior amb una trampa i un marc de formigó prefabricat, inclosa la part proporcional de les derivacions individuals, la connexió inferior, els accessoris. Instal·lació segons CTE. DB. HS Salut. Condicions de suport anteriors: abans d’iniciar les activitats corresponents al procés d’execució, es realitzaran els xecs següents: es comprovarà que la seva situació i ruta corresponen a les del projecte i que hi ha un espai suficient per a la instal·lació i connectat a la Downer existent. Inclou presentació a l’arche els tubs, peces especials, colzes, escletxes, fixacions, proves de servei, protecció contra cops, comerç perimetral d’Arq., Subhastes, excepte el paviment final. Formació de forats per a la connexió de tubs, escletxes i rams interiors. Fins i tot el tancament hermètic a Trapa i enquadernació al pas de les olors mefítiques

142,14 €
RE0225

Baldosa Pavement Grain Terrazo Grain 40x40 cm, sense polit.

Subministrament i col·locació del paviment de la terra de gra mitjà de polit inicial a la fàbrica, per polir i brillant al lloc; col·locat a una olla al llit de morter de ciment M-5, amb sorra de molla, de 3 cm de gruix; i es van separar d’1 a 1,5 mm l’un de l’altre. Fins i tot la preparació de la capa base existent, replantejant -se, moistry de les peces, formació d’articulacions de perímetre contínues, d’amplada no inferior a 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, si escau articulacions de dilatació existents en el suport; Emplenament de les articulacions de separació entre rajoles amb ciment blanc BL-V 22.5 de color amb el mateix to de les rajoles i neteja final.

23,25 €
RE0128

Barreges de residus de transport, al contenidor 4 m³

La barreja de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, amb un contenidor específic, a un abocador específic, instal·lació de la construcció i tractament de residus de demolició externa a l'obra o al centre de valorització o eliminació de residus.

36,62 €
RE0028m

Basante Inici/Material desagradable

Basante/Gutter comença sense recuperació, fins i tot la retirada de deixalles i càrrega al camió o al contenidor.

3,46 €
RE0049

Base batuda, amb morter de ciment a Buena Vista.

Formació en façanes i parets interiors, amb una capa base de 15 mm de gruix, per a recobriments de bicay contínues, amb una bona vista de morter de ciment, gris, compost de ciment, agregats i additius seleccionats, acabats frenats, aigua impermeable. S’aplica manualment a una superfície de maó ceràmic, bloc de maó o formigó o bloc termo -barr. Fins i tot part proporcional de la preparació de superfícies, col·locació de malla de fibra de vidre antialcalis per reforçar les vores, mochetas, jambas, llindes, subhastes a les reunions amb parets, recobriments o altres elements rebuts a la seva superfície.

13,41 €
RE0050

Base de morter de ciment, magistral.

Formació en façanes i parets interiors, amb una capa base de 15 mm de gruix, per a recobriments de bicapa contínues, amb morter de ciment puré, gris, compost de ciment, agregats i additius seleccionats, acabat frenats, pluja a l'aigua de pluja. S’aplica manualment a una superfície de maó ceràmic, bloc de maó o formigó o bloc termo -barr. Fins i tot part proporcional de la preparació de superfícies, col·locació de malla de fibra de vidre antialcalis per reforçar les vores, mochetas, jambas, llindes, subhastes a les reunions amb parets, recobriments o altres elements rebuts a la seva superfície.

18,79 €
RE0488u

Base Viguetas

Substitució de la millora sota els llocs, o en el cas d’haver requerit una col·locació de bandes de fibra de carboni, sota això, suporta l’ús de la restauració de MAPE Antique Struttore NHL o Planitop HDM

RE0552

Bastida tubular homologada

Bastida tubular, tipus sistema europeu ALLROUND de LAYHER o similar (UNE-EN 12810:2005 i 12811:2005), consistent en subministrament, lloguer, muntatge i desmuntatge per empresa especialitzada, i xarxa de protecció per a prevenció de caiguda de materials, segons especificacions de muntatge i instruccions del fabricant, normativa de compliment obligatori Estudi de Seguretat i Salut.

12,76 €
RE0322m

Biguetes de fusta laminada sección 8x18 cm.

Subministrament i col·locació de biga de fusta laminada encolada homogènia, de 33 o 45 mm d'espessor de les làmines i secció constant, de 8x18 cm de secció i fins a 4 m de longitud, per aplicacions estructurals, classe resistent GL-24h segons UNE-EN 390 i UNE-EN 1194 i protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe de penetració NP1 i NP2 (3 mm en les cares laterals de l'albeca) segons UNE-EN 351-1. Col·locades amb un intereix de 70 cm. Inclús talls, entalles per el seu correcte acoblament, anivellació i col·locació dels elements de lligat i reforç, i els corresponents dorments de recolçament de les biguetes . Treballada en taller i col·locada en obra. Normativa d'aplicació: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera.

37,06 €
RE0061u

Brust de maçoneria Un falcado de fusteria exterior major 3 m².

Masses de maçoneria a Falcado de fusteria exterior superior a 3 m², fins i tot la retirada de l'excés de material i la neteja final.

103,47 €
RE0057

Buena Vista Encosado, amb morter de ciment.

Fratasado enmptat amb morter de ciment de dosificació M-15, en parets verticals com a base de rajoles, segons NTE/RPE-7, mesurada a cinta de cinta.

13,57 €
RE0094

Cadira amb càmera 6/6/6, vidre transparent.

Vidre de doble estàndard, establert per a vidre exterior de flotació de 4 mm a l'aire lliure, cambra d'aire deshidratat amb separador d'alumini i segell de segell de perímetre doble i plazos de suport lateral, en fred segellat amb silicona sintètica incolora, compatible amb material de suport. Fins i tot talls de vidre, junques i senyalització de les fulles.

38,40 €
RE0030m

Caixats de col·leccionistes enterrats de canonada de PVC.

Caixats de col·leccionistes enterrats, fins i tot la retirada i la càrrega al camió o al contenidor.

5,56 €
RE0297u

Càlcul i dimensionament d'una estructura (10 UI)

Càlcul i dimensionament d'una estructura de fusta, acer, formigó armat o mixta, incloent el seu fonament, per a un edifici o local amb 10 unitats d'inspecció, consistent en el dimensionament i comprovació dels seus elements estructurals definits en un projecte d'execució, a partir del càlcul de sol·licitacions, tensions i deformacions derivades de l'aplicació de les accions previstes pel seu ús i per la normativa corresponent. Inclou: plànols de plantes, seccions, especejament i detalls de l'estructura, memòria de càlcul, amidaments i consultoria. No inclou el disseny de l'estructura, l'estudi geotècnic ni la direcció o assistència tècnica en la fase d'execució.

2.173,38 €
RE0312

Capa base de morter de demolició per al paviment, de 50 mm de gruix.

Demolició de base de paviment de morter existent a l'interior de l'edifici, de fins a 5/6 cm de gruix, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, fins a deixar vista la cara superior de les biguetes. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

10,89 €
RE0482

Capa de compressió de demolició amb buidatge de mama en tradicional forjat

Demolició de la capa de compressió de formigó, amb buidatge a la zona de la mama, tenint en compte un gruix mitjà de 8 cm de gruix, en forjat, amb medis manuals i martell pneumàtic, prèviament aixecat des del paviment i la seva base (no inclosa en aquest preu). Fins i tot neteja, recollida, retirada i càrrega manual de runes al camió o al contenidor.

17,86 €
RE0349

Capa de nivell cobert, amb morter de cemeno, gruix de 20 mm.

Falderia d’anivellar en sostres plans amb una capa de morter de ciment M-15 de 20 mm de gruix, mentida i anivellament per a la regularització de pendents o protecció d’impermeabilització, fins i tot pèrdues, anivellament i neteja

8,90 €
RE0397

Cara inferior picada i vagabunds forjats.

Guix picat a les parets horitzontals de la base de sabates base que es reforçarà o es sanejarà fins que es vegin i netegin completament la cara inferior d’elles per a la unió correcta entre elles i el tradicional sistema de reforç utilitzat, fins i tot netejant, recollida i càrrega de deixalles al peu de càrrega.

6,99 €
RE0536u

Caracterització estructural i de materials en un pilar, biga o forjat amb tecnologia Radar PS 1000

Caracterització estructural i de materials en un pilar, biga o forjat amb tecnologia Radar PS 1000 consistent en documentació de dimensions exteriors i fissuració prèvia, escanejat amb tecnologia Radar PS 1000 no invasiva per a la detecció de la posició de les armadures, gruix del recobriment, nombre de barres i separació de cèrcols, diàmetre de les armadures. Inclou: visites i desplaçament, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, documentació gràfica i fotogràfica, reposició dels elements eliminats i emissió d'acta. No inclou: mitjans auxiliars per a altures superiors a 7 m ni reposició de revestiments.

114,12 €
RE0087

Caravista picada/2 cm de plaquetes.

Els maons ceràmics picats en superfície es van deteriorar, a les façanes exteriors, i es van buidar amb un gruix de 2 cm, per a la posterior col·locació al seu lloc de plaquetes ceràmiques, fins i tot la retirada de les deixalles i la càrrega del contenidor per al transport a un abocador autoritzat.

11,26 €
RE0020m

Ceràmica enrotllada

Enrotllament de ceràmica, amb eliminació i càrrega de runes al camió o a l’abocador.

2,25 €
RE0308m

Ciment de fibra elevat, amb gestió de residus.

Disminució de la fibra augmentada sense recuperació, fins i tot la retirada de deixalles i càrrega en camions o contenidors, fins i tot projectes, esforços, llicències, procediments, gestió de residus, retirada de deixalles, càrrega i transport a abocadors autoritzats (inclosos els canons de dumping).

79,39 €
RE0026

Claraboya va augmentar de 3 a 6 m² sense ús

Claied de claraboya, fins i tot urpes d'ancoratge i accessoris, de 3 a 6 m², amb retirada de deixalles i càrrega, sense incloure el transport a l'abocador, segons NTE/ADD-18.

23,70 €
RE0317

Coberta inclinada amb cobertura de teula. base Termochip y Texaplac.

Formació de coberta inclinada amb un pendent mig del 26%, sobre biguetes de fusta laminada (no incloses en aquest preu), composta dels següents elements: plafó sandvitx encadellat, compost de: cara superior de tauler d'aglomerat hidròfug de 10 mm d'espessor, nucli aïllant d'escuma de poliestirè extrusor de 60 mm d'espessor i cara inferior de fris d'avet natural, sobre entramat estructural; IMPERMEABILITZACIÓ: placa sota teula fixada amb cargols al suport; COBERTURA: teula ceràmica corba, 40x19x16 cm; fixada amb cargols rosca-fusta sobre llistons de fusta de pi gallec tractat o pi vermell, de 42x27 mm i qualitat VI. Inclús p/p de teules de carener, acabament lateral, ventilació i peces especials per formació de careners, tremujals, embroquetat de ràfecs i cantells lliures.

145,68 €
RE0377

Coberta plana i transitable

Coberta plana, transitable i convencional amb paviment fix amb làmina de 0,8 mm de gruix amb soldadura entre parts i impermeabilització per a barrera de vapor d’alt rendiment, formada per aïllament tèrmic format per panells de poliestirè expandit EPS-1i1 de 30 mm de gruix i k = 0,032 p/mo, Pel·lícula basada en polietilè que separa la capa de 0,50 mm de gruix que es disposa flotant sobre l’aïllament tèrmic amb una sopa simple simple, impermeabilització per membrana monocayada no unida al suport constituïda per un full de propilè etilè dieno EPDM monòmer de 1,5 mm de gruix, anti -afherent de la capa separadora de la capa separadora Format per feltre de polièster de 300 gr/m² que es disposa a flotar sobre impermeabilització amb un simple pendent i paviment de baldosina catalan de 20x10cm en una capa de 2,5 capa de 2,5 cm de morter de ciment impermeabilitzant, fins i tot la neteja prèvia del suport, replantejar -se, formació de baberos,, Mimbels, embornals i altres elements específics IALES amb bandes de reforç, pèrdues i singles. Mesura en projecció horitzontal.

73,36 €
RE0400

Coberta plana no transitable

Coberta plana, transitable i no ventilada per a ús privat, convencional amb paviment fixat amb full per a barrera de vapor forma de poliestirè extrusat (XPS) 40 mm de gruix i k = 0,029 W/mºC, separant la capa amb 120 GR/m² de fibra de vidre constituïda per dos Oxiasto Les làmines vinculades entre si a tota la seva superfície, la menor amb fibra de vidre de fibra de vidre (LO-40-FV) i la part superior amb polièster (LO-40-FP), una capa separadora no enganxada formada per una pel·lícula de polietilè de 0,50 mm de gruix Disposar flotant sobre impermeabilització amb simple simple, capa de morter de ciment per a llast de 5 cm i paviment ceràmic anti -escamot C2 de 30x30 cm s OBRE 2,5 cm capa de morter de ciment impermeable, fins i tot neteja prèvia del suport, replantejament, formació de columna vertebral, barreges, embornals i altres elements especials amb bandes de reforç, pèrdues i singles. Mesura en projecció horitzontal.

87,80 €
RE0592

Coberta plana no transitable, no ventilada, amb protecció de grava

Formació de coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus invertida, pendent del 1% al 5%, composta dels següents elements: CAPA REGULARITZACIÓ: capa de regularització de morter de ciment impermeabilitzant de 2 cm d'espessor, arremolinada i neta; IMPERMEABILITZACIÓ: solució POLIBREAL, o similar, consistent en la formació d'una membrana impermeabilitzant aplicat de manera líquida i en calent, basat en betuns modificats amb polímers, i que conforma un revestiment elàstic totalment adherit al suport, segons DITE -07/0131 i està compost per: 1. Capa de màstic POLIBREAL®, de gruix mínim 3 mm i un consum de 4 kg/m², 2. Col·locació làmina interna separadora d'alumini llis gruix no inferior a 30 micres o làmina externa de reforç de film de polièster de 50 micres, 3. Capa de màstic POLIBREAL®, de gruix mínim 3 mm i un consum de 4 kg/m², 4. Col·locació de làmina externa de reforç de film de polièster de 50 micres; CAPA SEPARADORA SOTA AÏLLAMENT: Col·locació de làmina geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, (150 g/m²); AÏLLAMENT TÈRMIC: 2 panells rígids de poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 40 mm d'espessor cada panell (gruix total: 80 mm), resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica 1,2 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK); CAPA SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ: Col·locació de làmina geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, (200 g / m²); CAPA DE PROTECCIÓ: Capa de còdol de 16 a 32 mm de diàmetre, exempta de fins, estesa amb un espessor medi de 10 cm, i reforç perimetral de làmina asfàltica autoprotegida segons norma. Fins i tot neteja prèvia del suport, replanteig, formació de pitets, embornals i altres elements especials amb bandes de reforç i làmines col·locades adherides amb bufador prèvia imprimació, minves i cavalcaments, segons DB HS-1 del CTE i normes UNE-104.

49,90 €
RE0327

Cobriu la impermeabilització amb Sikaelastic 450-445 i Gargoyles PVC.

Cobriu la impermeabilització basada en 2 mans de Sikalastic 450 (amb malla de fibra de vidre col·locada a la primera mà) i acaba basada en Sikalastic 445, inclòs el canvi d’aigües existents per piques de tipus PVC/EPDM Gargo. Troying.

66,16 €
RE0394u

Cobriu la prova de servei de tango

Prova de servei per a la revisió parcial de la superfície de coberta fins a 100 m² de superfície, executada per laboratori acreditat, per inundacions durant almenys 8 hores i simulació de pluja amb reg continuat durant 75 minuts en zones no inundades, mitjançant el sistema de polvorització lineal, segons DRC-09, fins i tot sida (obturador de sumidero, instal·lació auxiliar per a inundacions de coberta, mànega, fluxímetre, etc.), inspecció i verificació de la tècnica de laboratori Sumidero-Junta amb recobriment forjat i posterior emissió de la Llei de resultats.

387,45 €
RE0500u

Cobriu la reparació de Machón

Rigiditzador de reparació de Machón de la coberta de tipus ml, cosint les esquerdes mitjançant una vareta metàl·lica i 8 mm de 30 cm amb els extrems doblegats a 90º i la longitud màxim . Es col·locaran cada 30 cm a discreció del D.F. Estaran incrustats en una regata de dimensió suficient de manera que estigui totalment amagada i coberta per 2 cm de recomposició de tipus R2 (UNE -in 1504: 32006) Tipus Betonfix 300 (Kimia).

RE0513m

Col·leccionista enterrat PVC-2550 mm canonada, trinxera farcida

Col·leccionista enterrat elaborat amb un tub de PVC suau per al sanejament, un enllaç de 250 mm de diàmetre, undot i un gruix segons la norma UNE

RE0514m

Col·leccionista enterrat PVC-315 mm canonada, trinxera farcida

Col·leccionista enterrat elaborat amb un tub de PVC llis per sanejament, diàmetre de 350 mm, unit i gruix segons la norma UNE

19,38 €
RE0512m

Col·leccionista enterrat, canonada PVC-200 mm, farcida de trinxera

Col·leccionista enterrat realitzat amb un tub de PVC llis per al sanejament, de diàmetre de 200 mm, unió i gruix units segons la norma UNE

RE0037

Col·locació del llindar de pedra natural i l’accés a la formació de rampes a Zaguán.

Subministrament i col·locació del paviment de rajoles de granit (model a especificar), per a exteriors, en accés a la comunitat Zagúan, a peces de 80x120x2 cm, acabat polit; Rebut amb morter de ciment, amb sorra de molla M-5, de treball sense retards. Fins i tot les articulacions de perímetre contínues, l’amplada no inferior a 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, si escau, juntes de partició i articulacions estructurals o de dilatació existents al suport; Invertint amb el morter articular de ciment, CG1, per a articulacions mínimes (entre 1,5 i 3 mm), amb el mateix to de les peces i neteja. Col·locat a la pendent per configurar el 25% de la pendent.

80,64 €
RE0012

Comacció de Pison vibrant en sòls mitjans

Compacció manual de superfície feta amb un vibrant corró automàtic Pison 300/600 kg, per a allotjament i compliment, en terrenys mitjans, amb un grau de compactació de fins a un 90% de proctor normal.

5,54 €
RE0155u

Compareixença d'un perit davant magistrat

Compareixença d'un perit en organisme judicial, com a conseqüència d'una citació judicial, en presència de magistrat o del seu representant (en vista oral o en reconeixement in situ), per a respondre preguntes o fer aclaracions, inclús temps d'espera i visites i desplaçament.

194,88 €
RE0154u

Compareixença d'un perit en organisme públic

Compareixença d'un perit en organisme públic (organismes judicials o de l'administració, col·legis professionals, etc.) per a la consulta o recollida de documentació i informació o gestions diverses, inclús visites i desplaçament.

138,18 €
RE0557u

Comunicació d'obertura de centre de treball

Gestió i tramitació administrativa d'una comunicació d'obertura de centre de treball, consistent en la presentació i registre de la documentació requerida. No inclou la redacció de la documentació tècnica justificativa.

64,82 €
RE0219

Concrete reforçat inclinat unidireccional, cançó 25+5 cm, Valueta T18 Authorsisista.

El formigó reforçat forjat unidireccional, inclinat, realitzat en dos nivells, amb una alçada de planta lliure entre 3 i 4 m, cantant 30 = 25+5 cm, elaborat amb formigó HA-25/B/20/IIa Cubilote amb un volum total de formigó segons el càlcul, i l’acer UNE-EN10080 B 500 s a la zona de reforç de negatius i connectors de bigues i zunchos, amb una quantitat total segons els avions d’estructura i detalls; Sistema de forma contínua amb puntes, sopes metàl·liques i trobada de fusta tractada reforçada amb varetes i perfils; PRE-SENSED-Vigue de la 11a; Bovedilla de formigó, 60x20x25 cm, fins i tot part proporcional de peces especials; Capa de compressió de 5 cm de gruix, amb armadura de distribució formada per MES electrosoldat 25x25ø 5-5 B 500 T 6x2.20 UNE-EN 10080. Fins i tot part proporcional dels zunchs de vora. Inclosa la neteja i la retirada de les deixalles.

111,07 €
RE0228m

Conducte de ventilació per a l'extractor forçat a les instal·lacions, tub PVC-125.

Instal·lació del conducte de ventilació per a l'extracció d'aire vitalitzat al bany i/o neteja de locals comercials, per disposició, fixat a sostre forjat, tub PVC-125 mM, part de derivació T-125 i un tub d'alumini splicable Spiroflex -125 a la unitat d'extracció forçada , incloent una obertura d’un forat interior a la façana exterior i alumini lacat blanc de 25x24. Completament instal·lat i connectat.

25,21 €
RE0569u

Connexió a xarxa municipal de sanejament

Partida alçada destinada a la connexió del col·lector a la xarxa municipal de sanejament, d'acord amb els requisits exigits per l'Oficina de Coordinació d'Obres en Via Pública (OCOVAL) del Servei Municipal de Coordinació d'Obres i Manteniment d'Infraestructures, fins i tot reposició de paviment exterior. Inclou p/p de mitjans auxiliars per a la seua completa instal·lació i funcionament.

1.030,00 €
RE0515u

Connexió de col·leccionistes a la zona de servei, a les instal·lacions

Reinstal·lació i connexió de la instal·lació de col·leccionistes enterrats, a l’evacuació per a una unitat de neteja dins dels locals comercials, format per lavabo i un lavabo-Dester, elaborat amb PVC Pipe 40-110 mm, Sèrie B (UNE -in 1329-1) per a La xarxa de desguassos que connecten aquests dispositius. Fins i tot P.P. Derivacions individuals, connexions, accessoris i elements de subjecció, connectats a l'arquitectura més propera. Fins i tot P.P. Sol de formigó massiu, gruix mitjà de 10 cm, en seccions de recanvis de recanvis. Instal·lació segons CTE. DB. HS Salut. Condicions de suport anteriors: abans d’iniciar les activitats corresponents al procés d’execució, es realitzaran els xecs següents: es comprovarà que la seva situació i ruta corresponen a les del projecte i que hi ha un espai suficient per a la instal·lació i connectat a la Downer existent. Inclou la presentació a Int. Arq. de tubs, peces especials, colzes, escletxes, fixacions, proves de servei, protecció contra cops, comerç perimetral d’Arq., Subhastes, excepte el paviment final. Formació de forats per a la connexió de tubs, escletxes i trituració de text interior. Fins i tot el tancament hermètic a Trapa i el marc al pas de les olors mefítiques. Els taps de tancament es disposaran als punts de drenatge, fins a la recepció de dispositius de salut. Resistència mecànica i estany garantit. > Unitat completament acabada i verificada.

RE0604u

Consulta tècnica o administrativa

Consulta tècnica o administrativa en una entitat local, autonòmica o estatal, consistent en les gestions oportunes per a resoldre les qüestions plantejades pel client, interlocució amb els tècnics de l'entitat i resolució final. Inclou: visites i desplaçament.

194,87 €
RE0572%

Control accions per a la feina per a la recepció de productes

Accions de control mínimes i necessàries per a la feina per a la recepció de productes d’acord amb les disposicions de l’article 6.1.2 i a l’annex 1 del Codi de l’edifici tècnic (CTE) aprovat pel Royal Decret 314/2006, del 17 de març, o norma Això el substitueix, fins i tot escrivint el pla de treball del contractista corresponent, que ha de preveure els mitjans materials i humans que participaran en el treball i la seqüència de realització de parts o fases de treball, així com els temps previstos en la planificació. Fins i tot la maçoneria ajuda a donar suport al treball executat per entitats de control extern o laboratoris.

1,03 €
RE0255u

Control de soldadura, penetrant líquids, en reforç estructural.

Control de soldadura al lloc, compost per dues verificacions penetrant líquids i dues mostres amb partícules, executades per laboratori aprovat. Examen per partícules magnètiques de les articulacions soldades, segons Une-EN 1290: 1998. Examen per a líquids penetrants de les articulacions soldades, segons la UNE 14612: 1980. Fins i tot emissió d’actes d’assaig i verificació al lloc.

388,52 €
RE0608u

Coordinació Gestió Residus d'edificació de nova construcció (1 UI)

Coordinació de Gestió de Residus segons l'Estudi de Gestió de Residus redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució d'edificació de nova construcció amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

1.897,93 €
RE0468u

Coordinació Gestió Residus en eliminació de barreres (1 ascensors)

Coordinació de Gestió de Residus, segons l'Estudi de Gestió de Residus redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la supressió del desnivell d'accés mitjançant baixada a cota 0 de 1 ascensors, rampa o altres solucions, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

234,49 €
RE0470u

Coordinació Gestió Residus en eliminació de barreres (1 ascensors)

Coordinació de Gestió de Residus, segons l'Estudi de Gestió de Residus redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la instal·lació de 1 ascensors, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

468,97 €
RE0469u

Coordinació Gestió Residus en eliminació de barreres (2 ascensors)

Coordinació de Gestió de Residus, segons l'Estudi de Gestió de Residus redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la supressió del desnivell d'accés mitjançant baixada a cota 0 de 2 ascensors, rampa o altres solucions, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

263,24 €
RE0471u

Coordinació Gestió Residus en eliminació de barreres (2 ascensors)

Coordinació de Gestió de Residus, segons l'Estudi de Gestió de Residus redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la instal·lació de 2 ascensors, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

526,48 €
RE0429u

Coordinació Gestió Residus en rehabilitació edifici (1 UI)

Coordinació de Gestió de Residus segons l'Estudi de Gestió de Residus redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

388,64 €
RE0430u

Coordinació Gestió Residus en rehabilitació edifici (10 UI)

Coordinació de Gestió de Residus segons l'Estudi de Gestió de Residus redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

460,83 €
RE0431u

Coordinació Gestió Residus en rehabilitació edifici (20 UI)

Coordinació de Gestió de Residus segons l'Estudi de Gestió de Residus redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

493,54 €
RE0432u

Coordinació Gestió Residus en rehabilitació edifici (50 UI)

Coordinació de Gestió de Residus segons l'Estudi de Gestió de Residus redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

557,10 €
RE0184u

Coordinació Gestió Residus en rehabilitació façana (1 UI)

Coordinació de Gestió de Residus, segons l'Estudi de Gestió de Residus redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a la rehabilitació de façana d'un edifici o local amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

345,43 €
RE0404u

Coordinació Gestió Residus en rehabilitació façana (10 UI)

Coordinació de Gestió de Residus, segons l'Estudi de Gestió de Residus redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a la rehabilitació de façana d'un edifici o local amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

386,88 €
RE0405u

Coordinació Gestió Residus en rehabilitació façana (20 UI)

Coordinació de Gestió de Residus, segons l'Estudi de Gestió de Residus redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a la rehabilitació de façana d'un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

405,66 €
RE0406u

Coordinació Gestió Residus en rehabilitació façana (50 UI)

Coordinació de Gestió de Residus, segons l'Estudi de Gestió de Residus redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a la rehabilitació de façana d'un edifici o local amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

442,16 €
RE0295u

Coordinació Gestió Residus en reparació element constructiu (1 UI)

Coordinació de Gestió de Residus, segons l'Estudi de Gestió de Residus redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a la reparació d'un element constructiu amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

287,68 €
RE0626u

Coordinació Gestió Residus en reparació element constructiu (1 UI)

Coordinació de Gestió de Residus, segons l'Estudi de Gestió de Residus redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a la reparació d'un element constructiu amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

287,68 €
RE0607u

Coordinació Seguretat i Salut d'edificació de nova construcció (1 UI)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució d'edificació de nova construcció amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

3.516,28 €
RE0464u

Coordinació Seguretat i Salut en eliminació de barreres (1 ascensors)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la supressió del desnivell d'accés mitjançant baixada a cota 0 de 1 ascensors, rampa o altres solucions, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

342,01 €
RE0466u

Coordinació Seguretat i Salut en eliminació de barreres (1 ascensors)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la instal·lació de 1 ascensors, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

684,01 €
RE0465u

Coordinació Seguretat i Salut en eliminació de barreres (2 ascensors)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la supressió del desnivell d'accés mitjançant baixada a cota 0 de 2 ascensors, rampa o altres solucions, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

442,92 €
RE0467u

Coordinació Seguretat i Salut en eliminació de barreres (2 ascensors)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la instal·lació de 2 ascensors, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

885,83 €
RE0434u

Coordinació Seguretat i Salut en rehabilitació edifici (1 UI)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

560,47 €
RE0435u

Coordinació Seguretat i Salut en rehabilitació edifici (10 UI)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

793,89 €
RE0436u

Coordinació Seguretat i Salut en rehabilitació edifici (20 UI)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

899,62 €
RE0437u

Coordinació Seguretat i Salut en rehabilitació edifici (50 UI)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

1.105,11 €
RE0183u

Coordinació Seguretat i Salut en rehabilitació façana (1 UI)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a la rehabilitació de façana d'un edifici unifamiliar, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

353,83 €
RE0401u

Coordinació Seguretat i Salut en rehabilitació façana (10 UI)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a la rehabilitació de façana d'un edifici o local amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

628,58 €
RE0402u

Coordinació Seguretat i Salut en rehabilitació façana (20 UI)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a la rehabilitació de façana d'un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

753,03 €
RE0403u

Coordinació Seguretat i Salut en rehabilitació façana (50 UI)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a la rehabilitació de façana d'un edifici o local amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

994,90 €
RE0269u

Coordinació Seguretat i Salut en reparació element constructiu (1 UI)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a la reparació d'un element constructiu amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

349,21 €
RE0627u

Coordinació Seguretat i Salut en reparació element constructiu (1 UI)

Coordinació de Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a la reparació d'un element constructiu amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

349,21 €
RE0336m

Cosit de fissures amb grapes d’acer.

Costura de fissures a través de grapes d’acer B500s, a 110 mm de diàmetre, separats cada 30 cm, fins i tot la neteja prèvia de la zona afectada per la brutícia, greixos, olis, pintures i tractaments superficials

43,51 €
RE0363m

Costura i recobriment estàtic amb morter epoxi, a la fàbrica de maons.

Costura estàtica a la fàbrica de maons, per Staples d'acer B 500 S soldables de 6 a 12 mm de diàmetre en forma de Z, col·locades en tastos feta al lloc amb la forma de la grapa d'ancoratge. Cosir una vegada que la perforació o la degustació s’executin per allotjar -la i impregnat tant la superfície de treball com la grapa en si amb la correcció Sika o sika ecem o qualsevol producte que faciliti l’adhesió de l’antic treball amb l’interior i ompli el volum amb morters de reparació especials Des de Sika o Betlor o similar, les fissures i les cavitats existents es cobreixen per evitar pèrdues de lluentor per la massilla de gruix i, finalment, situaran una malla de tipus mallatex gruixuda a la superfície abans del control exterior.

42,00 €
RE0548u

Creació i disseny de Portal de Transparència municipal o intramunicipal (445.000 habitants)

Creació i disseny de Portal de Transparència municipal o intermunicipal, amb les seccions equivalents a les recomanacions de Transparència Internacional Espanya, destinada a una població d'aproximadament 445.000 habitants, basat en la plataforma de cloud computing G Suite (abans Google Apps for Work) i en l'aplicació i ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, consistent en:

2.296,20 €
RE0244m

Decapat pintura o vernís existent en superfície de vigueta fusta.

Decapat de pintures o vernissos existents en superfície de fusta, mitjançant l'aplicació amb brotxa de producte decapant en diverses capes, i posterior polit de la superfície amb mitjans mecànics, mitjançant polidora amb disc de pues metàl·liques. Fins i tot p/p de neteja amb aigua fins a eliminar les restes del decapant, apilament, retirada i càrrega manual de restes sobre camió o contenidor.

9,14 €
RE0072

Decidit en un sòlid mur de fàbrica, per a Zuncho lligat.

La caixa de perfil realitzada a la paret de la fàbrica de maons, amb un martell pneumàtic, amb un gruixut transport d'abocament, segons NTE/ADD-13.

144,72 €
RE0076

DeJo DeJo deJo de Viguetas de Concrete

Demolició de DeJo de Vies de formigó, amb martell i compressor pneumàtic, retirada de deixalles i càrrega al camió o al contenidor.

59,43 €
RE0036

Demolició buida de Tobique

La demolició de doble maó Tobique, amb eliminació de deixalles i càrrega al camió o al contenidor, sense incloure el transport d'abocadors, segons NTE/ADD-9.

6,76 €
RE0506m

Demolició Buried Col·leccionistes, 110-125, patis i magatzems

Demolició d’un col·leccionista enterrat existent, en patis i botigues de locals comercials, de formigó o PVC, i diversos diàmetres d’entre 110-125 mm, elaborats amb suports manuals i martell elèctric enderrocat. Fins i tot P/P de neteja, recollida, retirada i càrrega manual de deixalles al camió o al contenidor. No es considera la demolició de la llar ni el paviment existent, valorat en un altre element.

12,78 €
RE0022m

Demolició cimera amb recuperació, menys de 20 m

Demolició de la cimera de ceràmica i els elements secundaris, amb la recuperació de les peces desmuntades per a una possible reutilització, fins i tot apilades en lloc que es designi per a aquesta, selecció, classificació per mides, classes i estat de conservació i neteja a menys de 20 m d'alçada, Fins i tot els mitjans de seguretat i l’aixecament i l’alta, amb retirada de deixalles per al transport posterior.

1,44 €
RE0367

Demolició d'entramat autoportant de plaques de guix laminat.

Demolició d'entramat autoportant de plaques de guix laminat (una placa per cara) instal·lades sobre perfileria senzilla, amb mitjans manuals, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Inclús transport a l'abocador

15,04 €
RE0069

Demolició de cobertura catalana de conejeros i tabiquillos de tauler, amb martell pneumàtic.

Demolició de la coberta al català, amb tabiquillos de conill i guions de dos fils, amb un martell pneumàtic, amb retirada de deixalles i càrrega al camió o al contenidor, sense incloure el transport a l’abocador.

15,37 €
RE0074

Demolició de falses plaques desmuntables de les plaques.

Demolició de falses de plaques registrades de plaques de guix, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals es manté. Fins i tot part proporcional de la demolició de corretges, perfils de suport i estructures de suspensió, bigues falses, tabicas, motllures, cornises i subhastes, neteja, recollida, retirada i càrrega manual de runes al camió o al contenidor.

9,48 €
RE0243

Demolició de forjat inclinat de fusta

Demolició de forjat inclinat de biguetes de fusta i entrebigat de canyís, amb mitjans manuals i motoserra, previ aixecat de la cobertura de teula (no inclòs en aquest preu). Fins i tot p/p de neteja, eliminació de fixacions, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

34,76 €
RE0125

Demolició de formigó reforçat forjat, amb bigues metàl·liques.

Demolició forjada de formigó unidireccional reforçada amb caminants metàl·lics formats per IPE-IPN, entrevista de boves de ceràmica o formigó i capa de compressió de formigó, amb suports manuals, martell de compressor i equips Oxycort, fins i tot el paviment elevat, neteja proporcional de neteja, recollida, retirada i càrrega manual de càrrega de càrrega manual de càrrega runes al camió o al contenidor.

66,65 €
RE0504u

Demolició de l'arc de maçoneria existent

Demolició i plantejada dels arcs de maçoneria existents, al peu de la baixa o passant, a l'interior de locals o patis, de dimensions mitjanes 50x50x60 cm, per executar una nova via de sanejament, fins i tot Solera base i excavació de terres sobrants, per compressor Hydraulic, eliminació de restes i càrrega en contenidors portàtils situats a les carreteres públiques.

34,52 €
RE0040

Demolició de partició interior de fàbrica recoberta, gruix 5/04/7 cm.

Demolició de la partició interior de la fàbrica coberta, formada per un maó buit senzill de 4 a 7 cm de gruix, amb mitjans manuals, sense afectar l'estabilitat dels elements de construcció contigus. Fins i tot part proporcional de la demolició dels seus recobriments (guix, morter, rajoles, etc.), instal·lacions incrustades i fusteria, desmuntatge previ de les fulles; Neteja, recollida, retirada i càrrega manual de runes al camió o al contenidor.

5,26 €
RE0041

Demolició de partició interior de fàbrica recoberta, maó perforat de 11 cm.

Demolició de la partició interior de la fàbrica coberta, formada per maó perforat d’11/12 cm de gruix, amb mitjans manuals, sense afectar l’estabilitat dels elements de construcció contigus. Fins i tot part proporcional de la demolició dels seus recobriments (guix, morter, rajoles, etc.), instal·lacions incrustades i fusteria, desmuntatge previ de les fulles; Neteja, recollida, retirada i càrrega manual de runes al camió o al contenidor.

9,32 €
RE0042

Demolició de partició interior de fàbrica recoberta, maó sòlid de 5cm a la fulla.

Demolició de la partició interior de la fàbrica coberta, formada per un maó sòlid a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals, sense afectar l'estabilitat dels elements constructius adjacents. Fins i tot part proporcional de la demolició dels seus recobriments (guix, morter, rajoles, etc.), instal·lacions incrustades i fusteria, desmuntatge previ de les fulles; Neteja, recollida, retirada i càrrega manual de runes al camió o al contenidor.

6,76 €
RE0214

Demolició de pedra natural xapada, col·locada amb morter.

Demolició de pedra natural i plaques picades de la capa base de morter, amb martell elèctric, eliminant -la completament sense deteriorar la superfície de suport, que serà exposada i preparada per al seu posterior recobriment. Fins i tot part proporcional de la neteja, la recollida, la retirada i la càrrega manual de deixalles al camió o al contenidor.

9,69 €
RE0120m

Demolició de Puetaguas Ceràmica Amplada 25 cm.

Demolició de l’abocament de ceràmica situat entre els Jambas del forat que cobreix l’observació, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius adjacents. Fins i tot part proporcional de la neteja, la recollida, la retirada i la càrrega manual de deixalles al camió o al contenidor.

9,13 €
RE0021

Demolició de rajoles ceràmiques amb mitjans manuals

Piccado i demolició del recobriment ceràmic en parets verticals, elaborades amb mitjans manuals, fins i tot retirada i càrrega de runes al camió o al contenidor.

8,27 €
RE0490u

Demolició de safates de balcó

Demolició total de la safata de balcó de formigó en mal estat degut a les dues cantonades, inclinades a 45º fins que trobeu la façana i es construeixi a la paret de 10 cm. L’enderrocament del balcó inferior començarà i acabarà pels més superiors, facilitant així els fitxers adjunts i l’encofrat necessaris. La demolició s’executarà fins i tot a la paret de la façana. Fins i tot la recollida, la caiguda i el transport de l’abocador controlat.

110,50 €
RE0070

Demolició de solera de formigó massiu, de 10 cm de gruix.

Demolició del paviment continu de formigó massiu de 10 cm de gruix, amb martell pneumàtic, sense incloure la demolició de la base de suport ni deteriorar els elements constructius adjacents. Fins i tot part proporcional de la neteja, la recollida, la retirada i la càrrega manual de deixalles al camió o al contenidor, sense incloure el transport d’abocadors, segons NTE/ADD-13.

9,42 €
RE0044

Demolició del paviment de ceràmica.

Demolició del paviment existent dins de l’edifici, amb rajoles ceràmiques de conjunts, i picat del material d’adherència sense incloure l’enderrocament de la base de suport, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius adjacents. Fins i tot part proporcional de la neteja, la recollida, la retirada i la càrrega manual de deixalles al camió o al contenidor.

10,60 €
RE0045

Demolició del paviment de pedra natural.

Demolició del paviment existent dins de l’edifici, de rajoles de pedra natural, i picada del material d’adherència sense incloure l’enderrocament de la base de suport, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius adjacents. Fins i tot part proporcional de la neteja, la recollida, la retirada i la càrrega manual de deixalles al camió o al contenidor.

12,10 €
RE0043

Demolició del paviment de rajoles hidràuliques.

Demolició del paviment existent dins de l’edifici, de rajoles hidràuliques i picada del material d’adherència sense incloure l’enderrocament de la base de suport, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius adjacents. Fins i tot part proporcional de la neteja, la recollida, la retirada i la càrrega manual de deixalles al camió o al contenidor.

11,69 €
RE0383m

Demolició del riu de Bovedillas a Forja de Viguetas

La demolició del riu Vulture complet, a la intervadada forjada existent, plantejada des de la capa de compressió, sanejada de lateral a la boca, per mitjà.

59,56 €
RE0071

Demolició falsa de guix

Demolició del sostre de guix fix fals, <2,50 m d'alçada, amb càrrega de retirada i recipient, sense transport d'abocament.

8,46 €
RE0124

Demolició senzilla d’escala metàl·lica.

Demolició de l'escala metall Zanca, formada per peces simples de perfils laminats, passos i barana d'acer, amb equips d'oxicort. Fins i tot part proporcional de la neteja, la recollida, la retirada i la càrrega manual de deixalles al camió o al contenidor.

19,27 €
RE0046

Demolició Solera Concreta, gruix de 10/12 cm.

Demolició del paviment continu de formigó massiu de 10 cm de gruix, amb martell pneumàtic del compressor, sense incloure la demolició de la base de suport ni deteriorar els elements constructius adjacents. Fins i tot part proporcional de la neteja, la recollida, la retirada i la càrrega manual de deixalles al camió o al contenidor.

17,26 €
RE0066

Demolition Terrazo Pavement, amb martell elèctric.

Demolició de paviments Terrazo, elaborats amb martell pneumàtic, retirada de deixalles i càrrega al camió o al contenidor, segons NTE/ADD-10.

5,39 €
RE0248u

Desmuntatge de banyera, sin recuperar.

Desmuntatge de banyera, conjunt d'aixetes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.

35,72 €
RE0249m

Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina, sin recuperar.

Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina, taulell i accessoris, amb mitjans manuals, i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.

37,56 €
RE0246u

Desmuntatge de lavabo amb pedestal, sin recuperar.

Desmuntatge de lavabo amb pedestal, conjunt d'aixetes i accessoris, amb mitjans manuals, prèvia desconnexió de les xarxes d'aigua i evacuació, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecte. Fins i tot p/p de neteja, apilament, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

20,77 €
RE0068

Desmuntatge de rajoles corbes antigues amb recuperació. Alçada <20 m

Desmuntatge de la cobertura de les rajoles ceràmiques antigues corba i elements secundaris, preparats per al canal i la manta, amb la recuperació de les peces desmuntades per a una possible reutilització, fins i tot apilades en lloc que està designada per a aquesta, selecció, classificació per mides, classes i estat de conservació, i la neteja, col·locada menys de 20 m d’alçada, inclosos els mitjans de seguretat i la càrrega i la descàrrega elevades, amb retirada de deixalles per al transport posterior.

10,28 €
RE0247u

Desmuntatge de vàter, sin recuperar.

Desmuntatge de vàter amb dipòsit alt, i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.

20,01 €
RE0558u

Desmuntatge i reinstal·lació d'unitat d'aire condicionat

Desmuntatge d'unitat d'aire condicionat exteiror o interior amb recuperació i posterior reinstal·lació i posada en marxa de la unitat, fins i tot ajudes d'obra, retirada i càrrega de runa, accessoris i mitjans auxiliars.

64,82 €
RE0559u

Desmuntatge i reinstal·lació de caldera, termo o acumulador

Desmuntatge de caldera, termo o acumulador individual amb recuperació i posterior reinstal·lació i posada en marxa, fins i tot ajudes, retirada i càrrega de runa, accessoris i mitjans auxiliars.

64,82 €
RE0522u

Determinació característiques del formigó de bigueta (CM)

Determinació de les característiques del formigó d'una bigueta (CM), consistent en, a partir de l'execució d'una cala de determinació de secció de bigueta i del seu estat de conservació (CV), l'extracció d'una mostra de formigó de l'ala inferior de la bigueta i determinació de la profunditat de carbonatació (UNE 112.011/94), contingut de clorurs (UNE 112.010/94) i caracterització del ciment mitjançant test d'oxina i sulfats, d'acord amb la 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09). Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, documentació gràfica i fotogràfica de la mostra, transport a laboratori i emissió d'acta. No inclou: execució de la cala de bigueta CV, mitjans auxiliars per a altures superiors a 7 m ni reposició de revestiments.

218,70 €
RE0528u

Determinació de geometria i composició de coberta d'edifici (CC)

Determinació de geometria i composició de coberta d'edifici (CC), consistent en cala des de l'exterior per a inspecció visual, determinació de la composició i dimensions totals i parcials de la coberta i caracterització d'encontres amb boneres i ampits, d'acord amb la 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09). Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, documentació gràfica i fotogràfica de la cala, reposició dels elements eliminats i emissió d'acta. No inclou: mitjans auxiliars per a altures superiors a 7 m ni reposició de revestiments.

154,63 €
RE0527u

Determinació de geometria i composició de façana d'edifici (CF)

Determinació de geometria i composició de façana d'edifici (CF), consistent en cala des de l'interior per a inspecció visual, determinació de la composició i dimensions totals i parcials del tancament, d'acord amb la 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09). Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, documentació gràfica i fotogràfica de la cala, reposició dels elements eliminats i emissió d'acta. No inclou: mitjans auxiliars per a altures superiors a 7 m ni reposició de revestiments.

154,63 €
RE0525u

Determinació de la geometria d'un forjat (CG)

Determinació de la geometria d'un forjat (CG), consistent en cala, inspecció visual i determinació de tipus de bigueta i revoltó, cantell del forjat, gruix de la capa de compressió, intereix i encontres bigueta-biga. Inclou: preparació i ajudes d'obra, documentació gràfica i fotogràfica de la cala i reposició, d'acord amb la 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09). Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, documentació gràfica i fotogràfica de la cala i emissió d'acta. No inclou: mitjans auxiliars per a altures superiors a 7 m ni reposició de revestiments.

118,46 €
RE0526u

Determinació de la geometria d'una sabata de fonaments (CS)

Determinació de la geometria d'una sabata de fonaments (CS), consistent en cala fins a 1,75 m de profunditat respecte a solat, inspecció visual dels estrats del terreny i de l'estat de conservació del fonament, extracció i conservació de mostra inalterada del terreny en cota de suport, determinació de dimensions de sabata i arriostrament i profunditat del ferm i determinació de les característiques de la mostra extreta del terreny, d'acord amb la 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09). Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, tall de solera de fins a 15 cm de gruix amb radial, picat de la solera i excavació, retirada i transport de runa, documentació gràfica i fotogràfica de la cala, reposició de l'excavació amb terres pròpies, reposició de base i solera i emissió d'acta. No inclou: reposició de revestiments.

357,74 €
RE0531u

Determinació de resistència a l'arrencament a tallant d'ancoratge

Determinació de la resistència a l'arrencament a tallant d'ancoratge químic per vareta roscada Ø 12 mm i longitud 80 mm amb resina sintètica d'altes prestacions, d'acord amb norma UNE EN 1537, consistent en execució d'assaig destructiu de resistència a tracció amb equip hidràulic calibrat, registre de deformacions i de càrrega de fissuració. Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, col·locació d'ancoratge seguint estrictament les recomanacions del fabricant, documentació gràfica i fotogràfica de l'assaig i emissió d'acta. No inclou: mitjans d'elevació per a altures superiors a 7 m ni reposició de revestiments.

112,22 €
RE0530u

Determinació de resistència a l'arrencament a tracció d'ancoratge

Determinació de la resistència a l'arrencament a tracció d'ancoratge químic per vareta roscada Ø 12 mm i longitud 80 mm amb resina sintètica d'altes prestacions, d'acord amb norma UNE EN 1537, consistent en execució d'assaig destructiu de resistència a tracció amb equip hidràulic calibrat, registre de deformacions i de càrrega de fissuració. Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, col·locació d'ancoratge seguint estrictament les recomanacions del fabricant, documentació gràfica i fotogràfica de l'assaig i emissió d'acta. No inclou: mitjans d'elevació per a altures superiors a 7 m ni reposició de revestiments.

107,22 €
RE0524u

Determinació de secció i armadures en pilar o biga (CA)

Determinació de secció de pilar o biga i del seu estat de conservació (CA), consistent en documentació de fissuració prèvia, detecció prèvia de la posició de les armadures, execució de dues regates (en centre i extrem del pilar o biga) en dues cares contigües, inspecció visual i determinació de la geometria, aspecte del formigó, gruix del recobriment, profunditat de la carbonatació, nombre de barres i separació de cèrcols, diàmetre i tipus d'acer de l'armadura i grau d'oxidació i pèrdua de secció de l'armadura, d'acord amb la 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09). Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, documentació gràfica i fotogràfica de la cala, reposició amb morter estructural i emissió d'acta. No inclou: mitjans auxiliars per a altures superiors a 7 m ni reposició de revestiments.

69,20 €
RE0523u

Determinació secció de bigueta i del seu estat de conservació (CV)

Determinació de la secció d'una bigueta i del seu estat de conservació (CV), consistent en documentació de fissuració prèvia, picat de cala en l'ala inferior, inspecció visual i determinació de la geometria, aspecte del formigó, gruix del recobriment, profunditat de carbonatació, resistència al picat, intereix, nombre de barres i diàmetre de l'armadura i grau d'oxidació i pèrdua de secció de l'armadura, d'acord amb la 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09). Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, documentació gràfica i fotogràfica de la cala, reposició amb morter estructural i emissió d'acta. No inclou: mitjans auxiliars per a altures superiors a 7 m ni reposició de revestiments.

52,12 €
RE0520u

Determinació velocitat propagació ultrasons en pilars i bigues (CU)

Determinació de la velocitat de la propagació dels impulsos ultrasònics en pilars i bigues (CU), d'acord amb normes UNE-83308/86 i UNE 83.308/93 Err (HC-58) i 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09). Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra i emissió d'acta. No inclou: mitjans d'elevació per a altures superiors a 7 m i reposició de revestiments.

13,92 €
RE0385d

Diesel articulat PAD32, HA32PX, alçada 32 m.

Diari de la plataforma DIARY DIESEL PAD32, HA 32px, alçada de treball a 32 m, amb una cistella de treball de 2,44x0,8 m i una càrrega màxima de 250 kg, fins i tot impacte del transport, manteniment i una assegurança de responsabilitat civil.

266,26 €
RE0606u

Direcció d'execució d'edificació de nova construcció (1 UI)

Direcció d'execució de les obres descrites en projecte d'execució d'edificació de nova construcció per a un edifici o local amb intervenció en 1 unitat d'inspecció. Inclou: 1 visita setmanal a obra, control i verificació de la recepció de materials i productes a l'obra, comprovació del replanteig i de la correcta execució de les obres segons el projecte, control de les certificacions d'obra i emisió del certificat final d'obra.

4.530,24 €
RE0442u

Direcció d'execució de rehabilitació (1 UI)

Direcció d'execució de les obres descrites en projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 1 unitat d'inspecció. Inclou: 1 visita setmanal a obra, control i verificació de la recepció de materials i productes a l'obra, comprovació del replanteig i de la correcta execució de les obres segons el projecte, control de les certificacions d'obra i emisió del certificat final d'obra.

770,68 €
RE0443u

Direcció d'execució de rehabilitació (10 UI)

Direcció d'execució de les obres descrites en projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 10 unitats d'inspecció. Inclou: 1 visita setmanal a obra, control i verificació de la recepció de materials i productes a l'obra, comprovació del replanteig i de la correcta execució de les obres segons el projecte, control de les certificacions d'obra i emisió del certificat final d'obra.

1.354,65 €
RE0444u

Direcció d'execució de rehabilitació (20 UI)

Direcció d'execució de les obres descrites en projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció. Inclou: 1 visita setmanal a obra, control i verificació de la recepció de materials i productes a l'obra, comprovació del replanteig i de la correcta execució de les obres segons el projecte, control de les certificacions d'obra i emisió del certificat final d'obra.

1.655,15 €
RE0445u

Direcció d'execució de rehabilitació (50 UI)

Direcció d'execució de les obres descrites en projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 50 unitats d'inspecció. Inclou: 1 visita setmanal a obra, control i verificació de la recepció de materials i productes a l'obra, comprovació del replanteig i de la correcta execució de les obres segons el projecte, control de les certificacions d'obra i emisió del certificat final d'obra.

2.239,17 €
RE0268u

Direcció d'execució en reparació element constructiu (1 UI)

Direcció d'execució de les obres descrites en projecte d'execució per a la reparació d'un element constructiu amb intervenció en 1 unitat d'inspecció. Inclou: visites a obra, control i verificació de la recepció de materials i productes a l'obra, comprovació del replanteig i de la correcta execució de les obres segons el projecte, control de les certificacions d'obra i emisió del certificat final d'obra.

356,56 €
RE0267u

Direcció d'obra en reparació element constructiu (1 UI)

Direcció de les obres descrites en projecte d'execució per a la reparació d'un element constructiu amb intervenció en 1 unitat d'inspecció. Inclou: visites a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emisió del certificat final d'obra i redacció del document de l'estat final de les obres.

356,56 €
RE0605u

Direcció de les obres d'edificació de nova construcció (1 UI)

Direcció de les obres descrites en projecte d'execució d'edificació de nova construcció per a un edifici o local amb intervenció en 1 unitat d'inspecció. Inclou: 1 visita setmanal a obra, la redacció de documents complementaris, 1 reunió bimensual amb el promotor, el control de les certificacions d'obra, l'emissió del certificat final d'obra i el preceptiu visat pel Col·legi professional.

4.530,24 €
RE0416u

Direcció de les obres de rehabilitació (1 UI)

Direcció de les obres descrites en projecte d'execució de la rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 1 unitat d'inspecció. Inclou: 1 visita setmanal a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emissió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.

770,68 €
RE0417u

Direcció de les obres de rehabilitació (10 UI)

Direcció de les obres descrites en projecte d'execució per a un edifici o local amb intervenció en 10 unitats d'inspecció. Inclou: 1 visita setmanal a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emissió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.

1.354,65 €
RE0418u

Direcció de les obres de rehabilitació (20 UI)

Direcció de les obres descrites en projecte d'execució per a un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció. Inclou: 1 visita setmanal a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emissió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.

1.655,15 €
RE0419u

Direcció de les obres de rehabilitació (50 UI)

Direcció de les obres descrites en projecte d'execució per a un edifici o local amb intervenció en 50 unitats d'inspecció. Inclou: 1 visita setmanal a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emissió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.

2.239,17 €
RE0447u

Direcció facultativa de reforma i adequació (1 UI)

Direcció facultativa de les obres descrites en projecte d'execució per a la reforma i adequació funcional i constructiva amb intervenció en 1 unitat d'inspecció. Inclou: 1 visita semanal a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emisió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.

744,91 €
RE0625u

Direcció facultativa de reforma i adequació (1 UI)

Direcció facultativa de les obres descrites en projecte d'execució per a la reforma i adequació funcional i constructiva amb intervenció en 1 unitat d'inspecció. Inclou: 1 visita semanal a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emisió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.

744,91 €
RE0181u

Direcció facultativa de rehabilitació de façana (1 UI)

Direcció facultativa de les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació de façana amb intervenció en 1 unitat d'inspecció. Inclou: 1 visita semanal a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emisió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.

639,45 €
RE0193u

Direcció facultativa de rehabilitació de façana (10 UI)

Direcció facultativa de les obres descrites en projecte d'execució de rehabilitació de façana amb intervenció en 10 unitats d'inspecció. Inclou: 1 visita semanal a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emisió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.

896,55 €
RE0194u

Direcció facultativa de rehabilitació de façana (20 UI)

Direcció facultativa de les obres descrites en projecte d'execució de rehabilitació de façana amb intervenció en 20 unitats d'inspecció. Inclou: 1 visita semanal a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emisió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.

1.237,87 €
RE0195u

Direcció facultativa de rehabilitació de façana (50 UI)

Direcció facultativa de les obres descrites en projecte d'execució de rehabilitació de façana amb intervenció en 50 unitats d'inspecció. Inclou: 1 visita semanal a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emisió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.

1.510,41 €
RE0452u

Direcció facultativa en eliminació de barreres (1 ascensors)

Direcció facultativa de les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la supressió del desnivell d'accés mitjançant baixada a cota 0 de 1 ascensors, rampa o altres solucions. Inclou: 1 visita semanal a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emisió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.

435,56 €
RE0454u

Direcció facultativa en eliminació de barreres (1 ascensors)

Direcció facultativa de les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la instal·lació de 1 ascensors. Inclou: 1 visita semanal a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emisió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.

871,12 €
RE0453u

Direcció facultativa en eliminació de barreres (2 ascensors)

Direcció facultativa de les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la supressió del desnivell d'accés mitjançant baixada a cota 0 de 2 ascensors, rampa o altres solucions. Inclou: 1 visita semanal a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emisió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.

552,28 €
RE0455u

Direcció facultativa en eliminació de barreres (2 ascensors)

Direcció facultativa de les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la instal·lació de 2 ascensors. Inclou: 1 visita semanal a obra, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emisió del certificat final d'obra i redacció del document de projecte final d'obra, que recollirà l'estat final de les obres.

1.104,55 €
RE0270u

Direcció facultativa en reparació element constructiu (1 UI)

Direcció facultativa de les obres descrites en projecte d'execució per a la reparació d'un element constructiu amb intervenció en 1 unitat d'inspecció. Inclou: visites a obra, control i verificació de la recepció de materials i productes a l'obra, comprovació del replanteig i de la correcta execució de les obres segons el projecte, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emisió del certificat final d'obra i redacció del document de l'estat final de les obres.

471,64 €
RE0505u

Dispositius sanitaris elevat i de reemplaçament, locals comercials

Desmuntatge de dispositius sanitaris, corresponents als lavabos dins dels locals comercials, formats per lavabos, lavabos i les safates de dutxa, per a la posterior reutilització i reincorporació en les mateixes condicions en què es trobaven.

75,24 €
RE0091

Doble xapa de xapa de xapa d’acer, amb aïllament intermedi.

Recinte de la façana de doble fulla, format per panell exterior de xapa d'acer S320 GD galvanitzada galvanitzada de 0,6 mm de gruix i 30 mm d'alçada, aïllament de la manta de llana de vidre no hygroscòpica coberta per una de les seves cares amb un vel de vidre reforçat, segons UNE -En 13162, 60 mm de gruix i safata interior de la safata d’acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, fins i tot part proporcional d’actua, pèrdues i accessoris de fixació ocults i estany i estanys altres elements i treballs necessaris per a la formació de forats, articulacions, cantonades, subhastes i reunions amb altres materials. Totalment muntat, amb eliminació de l'excés de material i la càrrega de contenidors.

44,54 €
RE0365m

Dosi d’evacuació d’aigua amb tub de xapa de zinc, 80 mm de diàmetre.

Dosi d’evacuació d’aigua amb tub de xapa de zinc de diàmetre de 80 mm i 0,50 mm de gruix, fins i tot part proporcional de peces especials i ajudes de maçoneria, completament instal·lades. Fins i tot la col·locació de Para-Diet a la Unió amb el baixador per evitar la boca. Completament col·locat en la posició dels anteriors fins i tot amb una peça de màscara.

59,93 €
RE0549u

Elaboració d'un pla de formació i difusió, d'un Portal de Transparència municipal o intermunicipal (445.000 habitants)

Elaboració d'un pla de formació i difusió, interna i externa, de Portal de Transparència municipal o intermunicipal, destinat a una població d'aproximadament a 445.000 habitants, consistent en la programació de diverses jornades públiques de formació (presencial o en streaming), la programació d'un pla de formació específic destinat a les persones amb responsabilitat diversa en la manipulació i publicació de dades significatives del Portal, la programació d'un pla de difusió en els mitjans de comunicació mitjançant actes exemplificadors del funcionament pràctic del Portal en diferents ubicacions i diferents perfils de persones, d'entitats, d'associacions, etc., i la programació de l'apertura d'un canal en les xarxes socials més importants per a la difusió del Portal i intercanvi de propostes i suggerències. Inclou: visites i desplaçament.

405,00 €
RE0491u

Eliminació de la pintura de folre en presa de pedra

Eliminació de la pintura de recobriment de la presa de pedra per mitjà de negre; Estarà exempta de pols, les formes dels grans seran irregulars, la més angular, químicament neutra, amb friabilitat mitjana, de manera que produeix poca pols, de granulometria controlada: 0,2-0,6 mm, pressió de projecció de 4-6 bar. Fins i tot la protecció per a vianants, la recollida de runes produïdes.

RE0568u

Eliminació de pintures prexistents

Eliminació mitjançant rasqueta de pintures bufades prexistents sense capacitat d'adherència al suport fins i tot escatat en els límits de les restes amb suficient adherència. Mesurada la superfície realment executada. Fins i tot retirada i càrrega de runes. Inclou mitjans auxiliars segons els estudis de seguretat i salut.

64,82 €
RE0282u

Emissió de certificat tècnic descriptiu per a inscripció notarial (1 UI)

Emissió de certificat tècnic descriptiu per a inscripció notarial d'una unitat d'inspecció, consistent en visita a l'immoble, examen de documentació registral i emissió de certificat tècnic. Inclús documentació gràfica necessària elaborada a partir de la informació aportada pel client sobre l'estat actual de l'immoble.

277,68 €
RE0202u

Empotrada Luminary Type Downlight. 250 mm.

Subministrament i instal·lació del sostre Downlight, de 250 mm de diàmetre, per a 2 làmpades fluorescents Tc-D de 26 W; amb setge exterior i cos interior d'alumini injectat, lacat, blanc; Reflector d’alumini d’alta puresa i llast magnètic; IP 20 Protecció i aïllament de classe F. Fins i tot làmpades, accessoris, suports i material auxiliar. Completament muntat, connectat i demostrat

120,41 €
RE0081m

Empresillat de pilar 40x40 cm PNL-100.10 mm

Reforç rectangular Reforç del formigó armat de dimensions de 40x40 cm per confinament de les cares de confinament a través de clips metàl·lics soldades in situ, cada 25 cm, per a la restricció de refrigeració, inclòs el material de soldadura segons la ISO 2560, treballava i col·locat.

254,83 €
RE0053m

Enrotllament de la peça ceràmica, col·locada amb adhesiu C1.

Subministrament i col·locació de rol ceràmic de gres esmaltat, 7 cm, 3 €/m, rebuts amb adhesiu de ciment per a ús exclusiu per a interiors, CI sense cap addicional, gris i cultivat amb un morter articular de ciment, CG1, per a una articulació mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

7,61 €
RE0591

Envà pluvial, de gruix màxim 65 mm, amb plaques ondulades bituminoses

Execució d'envà pluvial de gruix màxim 65 mm, format per plaques ondulades bituminoses tipus Onducober, o similar, amb disposició de plaques solapades i fixades al parament directament amb claus buits, i remats perimetrals de xapa prelacada, amb aïllament térmic instal·lat per la cara interior de la impermeabilització mitjançant per plafó rígid de poliestirè extruït, segons UNE-EN 13164, de 50 mm de gruix, resistència tèrmica 0,79 m²K / W, conductivitat tèrmica 0,039 W / (mK), 200 KPa de resistència a compressió, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 150 i calor específic 1400 J / kgK. Fins i tot part proporcional de retalls de l'aïllant.

26,90 €
RE0235m

Es tracta de calcàries de 10x2 cm, amb Gotteron.

Capri o formació d’abocament de pedra calcària similar, de 110 a 150 cm de llarg, de 8 a 10 cm d’amplada i 2 cm de gruix, amb gota, cara i vora recta polit, amb pendent clar i incrustat a les jambas, cobrint l’enseny, les projeccions de les parets , la façana cornise, etc., rebuda amb morter de ciment hidrofugo M-10. Fins i tot P/P de preparació i regularització del suport amb morter de ciment hidrofugo M-10, cultivat entre parts i articulacions amb les parets amb morter articular especial per a recobriments de pedra natural.

16,08 €
RE0575u

Escopidor de xapa d'alumini lacat en color

Escopidor de xapa d'alumini lacat en color, amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca, espessor de 1,5 mm amb doble goteró, desenvolupament 30 cm.

64,82 €
RE0521u

Estudi de correlació entre testimonis de formigó i ultrasons

Estudi de la correlació entre resistències de testimonis de formigó i velocitat d'ultrasons, en pilars i bigues.

157,50 €
RE0603u

Estudi de Gestió de Residus en edificació de nova construcció (1 UI)

Redacció de l'Estudi de Gestió de Residus per les obres descrites en el projecte d'execució en edificació de nova construcció per a un edifici o local amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

544,25 €
RE0425u

Estudi de Gestió de Residus en rehabilitació (1 UI)

Redacció de l'Estudi de Gestió de Residus per les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

407,14 €
RE0426u

Estudi de Gestió de Residus en rehabilitació (10 UI)

Redacció de l'Estudi de Gestió de Residus per les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

484,88 €
RE0427u

Estudi de Gestió de Residus en rehabilitació (20 UI)

Redacció de l'Estudi de Gestió de Residus per les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

520,11 €
RE0428u

Estudi de Gestió de Residus en rehabilitació (50 UI)

Redacció de l'Estudi de Gestió de Residus per les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

588,55 €
RE0294u

Estudi de Gestió de Residus en reparació element constructiu (1 UI)

Redacció de l'Estudi de Gestió de Residus per a les obres descrites en el projecte d'execució per a la reparació d'un element constructiu amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

262,01 €
RE0624u

Estudi de Gestió de Residus en reparació element constructiu (1 UI)

Redacció de l'Estudi de Gestió de Residus per a les obres descrites en el projecte d'execució per a la reparació d'un element constructiu amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

262,01 €
RE0602u

Estudi de Seguretat i Salut en edificació de nova construcció (1 UI)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres descrites en el projecte d'execució en edificació de nova construcció per a un edifici o local amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

571,35 €
RE0421u

Estudi de Seguretat i Salut en rehabilitació (1 UI)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

458,77 €
RE0422u

Estudi de Seguretat i Salut en rehabilitació (10 UI)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

566,04 €
RE0423u

Estudi de Seguretat i Salut en rehabilitació (20 UI)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

614,63 €
RE0424u

Estudi de Seguretat i Salut en rehabilitació (50 UI)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

709,06 €
RE0179u

Estudi de Seguretat i Salut en rehabilitació de façana (1 UI)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació de façana amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

424,12 €
RE0196u

Estudi de Seguretat i Salut en rehabilitació de façana (10 UI)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació de façana amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

515,45 €
RE0197u

Estudi de Seguretat i Salut en rehabilitació de façana (20 UI)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació de façana amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

591,48 €
RE0198u

Estudi de Seguretat i Salut en rehabilitació de façana (50 UI)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació de façana amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

671,89 €
RE0266u

Estudi de Seguretat i Salut en reparació element constructiu (1 UI)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per les obres descrites en el projecte d'execució per a la reparació d'un element constructiu amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

270,41 €
RE0623u

Estudi de Seguretat i Salut en reparació element constructiu (1 UI)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per les obres descrites en el projecte d'execució per a la reparació d'un element constructiu amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

270,41 €
RE0144

Execució d'apuntalament de forjat horitzontal

Execució d'apuntalament de forjat horitzontal, amb altura lliure de planta de fins a 3,5 m, compost per puntals metàl·lics telescòpics (repercussió mitjana: 1,1 puntals/m2), amortitzables en 25 usos i taulons de fusta de pi 7 x 15-20 cm, amortitzables en 5 usos, col·locats com a travesses i sotaponts en la base i capitell dels puntals. Inclou: preparació de la superfície de suport, replanteig i tall de taulons, col·locació dels puntals, instal·lació i posada en càrrega de l'apuntalament, desmuntatge i retirada de l'apuntalament.

21,83 €
RE0018u

Execució de cala d'inspecció de forjat amb fals sostre

Ajudes de paleta per a l'execució de cala per a la inspecció visual de la cara inferior de forjat a una alçada de fins a 3,00 m, consistent en obertura de buit en fals sostre, de dimensions 0,50x0,50 m, amb mitjans manuals. Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció prèvia de la zona de treball, retirada i transport de runa i neteja. No inclou: mitjans auxiliars per a altures superiors a 7 m, ni reposició de fals sostre, revestiments i acabats.

31,35 €
RE0533u

Execució de pla de cales i assaigs en edifici residencial (10 UI)

Execució de campanya de cales i assaigs per laboratori acreditat, en edifici amb estructura de formigó, per a un edifici amb 10 unitats d'inspecció, a partir d'un pla redactat d'acord amb la 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09) i el criteri del tècnic redactor. Com a orientació i valoració prèvia, es consideren les següents treballs a executar, quantificats segons un valor mitjà estimat equivalent a 10 unitats d'inspecció per cada zona d'inspecció de l'edifici:

11.403,05 €
RE0534u

Execució de pla de cales i assaigs en edifici residencial (20 UI)

Execució de campanya de cales i assaigs per laboratori acreditat, en edifici amb estructura de formigó, per a un edifici amb 20 unitats d'inspecció, a partir d'un pla redactat d'acord amb la 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09) i el criteri del tècnic redactor. Com a orientació i valoració prèvia, es consideren les següents treballs a executar, quantificats segons un valor mitjà estimat equivalent a 8 unitats d'inspecció per cada zona d'inspecció de l'edifici:

11.403,05 €
RE0535u

Execució de pla de cales i assaigs en edifici residencial (50 UI)

Execució de campanya de cales i assaigs per laboratori acreditat, en edifici amb estructura de formigó, per a un edifici amb 50 unitats d'inspecció, a partir d'un pla redactat d'acord amb la 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09) i el criteri del tècnic redactor. Com a orientació i valoració prèvia, es consideren les següents treballs a executar, quantificats segons un valor mitjà estimat equivalent a 16 unitats d'inspecció per cada zona d'inspecció de l'edifici:

15.173,58 €
RE0292u

Execució i redacció d'estudi geotècnic (20 UI)

Execució i redacció d'estudi geotècnic per a un solar o terreny amb 20 unitats d'inspecció, consistent en campanya d'investigació en camp, amb extracció de testimonis i proves in situ, assaigs corresponents de laboratori sobre les mostres extretes, emissió d'actes i redacció de l'informe tècnic amb la caracterització geotècnica del terreny, recomanacions per a la cimentació, excavacions i sistemes de contenció del terreny, d'acord amb el Codi Tècnic de l'Edificació CTE (RD 314/2006). Inclou: mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, documentació gràfica i fotogràfica de la campanya, i emissió d'acta. No inclou: reposició de revestiments.

3.301,37 €
RE0149u

Extintor Polival ABC 6 kg Efectivitat 21A-13B.

Subministrament i col·locació de la pols química portàtil ABC ABC ABC ABC, amb pressió incorporada, eficàcia 21A-13B-C, amb 6 kg d’agent extintor, amb calibre de pressió i mànega amb boquilla difusora. Fins i tot el suport de muntatge i els accessoris. Totalment muntat.

46,42 €
RE0150u

Extintor portàtil de neu carbònica de CO2, eficiència 34B, 2 kg.

Subministrament i col·locació de l'extintor portàtil de neu carbònica de CO2, eficàcia 34B, amb 2 kg d'agent extintor, amb vidre difusor. Fins i tot el suport de muntatge i els accessoris. Totalment muntat.

68,32 €
RE0529u

Extracció i assaig de micro provetes en formigó de biguetes (PT)

Extracció i assaig de micro provetes en formigó endurit de biguetes (PT), fins a 8 unitats, mitjançant localització d'armadures, extracció amb sonda rotativa, determinació de profunditat de carbonatació, curat, tallat, recapçat i assaig a compressió, per a determinació de la resistència residual del formigó, d'acord amb norma UNE-83302/84 i la 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09). Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, documentació gràfica i fotogràfica de la mostra, reblert amb morter de reparació estructural de buits deixats per broques de fins a 100 mm de diàmetre i emissió d'acta. No inclou: mitjans d'elevació per a altures superiors a 7 m ni reposició de revestiments.

242,01 €
RE0519u

Extracció i assaig de testimoni de formigó en pilar o biga (PT)

Extracció i assaig de testimoni de formigó de fins a 100 mm de diàmetre i 250 mm de longitud (PT), mitjançant localització d'armadures, extracció amb sonda rotativa, determinació de profunditat de carbonatació, curat, tallat, recapçat i assaig a compressió, segons normes UNE-83302/84, UNE -83303/84 i UNE-83304/84 i 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09). Inclou: desplaçament de personal i equips, mitjans auxiliars, protecció de mobiliari, preparació i ajudes d'obra, documentació gràfica i fotogràfica de la mostra, reblert amb morter de reparació estructural de buits deixats per broques de fins a 100 mm de diàmetre i emissió d'acta. No inclou: mitjans d'elevació per a altures superiors a 7 m ni reposició de revestiments.

137,30 €
RE0220

Fàbrica armada 40x20x10 Bloc de formigó, resistència R10.

Fulla externa de 10 cm de fàbrica rnd.4/z o similar, de 4 mm de diàmetre, amplada de 80 mm, de tipus alt, amb part proporcional de desbordaments i llindes i ganxos de cantonada, rebuts amb morter de ciment M-7,5, amb un suport mínim de 2 /3 parts del bloc del forjat, o en angles d'acer enrotllat galvanitzat calent fixats als fronts forjats si, per a errors d'execució, el bloc no admet les seves 2/3 parts a la forjada i armada amb murfor Galvanized Hot, Rnd.4/Z o similar, de 4 mm de diàmetre, amplada de 80 mm, tipus proper, col·locat a fila cada 50 cm aproximadament i almenys al començament de la fàbrica en forjat, sota abocar 1 kg/m² i amb dispositius de connexió , ancoratges, claus i fixacions metàl·liques, per al subjecte o la retenció de la fàbrica als elements estructurals. Fins i tot part proporcional de victòries, pèrdues, ruptures, trobades amb pilars, formació de cantons, pitets de cobertura, formació de llinda a través de parts de llinda amb armadura i formigó macatitzats, jambas i mochetas, articulacions d’expansió, execució de trobades i punts singulars.

48,54 €
RE0102u

Façana de bastides tubulars per llogar 30 dies. Superfície 250 m².

Lloguer, per a 30 calendari, duplicitat de bastida tubular normalitzada d’elements verticals, compostos per plataformes de treball de 60 cm d’amplada, disposades cada 2 m d’alçada, escala interior amb trampolí, barana posterior amb dues barres i rol i barana frontal amb una barra; Per a l'execució de la façana de 250 m², considerant com a superfície de façana el resultat del producte de la projecció vegetal del perímetre més sortint de la façana a causa de l'alçada màxima de treball de la bastida. Fins i tot part proporcional de la xarxa flexible, mosquitera monofilament neta, 100%polietilè ..

695,25 €
RE0321

Fale sostre desmuntable amb plaques de guix 60x60, amb vinil blanc.

Falsa sostre elaborat amb placa laminada de 60x60x1 cm, amb una cara coberta per una fulla de vinil blanc, amb vores quadrades, amb una vista sostenible del perfil de perfil primari i secundari lacat lacat, acabat perimetral amb un perfil angular blanc i suspès per galvanitzat galvanitzat Peces metàl·liques, segons NTE/RTP-17.

16,63 €
RE0564u

Fals sostre registrale de plaques d'escaiola fissurada, amb perfileria oculta

Subministrament i muntatge de fals sostre registrable constituït per plaques de escaiola fissurada, suspeses del sostre mitjançant perfileria oculta, comprenent perfils primaris, secundaris i angulars d'acabat fixats al sostre mitjançant barres d'acer galvanitzat. Inclou: Replanteig dels eixos de la trama modular. Anivellació i col·locació dels perfils angulars. Replantejament dels perfils primaris de la trama. Senyalització dels punts d'ancoratge al sostre. Nivelació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de la trama. Col·locació de les plaques. Criteri d'amidament: Superfície mesurada entre paraments, en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

64,82 €
RE0563u

Fals sostre registrale format per plaques de guix llises amb perfileria oculta

Subministrament i muntatge de fals sostre registrable constituït per plaques de guix laminat llises de 12,5 x 600 x 600 mm, suspeses del sostre mitjançant perfileria oculta, comprenent perfils primaris, secundaris i angulars d'acabament fixats al sostre mitjançant barres i penjat. Fins i tot p/p d'accessoris de fixació, completament instal·lat. Inclou: Replanteig dels eixos de la trama modular. Anivellació i col·locació dels perfils angulars. Replantejament dels perfils primaris de la trama. Senyalització dels punts d'ancoratge al sostre. Nivelació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de la trama. Col·locació de les plaques. Criteri d'amidament: Superfície mesurada entre paraments, en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

64,82 €
RE0361

Falsa sostre continu de la placa de guix 15 mm, amb estructura auxiliar.

Falsa sostre continu format amb una placa de guix de 15 mm, amb una vora sintonitzada, a l'estructura longitudinal del professor 60x27x4 mm, i parts transversals del mateix perfil i seguint els vessants de les fundes, ancoren amb la vareta penjada, fins i tot la part proporcional de les peces de les peces de les peces de les peces de les peces trossos de penjat, anivellament, disparador i tractament articular

36,59 €
RE0318

Falsa sostre continu de plaques de guix N13.5, amb motllura perimetral.

Falsa sostre continu format amb una placa de guix de 15 mm, amb una vora refinada, en una estructura longitudinal de professor de 60x27 mm. i perfil perimetral de 30x30 mm, àncora penjada de les varetes, fins i tot part proporcional del modelat de poliestirè perimetral pres amb adhesiu (per triar per la direcció opcional entre 6 mostres) amb una repercussió d’1,80 m de modelat per m² de fals sostre, anivellament i tractament de les articulacions , a punt per pintar.

23,41 €
RE0251

Falsa teulada amb llistons d'alumini, sobre balcons exteriors.

False sostre elaborat amb llistons d'alumini esmaltat al forn de 150x15,5 mm, acabat blanc i suau, muntat en suport d'alumini al forn, en negre 64x29x0,95 mm, inclosos perfils d'alumini intermedis i part proporcional de les subuctions, pestanyes frontals i elements de suspensió.

38,20 €
RE0007m

Falts de guix, taba i biga de safata 20x30 cm.

Falta feix contínua de secció de 20x30 cm, amb dos costats de les plaques de guix, fixades per la punxa penjoll.

16,14 €
RE0078m

Farcit de fissura amb morter de Sika Monotop 612.

Ompliu la fissura amb Sika Monotop 612, ajustant -se convenientment, de manera que un i enganxeu els dos llavis de la fissura, passeu cap al pla de la paret de ceràmica.

10,59 €
RE0001

Ferrocarril de la placa de guix, nervat, 100x60 cm

Placa PMPyol, nerviosa, 100x60 cm i 8 mm de gruix, 20 mm de gruix total.

13,21 €
RE0375

Fibres de formació basada en base

Formació de superfície plana a la teulada inclinada existent de plaques de ciment de fibra ondulant, que consisteix en una mitjana amb una capa de gruix mitjà de 6 cm il·luminada amb collita armada, per crear una base plana inclinada i impermeabilització amb una làmina d’asfalt LBM-40 FP Mineral autoprotegit, Fins i tot la formació de paraapastas perimetrals, el vessament de l’arlita alleugerit i armat amb acer galvanitzat de 31x31 mm, medis auxiliars, bastides necessàries, eliminació de l’excés de material i la neteja total. Provat el teu estany.

45,95 €
RE0034u

Finestra elevada, de fins a 3 m² amb suports manuals.

Finestra elevada, fins i tot marcs, fulles i accessoris de fins a 3 m², amb retirada de deixalles i càrrega, sense incloure el transport d’abocadors, segons NTE/ADD-18.

7,51 €
RE0137m

Fisures de costura estàtica en partició de maó ceràmic.

Costura de fissura estàtica a la fàbrica de maó ceràmic mitjançant la inclusió d’etapes d’acer corrugades B 500 s 10 mm de diàmetre i 30 cm de llarg, col·locades cada 30 cm, creuant la fissura transversalment, entenent: obertura de caixes (com a forma de rozas) perpendiculars a la direcció de la fissura; Netejat, humit i alt fins al nivell de la paret i la fissura ja cosida amb un morter de reparació thistotròpica injectat a pressió controlada.

29,22 €
RE0221

Flaxplain impermeable i coberta plana pavimentada.

Coberta plana, transitable, convencional amb paviment fix i pel·lícula de polietilè de 0,2 mm de gruix simplement solapament per a barrera de vapor de baix rendiment, formada per gruix de la capa de formigó cel·lular entre 2 i 30 cm acabats amb una capa de regularització d’1,5 cm de morter de ciment (1: 1: 1: 6) Aïllament tèrmic frewed, format per panells de poliestirè extruït XPS-IV de 30 mm de gruix i k = 0,028 W/mºC, separant el feltre basat en la capa basat en la fibra de 120 gr/m² de vidre va sorgir sobre aïllament tèrmic amb un sol titular, impermeabil Mitjançant mitjans armats amb fibra de vidre ardent (LBM-40-FV) i la part superior amb el feltre de polièster (LBM-40-FP), la capa que separa la de separació formada per una pel·lícula de polietilè de 0,50 mm de gruix disposat flotant a l’èmfasi a l’imperi Meabilització amb un vessant senzill i una bladosina català de 20x10cm de 20x10cm, pèrdues i singles. Mesura en projecció horitzontal. Es valora la formació de pendents amb formigó il·luminat barrejat amb argila expandida (arlit de llum per a cobertes))

73,84 €
RE0212

Fole de guix picat.

Pye de folre de guix aplicat a la paret vertical fins a 3 m d’alçada, amb martell elèctric, eliminant -lo completament sense deteriorar la superfície de suport que s’exposarà i es prepararà per al seu posterior recobriment. Fins i tot part proporcional de la neteja, la recollida, la retirada i la càrrega manual de deixalles al camió o al contenidor.

8,27 €
RE0387m

Folre de cant forjat amb plaquetes ceràmiques i obertura articular.

Front forjat, parets o suports de suport, amb placa de ceràmica d’elaboració mecànica, 24x5x3 cm, amb morter moral flexible d’enllaç mixt, per a la col·locació de peces ceràmiques exteriors, per capa gruixuda enganxada. Fins i tot P/P d’Enjarjes, pèrdues, pauses, formació de taulers oberts de 2x1,5 cm entre el treball de treball i la cançó forjada, fins i tot la realització de reunions i punts únics i la neteja final de la fàbrica executada. Eliminació de l'excés de material i la càrrega al contenidor portàtil, sense transport a l'abocador.

25,39 €
RE0086

Forat de rajoles catalanes, forjat.

Subministrament i execució del paviment de venda de faves mínimes, fins i tot de part proporcional Repensar, retalls, formació i rodatge conjunts, eliminació de l’excés de material i la neteja final.

24,87 €
RE0131

Forged de VE-160 METALS METALS I CAPA DE COMPRESSIÓ.

Formació forjada metàl·lica, cantant 29 = 25+4 cm, composta per: Viatges d'acer calent Une-en 10025 S275Jr, en perfils simples, IPE 160, treballats i muntats al taller, amb preparació de superfícies en grau SA21/2 A ISO 8501-1 i posterior aplicació de dues mans d’imprimació amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 30 micres per mà; Bovedilla de formigó, 60x20x25 cm, fins i tot part proporcional de peces especials; Compressió de formigó reforçat de 4 cm de gruix es troba-en 10080 B 500 s a la zona de reforç de negatius, quantitat 1,8 kg/m³ i malla electrosoldada 20x20 Ø 5-5 b 500 t 6x2.20 UNE-en 10080, com a armadura de cast, Fins i tot l’aplicació de morter vermiculita vermipaster o similar a la cara inferior del metall Vigueta com a element protector contra el foc per a un RF-90; Assemblea i desmuntatge del sistema d’encofrats i part proporcional de l’edició, preparació de superfície de soldadura i imprimació.

99,52 €
RE0142m

Forged la cara inferior picada, per al sistema de reforç de Mecanoviga.

Guix picat a les parets horitzontals de la base de sabates base que es reforçarà o es desinfectarà fins que es vegin i netegin completament la cara inferior d’elles per a la unió correcta entre elles i el sistema de reforç utilitzat, fins i tot la part proporcional necessària de la demolició dels rius d’interrupció de les vinyes del forjat per a l'execució correcta de les accions de reforç de les visites amb un sistema Mecnoviga o similar, neteja, recollida i càrrega de deixalles al peu de càrrega.

8,79 €
RE0348

Formació de formigó il·luminat per gruix 11 cm

La formació de cobertes de granja amb 11 cm de gruix mitjà de formigó alleugerit cel·lular, basat en productes de ciment i alleugeriment, acabat amb una capa de morter de ciment 1,50 cm per a la regularització de pendents, incloent la demolició de la formació de pendent deteriorat, replantejant-se, part proporcional de tabiquillos-guies-guies i Limas, magistral de les mateixes pèrdues, pauses, floc de morter i net

21,55 €
RE0115m

Formació de goteró en front de forjat.

La formació de Goteron a Frue va volar forjat, obrint el toc longitudinal amb radial elèctric, replantejament i marcatge previ, subhastes, eliminació de l'excés de material i la neteja.

5,17 €
RE0130m

Formació del pas de ceràmica a l'escala.

Formació d'esglaonat d'escala amb maó ceràmic buit rebut amb morter de ciment M-5, sobrela llosa o volta d'escala, com base per la posterior col·locació de l'acabat d'esglaonat. Inclou: Replanteig i traçat de l'esglaonat en murs. Estesa de cordill entre el primer esglaó i l'últim. Neteja i humectació de la llosa. Formació d'esglaonat. Criteri d'amidament de projecte: Longitud de l'eix del recorregut de l'escala, mesurada enprojecció horitzontal.

19,72 €
RE0550u

Formació en matèria de programació de Google Apps Script (10 alumnes)

Formació en matèria de programació de Google Apps Script, consistent en una lliçó teòrico-pràctica presencial, on line o mixta, de fins a tres hores de duració, destinada aproximadament a 10 alumnes. Inclou: visites i desplaçament.

289,38 €
RE0546u

Formació en matèria de tecnologies de la informació i comunicació TIC (200 alumnes)

Formació en matèria de tecnologies de la informació i comunicació (TIC), a nivell d'usuari, consistent en una lliçó teòrico-pràctica presencial, on line o mixta, de fins a tres hores de duració, destinada aproximadament a 200 alumnes. Inclou: visites i desplaçament.

417,06 €
RE0540u

Formació en matèria de tecnologies de la informació i comunicació TIC (30 alumnes)

Formació en matèria de tecnologies de la informació i comunicació (TIC), a nivell d'usuari, consistent en una lliçó teòrico-pràctica presencial, on line o mixta, de fins a tres hores de duració, destinada aproximadament a 30 alumnes. Inclou: visites i desplaçament.

279,70 €
RE0545u

Formació en matèria de tecnologies de la informació i comunicació TIC (60 alumnes)

Formació en matèria de tecnologies de la informació i comunicació (TIC), a nivell d'usuari, consistent en una lliçó teòrico-pràctica presencial, on line o mixta, de fins a tres hores de duració, destinada aproximadament a 60 alumnes. Inclou: visites i desplaçament.

315,86 €
RE0098u

Fusteria exterior d'alumini 2 Fulls corredissos de 100x115 cm, amb cec de PVC.

Subministrament i muntatge de fusteria d’alumini, laca blanca, amb 60 micres de pel·lícula seca mínima, per a finestra d’alumini, diapositiva simple, 100x115 cm, sèrie bàsica, formada per dues fulles i sense pre -marco. El gruix i la qualitat del procés lacat garantits per l'etiqueta Qualicoat. Compost per perfils extruïts que formen marcs i fulles de 1,5 mm de gruix mínim en perfils estructurals. Accessoris, maquinari penjat i obrint, juntes de vidre EPDM, cargols d’acer inoxidable, elements d’escenificació, accessoris i eines màximes de mecanitzat. Compacte tèrmic incorporat (monoblock), rodets persa dels lames de PVC, amb unitat manual per cinta i col·leccionista, equipat amb tots els seus accessoris. Fins i tot part proporcional de les urpes de fixació, les juntes de segellat perimetral mitjançant un cordó neutre de silicona i una configuració final al lloc. Preparat al taller, amb classificació a la permeabilitat aèria segons UNE-EN 12207, la classificació a l'estany d'aigua segons UNE-EN 12208 i la classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntat i provat per la companyia de l'instal·lador a través del corresponent Proves de servei (incloses en aquest preu).

333,30 €
RE0097u

Fusteria exterior d'alumini 2 Fulls corredissos de 115x120 cm, amb cec de PVC.

Subministrament i muntatge de fusteria d’alumini, laca blanca, amb 60 micres de pel·lícula seca mínima, per a finestra d’alumini, diapositiva simple, 115x120 cm, sèrie bàsica, formada per dues fulles i sense pre -marc. El gruix i la qualitat del procés lacat garantits per l'etiqueta Qualicoat. Compost per perfils extruïts que formen marcs i fulles de 1,5 mm de gruix mínim en perfils estructurals. Accessoris, maquinari penjat i obrint, juntes de vidre EPDM, cargols d’acer inoxidable, elements d’escenificació, accessoris i eines màximes de mecanitzat. Compacte tèrmic incorporat (monoblock), rodets persa dels lames de PVC, amb unitat manual per cinta i col·leccionista, equipat amb tots els seus accessoris. Fins i tot part proporcional de les urpes de fixació, les juntes de segellat perimetral mitjançant un cordó neutre de silicona i una configuració final al lloc. Preparat al taller, amb classificació a la permeabilitat aèria segons UNE-EN 12207, la classificació a l'estany d'aigua segons UNE-EN 12208 i la classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntat i provat per la companyia de l'instal·lador a través del corresponent Proves de servei (incloses en aquest preu).

345,10 €
RE0096u

Fusteria exterior d'alumini 2 Fulls corredissos de 130 x 135 cm, amb cec de PVC.

Subministrament i muntatge de fusteria d’alumini, laca blanca, amb 60 micres de pel·lícula seca mínima, per a finestra d’alumini, diapositiva simple, 130x135 cm, sèrie bàsica, formada per dues fulles i sense pre -marc. El gruix i la qualitat del procés lacat garantits per l'etiqueta Qualicoat. Compost per perfils extruïts que formen marcs i fulles de 1,5 mm de gruix mínim en perfils estructurals. Accessoris, maquinari penjat i obrint, juntes de vidre EPDM, cargols d’acer inoxidable, elements d’escenificació, accessoris i eines màximes de mecanitzat. Compacte tèrmic incorporat (monoblock), rodets persa dels lames de PVC, amb unitat manual per cinta i col·leccionista, equipat amb tots els seus accessoris. Fins i tot part proporcional de les urpes de fixació, les juntes de segellat perimetral mitjançant un cordó neutre de silicona i una configuració final al lloc. Preparat al taller, amb classificació a la permeabilitat aèria segons UNE-EN 12207, la classificació a l'estany d'aigua segons UNE-EN 12208 i la classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntat i provat per la companyia de l'instal·lador a través del corresponent Proves de servei (incloses en aquest preu).

384,69 €
RE0093u

Fusteria exterior d'alumini 2 Fulls corredissos de 140x140 cm, amb cec de PVC.

Subministrament i muntatge de fusteria d'alumini, laca blanca, amb 60 micres de pel·lícula seca mínima, per a finestra d'alumini, diapositiva simple, 140x140 cm, sèrie bàsica, formada per dues fulles i sense pre -marc. El gruix i la qualitat del procés lacat garantits per l'etiqueta Qualicoat. Compost per perfils extruïts que formen marcs i fulles de 1,5 mm de gruix mínim en perfils estructurals. Accessoris, maquinari penjat i obrint, juntes de vidre EPDM, cargols d’acer inoxidable, elements d’escenificació, accessoris i eines màximes de mecanitzat. Compacte tèrmic incorporat (monoblock), rodets persa dels lames de PVC, amb unitat manual per cinta i col·leccionista, equipat amb tots els seus accessoris. Fins i tot part proporcional de les urpes de fixació, les juntes de segellat perimetral mitjançant un cordó neutre de silicona i una configuració final al lloc. Preparat al taller, amb classificació a la permeabilitat aèria segons UNE-EN 12207, la classificació a l'estany d'aigua segons UNE-EN 12208 i la classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntat i provat per la companyia de l'instal·lador a través del corresponent Proves de servei (incloses en aquest preu).

398,78 €
RE0099u

Fusteria exterior d'alumini 2 llençols de 80x85 cm, sense cecs.

Subministrament i muntatge de fusteria d’alumini, laca blanca, amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca, per a finestra d’alumini, diapositives simples, 80x85 cm, sèrie bàsica, formada per dues fulles i amb pre -marco. El gruix i la qualitat del procés lacat garantits per l'etiqueta Qualicoat. Compost per perfils extruïts que formen marcs i fulles de 1,5 mm de gruix mínim en perfils estructurals. Accessoris, maquinari penjat i obrint, juntes de vidre EPDM, cargols d’acer inoxidable, elements d’escenificació, accessoris i eines màximes de mecanitzat. Fins i tot part proporcional de les urpes de fixació, les juntes de segellat perimetral mitjançant un cordó neutre de silicona i una configuració final al lloc. Preparat al taller, amb classificació a la permeabilitat aèria segons UNE-EN 12207, la classificació a l'estany d'aigua segons UNE-EN 12208 i la classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntat i provat per la companyia de l'instal·lador a través del corresponent Proves de servei (incloses en aquest preu).

228,91 €
RE0100u

Fusteria exterior d'alumini, 2 llençols Balcó 1300x2450 mm., Sense cecs.

Subministrament i muntatge de fusteria d’alumini, laca blanca, amb 60 micres de pel·lícula seca mínima, per a finestra d’alumini, diapositiva simple, 1,30 x 2,45 cm, sèrie bàsica, formada per dues fulls i amb premarco. El gruix i la qualitat del procés lacat garantits per l'etiqueta Qualicoat. Compost per perfils extruïts que formen marcs i fulles de 1,5 mm de gruix mínim en perfils estructurals. Accessoris, maquinari penjat i obrint, juntes de vidre EPDM, cargols d’acer inoxidable, elements d’escenificació, accessoris i eines màximes de mecanitzat. Fins i tot part proporcional de les urpes de fixació, les juntes de segellat perimetral mitjançant un cordó neutre de silicona i una configuració final al lloc. Preparat al taller, amb classificació a la permeabilitat aèria segons UNE-EN 12207, la classificació a l'estany d'aigua segons UNE-EN 12208 i la classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Totalment muntat i provat per la companyia de l'instal·lador a través del corresponent Proves de servei (incloses en aquest preu).

444,70 €
RE0113

Galeries i balcons en espais desferables, impermeabilització per fulls d’asfalt.

Galeries i balcons impermeables en espais unitals, elaborats amb full de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM (SBS) -40 /g-Fp (140), adherit amb imprimació d’asfalt, tipus EA, al suport de morter de ciment CEM II /B-P 32,5 N Tipus M-5, fets de treball, amb un gruix mitjà de 4 cm i pendent de l’1% al 5%, Fraata fatado i protegit amb la capa separadora (no inclosa en aquest preu). Làmina autopropotegida mineral

23,62 €
RE0254u

Galvanitzada xarxa metàl·lica per a la ventilació, 20x20 cm, a exterior.

Quadrícula metàl·lica galvanitzada per a la ventilació exterior o interior de sostres falsos, de dimensions de 20x20 cm, fins i tot obertura de tancament extern, subministrament i col·locació, completament instal·lada.

39,86 €
RE0300u

Gestió administrativa de sol·licitud, comunicació, instància, etc.

Gestió i registre de sol·licitud, comunicació, instància o similar en una entitat administrativa local, autonòmica o estatal, consistent en una única presentació de la documentació requerida. Inclou: visites i desplaçament.

110,06 €
RE0420u

Gestió de documentació o consulta tècnica o administrativa

Gestió i tramitació de documentació tècnica o administrativa en una entitat administrativa local, autonòmica o estatal, consistent en la tramitació de la documentació necessària per a la sol·licitud de llicència, permís, autorització, etc., interlocució amb els tècnics de l'entitat i resolució final. Inclou: visites i desplaçament.

118,10 €
RE0283u

Gestió de sol·licitud d'ajudes públiques per a l'execució d'obres

Gestió de sol·licitud d'ajudes públiques per a l'execució d'obres, per part de personal tècnic o administratiu, consistent en la recopilació i presentació de la documentació administrativa requerida davant de l'entitat corresponent, en nom del sol·licitant.

408,01 €
RE0095

Glazatge doble estàndard, 4/6/6, amb vidre imprès Clarglas.

Glazatge doble estàndard, establert per a un perímetre exterior de flotació de 4 mm a l'aire lliure i places de suport lateral, en fred segellat amb silicona sintètica incolora, compatible amb el material de suport. Fins i tot talls de vidre, junques i senyalització de les fulles.

44,21 €
RE0264

Guix de guix, en reparació del forjat

La majoria amb pasta de guix a les parets horitzontals, en reparació de bigues revisades i no relacionades, segons NTE/RPG-13.

23,01 €
RE0088

Guix picat en parets verticals.

Pic de guarnició de guix, en parets verticals, per suports manuals, amb eliminació i càrrega de deixalles, sense incloure el transport d’abocadors.

7,51 €
RE0384

Guix picat i reemplaçat a la cara inferior de Forged

Sanoado i reemplaçament del folre deslligat sota rellotges metàl·lics de forja de pols, unió de pont d’aplicació d’imprimació amb resina líquida Sikatop-1, micromalla de fibra de vidre i reemplaçament per guix negre a Buena Vista; P.P. Mitjans auxiliars i bastides, proteccions, retirada de deixalles i càrrega de contenidors.

16,32 €
RE0148u

Il·luminació d’emergència a les zones comunes, IP42 155 Lux Luminaire.

Subministrament i instal·lació de lluminària d’emergència, per al sostre, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux luminós 155 lumens, 245x110x58 mm, classe II, IP 42, amb bateries Ni -CD d’alta temperatura, autonomia 1 h, 230 V alimenta , 24 h Temps de càrrega. Fins i tot accessoris, elements d’ancoratge i material auxiliar. Totalment muntat, connectat i provat.

69,34 €
RE0326

ImperMabilizacon cobert amb 2 LBM-40-FP, a la capa d’entrenament pendent i P.P. Infais sifònics.

Cobreix la impermeabilització per la capa inferior de morter de regularització de pendents, la membrana amb un tipus de protecció pesada PA-7 compostava dos tipus LO-40-FP de Oxiasfalto de 40 gr/dm² de massa total, no protegida, amb armadura constituïda per feltre de feltre de polièster , col·locat totalment enganxat, per calor, entre si i flotant respecte al suport, prèviament prèviament amb 0,5 kg/m² de tipus emulsió bituminós negr No menys de 150 GR/m², inclòs el canvi d’aigües existents existents per lavabos sifònics.

38,85 €
RE0313

Impermeabilització de balcons/galeries, amb Sikabond T-8.

Recobriment forjat superior que consisteix en la neteja superficial del forjat i l’aplicació d’una impermeabilització mitjançant una mà de Sikabond T-8 per al seu posterior recobriment.

29,70 €
RE0059u

Impermeabilització de drenatges de sumidària a la terrassa

Reparació de la impermeabilització de drenatge vertical a la coberta plana, constituïda per: Primer Lay de 80 cm la part superior, 30 gr/dm² i armadura de feltre de polièster, unida al suport, al bol i entre ells. El Stowaway estarà entre les dues bandes de reforç i la membrana de la impermeabilització del terrat per sobre de les dues (no incloses).

18,85 €
RE0084m

Impermeabilització de la coronació de la paret més, de 15 cm d'ample.

Impermeabilització de la coronació de la coberta de la coberta, constituïda per: imprimació d’asfalt amb tipus d’emulsió anionica bituminosa EA i full de betum modificada amb el SBS Elastomero, tipus LBM (SBS) -30-30-FP, totalment adherit al suport slorinal. Per a la impermeabilització de la coronació de la paret, es realitzarà l’aixecament de l’albardilla i després de col·locar la impermeabilització es restaurarà (no inclòs).

8,88 €
RE0374

Impermeabilización cubierta con LBM-40 FP autoprotegida mineral

Impermeabilización de cubierta inclinada plana con una lámina impermeabilizante de LMB-40 FP autoprotegida mineral, totalmente adherida al soporte base, con p.p. solapes, baberos y refuerzos perimetrales, retirada de material sobrante y limpieza. Comprobada su estanqueidad.

16,24 €
RE0058

Impermeable cobert de pintura de poliuretà, armat.

La impermeabilització no destructiva de teulades planes, terrasses o balcons que es poden realitzar a sobre del sòl fix, aplicant dues capes de revestiment impermeable basats en líquid de poliuretà monocomponent armat amb teixit de fibra de vidre i una capa d’acabat elastoplàstic de pintura elastoplàs Fins i tot netejant i sanejat del suport abans de la col·locació de la impermeabilització.

20,53 €
RE0542u

Implantació de G Suite en una estructura corporativa (100 usuaris)

Implantació de G Suite (abans Google Apps for Work) en una estructura corporativa, consistent en anàlisi prèvia de necessitats, programació de la implantació, alta en G Suite i vinculació a un domini de nova creació o propietat del client, incorporació de la imatge corporativa a la plataforma, personalització de les url d'accés als diferents serveis, configuració de directrius inicials de seguretat, configuració inicial d'aplicacions i dispositius, assignació i gestió inicial de privilegis d'administració, creació de 100 usuaris i 10 grups d'usuaris i redireccionament del correu del client a G Suite. Completament instal·lada, amb tots els seus serveis disponibles i en funcionament, a falta de la formació mínima requerida. Inclou: visites i desplaçament.

821,72 €
RE0541u

Implantació de G Suite en una estructura corporativa (25 usuaris)

Implantació de G Suite (abans Google Apps for Work) en una estructura corporativa, consistent en anàlisi prèvia de necessitats, programació de la implantació, alta en G Suite i vinculació a un domini de nova creació o propietat del client, incorporació de la imatge corporativa a la plataforma, personalització de les url d'accés als diferents serveis, configuració de directrius inicials de seguretat, configuració inicial d'aplicacions i dispositius, assignació i gestió inicial de privilegis d'administració, creació de 25 usuaris i 3 grups d'usuaris i redireccionament del correu del client a G Suite. Completament instal·lada, amb tots els seus serveis disponibles i en funcionament, a falta de la formació mínima requerida. Inclou: visites i desplaçament.

503,52 €
RE0537u

Implantació de G Suite en una estructura corporativa (5 usuaris)

Implantació de G Suite (abans Google Apps for Work) en una estructura corporativa, consistent en anàlisi prèvia de necessitats, programació de la implantació, alta en G Suite i vinculació a un domini de nova creació o propietat del client, incorporació de la imatge corporativa a la plataforma, personalització de les url d'accés als diferents serveis, configuració de directrius inicials de seguretat, configuració inicial d'aplicacions i dispositius, assignació i gestió inicial de privilegis d'administració, creació de 5 usuaris i 1 grup d'usuaris i redireccionament del correu del client a G Suite. Els serveis incorporats en la plataforma són múltiples, entre els quals els següents:

320,88 €
RE0082

Impregnació d’hidrofuga en superfícies absorbents.

La impregnació hidrofugant, per a superfícies de formigó, aplicada en 2 capes per corró, fins i tot neteja prèvia del suport.

13,75 €
RE0362

Impregnación selladora vinílica transparente sobre soportes rígidos.

Superficial Superficial Ceràmic Selent de paret de maó, davant de l'erosió física, la química i els olis de medi ambient

7,79 €
RE0532u

Informe i recopilació de cales i resultats

Redacció d'informe i recopilació de cales i resultats, incloent actes d'assaig, plànols de localització d'acord amb nomenclatura i criteris de la Direcció Facultativa i reportatge fotogràfic, d'acord amb la 'Guía para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón en edificios existentes' de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE (DRB 05/09).

1.874,88 €
RE0138m

Injecció de fissures de formigó, amb resina epoxi.

Injecció de fissures en superfícies de formigó amb resina epoxi de baixa viscositat, fins i tot neteja superficial de la fissura

7,32 €
RE0253u

Inscripció falsa, fotograma i placa de 50x50 cm, guix

Registre fals del sostre per a la inspecció periòdica d'aluminosi, elaborada amb perfil d'alumini lacat blanc, amb tapa de guix, fins i tot tallat existent de guix i col·locació final

39,18 €
RE0019u

Inspecció Cove en pilar o feix de formigó armat.

Inspecció Cove en pilar o feix de formigó armat per comprovar l'estat de l'armadura, que consisteix en una picada d'un màxim de tres cales, determinada per tècnic, inspecció visual i determinació de la geometria, l'aspecte de formigó, el gruix de recobriment, la profunditat, la profunditat de la profunditat carbonatació, resistència picada, intenció, nombre de barres i diàmetre de l’armadura i grau d’oxidació i pèrdua de la secció de cuirassa, segons la “Guia per a la inspecció i l’avaluació complementària d’estructures de formigó als edificis existents” de l’Institut Valenciana del Valencian Ive Building (DRB 05/09). Inclou: desplaçament de personal i equipament, suports auxiliars, protecció de mobles, preparació i ajuda de treball, retirada de deixalles i càrrega al contenidor o camió, documentació gràfica i fotogràfica de la CALA, reemplaçament per morter estructural i actuació de l’ACT. No inclou: mitjans auxiliars per a altures superiors a 7 m, reemplaçament de recobriments, mitjans manuals, substitució del formigó o transport de transport.

176,03 €
RE0551u

Instal·lació audiovisual per a la retransmissió digital d'un esdeveniment en streaming (2 ponents)

Instal·lació audiovisual per a la retransmissió digital d'un esdeveniment en streaming, consistent en un sistema d'elements de hardware i software configurats per a la realització i retransmissió en streaming d'actes docents, ponències, conferències, jornades, plenaris, presentacions i actes similars, impartit per 2 ponents, punt de realització amb captura d'imatge d'encuadre fixe, captura de pantalla de la ponencia, logotip/s i de dues entrades d'àudio, i altres elements accessoris. El sistema consta dels següents elements o d'altres de similars especificacions tècniques i qualitat:

5.986,07 €
RE0616u

Instal·lació de bany complet

Instal·lació de bany complet, consistent en: Instal·lació de lampisteria per a un bany, dotada amb preses per a lavabo, vàter, bidet i banyera, realitzada amb tub multicapa de polipropilè copolímer (PP-R) amb capa d'alumini de 16mm de diàmetre exterior per a les xarxes d'aigua freda i calenta, tancades amb claus d'escaire i amb canonades de PVC de diàmetre 40mm per a la xarxa de desguassos, tancades amb taps, preparada per a sifó individual en cada aparell, sense aixeteria ni aparells sanitaris, totalment acabada i en corrrecte funcionament. Instal·lació elèctrica encastada en bany composta per 1 punt de llum amb encesa simple i 1 presa de corrent 2P+T de 16 A per a ús general, realitzada amb mecanismes de qualitat mitjana i amb cable de coure unipolar de diferents seccions col·locat sota tub flexible corrugat de doble capa de PVC de diferents diàmetres, totalment instal·lada, connectada i en correcte estat de funcionament, segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 2002. Instal·lació de sanejament, encastada, de PVC, serie B, de 32 mm de diàmetre, unió pegada amb adhesiu, per a tots els elements del bany, totalment instal·lada i comprovat el seu funcionament. Instal·lació d'aparells sanitaris juntament amb la seua aixeteria que inclouen dutxa, moble de bany amb lavabo, bidet i vàter de porcellana vitrificada, gamma mitjana,totalment instal·lat, comprovat i en correcte funcionament. Acabats consistents en enrajolats i paviments ceràmics de gamma estàndard col·locat amb junta mínima (1,5-3mm) rebut sobre el revestiment existent en capa fina amb adhesiu cimentós normal i rejuntada amb morter de juntes cimentós normal (CG1), fins i tot talles i neteja. Instal·lació de fals sostre i pintura plàstica acrílica setinada, aplicada sobre superfície horitzontal previ escatat de xicotetes adherències i imperfeccions, mà de fons amb pintura plàstica diluïda i dues mans d'acabat. Termo elèctric per a acumulació i producció d'aigua calenta sanitària de 150 l de capacitat i 2200 W de potència, 220 V, 50 Hz.

4.160,22 €
RE0621u

Instal·lació de cuina domèstica completa

Instal·lació de cuina domèstica completa, consistent en: Taulell de granit nacional, Blanc Cristall polit, de 60 cm d'amplada i 2 cm de gruix. Mobiliari complet de cuina compost per mobles baixos amb sòcol inferior i de mobles alts, calaixos i baldes del mateix material que el cos, frontisses, potes regulables per a mobles baixos, guies de calaixos, ferramentes de penjar i altres ferramentes de qualitat bàsica. Instal·lació de lampisteria per a cuina, dotada amb preses per a aixeteria, llavadora i rentavaixelles, realitzada amb tub multicapa de polipropilè copolímer (PP-R) amb capa d'alumini de 16mm de diàmetre exterior per a les xarxes d'aigua freda i calenta, tancades amb claus d'escaire i amb canonades de PVC de diàmetre 40mm per a la xarxa de desguassos, tancades amb taps, preparada per a sifó individual en cada aparell, inclou aixeteria i electrodomestics de qualitat mitjana, totalment acabada i en corrrecte funcionament. Instal·lació elèctrica encastada en cuina composta per 2 punt de llum amb encesa simple i 1 presa de corrent 2P+T de 16 A per a ús general i preses per a els electrodomèstics, focs i campanes realitzada amb mecanismes de qualitat mitjana i amb cable de coure unipolar de diferents seccions col·locat sota tub flexible corrugat de doble capa de PVC de diferents diàmetres, totalment instal·lada, connectada i en correcte estat de funcionament, segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 2002. Instal·lació de sanejament, encastada, de PVC, serie B, de 32 mm de diàmetre, unió pegada amb adhesiu, per a tots els elements de la cuina, totalment instal·lada i comprovat el seu funcionament. Instal·lació de l'aigüera juntament amb la seua aixeteria i els electrodomèstics de gamma mitjana,totalment instal·lat, comprovat i en correcte funcionament. Acabats consistents en enrajolats i paviments ceràmics de gamma estàndard col·locat amb junta mínima (1,5-3mm) rebut sobre el revestiment existent en capa fina amb adhesiu cimentós normal i rejuntada amb morter de juntes cimentós normal (CG1), fins i tot talles i neteja. Instal·lació de fals sostre i pintura plàstica acrílica setinada, aplicada sobre superfície horitzontal previ escatat de xicotetes adherències i imperfeccions, mà de fons amb pintura plàstica diluïda i dues mans d'acabat. Termo elèctric per a acumulació i producció d'aigua calenta sanitària de 150 l de capacitat i 2200 W de potència, 220 V, 50 Hz.

6.400,39 €
RE0584u

Instal·lació de presa a terra de l'edifici

Instal·lació de presa a terra de l'edifici, amb conductor de coure de 35 mm² i 2 piques.

64,82 €
RE0281u

Instal·lació elèctrica interior per a habitatge unifamiliar

Instal·lació elèctrica interior per a habitatge unifamiliar, consistent en Taula general de comandament i protecció per a l’habitatge somonamilial, formada per la caixa empotable de material aïllant amb porta opaca, per a l’allotjament del commutador de control d’energia (ICP) (no inclòs en aquest preu) en un compartiment independent i precedible i els següents dispositius: 1 Automàtic Interruptor general (IgA) de tall omnipolar, 3 interruptors diferencials de 40 A, 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de 10 a, 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de 16 a, 1 commutador automàtic magnetotèrmic de 25 A, per a la protecció dels circuits interiors següents (no inclòs (no inclòs (no inclòs En aquest preu): 1 circuit d’il·luminació, 1 circuit per a trets de corrent, 1 circuit d’aire condicionat, 1 circuit d’il·luminació d’emergència, 1 circuit per a tancament automatitzat.

2.898,05 €
RE0366

Interior horitzontal de pintura plana matta llisa

Pintura de plàstic amb textura llisa, blanc trencat, acabat mat, en sostres de guix o guix, i a una alçada entre 3 i 5 m, mà de fons i dues mans acabades (rendiment: 0,125 l/m² cada mà) cada mà)

11,09 €
RE0619u

Intermediació immobiliària per a la compravenda d'un immoble

Intermediació immobiliària per a la compravenda d'un immoble, consistent en la recerca de comprador, intermediació entre les parts i el seu assessorament tècnic i jurídic.

0
RE0590u

Intervenció puntual en un habitatge, local o recinte

Intervenció puntual en un habitatge, local o recinte, consistent en la solució d'incidència o reparació d'avaria o defecte puntual en un element constructiu o instal·lació, amb una dedicació màxima de 2 hores. Inclou desplaçament.

67,70 €
RE0232u

IP42 70ux luminari d’emergència

Subministrament i instal·lació de lluminària d’emergència, per a la paret, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux luminós 70 lumens, 245x110x58 mm, classe II, IP 42, amb bateries Ni -CD d’alta temperatura, autonomia 1 h, 230 V alimenta , 24 h Temps de càrrega. Fins i tot accessoris, elements d’ancoratge i material auxiliar. Totalment muntat, connectat i provat.

53,79 €
RE0334u

IP42 70ux luminari d’emergència

Subministrament i instal·lació de lluminària d’emergència, per a la paret, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux luminós 70 lumens, 245x110x58 mm, classe II, IP 42, amb bateries Ni -CD d’alta temperatura, autonomia 1 h, 230 V alimenta , 24 h Temps de càrrega. Fins i tot accessoris, elements d’ancoratge i material auxiliar. Totalment muntat, connectat i provat.

53,79 €
RE0132

IPE-120 Escala metàl·lica i capa de compressió. E: 15 cm.

Escala metàl·lica Zanca, cantant de 15 cm, compost per: bigues d'acer calent Une-en 10025 S275JR, en perfils simples, IPE 120, treballats i muntats al taller, amb la preparació de superfícies en el grau SA21/2 segons la ISO ISO 8501- 1 i posterior aplicació de mans de dues mans amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 30 micres per mà; Bard de doble ceràmica de 100x25x3,5 cm, fins i tot part proporcional de peces especials; Compressió de formigó reforçat de 7 cm de gruix es troba-en 10080 B 500 s a la zona de reforç de negatius, quantitat 1,8 kg/m³ i malla electrosoldat 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2.20 UNE-EN 10080, com a armadura de distribució. Fins i tot el muntatge i el desmuntatge del sistema de l’encofrat i la part proporcional de la preparació de les vores, les soldadures, els talls, les peces especials, emergeix i la reparació en el treball de quants tocs i/o danys s’originen per motius de transport, manipulació o muntatge, amb les raons El mateix grau de preparació de superfícies i imprimació.

114,54 €
RE0029u

IPE100/200 Tall de perfil amb ranura manual a la feina.

Cortació de perfil a mida IPE100/200, inclòs la mà d’obra i l’Aquiler del tallador, ajustant el tall a banda i banda, sense incloure el perfil.

5,33 €
RE0307m

IPE120-140 Demolició de reforç existent

Demolició del reforç de baixes fortes de perfils laminats tipus IPE120-140 o similar per separat cada 80-100 cm, que consisteix en el tall a la zona de les plaques d'ancoratge; així com l'eliminació de les plaques que ancoren que impedeixen el posterior reforç del forjat; Amb la retirada i la càrrega de les deixalles, sense incloure el transport d’abocadors, segons NTE/ADD-12

36,71 €
RE0065m

La disposició de la canaleta va recollir aigua

Subministrament i col·locació de canalons prefabricats per a la recollida d’aigua, formigó de polímer, secció 20x20/15 i cremallera galvanitzada, unitat connectada a la xarxa de clavegueram amb canonada de PVC, preparada des de l’obertura prèvia de la rasa amb martell elèctric, falcado de la canaleta, peces de formigó i construït -en Solera existent, subhasta perimetral amb rajoles de ciment i acabat, eliminació de l'excés de material i neteja

130,77 €
RE0236u

La maçoneria ajuda a Falcado de la fusteria exterior <3 m²

Masona Aids Falcado de Fustery faade, dimensions <3 m², P.P. Els suports auxiliars, materials, de reversió i subhasta, fins i tot la retirada de l'excés de material i la neteja final.

53,65 €
RE0382m

La reconstrucció de l'element va intervenir en forjat

Reconstrucció i cegament de l’element d’entrevista amb l’oferta i la col·locació de vibropil·les de formigó vibroprens, tipus reduït tipus H10/12 cm, reemplaçament de la malla/malla electrosold de 20x20.5 mm. Amb formigó H25 elaborat in situ amb formigó portàtil de 250 L, superfície emmarcada i preparat per rebre l’acabat.

104,65 €
RE0227

Les parets de pedra sancionades veuen els interiors

Les parets de pedra, en tela de carcassa interior, que consisteixen en: buidar les juntes de pedra a una profunditat de 2 a 5 cm, substituir les pedres i els maons degradats i netejar -les per un raspall metàl·lic. Ompliu les articulacions, els buits i les coqueses del suport amb el morter de control posterior o directament amb els recobriments. Fins i tot la recollida, la retirada i la càrrega de deixalles i restes generades al camió o al contenidor

30,18 €
RE0229m

Lliscant 7x31 cm, col·locat amb adhesiu C2.

Subministrament i col·locació del rodatge ceràmic de gres esmaltat, 7 cm, 3 €/m, rebuts amb un adhesiu de ciment millorat, C2 sense cap característica addicional, grisa i lamentada amb morter articular de ciment, CG1, per a articulacions mínimes (entre 1,5 i 3 mm) , amb el mateix to i coincidint amb les peces del paviment

5,92 €
RE0351m

Lliscant 7x31 cm, col·locat amb adhesiu C2.

Subministrament i col·locació del rodatge ceràmic de gres esmaltat, 7 cm, 3 €/m, rebuts amb un adhesiu de ciment millorat, C2 sense cap característica addicional, grisa i lamentada amb morter articular de ciment, CG1, per a articulacions mínimes (entre 1,5 i 3 mm) , amb la mateixa tonalitat i coincideix amb les peces del paviment; amb una part proporcional de talls i subhastes; completament col·locat.

5,92 €
RE0075d

Lloguer de plataformes d’ascensors articulats amb 36/42 m. alçada.

Diario de la plataforma d’elevació de braços articulat amb cistella 2 operadors, 32/42 m alçada màxima de treball. Fins i tot part proporcional de l’assegurança de manteniment i responsabilitat civil.

199,00 €
RE0109d

Lloguer de plataformes d’ascensors articulats amb cistella 18/21 m. alçada.

Diario de la cistella d’elevació del braç articulat de 18-21 m Alçada màxima de treball. Fins i tot part proporcional de l’assegurança de manteniment i responsabilitat civil.

142,14 €
RE0073d

Lloguer de plataformes d’ascensors articulats amb cistella de 26 m. alçada.

Diari de la plataforma d’elevació de braços articulats amb operadors de Baseta 2, 26 m d’alçada màxima de treball. Fins i tot part proporcional de l’assegurança de manteniment i responsabilitat civil.

170,57 €
RE0105u

Lloguer de plataformes suspeses. 2-8 ml.

Lloguer, per a 30 calendaris, de plataforma suspesa de tracció manual, de 2-8 m de llarg, format per un o més mòduls de 90 cm d’amplada, per treballar en parets verticals de fins a 30 m d’alçada, compostos per rol, baranes, ascensor, ascensor, Cables i estructura de suspensió, sistema anticajas, peixos de pesca en suspensió i altres dispositius de seguretat. Fins i tot una revisió mensual, per garantir la vostra estabilitat i condicions de seguretat.

306,17 €
RE0613u

Lloguer diari de 100 puntals metàl·lics telescòpics

Lloguer diari de 100 puntals metàl·lics telescòpics, de fins a 5 m d'alçada.

5,15 €
RE0079

Malla de microfibra, obres verticals de protecció

Subministrament, col·locació i desmuntatge de malla protectora en obres verticals, que consisteixen en fibra de tuxedos de tuxedos, incloent fixacions i ancoratges a punts fixos. Sense incloure el lloguer diari.

3,23 €
RE0035

Masso Brick Tobique Demolition

La demolició de septum de maó de Masso, col·locat a Panderete, amb eliminació de deixalles i càrrega al camió o al contenidor, sense incloure el transport d'abocadors. Segons NTE/ADD-9.

7,51 €
RE0023

Material d’adherència de rajoles picades

Demolició del morter de ciment com a material d’adherència des de les rajoles fins a la coberta, amb mitjans manuals, fins i tot la retirada de deixalles i la càrrega al camió o al contenidor, sense incloure el transport a l’abocador.

4,70 €
RE0343

Medianera Waterproofing, des de la terrassa contigua.

Impermeabilització de medianes basades en una emulsió bituminosa modificada amb cautxú, tipus EA, 1 gr/cm³ de densitat, aplicat en dues capes i fred, segons la UNE 104231.

9,36 €
RE0587u

Mesurament i control de moviments en fissures, juntes, etc. (10 UI)

Campanya de mesurament, control i seguiment de moviments verticals, horitzontals i rotacionals de fissures, esquerdes, juntes de dilatació, cobertes o superfícies, en edifici o local amb 10 unitats d'inspecció, consistent en la instal·lació de fissurímetres de 2 direccions, registre de lectures trimensuals durant un any i elaboració d'una acta on es documentarà la situació i fotografia de cada registre, les lectures periòdiques i unes conclusions o recomanacions prèvies sense caràcter pericial. Inclou: fissurímetres de 2 direccions (2 dispositius per cada unitat d'inspecció, aproximadament), amb resolució 0,1 mm i rang 5/2 cm, fabricat en polièster i resistent a la intempèrie, visites i desplaçament. No inclou: la redacció d'informe o dictamen pericial, ni mitjans auxiliars per a altures superiors a 3 m ni la restitució de revestiments.

632,07 €
RE0134%

Mesures de seguretat i salut al lloc

Les mesures de seguretat i salut que han d’adoptar per l’empresa contractista de l’empresa per tal de dur D'acord amb els estudis i plans corresponents i amb el decret real 1627/97 del 24 d'octubre, inclòs el pla de seguretat i salut.

2,58 €
RE0369%

Mesures en la gestió de la gestió del treball

Les mesures sobre la gestió de residus ha de ser adoptada pel contractista de les obres per tal de dur a terme les seves obligacions en aquest camp, facilitant el seu desenvolupament sota el control del coordinador en la gestió de residus durant l'execució de l'obra, d'acord amb els estudis corresponents i Plans i amb Royal Decret 105/2008, de l’1 de febrer, que regula la producció i la gestió dels residus de construcció i demolició.

1,55 €
RE0031

Mobles de cuina

Caixats de bancs, armaris i prestatges de cuina, amb refresc de deixalles i càrregues al camió o al contenidor.

31,84 €
RE0298u

Modelització del comportament d'una estructura (10 UI)

Modelització del comportament d'una estructura de fusta, acer, formigó armat o mixta, incloent el seu fonament, per a un edifici o local amb 10 unitats d'inspecció, consistent en el càlcul de sol·licitacions, tensions i deformacions derivades de l'aplicació de les accions previstes pel seu ús i per la normativa corresponent, a partir de les dades obtingudes en una campanya prèvia de determinació de geometria, inspecció i documentació de fissuració i deformacions de l'estat actual, execució de cales i assaigs de laboratori, i comprovació dels coeficients de seguretat derivats d'aquest anàlisi. Inclou: anàlisi de documentació sobre estat actual, visita del tècnic calculista per a inspecció de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 6 unitats d'inspecció), memòria de càlcul i informació gràfica de suport, conclusions i recomanacions. No inclou la definició, en el seu cas, del reforç o manteniment de l'estructura, que serà matèria del corresponent projecte d'execució, ni la direcció o assistència tècnica en la fase d'execució.

2.242,68 €
RE0060

Mortar de ciment exterior de paret exterior/interior, gruix inferior o igual a 3 cm

Pic de paret extern/interior amb recobriments de morter de ciment, amb una meitat o igual a 3 cm de gruix, i Revoco articular picat, executat per procediment mecànic mitjançant un petit martell pneumàtic actuat amb un compressor portàtil; Fins i tot la retirada i la càrrega de deixalles en contenidor o camió per al transport d’abocadors, va mesurar la superfície executada a la cinta sense deducció de buits.

6,99 €
RE0213

Mortar de ciment picat, a les parets interiors.

Control de ciment picat, aplicat a la paret vertical interior de fins a 3 m d’alçada, amb martell elèctric, eliminant -lo completament sense deteriorar la superfície de suport que s’exposarà i es prepararà per al seu posterior recobriment. Fins i tot part proporcional de la neteja manual amb pinzell dur, recollida, retirada i càrrega manual de runes al camió o al contenidor.

8,86 €
RE0319m

Motlle de guix, 2.7x4.7x103 cm, per a la decoració del sostre.

Subministrament i col·locació del modelat de guix, 2,7x4,7x103 cm, per a la decoració del sostre, rebuda amb cola basada en guix. Fins i tot tallar P/P, fixar accessoris i revisió conjunta.

9,58 €
RE0211

Motor Mortocapa Recobriment Cop.

Mortar monocayed Chop aplicat a la paret vertical interior de fins a 3 m d’alçada, amb martell elèctric, eliminant -lo completament sense deteriorar la superfície de suport que s’exposarà i es prepararà per al seu posterior recobriment. Fins i tot part proporcional de la neteja, la recollida, la retirada i la càrrega manual de deixalles al camió o al contenidor.

9,83 €
RE0101u

Muntatge i desmuntatge de bastides tubulars de façana, 250m².

Muntatge i desmuntatge de bastides tubulars estandarditzades, tipus multidireccional, fins a 10 m d'alçada màxima de treball, formada per una estructura d'acer galvanitzada calenta, sense duplicar elements verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample; Per a l'execució de la façana de 250 m², segons els plans de muntatge, tenint en compte una distància màxima de 20 m entre el punt de descàrrega dels materials i el punt més allunyat del conjunt. Fins i tot part proporcional del muntatge i desmuntatge de xarxes flexibles, Net de mosquit de monofilament, 100%polietilè, accessoris, sistemes de protecció, ancoratges i reposicions. Assemblea, desmuntatge i lloguer per al primer mes.

1.996,88 €
RE0129

Mur de la fàbrica de càrrega 1/2 de gruix.

Pur de càrrega, 1/2 peus de gruix de peu, maó ceràmic perforat (bresca), per cobrir, 24x12x9 cm, rebuda amb morter de ciment M-5, fins i tot bastides i medis auxiliars fins a una alçada màxima de 3 m, retirada de runes, neteja i neteja Càrrega de contenidors.

28,91 €
RE0206m

Natural Stone Zankee Cream Levante, a Montacaballo.

Subministrament i col·locació de la crema d’elevació de marbre Zankee d’una peça a Montacaballo de 42x18x2 cm, cara i cançons polides, rebuda amb morter de ciment M-5, en una escala amb passos prèviament coberts (no inclosos en aquest preu). Fins i tot es va tornar a enganxar amb morter articular de ciment, CG1, per a articulacions mínimes (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

11,16 €
RE0080m

Negoci de Beam 30x40 cm NLP-100.10 mm

Reforç de feix rectangular o jácena de concgon Faces a través de clips metàl·lics soldadors in situ, cada 25 cm, per a la restricció de refrigeració, inclòs el material de soldadura segons la ISO 2560 UNE, treballava i es col·loca.

278,47 €
RE0579u

Neteja de façana

Netetja de façana en estat de conservació regular, mitjançant l'aplicació sobre la superfície de llança d'aigua a pressió, freda, calenta o vapor d'aigua i raspall tou d'arrels. Es començarà per les parts altes linealment, aplicant el tractament per franges horitzontals completes de 2-4 m d'altura, netejant amb aigua abundant els detritus que s'acumulen a les zones inferiors, afectant a tots els elements, considerant un grau de dificultat normal. En cas d'existir dificultats per a l'ús d'aigua, es netejarà en sec. Fins i tot brancals i motlures. S'eliminaran tambè totes les taques, sals, eflorescències salitroses que pugueren trobar-se. Mesurada la superfície en projecció vertical.

64,82 €
RE0364

Neteja de façanes, controsa amb morter.

Neteja del contenidor de fàbrica de maó en estat de conservació regular, per projecció d’aigua atomitzada amb polvoritzadors d’aire, formant nebulitzat contínu durant 16 a 32 hores per dissoldre el rascat de brutícia superficial, aplicada en ratlles horitzontals de 2 a 4 m d’alçada, a partir del Les parts superiors i la neteja per raig d’aigua a pressió de 2 atm, com a màxim, el detritus s’acumulava a les zones inferiors i manualment en vols, cornises i sortides, considerant un grau de dificultat normal. Amb força especial en presa de pedra per eliminar pintat.

1,86 €
RE0353u

Neteja de ventilació mecànica, amb S&P Extractor silenciós de 100 m³/h.

Subministrament i instal·lació d’extractor de ventiladors d’aire forçat, S&P Silent 100 (100 m³/h) fins i tot P.P. 1,50 m biflex biflex 110 alumini a exterior o shunt; Extractor connectat a la línia elèctrica i comú amb l’interruptor de dependència. Totalment instal·lat en un sostre fals, connectat i demostrat el seu funcionament correcte.

124,04 €
RE0345

Obertura buida de la fàbrica, interns de reforç

Obrir buits de paret buits, amb deixalles i eliminació de càrrega, sense incloure el transport de l'abocador.

63,91 €
RE0032u

Obertura de Mecinal sobre maó ceràmic a mà

Obertura de Mecinal a la paret de fàbrica de maons ceràmics, executat a mà, amb una secció perfilada de superfície màxim a nte/add-13.

10,34 €
RE0503u

Obertura de pràctiques en locals comercials

Obertura de buits interns per a l'execució de la nova xarxa de col·leccionistes enterrats, per complir els mitjans de comunicació o interiors de distribució de particions, elaborades amb maó ceràmic sòlid o buit, amb retirada de runes i càrrega en contenidors portàtils situats a les carreteres públiques.

26,61 €
RE0342m

Obertura de tacte de maó ceràmic

Obrió del tacte longitudinal en maó ceràmic, fins i tot retirada de deixalles i càrrega de contenidors.

6,35 €
RE0508

Obertura i excavació de pous per a nous arcs

Obertura i excavació de pous per a la nova xarxa enterrada de col·leccionistes, formació d'arcs a peu i passant, d'interior variable entre 50x50 i 80x80 cm. i la profunditat mitjana 0,75/ 0,90 m, fins i tot la retirada manual de les terres existents i la càrrega en contenidors portàtils situats a les carreteres públiques, P.P. RESTITACIÓ, nivell de nivell i establiments establerts un 2% des dels punts d’origen al peu de l’evacuació del punt baix i del punt final. Unitat completament executada i preparada per rebre la canonada del col·leccionista.

47,78 €
RE0507m

Obertura i excavació de rases en col·leccionistes enterrats

Obertura i excavació de fosses per a la nova xarxa enterrada de col·leccionistes d’amplada variable entre 0,60 m i 0,90 i 0,95 cm de profunditat mitjana, fins i tot la retirada manual de terres existents i la càrrega en contenidors portàtils situats a les carreteres públiques, P.P. RESTITACIÓ, nivell de nivell i establiments establerts un 2% des dels punts d’origen al peu de l’evacuació del punt baix i del punt final. Unitat completament executada i preparada per rebre la nova canonada de col·leccionista

44,08 €
RE0370

Paret externa picada per al seny, un 30%de superfície.

Paret externa picada per sanejada, fins a l’eliminació completa dels recobriments o plantes de recobriment antic Les zones d’accés a la dificultat, fins i tot la retirada i la càrrega de deixalles en contenidors o camions i transport a l’abocador, van mesurar la superfície completa sense deducció de buits.

10,84 €
RE0263

Partició de fulles de maó LH-7, a l'aire lliure.

Partició d'una fulla de maó de ceràmica buida de 7 cm de gruix, feta amb pastís de 24x11.5x7 cm i part aprovada, part proporcional d'Enjarjes, pèrdues i pauses, humitejat amb les peces i neteja, tenint en compte el 3% de les pèrdues i el 30% de les pèrdues de morter, segons les pèrdues de morter, segons a NBE-FL-90 i NTE-PTL.

12,71 €
RE0048

Partició interior, fàbrica de maons ceràmics per cobrir LH-11.

Formació de fulles de partició interna del peu de gruix de 1/2 de fàbrica, amb un triple maó ceràmic buit, per cobrir, 33x16x11 cm, rebuda amb morter de ciment M-5. Fins i tot la part proporcional de repensar, anivellar i aprovar, rebuda de tanques i preclocs, pèrdues, pauses, enjarjes, mochetas i neteja.

20,95 €
RE0047

Partició interior, fàbrica de maons ceràmics per cobrir LH7.

Formació de fulles de partició interna de 7 cm gruix de fàbrica, maó de ceràmica doble buit, recobriment, 33x16x7 cm, rebut amb morter de ciment M-5. Fins i tot la part proporcional de repensar, anivellar i aprovar, rebuda de tanques i preclocs, pèrdues, pauses, enjarjes, mochetas i neteja.

23,11 €
RE0510u

Paso Arquet, a la xarxa secundària, 60x70 cm

Arc de passatge registrable, a la xarxa enterrada de col·leccionistes, de dimensions interiors 60x70x75 cm, elaborat amb 24x12x11 cm de mel, i presa amb morter de ciment 1: 6 a HM-20/b/b/20/i pendent de formigó de 12 cm, prèviament cremat Underwater amb morter hidrofugat 1: 6, vores arrodonides amb emulsió d’asfalt, rebuda de canonades i tancament superior amb una trampa i un marc de formigó prefabricat, fins i tot part proporcional de derivacions individuals, accessoris. Instal·lació segons CTE. DB. HS Salut. Condicions de suport anteriors: abans d’iniciar les activitats corresponents al procés d’execució, es realitzaran els xecs següents: es comprovarà que la seva situació i ruta corresponen a les del projecte i que hi ha un espai suficient per a la instal·lació i connectat a la Downer existent. Inclou la presentació a l’arqueteta dels tubs, peces especials, escletxes, fixacions, proves de servei, protecció contra cops, traces perimetrals d’arquitecte, subhastes, tret del paviment final. Formació de forats per a la connexió de tubs, escletxes i rams interiors. Fins i tot el tancament hermètic a Trapa i el marc al pas de les olors mefítiques.

163,46 €
RE0259m

Patchaguas a la sabatilla, peça ceràmica amb gotteron

Patchaguas elaborats amb peces de ceràmica amb gota de 24x14cm, preses amb morter de ciment M-5, fins i tot re-rebat amb la planxa de ciment de colors, restes i netejant.

23,48 €
RE0119m

Patchaguas de pedra calcària de 25x2 cm.

Formació de butxaques de pedra calcària Capri, de 110 a 150 cm de llarg, de 21 a 25 cm d'amplada i 2 cm de gruix, amb gota, cara i vora recta polit, amb pendent clar i incrustat a les jambas, cobrint els terrissers, el sortint de les parets, les parets, les parets, les parets, les parets Cornes de façana, etc., rebuts amb morter de ciment hidrofugo M-10. Fins i tot part proporcional de la preparació i regularització del suport amb morter de ciment hidrofugo M-10, cultivat entre parts i articulacions amb les parets amb morter articular especial per a recobriments de pedra natural.

25,89 €
RE0233

Paviment Baldosa de 31x31 cm, en capa gruixuda, contundent.

Subministrament i execució del paviment per tipus -/ -), de 31x31 cm, 8 €/ m²; Rebut amb adhesiu de ciment normal, C1 sense cap característica addicional, gris, doble enganxat i rebutjat amb fulla de ciment blanc, L, Bl-V 22,5, per a articulació mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorit amb la mateixa tonalitat de les peces . Fins i tot P/P Neteja de particions i articulacions estructurals existents en el suport, l’eliminació de l’excés de material de la mòlta i la neteja final del paviment. Sense rodar.

26,75 €
RE0329

Paviment Baldosa esmaltat 31x31 en capa gruixuda, sense rodar.

Subministrament i execució del paviment per tipus -/ -), de 31x31 cm, 8 €/ m²; Rebut amb adhesiu de ciment normal, C1 sense cap característica addicional, gris, doble enganxat i rebutjat amb fulla de ciment blanc, L, Bl-V 22,5, per a articulació mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorit amb la mateixa tonalitat de les peces . Fins i tot P/P Neteja de particions i articulacions estructurals existents en el suport, l’eliminació de l’excés de material de la mòlta i la neteja final del paviment. Sense subministrament ni col·locació de rotllos.

26,75 €
RE0067

Paviment de rajola ceràmica de demolició, amb martell elèctric.

Demolició de paviments de rajoles ceràmiques, elaborades amb martell pneumàtic, retirada de deixalles i càrrega al camió o al contenidor, segons NTE/ADD-10.

5,27 €
RE0346

Paviment de substitució de Baldosa Gres 30x30. Amb una capa gruixuda.

Substitució de paviments ceràmics per una articulació mínima (1,5-3 mm) realitzada per suports manuals amb taulers de neteja de monoclorina de 30x30 cm i retirada de deixalles, segons NTE/RSR-2 i guia de la rajola ceràmica (document reconegut pel Generalitat DRB 01 /03)

37,72 €
RE0315

Paviment sense lliscament de 41x41 cm, pres amb Sikabond T-8.

Paviment elaborat amb trepidants de gres de monococation no lliscant amb mesures aproximades de 30x30 cm, color i model que han de ser escollits pel D.F., pres amb Sikabond T-8, fins i tot re-recorregut amb la planxa de ciment, eliminació i netejant NTE/RSR- 3. (fins i tot part proporcional de Rolpie)

56,40 €
RE0359

Pavimento autonivelante acabado con mortero rodadura.

Pavimento continuo autonivelante, color gris, realizado con hormigón de resistencia característica 15 N/mm², de consistencia fluida y tamaño máximo del árido 12 mm, de 5 cm de espesor de altura media, extendido, nivelado y alisado, capa de endurecedor, a base de áridos extraduros y cementos especiales, colocación del agente separador, posterior lavado con agua a presión, sellado superficial con laca y parte proporcional de juntas de retracción (módulos de 20 m²), realizadas con medios mecánicos, según NTE/RSC-6, Clase R4 según EN 1504-3, tipo tipo Sikafloor Level-66 o equivalente. Ejecución según los instrucciones del fabricante y el replanteo de la DF.

26,25 €
RE0360

Pavimento de mármol Blanco Macael, acabado pulido y abrillantado.

Pavimento de mármol Blanco Macael, despiece de 60x30 cm y 2 cm de espesor, calidad B, recibido con mortero de cemento y arena y cemento cola, incluso p.p. de rejuntado, apomazado con tapaporos sin abrillantar. Incluso rodapié de mármol Blanco Macael de medida 60 x 12 x 1 cm, cortado en pieza de 5 cm en esquinas redondas, tomado con mortero de cemento, apomazado sin abrillantar. Rampa, con pendiente de 14,1%, con acabado de resistencia al deslizamiento Rd: 35< Rd =45, clase 2 según CTE DB SUA-1.

93,70 €
RE0116m

Peces de ceràmica de substitució o substitució.

Reparació o reemplaçament de la peça de ceràmica Rodapié en mal estat, a la subhasta de terrassa perimetral, picada de la peça i el morter d’adherència, l’eliminació de peça similar presa amb morter de ciment 1: 6, trituració de peces i neteja final.

8,31 €
RE0356

Penjat i desmuntatge normalitzat de bastides

Assemblea i desmuntatge de contrapès normalitzat i contrapès legalitzat, UD complet, trocs elevadors i descens amb fre i dispositiu, guia, cables d'acer, ganxos i gazes. A les zones d’accés difícil, es farà mitjançant tècniques de decoració vertical, amb operadors lligats a l’arnès mitjançant equips de seguretat aprovats per l’EEEC, grans safates de xarxa de paracaigudes i instal·lació de les xarxes corresponents i/o malles de protecció vertical, en material en material tipus de microfibra; Unitat completament instal·lada i amb les mesures de seguretat provades i verificades segons les regulacions actuals.

8,59 €
RE0143m

Pèrdua estructural de salut de formigó Vigue.

Armari de formigó o ceràmica enderrocant el recobriment existent, el tall dels tancaments interiors o les particions que s’aboca contra ell, netejant el suport fins que el formigó o la base de la sabata estigui completament net, sanejat de les zones enganxades per corrosió, armadura passivada amb un inhibidor Primera de corrosió Sika Ferrogard-903 o similar i recomposició del recobriment amb un morter estructural de gran resistència inicial i retracció controlada Sika o estructura de la casa Thoro o similar. Fins i tot el material petit i auxiliar significa necessaris per a la seva execució, recobriments similars als que existien abans del rendiment i els acabats finals. Completament executat.

18,28 €
RE0309

Perfil de demolició de reforç existent IPE120-140

Demolició del reforç de baixes fortes de perfils laminats tipus IPE120-140 o similar per separat cada 80-100 cm, que consisteix en el tall a la zona de les plaques d'ancoratge; així com l'eliminació de les plaques que ancoren que impedeixen el posterior reforç del forjat; Amb la retirada i la càrrega de les deixalles, sense incloure el transport d’abocadors, segons NTE/ADD-12

52,50 €
RE0304

Perfil de reforç forjat IPE120-140-160.

El reforç forjat format per: - sodrat de la zona afectada per la reparació, per ser necessària. - Demolició de la partició afectada en una alçada no superior a 35-40 cm. (Retirada de Broady, càrrega i transport a abocador) Fins i tot la substitució i els recobriments un cop realitzat el reforç. - Recobriment de Viguet tallat a tota la seva longitud, retirada de deixalles, càrrega i transport de deixalles a abocador. - Dispositiu d’electricitat afectada o instal·lacions de fontaneria. - elevació de materials. - Col·locació amb ancoratges químics del model de postensió metàl·lica SP3500 del CASA CO-mericial Herms S.A. A través de la ubicació prèvia de l’armadura d’ancoratge amb Pachometro, assegut a la capa de morter sense retracció - col·locació del perfil metàl·lic d’un acer -42b i de la trosada amb lleugera pressió fins que el morter sobre les ales superiors s’aboca. - Supressió de la trama. - Pintar bigues i plaques amb una capa d’almenys 70 micres d’imprimació anti -corrosiva al fosfat de zinc, revisió prèvia i retoc de soldadures. - Repintat final a Chlorocaucho amb un gruix mínim de 60 micres. - Protecció d’elements metàl·lics (perfils i plaques) per projecció de llana de roca o símptomes amb un gruix mínim de 3 cm. En tot el seu contorn. NOTA: Els perfils de reforç metàl·lic seran IPE140 per a llums de fins a 3,60 m, IPE160 per a fort entre 3,60 i 4,20 m, IPE180 per a llums entre 4,20 i 4,90 m, IPE200 per a llums superiors a 4,90 m. Un interès de 70 cm entre bigues i un impacte de l'impacte de 1,43 ml de vigilància/m² forjats

205,47 €
RE0305m

Perfil IPE-20/140 de reforç forjat

El reforç forjat format per: - sodrat de la zona afectada per la reparació, per ser necessària. - Demolició de la partició afectada en una alçada no superior a 35-40 cm. (Retirada de Broady, càrrega i transport a abocador) Fins i tot la substitució i els recobriments un cop realitzat el reforç. - Recobriment de Viguet tallat a tota la seva longitud, retirada de deixalles, càrrega i transport de deixalles a abocador. - Dispositiu d’electricitat afectada o instal·lacions de fontaneria. - elevació de materials. - Col·locació amb ancoratges químics del model de postensió metàl·lica SP3500 del CASA CO-mericial Herms S.A. A través de la ubicació prèvia de l’armadura d’ancoratge amb Pachometro, assegut a la capa de morter sense retracció - col·locació del perfil metàl·lic d’un acer -42b i de la trosada amb lleugera pressió fins que el morter sobre les ales superiors s’aboca. - Supressió de la trama. - Pintar bigues i plaques amb una capa d’almenys 70 micres d’imprimació anti -corrosiva al fosfat de zinc, revisió prèvia i retoc de soldadures. - Repintat final a Chlorocaucho amb un gruix mínim de 60 micres. - Protecció d’elements metàl·lics (perfils i plaques) per projecció de llana de roca o símptomes amb un gruix mínim de 3 cm. En tot el seu contorn. Nota: Els perfils de reforç metàl·lic seran IPE140 per a llums de fins a 3,60 m, IPE160 per a fort entre 3,60 i 4,20 m, IPE180 per a llums entre 4,20 i 4,90 m, IPE200 per a llums superiors a 4,90 m.

132,56 €
RE0562u

Perfils transversals d'acer per a substitució funcional de forjats

Partida destinada a complementar els treballs de substitució funcional de forjats amb perfils d'acer encastrats en l'interior del revoltó, consistent en la col·locació d'un perfil transversal d'acer 80x40x5 S-275-JR en la cara inferior de la bigueta, d'acord amb la descripció de Projecte i les indicacions de la Direcció Facultativa. Inclou els següents materials i treballs: 1.1.- Picat del revoltó ceràmic o de formigó, fins a deixar suficient espai per a allotjar els perfils d'acer longitudinals i les corresponents plaques d'ancoratge. 1.2.- Col·locació dels perfils d'acer transversals, recolzats sobre les ales inferiors dels perfils longitudinals (o soldats en la cara inferior de l'ala inferior dels perfils longitudinals, si fos necessari), d'acord amb la documentació gràfica de Projecte, prèvia aplicació de doble capa de pintura anticorrosiva. Els perfils transversals es col·locaran en cada crugia de tal manera que la separació entre cada dos perfils no siga superior a 1 m. 1.3.- Col·locació de xapa en U de 3 mm de gruix, per a facilitar la protecció de l'ala inferior de la bigueta i el contacte amb el perfil transversal. 1.4.- Anivellat del perfil transversal de forma que la separació mínima i màxima entre l'ala superior del perfil i la cara inferior de la bigueta siga de 5 mm i 30 mm, respectivament. 1.5.- Contacte bigueta-perfil transversal mitjançant reblert de la xapa en U amb morter tixotròpic de retracció controlada, monocomponent, a base de ciment i resines sintètiques (Sika Monotop 612 o similar). 1.6.- Entrada en càrrega de la bigueta i reposició de les perforacions practicades en particions interiors.

64,82 €
RE0006m

Pestanya de guix vertical en canvi de fals nivell de sostre continu 20 cm

TABA vertical en lloc d’un nivell de sostre fals continu, format amb plaques llises de guix, per tancar un espai de 20 cm d’alçada.

15,47 €
RE0511u

Peu de façana a l'interior, 75x75 cm

Línia de façana al peu de la façana, a l’interior de l’edifici, abans de la connexió de la xarxa de clavegueram a les carreteres públiques, per a la xarxa enterrada de col·leccionistes d’interiors, de dimensions interiors 75x75, profunda mitjana 1,10 m, trampa 40 x40 cm, feta amb 24x12x11 CM bresca i presa amb morter de ciment 1: 6 a HM-20/b/b/20/i gruix de 12 cm pendent de formigó, biga cremada internament amb morter hidrofugat 1: 6 Pipes i tancament superior amb un marc de trampa i foneria, fins i tot part proporcional de derivacions individuals, accessoris. Instal·lació segons CTE. DB. HS Salut. Condicions de suport anteriors: abans d’iniciar les activitats corresponents al procés d’execució, es realitzaran els xecs següents: es comprovarà que la seva situació i ruta corresponen a les del projecte i que hi ha un espai suficient per a la instal·lació i connectat a la Downer existent. Inclou la presentació a l’arquitecte dels tubs, peces especials, colzes, escletxes, fixacions, proves de servei, protecció contra cops, trades perimetrals d’Arq., Subhastes, excepte el paviment final. Formació de forats per a la connexió de tubs, escletxes i rams interiors. Fins i tot el tancament hermètic a Trapa i el marc al pas de les olors mefítiques.

206,10 €
RE0395

Picado y reposición enlucido yeso en cara inferior de forjado

Saneado y reposición del revestimiento desprendido bajo viguetas metálicas de forjados en sótano-garaje, previo picado y saneado del enlucido de yeso deteriorado o desconchado, eliminación de embolsamientos y material suelto, en cara inferior de viguetas metálicas o de hormigón, cepillado y eliminación de restos de polvo, aplicación de imprimación puente unión con resina liquida tipo Sikatop-1, micromalla de fibra de vidrio y reposición con enlucido de yeso negro a buena vista; p.p. medios auxiliares y andamiajes necesarios, protecciones, retirada de escombros, carga y transporte a vertedero autorizado.

16,35 €
RE0141m

Picador de guix de la cara inferior de la boca

Guix pirusat de la cara inferior de les bigues d’un forjat, fins a deixar la seva superfície completament vista i neta, fins i tot neteja, recollida i càrrega de runes al camió o al contenidor.

3,68 €
RE0478m

Picat i eliminació del Revolton ceràmic, per al reforç de Mecanoviga MVV

Guix picat a les parets horitzontals de la base de sabates base que es reforçarà o es desinfectarà fins que es vegin i netegin completament la cara inferior d’elles per a la unió correcta entre elles i el sistema de reforç utilitzat, fins i tot la part proporcional necessària de la demolició dels rius entrellaçats de les boves del forjat per a l'execució correcta de les accions de reforç de les bigues depenent del sistema utilitzat, neteja, recollida i càrrega de deixalles al peu de càrrega.

9,48 €
RE0140

Pickling superficial de baranes metàl·liques, amb gel de dissolvent.

Cap amunt

16,32 €
RE0016

Pintada completa de fusteria d’acer.

Uppect de pintures existents a Rarance o Grap Metalment, amb dissolvents, eliminant les capes successives de pintura existent i d'òxid que podrien existir, a través d'espàtules o sents, fins i tot alliberats d'escoles i carregant en contenidor, sense transport.

23,02 €
RE0209

Pintar mirall de luna, 3 mm

Subministrament i col·locació de miralls de lluna incolors, de 3 mm de gruix, amb pintura de protecció, color plata, per la seva cara posterior, fixat mecànicament a la paret. Fins i tot cantant perimetral, bisell perimetral, perforacions, cargols i grapats de fixació.

74,54 €
RE0004

Pintura de guix de plàstic llis

Pintura de plàstic amb textura llisa, color blanc, acabat mat, en parets horitzontals i verticals de guix projectat o placa de guix laminada, mà de fons i dues mans acabades (rendiment: 0,125 l/m² cada mà).

9,27 €
RE0108

Pintura de plàstic acrílic a les parets exteriors. Façanes.

Façanes decoratives recobrint amb pintura de plàstic llis, per a la realització de la capa final en els recobriments de bicapa contínues; Neteja i poliment anterior del suport tradicional del morter, la mà de fons i dues mans acabades (rendiment: 0,1 l/m² cada mà), a més del tractament contra el motlle o la humitat en un 10% de la seva superfície.

9,96 €
RE0003

Pintura de plàstic de Lisa blanca interior

Pintura de plàstic amb textura llisa, blanc, acabat mat, en parets horitzontals i verticals de guix o guix, de fons i dues mans acabades (rendiment: 0,125 l/m² cada mà).

6,86 €
RE0299u

Pla de Seguretat i Salut (1 UI)

Redacció del Pla de Seguretat i Salut per a les obres descrites en l'Estudi de Seguretat i Salut amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

254,66 €
RE0208

Placa amb plaques de pedra natural fixades amb adhesiu de ciment.

Subministrament i col·locació de fons de pantalla vertical, de fins a 3 m d’alçada, amb plaques de marbre de crema elevada, acabat polit, 40x20x2 cm, unit al suport de suport amb adhesiu de ciment millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat, gris. Invertint amb morter articular de ciment, CG1, per a articulacions mínimes (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces. Fins i tot part proporcional de la preparació prèvia de les plaques i la paret de suport, entrenament de caixes, talls, cançons de cançons, realització de trobades amb altres materials, articulacions, creuaments de PVC i peces especials.

59,49 €
RE0133u

Placa Anclaje Placa S-275-JR Acer, 250x250x10 mm.

Subministrament i col·locació de la placa d'ancoratge S-275-JR d'acer i dimensions 250x250x10 mm, amb 4 simulacres de 14 mm, disposats en biga de cant de formigó armat, simulacres i àncora química amb resina epoxi tipus o resina epoxi similar, fil de fil galvanitzat 12 mm , Les fruits secs i la rentadora plana, a la base regularitzada amb tipus de morter de resina Applyr4 o protecció similar, anticorrosiva amb pintura thkrom o similar, i unió angular de L100x100x10x10 mm com a element de suport per a la viga; Unitat totalment col·locada, part proporcional dels Andamiajes i mitjans auxiliars necessaris, retirada de l'excés de material i neteja final.

42,63 €
RE0335m

Placa d'ancoratge d'acer de 40x40 cm, de 4 mm de gruix.

Placa de fàbrica de dimensions o formigó de formigó 40x40 cm i 4 mm de gruix, incloent material de soldadura segons la UNE-EN ISO 14555, quatre rodons d'acer rodó B 400 s, 50 cm de longitud i 16 mm de diàmetre, soldats de placa, anivellament, aprovat, Rebut el suport, la neteja, la neteja i la pintura.

14,85 €
RE0027u

Placa d’acer de 12/16 mm de 12/16 mm.

Realitzant perforacions de 12/16 mm en placa d'acer de 10 mm de gruix amb màquina de perforació de bancs, fins i tot eliminació de l'excés de material i la neteja.

2,22 €
RE0344

Placa de teulada falsa decorada 60x60 cm, en subministrament estructural.

Falsa coberta elaborada amb plaques de guix decorades de 60x60 cm, recolzades amb Esparo i pasta de guix, segons NTE/RTC-16.

23,11 €
RE0051

Planta de rajoles ceràmiques amb morter de ciment, a Estesa.

Subministrament i execució del paviment per mitjà -/ -), de 30x30 cm, 8 €/m²; Rebut amb maça de goma en una capa semi-seca de morter de ciment M-5 de 3 cm de gruix, humitejat i ruixat superficialment amb ciment; i rebutjat amb la fulla de ciment blanc, L, Bl-V 22,5, per a una articulació mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces, va disposar tot el conjunt en una separació o capa de desolidarització de sorra o grava (no (no inclòs en aquest preu). Fins i tot part proporcional del replantejament, talls, formació d’articulacions perimetrals contínues, amplada no inferior a 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, si escau, articulacions de partició i articulacions estructurals existents en el suport, eliminació de la Material restant de la mòlta i neteja final del paviment.

30,38 €
RE0320

Plaques de guix LISA 100x60 fixes fixes i modelat perimetral senzill.

Falsa fixada fixa feta amb plaques llises de 100x60 cm, recolzades amb Esparto i pasta de guix, segons NTE/RTC-16, fins i tot part proporcional del modelat perimetral per triar entre l’adreça opcional entre 6 mostres amb una repercussió d’1,80 m de motlle per m² per m² de fals sostre. Nota: l’elecció entre 2 models triats anteriorment per la D.F.

30,45 €
RE0085u

Plat de dutxa elevat

Caixat de dutxa i accessoris, sense recuperació del material amb eliminació i càrrega de deixalles al camió o al contenidor, segons NTE/ADD-1.

19,44 €
RE0388d

Plataforma d’elevació articulada, fins a 16 m. alçada.

Diario de la cistella d’elevació del braç articulat 12 m Alçada màxima de treball. Fins i tot P/P d’assegurança de manteniment i responsabilitat civil.

102,74 €
RE0024u

Plataforma de tisora, per a 15 metres i capacitat de 1000 kg (1 d)

Ús de la plataforma de tisores dièsel per a la màxima alçada del treball igual a 15 m, fora, a l’àrea metropolitan senyalització.

211,33 €
RE0146u

Porta d’alumini Zague, 2 fulls plegables 90+60/Superior fixat, 1500x2700 mm.

Suministre i col.locació porta d'accés a edifici de alumini lacat blanc, acristalada amb vidre laminat 4+4, formada per 2 fulles abatibles de 90 + 60, i fixe superior de 50 cm., inclós mitjans auxiliars i ajuda d'obra per a la formació de llindes i col·locació, amb mecanisme d'apertura automàtica. Totalment instal·lada.

1.927,97 €
RE0237u

Porta de passatge cec, melamina de fusta noble, 203x82.5x3.5 cm.

Porta de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler de MDF acabat amb melamina madera noble; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de melamina madera noble de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb revestiment de melamina madera noble de 70x10 mm; amb ferraments de penjar i de tanca.

373,14 €
RE0145u

Porta de tallafoc d’acer galvanitzat.RF-120 1 full 900x200 cm.

Subministrament i col·locació de la porta de tallafoc de pivot homologat, EI2 120-C5, segons UNE-EN 1634-1, d’una làmina de 74 mm de gruix, 900x2000 mm d’alçada de llum i passatge, per a un forat de treball de 1000x2050 mm, acaba amb la laca blanca amb format blanc format per blanc per 3 làmines d’acer galvanitzades de 0,8 mm de gruix, plegades, muntades i muntades, amb llana de roca d’alta densitat intermèdia i plaques de cartró de guix, en una tanca d’acer galvanitzada 1,5 d’1,5 mm de gruix amb articulació intrumescent i urpes d’ancoratge al treball, fins i tot quatre dobles de la plena doble Les frontisses ajustables en alçada, soldades al marc i cargolades al full, segons Une-EN 1935, tancament de tancament de tancament en un punt, escuts, cilindre, claus i manivelles antienganxhe de niló negre, fins i tot a prop de l'ús moderat. Desenvolupat al taller, ajustant i solucionant el treball. Totalment muntat i provat.

516,27 €
RE0056u

Porta de xapa galvanitzada amb aïllament, blanc lacat 700x1945

Subministrament i col·locació d’una xapa de 38 mm de gruix, 700x1945 mm d’alçada de llum i passatge, acabat blanc lacat, format per dues làmines d’acer galvanitzades de 0,5 mm de gruix amb reixes ventilades elaborades a la part superior i inferior, plegades, muntades i muntades , amb una cambra intermèdia farcida de poliuretà, amb una tanca d’acer galvanitzada d’1,5 mm de gruix amb urpes d’àncora per funcionar. Desenvolupat al taller, ajustant i solucionant el treball. Completament muntat i provat per l’empresa d’instal·lació a través de les proves de servei corresponents, incloses en aquest preu.

125,83 €
RE0033u

Porta elevada fins a 3 m²

Porta elevada, fins i tot les urpes i els accessoris d'ancoratge, de fins a 3 m², amb eliminació i càrrega de deixalles, sense incloure el transport d'abocament, segons NTE/ADD-18.

8,14 €
RE0567u

Preparació del suport mitjançant repicat

Preparació del suport mitjançant repicat del revestiment existent amb raig de sorra o mitjançant ferramentes d'erosió, neteja i omplit de juntes, carboneres, etc. amb morter de reparació. Inclús retirada, i càrrega de runes. Inclou mitjans auxiliars segons els estudis de seguretat i salut.

64,82 €
RE0039m

Protecció anticaidal Marca d'objectes per a la protecció de la vorera. Amb lloguer durant 1 mes.

Subministrament, muntatge i desmuntatge de la marquesina de protecció anticaidal, formada per estructura tubular basada en fotogrames o mòduls de perfils metàl·lics galvanitzats, formació de pas més baix per a vianants, barres creuades, visera inclinades a 30º i voladís fins a 1,50 m, plaques de la quallada superior metal·lica de forma transversal i transversal i S'ha corregit a marcs, suportats en cargols de nivell i placa base, inclosa la senyalització de la zona de treball

32,04 €
RE0498

Protecció de la superfície exterior dels balcons

Protecció de la superfície exterior dels balcons reparats amb una capa protectora impermeable i elàstica (inclosa la cara superior) amb capes successives per impregnació fins arribar a una capa inicial màxima de 2 mm amb un gruix màxim total de 4 mm, amb morter a Betonfix GS uno ( Kimia) Forma de tipus de tipus de tipus, segons une - el 998: 2003. Acabat suau. Als balcons d’habitatge.

RE0357m

Protecció del pòrtic de carpa a les carreteres públiques. Sense lloguer mensual.

Muntatge i desmuntatge de bastides tubulars normalitzades, com a port de marques a la vorera pública, elaborades amb tubs d’acer galvanitzats, puntes de 150x130 cm, en suport de façana, fins i tot sistemes de manteniment i protecció Totalment aprovat i legalitzat en compliment de la norma de seguretat i salut. Porxo interior per a la travessia de vianants de 1.20x2.20 m, la unitat correctament instal·lada i marcada.

32,44 €
RE0398u

Protecció dels mobles interiors

Protecció dels mobles interiors d’una llar o local, abans d’una intervenció laboral, a través de la seva cobertura amb làmina de polietilè transparent i desmuntada d’elements susceptibles a trencar -se, com ara miralls, etc.

85,77 €
RE0593

Protecció i aïllament tèrmic de coberta plana practicable amb llosa filtrant

Protecció i aïllament tèrmic de coberta plana practicable, consistent en subministrament i col·locació de llosa filtrant i aïllant en una sola peça, de dimensions 50 cm x 50 cm i gruix total de 75 mm, formada per una capa de formigó de 35 mm de gruix i un aïllant tèrmic de poliestirè extruït, de gruix 40 mm, densitat 35 kg/m³ i conductivitat tèrmica XPS 0.034 W.

10,66 €
RE0487u

Protecció passiva RF-90 Roca Wool.

Protecció passiva d’incendis de tots els elements metàl·lics disposats al projecte. Tant els reforços existents, els perfils d’IPE sota bigues com la UPN formant el feix, així com els nous perfils del sistema de reforç de Mecanoviga, valorat en la mesura. Feta per la projecció del morter de llana Roca foostat per a estructures metàl·liques, per obtenir un RF-90.

23,11 €
RE0222u

Pròtesi de fusta amb armadures de fibra de vidre.

Reparació de bigueta eliminant la zona deteriorada i col·locant una pròtesi de de la mateixa secció que la bigueta existent i fins a 30 cm de fusta serrada de pi silvestre (Pinus sylvestris), acabat raspallat, per aplicacions estructurals, qualitat estructural MEG segons UNE 56544, classe resistent C-18 segons UNE-EN 338 i UNE-EN 1912 i protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe de penetració NP2 (3 mm en les cares laterals de l'albeca) segons UNE-EN 351-1, adherida a la fusta sana mitjançant resina epoxi-acrilat, lliure d'estirè, i armant posteriorment la unió d'amb dues fustes mitjançant 2 varetes de fibra de vidre reforçada amb resina de polièster, de 12 mm de diàmetre, de 0,05 m de longitud cada una, allotjades en perforacions realitzades en la pròtesi i la fusta sana. Fins i tot part proporcional de sanejat de la peça de fusta, tall a 60° de la fusta sana per a rebre la pròtesi, fixació provisional de la pròtesi mitjançant gats de fuster i claus, execució de les perforacions en la pròtesi i en la fusta sana, abocat de resina epoxi en les perforacions després de col·locar les varetes, polit d'imperfeccions, neteja, apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

102,07 €
RE0110u

PTD Tissores, 18 m. alçada.

PTD TISSORS: per lloguer de lloguer de 18 m alçada de treball màxima. Fins i tot part proporcional de l’assegurança de manteniment i responsabilitat civil.

200,85 €
RE0325m

Puetaguas Lister, calcària de 10x2 cm, amb Gotteron.

Formació de la bomba de pedra calcària de Capri o Almeriana, de 110 a 150 cm de llarg, de 8 a 10 cm d'amplada i 2 cm de gruix, amb gouton, cara i vora recta polit, amb pendent clar i incrustat a les jambas, cobrint els terrissers, la sortida de les parets , la façana cornise, etc., rebuda amb morter de ciment hidrofogiat M-10. Fins i tot P/P de preparació i regularització del suport amb morter de ciment hidrofugo M-10, cultivat entre parts i articulacions amb les parets amb morter articular especial per a recobriments de pedra natural.

16,08 €
RE0338u

PVC-1110 Substitució del lavabo horitzontal, dimensions 250x250 mm.

Sip de PVC sifonic per a fundes planes amb una sortida horitzontal de dimensions de diàmetre de 110 mm i 250x250 mm, i amb un cremallera de PVC estabilitzat contra la radiació ultraviolada i el xoc tèrmic, segons UNE-In 1253, fins i tot la retirada del lavabo deteriorat, realitzat per drenar-se de la Xarxa general, completament instal·lada i demostrada segons DB-HS-D del CTE, neteja, càrrega i retirada de runes al camió o al contenidor i sense transport a abocador

103,73 €
RE0330m

PVC-160 BAJANTE BAJANTE Sèrie B i revestiment de maçoneria.

Canvi de baixades que consisteixen en l'obertura de particions des de locals no humils (habitacions, menjadors, ...) eliminació de baixes antigues, col·locació de nous baixos de diàmetre 125/160 de PVC d'articulació enganxada, connexió dels desguassos d'aparells existents, Tancament del tancament de tabiques que realitzen els obstacles adequats i la substitució dels recobriments per l’ús de malla de fibra de vidre, fins i tot neteja, càrrega d’escombres i transport a l’abocador.

136,42 €
RE0245m

Rascat revestiment de cal existent en superfície vigueta fusta.

Rascat de revestiment de cal existent en superfície de fusta, amb mitjans manuals, mitjançant rasqueta i espàtula, i posterior polit de la superfície amb mitjans mecànics, mitjançant fregadora amb disc de pues metàl·liques. Fins i tot p/p de neteja, apilament, retirada i càrrega manual de restes sobre camió o contenidor.

7,71 €
RE0118u

Rebut de la fusteria exterior. Fins a 3 m².

Col·locació i fixació de la fusteria exterior de fins a 2 m² de superfície, en rebre la paret de pins d'ancoratge amb morter de ciment hidrofugo M-5.

48,34 €
RE0252

Recobriment amb pintura de dolor de plàstic, en ressenyes interiors

Recobriment amb pintura de plàstic acabat amb SMOB, aplicat sobre maó horitzontal, guix o ciment, enviament prèvia de petites adherències i imperfeccions, mà de fons amb pintura de plàstic diluïda molt fina, plaked de falles i dues mans d’acabat RPP-24.

7,03 €
RE0350

Recobriment amb pintura de plàstic amb una gota gruixuda, a les revisions interiors.

Recobriment amb pintura de plàstic acabada degotejada, aplicada a parets verticals de maó, guix o ciment, prèviament polvoritzades amb petites adhesions i imperfeccions, Plast, mà d’imprimació de segellat per a guix o ciment i acabat amb pintura de plàstic, segons NTE/RPP-26.

5,86 €
RE0207m

Recobriment constant de pedra natural, crema de Levante.

Subministrament i col·locació de passos rectes, en una escala de 100 cm d'ample, muntant els elements següents: ascensor de petjada de marbre, acabat de polit i marbre de crema de marbre, acabat tirat de 3 i 2 cm de gruix respectivament, cara i cançons polides , rebut tot amb morter de ciment M-5, col·locat en un pas anterior (no inclòs en aquest preu). Fins i tot es va tornar a enganxar amb morter articular de ciment, CG1, per a articulacions mínimes (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

72,15 €
RE0077m

Recobriment de guix/morter aixecat en esquerdes interiors, de 20 cm.

Eliminació i eliminació, amb mitjans manuals o mecànics, despulla 10 cm a cada costat de la fissura. Obriu el llavi perquè un morter de reparació i adhesió pugui penetrar entre els dos llavis de la fissura. No es considera l’aplicació del morter reparador.

7,47 €
RE0002

Recobriment de pintura a l'aire lliure

Façanes decoratives recobrint amb pintura de silicat, per a la realització de la capa final en els recobriments de bicapa contínues; Suport de neteja i poliment anterior en bon estat, de fons amb una preparació basada en silicats de potassi i emulsions acríliques i dues mans acabades (rendiment: 0,167 l/m² cada mà).

11,10 €
RE0355

Recobriment de pintura acrílica externa

Recobriment amb pintura d'acabat mat externa externa externa, bona resistència a Alcalis, Sunchange i Atmosfèrics S’aplica als fronts de forjats i els sostres de balcons oberts, de color similar als existents, en parets de maó vertical i/o horitzontal, guix o ciment, poliment previ de petites adhesions i imperfeccions, de fons amb pintura de plàstic diluïda molt diluïda , plasticitzat de delictes i dues mans acabades, segons NTE/RPP-24.

13,09 €
RE0226

Recobriment Monocapa per a façanes, en pilars i frontal forjat

Formació en façanes de revestiment continu de 20 mm de gruix, impermeable a l'aigua de pluja, amb morter monocaying per a impermeabilització i decoració de façanes, acabat de rascada, color blanc, compost per ciments, additius, resines sintètiques i càrregues minerals, amb col·locació de la col·locació de la fibra de fibra de fibra de fibra antialcalis al centre del gruix del morter, per muntar -lo i reforçar -lo. Aplicat mecànicament a una superfície de maó ceràmic, bloc de maó o formigó o bloc de transar termo, aplicació prèvia d’una capa de morter impermeable, de 10 mm de gruix, de ciment compost, agregats seleccionats i additius, en aquells llocs on s’aprecien les deficiències de la planificació o l’adhesió (25% de la superfície de la paret). Fins i tot P/P de suport a la preparació de la superfície, col·locació de malla de fibra de vidre antialcalis per reforçar les trobades entre diferents materials i als fronts frontals, en un 20% de la superfície de la paret, formació d’articulacions, cantonades, professors, vores, mochetas, jambas , llindes, subhastes a les reunions amb parets, recobriments o altres elements rebuts a la seva superfície, I/ muntatge, desmuntatge i lloguer de bastides aprovades.

27,65 €
RE0390

Recobriment monocaying, en fronts anteriors i forjats.

Formació en façanes de revestiment continu de 20 mm de gruix, impermeable a l'aigua de pluja, amb morter monocayed per a la impermeabilització i la decoració de façanes, l'acabat de rascat, un color similar al existent, compost per ciments, additius, resines sintètiques i càrregues minerals, amb col·locació d'antialcalis malla de fibra de vidre al centre del gruix del morter, per muntar -la i reforçar -la. Aplicat mecànicament a una superfície de maó ceràmic, bloc de maó o formigó o bloc de transar termo, aplicació prèvia d’una capa de morter impermeable, de 10 mm de gruix, de ciment compost, agregats seleccionats i additius, en aquells llocs on s’aprecien les deficiències de la planificació o l’adhesió (25% de la superfície de la paret). Fins i tot P/P de suport a la preparació de la superfície, col·locació de malla de fibra de vidre antialcalis per reforçar les trobades entre diferents materials i als fronts frontals, en un 20% de la superfície de la paret, formació d’articulacions, cantonades, professors, vores, mochetas, jambas , llindes, subhastes a les reunions amb parets, recobriments o altres elements rebuts a la seva superfície, I/ muntatge, desmuntatge i lloguer de bastides aprovades.

32,57 €
RE0381

Recobriment promàstic de fibra, per a l’acabat enrotllat.

Aplicació de fibra pestica bituminosa, fins a un gruix de 2 mm, neteja prèvia del suport, aspiració de la pols residual, mà d’imprimació amb imprès diluït fins al 20%i acaba amb 2 mans de rendiment mitjà promàstic de 2-2,5 kg /m² i capa, com a instruccions del fabricant.

19,67 €
RE0496u

Reconstrucció de la safata del balcó

Reconstrucció de la safata de balcó formant una nova estructura de suport metàl·lic: bigues metàl·liques T100x11 UNE36533 a la zona central, L100x10 UNE36531 als extrems de la safata, tots ells de longitud variable i disposades tal com s’especifica al pla esmentat. 25 cm de profunditat a la paret de la façana s’incorporaran en piercacions realitzades per a aquest propòsit per mitjans manuals i/o mecànics, preses amb morter d’ancoratge de Betonfix 300 (Kimia). Interrogatori format per Board Ceràmica 60x25x2.5 UNE67041 i capa de compressió formada per malla electrosoldada ME150X150 i 4x4 2007x585 B200S UNE en 10080 i morter de retracció compensada de fibra de fibra. cm de gruix. El volum entre la placa de ceràmica (BARDS) i la capa de compressió superior s’omplirà amb formigó lleuger HL100 format amb aridia arlita lleugera, sorra i ciment CEM II a 42,5N en proporcions segons les indicacions del D.F. Per a l’acabat exterior (lateral i inferior de balcó) es realitzarà un control de 2 cm de gruix, en el qual s’integrarà i s’incorporarà un Kimitech 350 (tipus Kimitech, de 5x5 mm i 155 g/m² de pes (tipus Kimitech (tipus Kimitech (tipus Kimitech (tipus Kimitech 350 (Kimia), col·locat quan el morter encara és fresc i acaba final amb morter GP-CS III-W2, tipus RR Betonfix (Kimia). Acabeu amb capa protectora impermeable i elàstica (inclosa la cara superior) amb capes successives fins arribar a una capa inicial màxima de 2 mm amb una kimia màxima màxima), segons une - el 998: 2003. Acabat suau. Als balcons d’habitatge.

RE0494m

Reconstrucció de motllures

Reconstrucció de motllures, realitzant la forma original perduda en buidar -se en motlles fabricats per a aquest propòsit o utilitzant terrassos amb la forma original d’aquestes motllures. Es duran a terme amb un morter de reparació reostàtica del tipus de retracció controlada tipus R2 (UNE -in 1504: 32006), es muntaran amb filferro galvanitzat si calgui a discreció del D.F.

RE0493

Recuperació de la planificació del recobriment

Recuperació de la superfície plana del revestiment de la façana vertical mitjançant un nou recobriment a la existent després de la capa de pintura, mitjançant un morter cosmètic format amb agregats seleccionats de mida màxim Gruix màxim de capa de 2-5 mm, col·locat amb plana, amb frats finals. El gruix per capa no serà superior a 5 mm, la superfície es prepararà eliminant les restes de pols i els elements il·lesos, el reg prèvia de la superfície i el curació final, s’evitarà amb sol directe. Fins i tot en motllures, es respectarà la rugositat/textura existent, realitzant -la per esponjar -la

RE0180u

Redacció d'Estudi de Gestió de Residus en rehabilitació de façana (1 UI)

Redacció de l'Estudi de Gestió de Residus per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació de façana amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

479,46 €
RE0164u

Redacció d'Estudi de Gestió de Residus en rehabilitació de façana (10 UI)

Redacció de l'Estudi de Gestió de Residus per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació de façana amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

552,58 €
RE0199u

Redacció d'Estudi de Gestió de Residus en rehabilitació de façana (20 UI)

Redacció de l'Estudi de Gestió de Residus per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació de façana amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

598,35 €
RE0200u

Redacció d'Estudi de Gestió de Residus en rehabilitació de façana (50 UI)

Redacció de l'Estudi de Gestió de Residus per a les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació de façana amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

711,69 €
RE0456u

Redacció d'Estudi de Seguretat i Salut en eliminació de barreres (1 ascensors)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la supressió del desnivell d'accés mitjançant baixada a cota 0 de 1 ascensors, rampa o altres solucions, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

263,21 €
RE0458u

Redacció d'Estudi de Seguretat i Salut en eliminació de barreres (1 ascensors)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la instal·lació de 1 ascensors, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

526,43 €
RE0457u

Redacció d'Estudi de Seguretat i Salut en eliminació de barreres (2 ascensors)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la supressió del desnivell d'accés mitjançant baixada a cota 0 de 2 ascensors, rampa o altres solucions, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

326,05 €
RE0459u

Redacció d'Estudi de Seguretat i Salut en eliminació de barreres (2 ascensors)

Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la instal·lació de 2 ascensors, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

652,10 €
RE0609u

Redacció d'estudi de viabilitat de parcel·la, edifici o local (1 UI)

Redacció d'estudi de viabilitat tècnica, urbanística o econòmica, d'1 unitat d'inspecció, que recull la informació escrita o gràfica sobre les circumstàncies i condicionaments tècnics, urbanístics o econòmics de l'immoble, amb l'objectiu d'identificar i valorar les possibilitats o inconvenients de cara a l'execució d'un programa de necessitats determinat o a la seua definició i proposta. Inclou: desplaçament i visita dels tècnics, l'estudi de la normativa urbanística o legal vigent i la redacció d'informe i conclusions.

863,15 €
RE0610u

Redacció d'estudi de viabilitat de parcel·la, edifici o local (10 UI)

Redacció d'estudi de viabilitat tècnica, urbanística o econòmica, d'una parcel·la, edifici o local amb 10 unitats d'inspecció, que recull la informació escrita o gràfica sobre les circumstàncies i condicionaments tècnics, urbanístics o econòmics de l'immoble, amb l'objectiu d'identificar i valorar les possibilitats o inconvenients de cara a l'execució d'un programa de necessitats determinat o a la seua definició i proposta. Inclou: desplaçament i visita dels tècnics (amb una intensitat d'inspecció mínima de 10 unitats d'inspecció), l'estudi de la normativa urbanística o legal vigent i la redacció d'informe i conclusions.

1.420,54 €
RE0611u

Redacció d'estudi de viabilitat de parcel·la, edifici o local (20 UI)

Redacció d'estudi de viabilitat tècnica, urbanística o econòmica, d'una parcel·la, edifici o local amb 20 unitats d'inspecció, que recull la informació escrita o gràfica sobre les circumstàncies i condicionaments tècnics, urbanístics o econòmics de l'immoble, amb l'objectiu d'identificar i valorar les possibilitats o inconvenients de cara a l'execució d'un programa de necessitats determinat o a la seua definició i proposta. Inclou: desplaçament i visita dels tècnics (amb una intensitat d'inspecció mínima de 20 unitats d'inspecció), l'estudi de la normativa urbanística o legal vigent i la redacció d'informe i conclusions.

1.812,88 €
RE0612u

Redacció d'estudi de viabilitat de parcel·la, edifici o local (50 UI)

Redacció d'estudi de viabilitat tècnica, urbanística o econòmica, d'una parcel·la, edifici o local amb 50 unitats d'inspecció, que recull la informació escrita o gràfica sobre les circumstàncies i condicionaments tècnics, urbanístics o econòmics de l'immoble, amb l'objectiu d'identificar i valorar les possibilitats o inconvenients de cara a l'execució d'un programa de necessitats determinat o a la seua definició i proposta. Inclou: desplaçament i visita dels tècnics (amb una intensitat d'inspecció mínima de 30 unitats d'inspecció), l'estudi de la normativa urbanística o legal vigent i la redacció d'informe i conclusions.

2.378,77 €
RE0170u

Redacció d'informe complementari d'edifici IEC (1 UI)

Redacció d'informe complementari d'edifici (IEC), d'1 unitat d'inspecció, que recull la informació de l'edifici escrita i gràfica amb l'objectiu de detectar, identificar i qualificar els danys (fissures, escletxes, humitats...) en elements constructius, tant estructurals com en aquells altres que puguen indicar símptomes de danys en l'estructura, com en la façana, cobertes, particions, fusteries i acabats. Inclou: desplaçament i visita dels tècnics per a inspecció complementària de l'estructura dels immobles, suficientment detallada per a obtindre els paràmetres necessaris per a l'avaluació estructural, la redacció d'un pla de cales, l'estudi dels resultats obtinguts i l'estimació de l'Index de Dany i Risc per Corrosió (IC) i de l'Índex Estructural (IE) i la redacció de l'informe complementari, en base a la Guia para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón de edificios existentes, Document reconegut DRB 05/09 Decret 132/2006 del Consell.

1.148,75 €
RE0413u

Redacció d'informe complementari d'edifici IEC (10 UI)

Redacció d'informe complementari d'edifici (IEC), d'un edifici o local amb 10 unitats d'inspecció, que recull la informació de l'edifici escrita i gràfica amb l'objectiu de detectar, identificar i qualificar els danys (fissures, escletxes, humitats...) en elements constructius, tant estructurals com en aquells altres que puguen indicar símptomes de danys en l'estructura, com en la façana, cobertes, particions, fusteries i acabats. Inclou: desplaçament i visita dels tècnics per a inspecció complementària de l'estructura dels immobles, suficientment detallada per a obtindre els paràmetres necessaris per a l'avaluació estructural (amb una intensitat d'inspecció mínima de 10 unitats d'inspecció), la redacció d'un pla de cales, l'estudi dels resultats obtinguts i l'estimació de l'Index de Dany i Risc per Corrosió (IC) i de l'Índex Estructural (IE) i la redacció de l'informe complementari, en base a la Guia para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón de edificios existentes, Document reconegut DRB 05/09 Decret 132/2006 del Consell.

2.084,14 €
RE0414u

Redacció d'informe complementari d'edifici IEC (20 UI)

Redacció d'informe complementari d'edifici (IEC), d'un edifici o local amb 20 unitats d'inspecció, que recull la informació de l'edifici escrita i gràfica amb l'objectiu de detectar, identificar i qualificar els danys (fissures, escletxes, humitats...) en elements constructius, tant estructurals com en aquells altres que puguen indicar símptomes de danys en l'estructura, com en la façana, cobertes, particions, fusteries i acabats. Inclou: desplaçament i visita dels tècnics per a inspecció complementària de l'estructura dels immobles, suficientment detallada per a obtindre els paràmetres necessaris per a l'avaluació estructural (amb una intensitat d'inspecció mínima de 20 unitats d'inspecció), la redacció d'un pla de cales, l'estudi dels resultats obtinguts i l'estimació de l'Index de Dany i Risc per Corrosió (IC) i de l'Índex Estructural (IE) i la redacció de l'informe complementari, en base a la Guia para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón de edificios existentes, Document reconegut DRB 05/09 Decret 132/2006 del Consell.

2.647,70 €
RE0415u

Redacció d'informe complementari d'edifici IEC (50 UI)

Redacció d'informe complementari d'edifici (IEC), d'un edifici o local amb 50 unitats d'inspecció, que recull la informació de l'edifici escrita i gràfica amb l'objectiu de detectar, identificar i qualificar els danys (fissures, escletxes, humitats...) en elements constructius, tant estructurals com en aquells altres que puguen indicar símptomes de danys en l'estructura, com en la façana, cobertes, particions, fusteries i acabats. Inclou: desplaçament i visita dels tècnics per a inspecció complementària de l'estructura dels immobles, suficientment detallada per a obtindre els paràmetres necessaris per a l'avaluació estructural (amb una intensitat d'inspecció mínima de 30 unitats d'inspecció), la redacció d'un pla de cales, l'estudi dels resultats obtinguts i l'estimació de l'Index de Dany i Risc per Corrosió (IC) i de l'Índex Estructural (IE) i la redacció de l'informe complementari, en base a la Guia para la Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras de hormigón de edificios existentes, Document reconegut DRB 05/09 Decret 132/2006 del Consell.

3.546,37 €
RE0163u

Redacció d'Informe d'Avaluació de l'Edifici IEEV.CV+CEE (1 UI)

Redacció d'Informe d'avaluació de l'edifici d'ús residencial d'habitatge de la Comunitat Valenciana (IEEV.CV+CEE), d'1 unitat d'inspecció, que descriu les característiques constructives dels elements comuns d’un edifici existent, indicant el seu estat de conservació, les seues condicions d’accessibilitat i eficiència energètica, i assenyalant les deficiències constructives, funcionals, de seguretat o d’habitabilitat detectades, amb la finalitat d’advertir sobre aquestes i orientar sobre les accions necessàries per a mantindre l’adequat estat de conservació de l’edifici, així com per a millorar la seua accessibilitat i eficiència energètica. Inclou: desplaçament i visita del tècnic per a inspecció ocular de l'immoble unitats d'inspecció), elaboració de l'Informe i la seua inscripció en el registre corresponent, elaboració del certificat d'eficiència energètica i la seua inscripció en el registre corresponent i obtenció de l'etiqueta acreditativa.

622,85 €
RE0410u

Redacció d'Informe d'Avaluació de l'Edifici IEEV.CV+CEE (10 UI)

Redacció d'Informe d'avaluació de l'edifici d'ús residencial d'habitatge de la Comunitat Valenciana (IEEV.CV+CEE), d'un edifici o local amb 10 unitats d'inspecció, que descriu les característiques constructives dels elements comuns d’un edifici existent, indicant el seu estat de conservació, les seues condicions d’accessibilitat i eficiència energètica, i assenyalant les deficiències constructives, funcionals, de seguretat o d’habitabilitat detectades, amb la finalitat d’advertir sobre aquestes i orientar sobre les accions necessàries per a mantindre l’adequat estat de conservació de l’edifici, així com per a millorar la seua accessibilitat i eficiència energètica. Inclou: desplaçament i visita del tècnic per a inspecció ocular de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 6 unitats d'inspecció), elaboració de l'Informe i la seua inscripció en el registre corresponent, elaboració del certificat d'eficiència energètica i la seua inscripció en el registre corresponent i obtenció de l'etiqueta acreditativa.

1.043,11 €
RE0411u

Redacció d'Informe d'Avaluació de l'Edifici IEEV.CV+CEE (20 UI)

Redacció d'Informe d'avaluació de l'edifici d'ús residencial d'habitatge de la Comunitat Valenciana (IEEV.CV+CEE), d'un edifici o local amb 20 unitats d'inspecció, que descriu les característiques constructives dels elements comuns d’un edifici existent, indicant el seu estat de conservació, les seues condicions d’accessibilitat i eficiència energètica, i assenyalant les deficiències constructives, funcionals, de seguretat o d’habitabilitat detectades, amb la finalitat d’advertir sobre aquestes i orientar sobre les accions necessàries per a mantindre l’adequat estat de conservació de l’edifici, així com per a millorar la seua accessibilitat i eficiència energètica. Inclou: desplaçament i visita del tècnic per a inspecció ocular de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 10 unitats d'inspecció), elaboració de l'Informe i la seua inscripció en el registre corresponent, elaboració del certificat d'eficiència energètica i la seua inscripció en el registre corresponent i obtenció de l'etiqueta acreditativa.

1.260,94 €
RE0412u

Redacció d'Informe d'Avaluació de l'Edifici IEEV.CV+CEE (50 UI)

Redacció d'Informe d'avaluació de l'edifici d'ús residencial d'habitatge de la Comunitat Valenciana (IEEV.CV+CEE), d'un edifici o local amb 50 unitats d'inspecció, que descriu les característiques constructives dels elements comuns d’un edifici existent, indicant el seu estat de conservació, les seues condicions d’accessibilitat i eficiència energètica, i assenyalant les deficiències constructives, funcionals, de seguretat o d’habitabilitat detectades, amb la finalitat d’advertir sobre aquestes i orientar sobre les accions necessàries per a mantindre l’adequat estat de conservació de l’edifici, així com per a millorar la seua accessibilitat i eficiència energètica. Inclou: desplaçament i visita del tècnic per a inspecció ocular de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 16 unitats d'inspecció), elaboració de l'Informe i la seua inscripció en el registre corresponent, elaboració del certificat d'eficiència energètica i la seua inscripció en el registre corresponent i obtenció de l'etiqueta acreditativa.

1.678,13 €
RE0516u

Redacció d'informe d'avaluació preliminar d'estructura IEP (1 UI)

Redacció d'informe per a la inspecció i avaluació preliminar de l'estructura de formigó (IEP) d'1 unitat d'inspecció, que recull la informació de l'edifici escrita i gràfica amb l'objectiu d'analitzar l'estat actual de l'estructura de l'edifici, la presència de lesions o danys en l'estructura principal o secundària i la presència de factors de deteriorament en el formigó i estableix les recomanacions sobre les actuacions a fer. Inclou: visita del tècnic per a inspecció de l'immoble.

557,14 €
RE0517u

Redacció d'informe d'avaluació preliminar d'estructura IEP (10 UI)

Redacció d'informe per a la inspecció i avaluació preliminar de l'estructura de formigó (IEP) d'un edifici o local amb 10 unitats d'inspecció, que recull la informació de l'edifici escrita i gràfica amb l'objectiu d'analitzar l'estat actual de l'estructura de l'edifici, la presència de lesions o danys en l'estructura principal o secundària i la presència de factors de deteriorament en el formigó i estableix les recomanacions sobre les actuacions a fer. Inclou: visita del tècnic per a inspecció de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 6 unitats d'inspecció).

890,80 €
RE0518u

Redacció d'informe d'avaluació preliminar d'estructura IEP (20 UI)

Redacció d'informe per a la inspecció i avaluació preliminar de l'estructura de formigó (IEP) d'un edifici o local amb 20 unitats d'inspecció, que recull la informació de l'edifici escrita i gràfica amb l'objectiu d'analitzar l'estat actual de l'estructura de l'edifici, la presència de lesions o danys en l'estructura principal o secundària i la presència de factors de deteriorament en el formigó i estableix les recomanacions sobre les actuacions a fer. Inclou: visita del tècnic per a inspecció de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 15 unitats d'inspecció).

1.127,15 €
RE0538u

Redacció d'informe d'avaluació preliminar d'estructura IEP (50 UI)

Redacció d'informe per a la inspecció i avaluació preliminar de l'estructura de formigó (IEP) d'un edifici o local amb 50 unitats d'inspecció, que recull la informació de l'edifici escrita i gràfica amb l'objectiu d'analitzar l'estat actual de l'estructura de l'edifici, la presència de lesions o danys en l'estructura principal o secundària i la presència de factors de deteriorament en el formigó i estableix les recomanacions sobre les actuacions a fer. Inclou: visita del tècnic per a inspecció de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 23 unitats d'inspecció).

1.491,20 €
RE0293u

Redacció d'informe de viabilitat tècnica i econòmica de la rehabilitació per a un àrea residencial (20 UI)

Redacció d'informe de viabilitat tècnica i econòmica de la rehabilitació per a un àrea residencial amb 20 unitats d'inspecció, consistent en l'estudi de l'estat de conservació dels habitatges i el seu entorn urbà, anàlisi del grau de compliment de la normativa tècnica vigent, particularment en relació amb el que s'estableix en en el Codi Tècnic de l'Edificació CTE (RD 314/2006) i normativa específica en matèria d'accessibilitat, instal·lacions i eficiència energètica, estudi d'adequació funcional i urbanística, anàlisi comparatiu, tècnic i econòmic, de la rehabilitació dels edificis en relació a d'altres alternatives, com la demolició i reconstrucció d'obra nova, així com la consideració de totes aquelles variables significatives de cara a escollir l'alternativa òptima per a l'àrea residencial. Inclou: visites i desplaçament.

2.109,04 €
RE0158u

Redacció d'informe i dictamen

Redacció d'informe i dictamen, consistent en l'exposició per escrit de les circumstàncies observades en el reconeixement de predis, edificis, documents, etc., o en l'examen de la qüestió que es considera, amb explicacions tècniques, econòmiques, etc., i amb l'opinió sobre la qüestió sotmesa a consideració i justificada en base a l'informe.

850,31 €
RE0160u

Redacció d'informe i dictamen (1 UI)

Redacció d'informe i dictamen per a 1 unitat d'inspecció, consistent en l'exposició per escrit de les circumstàncies observades en el reconeixement de l'immoble, amb explicacions tècniques, econòmiques, etc., i amb l'opinió sobre la qüestió sotmesa a consideració i justificada en base a l'informe. Inclou: visites i desplaçament i visita del pèrit per a inspecció de l'immoble.

845,69 €
RE0597u

Redacció d'informe per a la inspecció i avaluació ràpida postcatàstrofe (50 UI)

Redacció d'informe per a la inspecció ocular i avaluació ràpida post catàstrofe de danys d'un edifici o local amb 50 unitats d'inspecció, que recull la informació de l'edifici escrita i gràfica amb l'objectiu d'analitzar les conseqüències d'un incendi sobre l'estat actual de l'edifici, la presència de lesions o danys en l'estructura principal o secundària i en instal·lacions, l'avaluació de l'índex de reparació segons procediment de la Generalitat Valenciana, l'avaluació de les condicions d'habitabilitat i les recomanacions sobre les actuacions a fer. Inclou: visita del tècnic per a inspecció de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 23 unitats d'inspecció), emissió de fitxa d'inspecció i avaluació ràpida IER i redacció de fitxa d'avaluació detallada IED.

480,80 €
RE0151u

Redacció de certificació energètica (1 UI)

Redacció de certificació energètica per a 1 unitat d'inspecció, d'acord amb el que disposa el Reial Decret 235/2013 de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis. Inclou: visita del tècnic certificador per a inspecció de l'immoble. unitats d'inspecció, elaboració del certificat, inscripció en el registre i obtenció de l'etiqueta d'eficiència energètica.

215,70 €
RE0165u

Redacció de certificació energètica (10 UI)

Redacció de certificació energètica per a un edifici o local amb 10 unitats d'inspecció, d'acord amb el que disposa el Reial Decret 235/2013 de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis. Inclou: visita del tècnic certificador per a inspecció de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 6 unitats d'inspecció, elaboració del certificat, inscripció en el registre i obtenció de l'etiqueta d'eficiència energètica.

500,58 €
RE0166u

Redacció de certificació energètica (20 UI)

Redacció de certificació energètica per a un edifici o local amb 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que disposa el Reial Decret 235/2013 de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis. Inclou: visita del tècnic certificador per a inspecció de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 10 unitats d'inspecció, elaboració del certificat, inscripció en el registre i obtenció de l'etiqueta d'eficiència energètica.

657,08 €
RE0167u

Redacció de certificació energètica (50 UI)

Redacció de certificació energètica per a un edifici o local amb 50 unitats d'inspecció, d'acord amb el que disposa el Reial Decret 235/2013 de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis. Inclou: visita del tècnic certificador per a inspecció de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 16 unitats d'inspecció, elaboració del certificat, inscripció en el registre i obtenció de l'etiqueta d'eficiència energètica.

955,08 €
RE0628u

Redacció de fitxes per a l'elaboració d'una estratègia de rehabilitació de l'entorn construït

Redacció de fitxes per a l'elaboració d'una estratègia de rehabilitació de l'entorn construït, en el marc del Pla Conviure de la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de la Generalitat Valenciana

1.748,33 €
RE0629u

Redacció de fitxes per a l'elaboració d'una estratègia de rehabilitació de l'entorn construït

Redacció de fitxes per a l'elaboració d'una estratègia de rehabilitació de l'entorn construït, en el marc del Pla Conviure de la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de la Generalitat Valenciana

6.993,32 €
RE0460u

Redacció de Gestió de Residus en eliminació de barreres (1 ascensors)

Redacció de l'Estudi de Gestió de Residus per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la supressió del desnivell d'accés mitjançant baixada a cota 0 de 1 ascensors, rampa o altres solucions, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

221,65 €
RE0462u

Redacció de Gestió de Residus en eliminació de barreres (1 ascensors)

Redacció de l'Estudi de Gestió de Residus per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la instal·lació de 1 ascensors, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

443,30 €
RE0461u

Redacció de Gestió de Residus en eliminació de barreres (2 ascensors)

Redacció de l'Estudi de Gestió de Residus per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la supressió del desnivell d'accés mitjançant baixada a cota 0 de 2 ascensors, rampa o altres solucions, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

253,10 €
RE0463u

Redacció de Gestió de Residus en eliminació de barreres (2 ascensors)

Redacció de l'Estudi de Gestió de Residus per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la instal·lació de 2 ascensors, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.

506,18 €
RE0598u

Redacció de Pla Director per a una àrea urbanística (1 UI)

Redacció de Pla Director per a un edifici, conjunt d'edificis o àrea urbanística amb 1 unitats d'inspecció, consistent en la determinació de les directrius per al desenvolupament i coordinació en matèria de desenvolupament urbanístic i millora de la qualitat de l'edificació. Inclou: els estudis justificatius, la memòria, la programació de les actuacions, les bases tècniques i econòmiques per a desenvolupar-les, els plànols d'informació i d'ordenació i les normes que s'han de complir obligadament.

2.043,68 €
RE0601u

Redacció de projecte d'edificació de nova construcció (1 UI)

Redacció de projecte d'edificació de nova construcció (projecte bàsic i projecte d'execució) per a 1 unitat d'inspecció, consistent en estudi i solució de programa de necessitats, anàlisi de normativa urbanística, redacció de memòria, annexos, emissió de certificació energètica, pressupost i amidament, plec de condicions i plànols. Inclou: visites i desplaçament.

9.339,44 €
RE0448u

Redacció de projecte d'eliminació de barreres (1 ascensors)

Redacció de projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici, consistent en la supressió del desnivell d'accés mitjançant baixada a cota 0 de 1 ascensors, rampa o altres solucions. Inclou: visites i desplaçament del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi inicial i valoració aproximada de les diferents opcions per a l'eliminació de barreres arquitectòniques i redacció de la documentació tècnica de la solució escollida.

1.651,52 €
RE0450u

Redacció de projecte d'eliminació de barreres (1 ascensors)

Redacció de projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici, consistent en la instal·lació de 1 ascensors. Inclou: visites i desplaçament del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi inicial i valoració aproximada de les diferents opcions per a l'eliminació de barreres arquitectòniques i redacció de la documentació tècnica de la solució escollida.

3.616,52 €
RE0449u

Redacció de projecte d'eliminació de barreres (2 ascensors)

Redacció de projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici, consistent en la supressió del desnivell d'accés mitjançant baixada a cota 0 de 2 ascensors, rampa o altres solucions. Inclou: visites i desplaçament del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi inicial i valoració aproximada de les diferents opcions per a l'eliminació de barreres arquitectòniques i redacció de la documentació tècnica de la solució escollida.

2.000,27 €
RE0451u

Redacció de projecte d'eliminació de barreres (2 ascensors)

Redacció de projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici, consistent en la instal·lació de 2 ascensors. Inclou: visites i desplaçament del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi inicial i valoració aproximada de les diferents opcions per a l'eliminació de barreres arquitectòniques i redacció de la documentació tècnica de la solució escollida.

4.380,35 €
RE0476u

Redacció de projecte de legalització (10 UI)

Redacció de projecte de legalització per a un edifici amb 10 unitats d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les deficiències detectades i descripció de la solució per a la legalització de l'edifici, redacció de projecte de legalització, redacció dels annexos necessaris i certificat final d'obra. Inclou: visites i desplaçament.

5.043,33 €
RE0446u

Redacció de projecte de reforma i adequació (1 UI)

Redacció de projecte d'execució per a la reforma i adequació funcional i constructiva amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les necessitats existents i descripció de solucions. Inclou: visites i desplaçament, memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols.

1.298,44 €
RE0173u

Redacció de projecte de rehabilitació d'edifici (1 UI)

Redacció de projecte d'execució de rehabilitació per a 1 unitat d'inspecció, consistent en redacció i valoració de l'Informe Complementari de l'Edifici, estudi i valoració de les cales executades (si és el cas) i descripció de la solució per a la reparació de les patologies detectades en estructura, cobertes, façanes i instal·lacions. Inclou: visites i desplaçament, visita del pèrit per a inspecció de l'immoble, memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols.

3.501,97 €
RE0171u

Redacció de projecte de rehabilitació d'edifici (10 UI)

Redacció de projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb 10 unitats d'inspecció, consistent en redacció i valoració de l'Informe Complementari de l'Edifici, estudi i valoració de les cales executades (si és el cas) i descripció de la solució per a la reparació de les patologies detectades en estructura, cobertes, façanes i instal·lacions. Inclou: visites i desplaçament, visita del pèrit per a inspecció de l'immoble, memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols (amb una intensitat d'inspecció mínima de 10 UI).

5.944,50 €
RE0172u

Redacció de projecte de rehabilitació d'edifici (20 UI)

Redacció de projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb 20 unitats d'inspecció, consistent en redacció i valoració de l'Informe Complementari de l'Edifici, estudi i valoració de les cales executades (si és el cas) i descripció de la solució per a la reparació de les patologies detectades en estructura, cobertes, façanes i instal·lacions. Inclou: visites i desplaçament, visita del pèrit per a inspecció de l'immoble, memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols (amb una intensitat d'inspecció mínima de 20 UI).

7.219,39 €
RE0168u

Redacció de projecte de rehabilitació d'edifici (50 UI)

Redacció de projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb 50 unitats d'inspecció, consistent en redacció i valoració de l'Informe Complementari de l'Edifici, estudi i valoració de les cales executades (si és el cas) i descripció de la solució per a la reparació de les patologies detectades en estructura, cobertes, façanes i instal·lacions. Inclou: visites i desplaçament, visita del pèrit per a inspecció de l'immoble, memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols (amb una intensitat d'inspecció mínima de 30 UI).

10.943,44 €
RE0185u

Redacció de projecte de rehabilitació de façana (1 UI)

Redacció de projecte d'execució per a la rehabilitació d'una façana amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les patologies existents i descripció de la solució per a la rehabilitació de la façana. Inclou: visites i desplaçament, visita del tècnic per a inspecció de la façana, memòria del document, plec de condicions, pressupost, annex d'instal·lació de bastida, i tots els plànols necessaris per a poder acometre les obres.

959,19 €
RE0190u

Redacció de projecte de rehabilitació de façana (10 UI)

Redacció de projecte d'execució per a la rehabilitació d'una façana amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les patologies existents i descripció de la solució per a la rehabilitació de la façana. Inclou: visites i desplaçament, visita del tècnic per a inspecció de la façana, memòria del document, plec de condicions, pressupost, annex d'instal·lació de bastida, i tots els plànols necessaris per a poder acometre les obres.

1.104,30 €
RE0191u

Redacció de projecte de rehabilitació de façana (22 UI)

Redacció de projecte d'execució per a la rehabilitació d'una façana amb intervenció en 22 unitats d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les patologies existents i descripció de la solució per a la rehabilitació de la façana. Inclou: visites i desplaçament, visita del tècnic per a inspecció de la façana, memòria del document, plec de condicions, pressupost, annex d'instal·lació de bastida, i tots els plànols necessaris per a poder acometre les obres.

1.188,19 €
RE0192u

Redacció de projecte de rehabilitació de façana (50 UI)

Redacció de projecte d'execució per a la rehabilitació d'una façana amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les patologies existents i descripció de la solució per a la rehabilitació de la façana. Inclou: visites i desplaçament, visita del tècnic per a inspecció de la façana, memòria del document, plec de condicions, pressupost, annex d'instal·lació de bastida, i tots els plànols necessaris per a poder acometre les obres.

1.327,02 €
RE0622u

Redacció de projecte en rehabilitació d'habitatge (1 UI)

Redacció de projecte d'execució en rehabilitació amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les necessitats existents i descripció de solucions. Inclou: visites i desplaçament, memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols.

784,85 €
RE0265u

Redacció de projecte en reparació element constructiu (1 UI)

Redacció de projecte d'execució per a la reparació d'un element constructiu amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, documentació de l'estat actual, estudi i valoració de les deficiències detectades i descripció de la reparació de l'element constructiu. Inclou: visites i desplaçament, memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols.

592,01 €
RE0438u

Redacció de projecte i direcció de rehabilitació d'edifici (1 UI)

Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a la rehabilitació d'un edifici amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les deficiències detectades i descripció de la solució per a la rehabilitació de l'edifici, redacció de projecte de rehabilitació, redacció dels annexos necessaris, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció d'obres, direcció d'execució, coordinació de seguretat i salut i coordinació de gestió de residus. Inclou: visites i desplaçament.

6.858,35 €
RE0439u

Redacció de projecte i direcció de rehabilitació d'edifici (10 UI)

Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a la rehabilitació d'un edifici amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les deficiències detectades i descripció de la solució per a la rehabilitació de l'edifici, redacció de projecte de rehabilitació, redacció dels annexos necessaris, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció d'obres, direcció d'execució, coordinació de seguretat i salut i coordinació de gestió de residus. Inclou: visites i desplaçament.

10.959,44 €
RE0440u

Redacció de projecte i direcció de rehabilitació d'edifici (20 UI)

Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a la rehabilitació d'un edifici amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les deficiències detectades i descripció de la solució per a la rehabilitació de l'edifici, redacció de projecte de rehabilitació, redacció dels annexos necessaris, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció d'obres, direcció d'execució, coordinació de seguretat i salut i coordinació de gestió de residus. Inclou: visites i desplaçament.

13.057,59 €
RE0441u

Redacció de projecte i direcció de rehabilitació d'edifici (50 UI)

Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a la rehabilitació d'un edifici amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les deficiències detectades i descripció de la solució per a la rehabilitació de l'edifici, redacció de projecte de rehabilitació, redacció dels annexos necessaris, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció d'obres, direcció d'execució, coordinació de seguretat i salut i coordinació de gestió de residus. Inclou: visites i desplaçament.

18.381,60 €
RE0189u

Redacció de projecte i direcció de rehabilitació de façana (1 UI)

Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a la rehabilitació de façana amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les patologies existents i descripció de la solució per a la rehabilitació de la façana, redacció de projecte de rehabilitació, redacció d'annex de bastida, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció d'obres, direcció d'execució, coordinació de seguretat i salut, i coordinació de gestió de residus. Inclou: visites i desplaçament.

1.920,89 €
RE0407u

Redacció de projecte i direcció de rehabilitació de façana (10 UI)

Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a la rehabilitació de façana amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les patologies existents i descripció de la solució per a la rehabilitació de la façana, redacció de projecte de rehabilitació, redacció d'annex de bastida, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció d'obres, direcció d'execució, coordinació de seguretat i salut, i coordinació de gestió de residus. Inclou: visites i desplaçament.

2.450,61 €
RE0408u

Redacció de projecte i direcció de rehabilitació de façana (20 UI)

Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a la rehabilitació de façana amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les patologies existents i descripció de la solució per a la rehabilitació de la façana, redacció de projecte de rehabilitació, redacció d'annex de bastida, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció d'obres, direcció d'execució, coordinació de seguretat i salut, i coordinació de gestió de residus. Inclou: visites i desplaçament.

2.864,75 €
RE0409u

Redacció de projecte i direcció de rehabilitació de façana (50 UI)

Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a la rehabilitació de façana amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les patologies existents i descripció de la solució per a la rehabilitació de la façana, redacció de projecte de rehabilitació, redacció d'annex de bastida, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció d'obres, direcció d'execució, coordinació de seguretat i salut, i coordinació de gestió de residus. Inclou: visites i desplaçament.

3.394,84 €
RE0472u

Redacció de projecte i direcció en en eliminació de barreres (1 ascensors)

Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici plurifamiliar, consistent en la supressió del desnivell d'accés mitjançant baixada a cota 0 de 1 ascensors, rampa o altres solucions. Inclou: visites i desplaçament del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi inicial i valoració aproximada de les diferents opcions per a l'eliminació de barreres arquitectòniques, redacció de projecte de rehabilitació, redacció dels annexos necessaris, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció facultativa de les obres, coordinació de seguretat i salut i coordinació de gestió de residus.

3.148,44 €
RE0474u

Redacció de projecte i direcció en en eliminació de barreres (1 ascensors)

Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici plurifamiliar, consistent en la instal·lació de 1 ascensors. Inclou: visites i desplaçament del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi inicial i valoració aproximada de les diferents opcions per a l'eliminació de barreres arquitectòniques, redacció de projecte de rehabilitació, redacció dels annexos necessaris, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció facultativa de les obres, coordinació de seguretat i salut i coordinació de gestió de residus.

6.610,35 €
RE0473u

Redacció de projecte i direcció en en eliminació de barreres (2 ascensors)

Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici plurifamiliar, consistent en la supressió del desnivell d'accés mitjançant baixada a cota 0 de 2 ascensors, rampa o altres solucions. Inclou: visites i desplaçament del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi inicial i valoració aproximada de les diferents opcions per a l'eliminació de barreres arquitectòniques, redacció de projecte de rehabilitació, redacció dels annexos necessaris, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció facultativa de les obres, coordinació de seguretat i salut i coordinació de gestió de residus.

3.837,86 €
RE0475u

Redacció de projecte i direcció en en eliminació de barreres (2 ascensors)

Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici plurifamiliar, consistent en la instal·lació de 2 ascensors. Inclou: visites i desplaçament del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi inicial i valoració aproximada de les diferents opcions per a l'eliminació de barreres arquitectòniques, redacció de projecte de rehabilitació, redacció dels annexos necessaris, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció facultativa de les obres, coordinació de seguretat i salut i coordinació de gestió de residus.

6.610,35 €
RE0289u

Redacció projecte d'execució instal·lació de gas (20 UI)

Redacció de projecte d'execució d'instal·lació de gas, per a un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en en el Codi Tècnic de l'Edificació CTE (RD 314/2006) i normativa específica. Inclou: memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols.

905,86 €
RE0286u

Redacció projecte d'execució instal·lació energia elèctrica (20 UI)

Redacció de projecte d'execució d'instal·lació d'energia elèctrica, per a un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en en el Codi Tècnic de l'Edificació CTE (RD 314/2006) i el Reglament electrotècnic per a baixa tensió REBT (RD 842/2002). Inclou: memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols.

975,31 €
RE0288u

Redacció projecte d'execució instal·lació fontaneria (20 UI)

Redacció de projecte d'execució d'instal·lació de fontaneria i sanejament, per a un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en en el Codi Tècnic de l'Edificació CTE (RD 314/2006) i normativa específica. Inclou: memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols.

628,07 €
RE0290u

Redacció projecte d'execució instal·lació protecció incendis (20 UI)

Redacció de projecte d'execució d'instal·lació de protecció contra incendis, per a un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en en el Codi Tècnic de l'Edificació CTE (RD 314/2006) i normativa específica. Inclou: memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols.

535,46 €
RE0287u

Redacció projecte d'execució instal·lació telecomunicacions (20 UI)

Redacció de projecte d'execució d'instal·lació de serveis de telecomunicacions, per a un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en en el Codi Tècnic de l'Edificació CTE (RD 314/2006) i el Reglament regulador de les infraestructures comuns de telecomunicacions per a l'accès a els serveis de telecomunicació en l'interior de les edificacions (Real Decreto 346/2011). Inclou: memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols.

859,55 €
RE0291u

Redacció projecte d'execució urbanització (20 UI)

Redacció de projecte d'execució d'urbanització i regeneració urbana, per a un àrea vinculada a un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en en el Codi Tècnic de l'Edificació CTE (RD 314/2006) i normativa específica. Inclou: memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols.

1.212,26 €
RE0296u

Redacció projecte i direcció en reparació element constructiu (1 UI)

Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a la reparació d'un element constructiu amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les deficiències detectades i descripció de la reparació de l'element constructiu, redacció de projecte i annexos necessaris, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció facultativa de les obres, coordinació de seguretat i salut i coordinació de gestió de residus. Inclou: visites a obra, control i verificació de la recepció de materials i productes a l'obra, comprovació del replanteig i de la correcta execució de les obres segons el projecte, redacció de documents complementaris, control de les certificacions d'obra, emisió del certificat final d'obra i redacció del document de l'estat final de les obres.

727,62 €
RE0285u

Redacció projecte instal·lació energia tèrmica (20 UI)

Redacció de projecte d'execució d'instal·lació d'energia tèrmica, per a un edifici o local amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Codi Tècnic de l'Edificació CTE (RD 314/2006) i el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis RITE (RD 1027/2007). Inclou: memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols.

1.091,05 €
RE0306m

Reforç de bigueta de fusta amb xapons metàl·lics de 8 mm d'espesor

Reforç de bigueta de fusta de secció variable segons el forjat, mitjantçant confinament lateral per la seua dimensió major, amb dos xapons metàl·lics de 8 mm d'espesor, d'acer laminat en calent S275JR, segons UNE-EN 10027, enfrontats sobre les cares de la fusta, i rebuts amb quatre cargols passants per metre , amb rosca i volanderes cargolats amb clau dinamomètrica , sobre trepants practicats sobre la fusta sana.

RE0215u

Reforç de coll basat en pilar de formigó de 25x25 cm, amb NLPL40.4

Base de reforç del pilar de formigó armat de dimensions de 25x25 o 25 cm de diàmetre mitjançant una capa de resina epoxi de 1,5 mm en dos components.

124,55 €
RE0484m

Reforç de columna de maó, amb morters estructurals

El reforç de columnes de maó sòlid, anteriorment va eliminar el revestiment i la desconnexió de les fàbriques de maó per tenir accés a la major àrea possible d’aquestes, treballs que possiblement siguin necessaris per realitzar en fases. El reforç comportaria el farcit per injecció o colada de morter superfluid tipus MAPE Antic I, de les esquerdes existents. La regularització del suport de maó aplicant la regularització de morter MAPE Strutturale NHL i l’aplicació del sistema de reforç per part de fibra de vidre Mapegrid G120 incrustat entre dues capes de Planitop HDM Restouro. Tot aplicat a tota la longitud i perímetre de la columna, i sempre seguint les indicacions i els criteris prescrits pel fabricant de materials

RE0483m

Reforç de flexió de viga, làmina de fibra, casa Kimia

Reforç a la flexió per la cara inferior, utilitzant el sistema de plaques kimitech, format per laminat de fibra de carboni de 50 mm d'ample 1,4 mm de gruix i la resistència mecànica de ruptura segons l'adreça de fibra de 3000 mPa, col·locada amb adhesiu EP-TX de Kimitech, en un arat anterior i superfície impresa amb fixació de kimicover

RE0561u

Reforç de forjat amb IPE-180 fins 3,5 m

Substitució funcional de forjats, en les zones assenyalades en plànols, consistent en el reforç de cada bigueta mitjançant perfils IPE-180 S-275-JR, d'acord amb la descripció de Projecte i les indicacionsde la Direcció Facultativa, incloent els següents materials i treballs: 1.1.- Retirada de mobiliari i protecció d'elements fixos (paviments, portes,finestres, bancades de cuina, sanitaris, etc.). 1.2.- Sanejament dels recobriments inferiors de les biguetes i raspallat de la superfície. 1.3.- Picat de revestiments en les zones de suport dels perfils. 1.4.- Apuntalament de la bigueta o del tram de biguetes. 1.5.- Col.locació de les plaques en les bigues o murs, mitjançant ancoratges químics HILTI o similar incloent ajudes d’obra; les dimensions, disseny i funcionament de les plaques garantiran la no transmisióde moments flectors a la biga de formigó armat; amb tal fi, es presentarà a la direcció facultativa una mostra de la placa per a la seua acceptació. 1.6.- Col.locació en obra dels perfils metàl.lics, d'una sola peça cada bigueta, prèvia aplicació de doble capa de pintura antioxidant, soldats a la placa, o bé directament soldats a biga metàl.lica, quan siga el cas. En qualsevol cas, la solució s’ajustarà a la Norma CTE/SE A. 1.7.- Anivellat del perfil de forma que la separació mínima i màxima entre l'ala superior del perfil i la cara inferior de la bigueta siga de 5mm i 30 mm, respectivament. 1.8.- Subjecció del perfil a les plaques d'ancoratge de les bigues. 1.9.- El contacte i l'entrada en càrrega de la bigueta es realitzarà mitjançant la col•locació de reblert de morter d'expansió control•lada. 1.10.- Reposició d’obra, en apertura de tabiqueria pasant, fins una longitud mitjana de 3,50 m.

64,82 €
RE0316

Reforç de forjat de fusta per la seva cara superior, mitjançant peces metàl·liques.

Reforç de bigues i biguetes de forjat de fusta mitjançant la col·locació, per la seva cara superior, de 6,5 kg/m de peça d'acer UNE-EN 10025 S275JO composta per perfils laminats en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i platina, amb capa d'emprimació anticorrosiva, treballat en taller; ancorada a la bigueta amb 10 fixacions per metre lineal formades per cargols rosca-fusta d'acer zincat, de 7 mm de diàmetre i 90 mm de longitud; ataconat entre la bigueta i la peça metàl·lica de reforç amb morter de ciment M-15; reomplert entre reforços metàl·lics amb formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, densitat entre 1200 i 1500 kg/m³, (quantitat mínima de ciment 275 kg/m³), fabricat en central; col·locació de malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, abocat i estesa de capa de 4 cm de formigó HA-25/B/12/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot. Inclús p/p de picat en els murs de recolzament sobre l'entrega de la bigueta, per rebre el perfil; execució d'estries en la cara superior de les biguetes, mitjançant motoserra, per acoblar en elles el reforç metàl·lic; massissat de les entregues de les peces metàl·liques sobre el mur; neteja de la cara superior del forjat i reparació en obra de quants desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge. Sense incloure demolició de les capes existents sobre la cara superior de les biguetes de fusta, ni la neteja i el sanejat de les biguetes.

142,46 €
RE0258m

Reforç de Vigueta a Forged, amb perfil IPE-140

Reforç de vigue amb menor col·locació de perfil laminat IPE-140, seient de morter de reparació anterior sense retracció Sikatop 122, inclosa la soldadura de seient lateral de moda de guix en estructura ppal, inclosa la pintura de protecció contra la corrosió en dues capes

88,29 €
RE0477m

Reforç estructural de les persones amb refrigeració de morter estructural armat

Reforç reforçat reforç de 12 cm ànima, per mitjans o similars, vessament dins del perfil metàl·lic en forma de U, secció 120x80x4 mm, com a forma de fix Amb l’inhibidor del morter de la corrosió E -o de resina similar, l’aplicació del pont d’unió de resina tipus Legaran o de tipus similar, l’ordenació de l’armadura de reforç de Nuva amb reforç amb reforç amb 2 barres de 12 mm i injecció de resina en forma d'epoxi En forma d’ancorat al suport mèdic, disposat cada 30 cm, resinat i lligat a la nova armadura longitudinal, la preparació de l’encofrat perdut i la descàrrega del morter estructural de recurrent mitjançant una màquina de bomba per a la injecció; Desmoltament i lateral retractat amb morter estructural. UNE-EN 10080 B 500 s acer, amb una quantitat de mesurador lineal de 3 kg. Fins i tot P/P de picat i sanejat des de la cara inferior del feix per sol·licitar; Connexió directa dels reforços longitudinals i longitudinals originals mitjançant una soldadura convenientment soldada entre si; Neteja de la superfície de formigó; Aplicació d'una capa contínua de dos adhesius de dos components basats en resina epoxi, a la superfície del formigó endurit; Assemblea de forma; descàrrega de formigó; Desmuntatge de l’encofrat i la neteja de les restes generades.

RE0302m

Reforç estructural Forged HERM System Cr Dit 289/R 100x100x4.

El reforç forjat format per: - sodrat de la zona afectada per la reparació, per ser necessària. - Demolició de la partició afectada en una alçada no superior a 35-40 cm. (Retirada, càrrega i transport de Broady a l’abocador) Fins i tot la substitució d’un cop realitzat el reforç. - Recobriment de Viguet tallat a tota la seva longitud, retirada de deixalles, càrrega i transport de deixalles a abocador. - Dispositiu d’electricitat afectada o instal·lacions de fontaneria. - elevació de materials. - Impressió de la cara inferior del formigó Vigue amb resines epoxi Sikadur 32. - Col·locació a la viga de formigó de cada fila de connectors de 70 mm de longitud bany anterior a les resines epoxi. - Col·locació amb àncora química de les plaques metàl·liques de postensió de la casa comercial Herm S.A. - Col·locació del perfil d’acer metàl·lic amb tubs galvanitzats de 100x100x4 i 90x90x4 amb 2 files de connectors superiors de metall - Herm D.I.T. 289 (units mitjançant la fixació de cargols amb un mínim de 45 cm encastats de 10 mm AEH -B500SD, a cada costat de la unió entre etapes extensibles - supressió de la tros. - Protecció d’elements metàl·lics (perfils i plaques) per projecció de llana de roca o similar amb un gruix mínim de 3-4 cm al llarg del seu contorn.

146,12 €
RE0303

Reforç estructural va forjar HERM System Cr Dit 289/R, 100x100x4.

El reforç forjat format per: - sodrat de la zona afectada per la reparació, per ser necessària. - Demolició de la partició afectada en una alçada no superior a 35-40 cm. (Retirada, càrrega i transport de Broady a l’abocador) Fins i tot la substitució d’un cop realitzat el reforç. - Recobriment de Viguet tallat a tota la seva longitud, retirada de deixalles, càrrega i transport de deixalles a abocador. - Dispositiu d’electricitat afectada o instal·lacions de fontaneria. - elevació de materials. - Impressió de la cara inferior del formigó Vigue amb resines epoxi Sikadur 32. - Col·locació a la viga de formigó de cada fila de connectors de 70 mm de longitud bany anterior a les resines epoxi. - Col·locació amb àncora química de les plaques metàl·liques de postensió de la casa comercial Herm S.A. - Col·locació del perfil d’acer metàl·lic amb tubs galvanitzats de 100x100x4 i 90x90x4 amb 2 files de connectors superiors de metall - Herm D.I.T. 289 (units mitjançant la fixació de cargols amb un mínim de 45 cm encastats corrugat de 10 mm AEH -B500SD, a cada costat de la unió entre trams de feix extensible - supressió de la picada. - Protecció d’elements metàl·lics (perfils i plaques) per projecció de llana de roca o similar amb un gruix mínim de 3-4. Criteris de mesurament: s’aplica un percentatge tenint en compte un interès de 70 cm entre les bigues i l’impacte de l’1,43 ml de vigor/m² forjats.

208,95 €
RE0479m

Reforç forjat amb el sistema MVV11 Mecanoviga. Longitud 3,50 ml

MW12 3250: Reforç actiu de bigues en forja unidireccional mitjançant tres elements de perfil telescòpic d’acer inoxidable S235JR Zincado Omega tipus del Mecanoviga MW12 3250 D.I.T. 331/R es va reunir i es va unir a través de l'ús de cargols d'alta resistència, aconseguint la transmissió d'esforços omplint els espais amb morters de retracció controlats i retocats d'ells amb morters sense retracció de betec. Agregats metàl·lics i va fixar el sistema al suport mitjançant làmines d’acer plegades i ancoratges químics o mecànics segons el tipus de material i segons les especificacions del projecte i el fabricant, la classe de tornilleria d’alta longitud 8’8 i M -12. Inclosa la part proporcional de morters d’ompliment i retact, perfils d’acer inoxidable, sistemes especials de suport o connexió, suports i mecanismes de suport, així com tots els accessoris necessaris, ancoratges a elements estructurals resistents i cargols d’acer inoxidable, fins i tot tancaments picats, recobriments, trossejats, tallats dels macitzats en bigues o elements estructurals i la demolició del P.P. de la volta per a un muntatge correcte de les Vies, perforacions i posada en servei, material petit i subministrament elèctric necessari, demolició dels cursos tabblèrics superi Dels forats necessaris en particions i façanes per a la maniobra o les accions necessàries. Completament executat i segons els detalls i la memòria del projecte i les especificacions del fabricant. S’inclou el subministrament i la col·locació de peces especials i l’obertura de mecinals.

RE0480m

Reforç forjat amb el sistema MVV16 Mecanoviga. Longitud 3,50 ml

MW16 3250: Reforç actiu de bigues en forja unidireccional mitjançant tres elements de perfil telescòpic d’acer inoxidable S235JR Zincado Omega tipus del Mecanoviga MW16 3250 D.I.T. 331/R es va reunir i es va unir a través de l'ús de cargols d'alta resistència, aconseguint la transmissió d'esforços omplint els espais amb morters de retracció controlats i retocats d'ells amb morters sense retracció de betec. Agregats metàl·lics i va fixar el sistema al suport mitjançant làmines d’acer plegades i ancoratges químics o mecànics segons el tipus de material i segons les especificacions del projecte i el fabricant, la classe de tornilleria d’alta longitud 8’8 i M -12. Inclosa la part proporcional de morters d’ompliment i retact, perfils d’acer inoxidable, sistemes especials de suport o connexió, suports i mecanismes de suport, així com tots els accessoris necessaris, ancoratges a elements estructurals resistents i cargols d’acer inoxidable, fins i tot tancaments picats, recobriments, trossejats, tallats dels macitzats en bigues o elements estructurals i la demolició del P.P. de la volta per a un muntatge correcte de les Vies, perforacions i posada en servei, material petit i subministrament elèctric necessari, demolició dels cursos tabblèrics superi Dels forats necessaris en particions i façanes per a la maniobra o les accions necessàries. Completament executat i segons els detalls i la memòria del projecte i les especificacions del fabricant. S’inclou el subministrament i la col·locació de peces especials i l’obertura de mecinals.

RE0008m

Reforç forjat amb IPE-100 fins a 3,50 m. Inclou treballs anteriors i proposició.

Substitució funcional de forjats, en les zones assenyalades en plànols, consistent en el reforç de cada bigueta mitjançant perfils IPE-100 S-275-JR, d'acord amb la descripció de Projecte i les indicacions de la Direcció Facultativa, incloent els següents materials i treballs:

102,60 €
RE0009m

Reforç forjat amb IPE-120 fins a 3,5 m. Inclou treballs anteriors i proposició.

Substitució funcional de forjats, en les zones assenyalades en plànols, consistent en el reforç de cada bigueta mitjançant perfils IPE-120 S-275-JR, d'acord amb la descripció de Projecte i les indicacionsde la Direcció Facultativa, incloent els següents materials i treballs:

107,89 €
RE0010m

Reforç forjat amb IPE-140 de fins a 4 m. Inclou treballs anteriors i proposició.

Substitució funcional de forjats, consistent en el reforç de cada bigueta mitjançant perfils IPE-140 S-275-JR, incloent els següents materials i treballs:

113,41 €
RE0011m

Reforç forjat amb IPE-160 fins a 3,5 m. Inclou treballs anteriors i proposició.

Substitució funcional de forjats, en les zones assenyalades en plànols, consistent en el reforç de cada bigueta mitjançant perfils IPE-160 S-275-JR, d'acord amb la descripció de Projecte i les indicacionsde la Direcció Facultativa, incloent els següents materials i treballs:

120,85 €
RE0485m

Reforç forjat amb MVH. Mecanoviga, 4.00-4,50 L

Substitució funcional de vigue a la forja unidireccional per perfil telescòpic, amb cremalleres en xoques per a un ajust màxim de llum amb llums entre 4,00 i 4,50 m. El perfil està fabricat en tres seccions i es construeix en xapa d'acer de zincado i bicromatado en or, amb un gruix de làmina de 4 mm en extrems i 6 mm en plantes. Tipus MVH, suportat per pòsters amb àncora química i amb varetes Rossed M12x125 amb femella i rentadora per al muntatge cargolat. Amb subministrament de resina de dos components varetes i morter segons les especificacions de Mecanoviga. Inclòs el muntatge laboral. Mesureu la longitud executada.

RE0486m

Reforç forjat amb MVV, Mecanoviga, 4,00-4,50 ml

Substitució funcional de vigue en undireccional forjat per perfil telescòpic amb cremalleres en col·locació per a un ajust màxim de llum, amb llums entre 4,00 i 4,50 m. El perfil està fabricat en tres seccions i es construeix en xapa d'acer de zincado i bicromatado en or, amb un gruix de làmina de 4 mm en extrems i 6 mm en plantes. Tipus MVV, suportat per pòsters amb àncora química i amb varetes Rossed M12x125 amb femella i rentadora per al conjunt cargolat o per un sistema especial de suport al perfil UPN existent. Amb subministrament de resina de dos components varetes i morter segons les especificacions de Mecanoviga. Anteriorment, s’eliminarà el guix de la paret vertical i posteriorment segons la tipologia de forjat, s’eliminarà la part de la volta o les cèl·lules de formigó, la paret vertical estarà disposada a rebre els ancoratges dels pòsters i en el cas de Suport a les parets. Realitzarà un daus de formigó sota la viga, que servirà de distribució de càrregues i punt d'ancoratge del pòster de suport del sistema. Posteriorment, es muntarà el MVH. Muntatge posterior del perfil de MVV amb el seu estany per abocar el morter auto -level que finalment està incrustat per la viga existent. Mesureu la longitud de viga reforçada.

RE0481

Reforç forjat unidireccional superior, capa de compressió

Reforç superior de la sala unidireccional, formigó il·luminat amb arlit estructural, resistència de 2,5 MPa i densitat de 500 kg/m³, perforat i resina de varetes a les bigues, lligades a malla de cola P.P. de Zunchos

RE0216m

Reforç metàl·lic de formigó Pilar 25x25 cm, amb NLPL40.4

Reforç rectangular Reforç del formigó reforçat de dimensions 25x25 cm per confinament de 4 Clips metàl·lics in situ, cada 25 cm, per a la restricció de refrigeració, inclòs el material de soldadura segons la ISO 2560 UNE, treballava i es col·loca.

310,31 €
RE0615

Reforma interior i adequació d'habitatge

Reforma interior i adequació d'habitatge incloent els següents treballs:

476,48 €
RE0573u

Rehabilitació energètica de coberta plana transitable

Rehabilitació energètica de coberta plana transitable previ sanejat i reparat del suport, amb bon estat de consesrvació de la membrana imperbeabilitzant. Incorporació d'aïllament termoacústic amb protecció, per l'eterior de la coberta, format per paviment flotant aïllant de llosetes filtrants Polifoam Losa ''KNAUF INSULATION'' o similar, de 40x30x8 cm, resistència tèrmica 1,3 (m²k)/W. Fins i tot p/p de replanteig, talls, resolució de ponts tèrmics, fixacions i neteja.

64,82 €
RE0566u

Rejuntat de fàbrica de maó cara vista

Rejuntat de fàbrica de maó cara vista existent amb morter de ciment igualant tonalitats, fins i tot netetja posterior i picat de juntes si fora necessari. Inclou mitjans auxiliars segons els estudis de seguretat i salut. Criteri d'amidament: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 0,8 m², afegint a canvi la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes.

64,82 €
RE0152u

Renovació de llicència municipal d'ocupació d'un habitatge

Renovació de llicència municipal d'ocupació d'un habitatge, d'acord amb la normativa municipal. Inclou: visita a l'habitatge del tècnic, emissió de certificat tècnic de compliment de les condicions d'habitabilitat, tramitació de la declaració responsable de renovació, sol·licitud i taxes, i obtenció de la cèdula d'ocupació.

294,26 €
RE0250u

Reparació cabota bigueta de fusta, amb armadures fibra de carboni.

Reparació de cap de bigueta de fusta, tallant la zona deteriorada o degradada i massissant-la mitjançant l'abocament per gravetat de 30 kg de morter fluït de dos components a base de resina epoxi, prèvia col·locació de l'armadura amb 4 barres de fibra de carboni embeguda en una matriu epoxi, MBar 165/2500 -BASF Construction Chemical-, de 8 mm de diàmetre i 800 mm de longitud cadascuna, ancorades a la bigueta amb resina epoxi, lliure d'estirè, d'altes resistències, aplicada amb filtre de dosificació i barreja automàtica en forats realitzats en la part sana de la fusta. Inclús p/p de montaje del sistema d'encofrat en la zona a intervenir, col·locació de film protector de polietilè, segellat de l'encofrat per evitar fuites, neteja i emprimació de la fusta amb beurada del mateix morter epoxi, desmuntatge del sistema d'encofrat, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

473,62 €
RE0495m

Reparació de crack del balcó

La safata del balcó a reparar que consisteix en obrir esquerdes per mitjans manuals i/o mecànics per a la profunditat suficient segons els criteris del D.F. En el cas que aparegui algun element metàl·lic, es descobrirà al llarg del seu perímetre superficial per, posteriorment, eliminar la seva capa d’òxid mitjançant una neteja manual energètica o amb eina mecànica com el sorra, el raspall de filferro, el raspallat i la màquina de mòlta a l’eliminació total de les capes, lloses o llençols solts o semi -ulals d’òxid, fins a la característica brillantor metàl·lica dels substrats metàl·lics, segons Norma Sis 055900, acabat SA2½. Protecció de l'armadura preparada i de generació amb el pasivitzador. Recuperació del volum, inclosa la recuperació de plintes existents a la vora, per encofrats i mitjançant l’abocament de Microhormigon de Betonfix RR, Fibrorephorzado, amb un morter thistotròpic de retracció compensada tipus R4 (UNE-EN 1504: 3-2006). Es tindrà cura del perfil de les vores, respectant la reconstrucció de la gota inferior si existia anteriorment. En cas de petits volums, es farà omplert per llançament per capes. Als balcons d’habitatge.

RE0565u

Reparació de danys en parament vertical

Reparació de danys en paraments verticals com a conseqüencia dels treballs de reforç del forjat.

64,82 €
RE0497m

Reparació de la safata del balcó

La safata del balcó que es repararà consisteix en eliminar un estat mal adherit o deficient, fins a trobar un volum consistent i suficientment compacte a discreció del D.F., per mitjans manuals i/o mecànics. Recuperació del volum, inclosa la recuperació de plint existents a la vora, mitjançant l’encofrat i l’abocament de Microhormigon de Betonfix RR, fibrorefricat. En cas de petits volums, es farà omplert per llançament per capes. Als balcons d’habitatge.

65,89 €
RE0501u

Reparació del lloc de Guardramallet

Reparació del lloc de la guàrdia de la finestra de la façana, segons les dues solucions especificades als plans núm. 7 i 8. La solució a adoptar serà segons les indicacions del D.F. La neteja de la neteja es tindrà cura segons la norma SIS 055900, l’acabat SA2½ i el tractament passivitzador de les peces metàl·liques existents. Protecció final amb esmalt gliceroftall en color que ha de definir el d.f. L’acabat final correspondrà als tractaments especificats a la façana vertical Rep.B).

RE0310m

Reparació estructural del formigó, davant dels forjats, 35 cm.

La reparació frontal en balcons i terrasses amb supressió de tot el recobriment en mal estat per mitjà de mecànics o manuals fins que arribi a almenys l’acer del muntatge, l’oxidació de la qual provoca el deconchado. Una neteja d'òxids d'aquesta armadura es realitzarà en tota la seva extensió i contorn mitjançant forma original de la peça a reparar, amb un morter monotop 650 o un tractament previ similar de la superfície de formigó existent amb una emulsió d'adhesió de tipus làtex. Si cal, després d’haver assolit un grau d’oxidació excessiva, els reforços necessaris seran substituïts per altres característiques similars, fins i tot la càrrega de deixalles i el transport a l’abocador autoritzat.

36,00 €
RE0064m

Reparació puntual forjada i revestiment, amplada de 35 cm.

Saniado i reparació de 35 cm forjats, a l'Alero Main i l'accés posterior al tipus de casa aplicat o similar, la reconstrucció de les vores i l'acabat superficial amb morter de ciment cobert 1: 6 a una bona vista, aplicació final de recobriment amb pintura de silicat en tons similars Als existents, inclosos els mitjans auxiliars, les bastides necessàries, l'eliminació de l'excés de material i la neteja.

39,53 €
RE0492

Repareu mors de recobriment amb chipts

A les parets verticals amb chipts dels morters de recobriment, s’eliminarà el revestiment en mal estat, la neteja de la superfície descoberta es realitzarà eliminant morters antics, pols i brutícia; Revusió del recobriment fins al seu acabat original amb morters de recomposició de tipus R2 (UNE -in 1504: 3-2006). L’acabat textural que ha de ser el més semblant a la textura existent fins i tot es tindrà cura, tenint cura de les zones sindicals amb els morters existents evitant en la mesura del possible l’avió canvia amb les projeccions i les entrades. Segons UNE - el 998: 2003. Acabat suau. Es farà a la superfície original.

32,73 €
RE0339m

Repercussió de lloguer Scaamio Hung and Marquesina, façana exterior

Repercussió per lloguer per metre quadrat i mes d’estructura de bastides penjada, fins i tot part proporcional de protecció de carreteres públiques, tendals i protecció segons les regulacions de seguretat.

37,14 €
RE0580u

Reposició de peces de maó cara vista

Reposició de peces de maó cara vista trencades amb peça de les mateixes dimensions, color i textura, amb neteja i retirada de runes i terres a peu de cárrega. Inclòs mitjans auxiliars segons els estudis de seguretat i salut. Criteri d'amidament de projecte: Superficíe mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 0,8 m², afegint a canvi la superficie de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de brancals i llindes.

64,82 €
RE0574u

Resolució d'encontre de coberta amb paraments verticals i conductes de ventilació

Resolució d'encontre de coberta amb paraments verticals i conductes de ventilació, consistent en la col·locació de banda de reforç inferior de 33 cm d'ample i banda superior de 50 cm d'ample, amb làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), millorada amb làmina bituminosa d'oxiasfalt, LO-30/FV (60), amb segell AENOR, fins i tot cavalcaments; capa separadora sota protecció, amb geotèxtil de fibres de polièster (200 g/m²) i col·locació de paviment consistent en rajola tipus ''aspe'' de 12 x24 cm, reconduint pendents, amb la seua corresponent capa de morter i sòcol, fin i tot p/p de reblert de juntes de dilatació amb cordó de masilla asfàltica, formació de escopidor amb rajola ceràmica amb goteró, minvells i altres elements especials amb bandes de reforç, minves i cavalcaments.

64,82 €
RE0371u

Restauració de la safata del balcó, superfície 1,50 m².

La restauració de la safata del balcó que inclou totes les parts soltes, mal adherides o en mal estat, tot el que no està en bon estat hauria de ser tallat, amb la retirada de runes i càrrega. Eliminació de tota la capa d'òxid existent a l'armari de suport al balcó netejant amb raspall de punxó metàl·lic o raig a pressió a pressió fins que quedi absolutament net. Sika o Epecem similar 110 Aplicació del pasivador d’oxidació, l’aplicació SIKX Fix o Epecem que serveix de pont d’unió entre la nova i antiga superfície sobre tota la superfície existent i la regeneració del volum perdut que incorpora l’armadura de la boca sanitària mitjançant una reparació d’alta resistència del tipus Sika o similar i incorpora mallatex gruixut a la capa intermèdia dels fronts de les safates. La regeneració del volum s’executarà de manera idèntica a la part existent en mida i forma.

219,63 €
RE0368

Restauració i consolidació de motllures, impostes, flors, etc.

Restauració i consolidació de motllures, impostes, florons, etc., elements decoratius únics existents a la façana eliminant elements danyats, trencats o solts o en mal estat Reparació de morters de la casa Sika o similar. Anteriorment va aplicar un morter inhibidor de la corrosió que funciona com a pont de la unió entre l'antic treball i el nou tipus de Sika 110 o similar. Els elements es restauraran amb la mateixa forma dels originals fins i tot amb motlles si cal.

885,70 €
RE0013

Ret

Sloper Manual Reduint per a l’allotjament del sol i de l’aplicació, amb un gruix de 0,40 m, en un terreny dur, fins i tot picat i desmuntat amb fonaments solts, eliminació de terres i càrrega del camió per al transport posterior a l’abocador.

33,18 €
RE0376

Retiració de la falda de coberta

Cobriu la faldilla amb menys de 20 m, canal i manta, amb rajoles ceràmiques corbes àrab , 5a (1: 8), un de cada 5 thylas perpendiculars al ràfec, o amb rajola ceràmica plana per a la zona central, fins i tot replantejant -se, col·locació de les rajoles amb Santillon instal·lat sobre el pastís de morter a partir de la cabina d'Alero, fins i tot netejant i reg La superfície, segons NTE/QTT-11. Anteriorment, es posarà una rajola de tipus indubtable sota tota la rajola i sobre el suport existent.

79,52 €
RE0577u

Retirada d'elements inservibles a pati

Partida alçada destinada a la neteja dels patis, desmuntat de cablejats, conductes i altres elements insesrvibles, fins i tot elements de subjecció, amb retirada i càrrega de runes, sense aprofitament.

64,82 €
RE0576u

Retirada de cablejat i elements aliens a façana

Partida alçada destinada al desmuntatge de cablejat i conductes inservibles, rètols publicitaris i altres elements aliens a la composició original de la façana, fins i tot elements de subjecció, amb retirada i càrrega de runes, sense aprofitament. Desmuntatge i reposisció d'instal·lacions d'electricitat i telecomunicacions, en el cas que siga necessari.

64,82 €
RE0578u

Retirada de tendal en façana

Retirada de tendal en façana consistent en desmuntatge d'ancoratges i suports a paret, amb aprofitament i amb recol·locació posterior, incloent totes les tasques necessáries per al correcte funcionament. Mesura de la unitat realment executada per unitats d'inspecció.

64,82 €
RE0544u

Retransmissió pública o privada d'un acte col·lectiu, via Hangout de Google (1.000 participants)

Difusió d'un acte, reunió, curs, seminari, conferència, debat, entrevista, assemblea, convenció, celebració, etc., de caràcter públic o privat, destinat aproximadament a 1.000 participants, mitjançant la retransmissió en directe, pública o privada, de veu, video i xat, via Hangout de Google. Consistent en la seua programació i difusió en les xarxes socials, el suport a la preparació dels mitjans audiovisuals, la moderació de la participació dels concurrents, la realització de l'emissió (amb una duració màxima de 2 hores) per part d'un tècnic en una ubicació i la formació simultània d'una persona en l'ús de la ferramenta. Inclou: visites i desplaçament.

692,68 €
RE0539u

Retransmissió pública o privada d'un acte col·lectiu, via Hangout de Google (10 participants)

Difusió d'un acte, reunió, curs, seminari, conferència, debat, entrevista, assemblea, convenció, celebració, etc., de caràcter públic o privat, destinat aproximadament a 10 participants, mitjançant la retransmissió en directe, pública o privada, de veu, video i xat, via Hangout de Google. Consistent en la seua programació i difusió en les xarxes socials, el suport a la preparació dels mitjans audiovisuals, la moderació de la participació dels concurrents, la realització de l'emissió (amb una duració màxima de 2 hores) per part d'un tècnic en una ubicació i la formació simultània d'una persona en l'ús de la ferramenta. Inclou: visites i desplaçament.

242,13 €
RE0543u

Retransmissió pública o privada d'un acte col·lectiu, via Hangout de Google (60 participants)

Difusió d'un acte, reunió, curs, seminari, conferència, debat, entrevista, assemblea, convenció, celebració, etc., de caràcter públic o privat, destinat aproximadament a 60 participants, mitjançant la retransmissió en directe, pública o privada, de veu, video i xat, via Hangout de Google. Consistent en la seua programació i difusió en les xarxes socials, el suport a la preparació dels mitjans audiovisuals, la moderació de la participació dels concurrents, la realització de l'emissió (amb una duració màxima de 2 hores) per part d'un tècnic en una ubicació i la formació simultània d'una persona en l'ús de la ferramenta. Inclou: visites i desplaçament.

315,86 €
RE0396

Revestimiento Promastic Fibra, para acabado de rodadura.

Aplicación de masilla bituminosa PROMASTIC FIBRA, hasta un espesor de 2 mm, previa limpieza del soporte, aspirado del polvo residual, mano de imprimación con Imprimul diluido al 20%, y acabado con 2 manos de Promastic, rendimiento medio de 2-2,5 kg/m² y capa, según indicaciones del fabricante.

20,73 €
RE0161u

Revisió i anàlisi de documentació tècnica

Revisió i anàlisi de documentació tècnica (informes, dictàmens, estudis de laboratori, pressuposts i amidaments, valoracions, memòries, plànols, plecs, llibres d'ordres, estudis i plans de seguretat, càlculs d'estructures, documents de planejament urbanístic, etc.), amb un nivell de complexitat mitjà.

126,00 €
RE0210

Revista entretinguda, amb morter de ciment.

Revestiment de parets interiors i exteriors amb un morter de màster -in, entretingut i reforçat amb malla antialcalis en canvis en el material i als fronts forjats.

26,70 €
RE0054m

Roda de peça de porcellana, col·locada amb adhesiu C1.

Subministrament i col·locació del rodatge ceràmic de gres de porcellana, de 7 cm polit, 5,5 €/m, rebuts amb adhesiu de ciment per a ús exclusiu per a interiors, CI sense cap addicional, gris i cultivat amb morter articular de ciment, CG1, per a una articulació mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

10,14 €
RE0204m

Roll de pedra natural. Cream Levante, 18x2 cm.

Subministrament i col·locació de Rolle of Marble Levante Cream, per a interiors, polit; Rebut amb un adhesiu de ciment millorat, C2 TE, amb un lliscament reduït i un temps obert ampliat. Fins i tot es va tornar a enganxar amb morter articular de ciment, CG1, per a articulacions mínimes (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces.

8,29 €
RE0314

Rugged Waterproofing Stony Cover, a l'aire lliure amb bastides.

Coberta pedregosa de la coberta rugosa a les parets de maó vertical o de ciment exteriors, neteja prèvia de la superfície del raig d’aigua per prémer amb el corró de pintura que cobreixen les façanes de Danosa. Fins i tot part proporcional d’una plataforma d’elevació o bastides tubulars amb els seus projectes, muntatges i certificats de seguretat.

31,51 €
RE0489m

Safates de balcó picades

Picat, en safates de balcó, per eliminar elements de formigó en mal estat, desintegrats, desintegrats, desagregats o esquerdats, eliminant -lo fins arribar al formigó consistent en bon estat. Fins i tot la neteja de la superfície descoberta, l’eliminació de la pols o les restes, recollida, cap avall.

18,17 €
RE0218

Salut de Vights en reparació forjada i estructural.

Intervenció de Vight concreta que consisteix en: trossejar -hi el revestiment del sostre de les zones sagrades per arribar a les persones, sanitàries de muntatges amb raspall manual, tractament de l'armadura afectada per l'oxidació

54,74 €
RE0114

Salut del recobriment a Terrazas Everfect. SUP 30%.

Valorat pel recobriment de la terrassa antepeches, que consisteix en la picada puntual de les zones en mal estat i la reconstrucció amb dosificació de morter de ciment 1: 6, fins i tot la retirada de l'excés de material i la neteja.

15,81 €
RE0354m

Saniado i reparació davant de Forja, cançó de 30 cm.

Sanoado i reparació dels fronts forjats a les façanes exteriors i obren el sostre del balcó aquests recobriments, amb mitjans mecànics o manuals fins que arribi almenys a l’acer armat l’oxidació de la qual provoca el xip. Una neteja d'òxids d'aquesta armadura es realitzarà en tota la seva extensió i contorn per PúaS Brush, amb l'aplicació posterior de l'adhesió i el morter de protecció de l'armadura amb un panell de la marca Sika Monotop 910 o similar, en dues capes i regeneració, fins i tot, fins i tot Reconstrueix la forma original de la peça a reparar, amb un morter basat en ciment i resines sintètiques, fum de sílice i fibres de polipropilè de la Sika Monotop 612 o una marca similar, fins i tot P.P. Suports auxiliars, eliminació de l'excés de material i la càrrega de deixalles, sense incloure el transport a l'abocador autoritzat; Totalment preparat per a la pintada posterior, no inclosa en aquest element. Tenint en compte una cançó forjada vista de 30 cm.

19,90 €
RE0311

Sanitat a l’inici dels pilars de formigó. Mortar estructural.

Reparació d'arrencada dels pilars, que consisteix en: trosseja d'abris de formigó, saneo i neteja amb sorra i aigua fins que van descobrir perfectament l'armadura, passats d'ells, col·locació de l'armadura complementària si cal, recobriment d'armadura amb tixotropia baixa de formigó, amb substitució de la Secció de formigó i càrrega de deixalles.

64,52 €
RE0389u

Sanoado i reparar els ancoratges de barana a la fàbrica de treball. Preparacions del balcó. Façana principal.

Sanoado i reparació dels ancoratges de la barana incrustats a la fàbrica de maons que es colpejava, a cada nivell de balcons fins a la façana principal, per picat i sanejat de la condició solta o deficient, esquerdat o aixecat pel deteriorament de la secció ancorada, eliminació de la. Aquests recobriments amb mecànics o manuals significa fins a arribar a almenys l’acer incrustat de la barana i l’oxidació de la qual provoca l’abordatge. La neteja d’òxids d’aquest acer es realitzarà i es reforçarà, si cal, amb injecció de resina, a la seva secció construïda. Neteja d’ancoratge per barbacoa Un morter basat en ciment i resines sintètiques, fum de sílice i fibres de polipropilè de la marca 612 de Sika o una marca similar, fins i tot P.P. medis auxiliars, eliminació de l'excés de material, càrrega de deixalles; Totalment preparat per a la pintura posterior només de la zona, no inclosa en aquest article.

43,41 €
RE0380m

Secció circular xapa d’acer galvanitzat

Galeria de secció circular, xapa d’acer galvanitzat 33 CRN, fins i tot socis proporcionals, peces especials per a accessoris de canalització i fixació.

75,27 €
RE0139m

Segell de fissura de formigó, amb material termoplàstic.

Segell de fissura superficial de formigó amb material termoplàstic, amb una proporció àmplia/depidddddddddd de 2/1 a 1/1.

5,24 €
RE0379

Segellant esquerdes i esquerdes generalitzades a la fàbrica de maons

Segellat d’esquerdes i esquerdes generalitzades a la fàbrica de maons, amb morter bastard de calç i ciment de dosificació M-160b (1: 0,25: 3) Color natural, fins i tot mostres d’acabat, color i textura per triar existents amb aire a pressió, llavors el morter preparat ho farà Injectar -se amb pistola omplint, eliminant les molèsties de morter i la neteja de la superfície a mesura que es realitzi el segell.

15,60 €
RE0386m

Segellat de la placa de dilatació amb Putty Putty F-25 de poliuretà elàstic.

Segell de l'articulació de dilatació de 15 mm d'amplada, a la paret vertical exterior, amb el PUTTY del segellant monocomponent de poliuretà, duresa de la costa a aproximadament 25 i esgotament en trencament> 500%, aplicat amb una pistola en un fons de 20 mm de diàmetre. Fins i tot P/P de neteja prèvia del suport i protecció de la superfície contigua a l’articulació i acaba per redreçar el material amb espàtula.

7,90 €
RE0333m

Sèrie B Sanitària DownSpout, a l'interior, amb canonada PVC-110.

Subministrament i muntatge de la baixada interior de la xarxa d’evacuació d’aigües residuals, formada per tub PVC, sèrie BB, 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix. Fins i tot P/P de material auxiliar per al muntatge i subjecte al treball, accessoris i parts especials col·locades per unió unida amb adhesiu. Completament muntat, connectat i provat per l’empresa d’instal·lació a través de les proves de servei corresponents (incloses en aquest preu)

20,80 €
RE0332m

Sèrie B Sanitària DownSpout, a l'interior, amb canonada PVC-125.

Subministrament i muntatge de la baixada interior de la xarxa d’evacuació d’aigües residuals, formada per tub de PVC, Sèrie B, 125 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix. Fins i tot P/P de material auxiliar per al muntatge i subjecte al treball, accessoris i parts especials col·locades per unió unida amb adhesiu. Completament muntat, connectat i provat per l’empresa d’instal·lació a través de les proves de servei corresponents (incloses en aquest preu).

23,31 €
RE0331m

Sèrie B Sanitària DownSpout, a l'interior, amb canonada PVC-160.

Subministrament i muntatge de la baixada interior de la xarxa d’evacuació d’aigües residuals, formada per tub de PVC, Sèrie B, 160 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix. Fins i tot P/P de material auxiliar per al muntatge i subjecte al treball, accessoris i parts especials col·locades per unió unida amb adhesiu. Completament muntat, connectat i provat per l’empresa d’instal·lació a través de les proves de servei corresponents (incloses en aquest preu).

29,19 €
RE0257u

Servei de lliurament i retirada, contenidor portàtil 4.5 m³

Servei de lliurament, lloguer màxim de 7 dies sense moviment, recollida i transport del contenidor de 5 m³ de capacitat de construcció i residus de demolició produïts en obres de construcció i/o demolició (que han de ser separades en fraccions per un gestor de residus autoritzats abans de la seva baixa ) a l’abocador específic, al centre d’instal·lació o valoració de residus o d’eliminació situat a 10 km de distància (sense considerar el cost de l’alta), segons R.D. 105/2008.

154,50 €
RE0062u

Sida de maçoneria elevada des de la fusteria interior fins a 3 m²

Les ajudes Masona criades des de la fusteria interior menors de 3 m², sense recuperació, fins i tot la retirada de l’excés de material i la neteja final, amb càrrega de contenidors per al transport a l’abocador.

22,10 €
RE0123u

Sida de maçoneria per al reconeixement estructural

Ajuda de maçoneria per a l’execució de tastos de verificació en el reconeixement estructural de l’edifici existent, que consisteixen en 6 tast Les sabates troben i 4 tastos d’aproximadament 0,40x0,40 en el terrat d’habitat Inclou les bastides necessàries i els mitjans auxiliars, l’eliminació de les deixalles, l’excés de material i la neteja final.

810,49 €
RE0378u

Sip sifonic per a banys, terrasses o patis

Lavabo sifònic per a banys, terrasses o patis, amb una sortida horitzontal o vertical de 50 mm de diàmetre i unió per articulació enganxada. Amb cos de PVC i reixeta d’acer inoxidable. D’acord amb DIN 19599 i DIN 1299. amb una velocitat d’evacuació de 0,43 LIS, segons ISO DIS 9896. Fins i tot rodant a la xarxa general.

149,05 €
RE0090

Sistema de transmissió directa de Rockwool, de placa de guix laminada amb aïllament incorporat, en particions interiors.

Transferència directa de la partició interior, elaborada amb plaques de guix laminades - | (10+30) (LR) LabelRok 406.110 | Rockwool, amb aïllament de llana de roca, de 30 mm de gruix, incorporat a la placa, rebuda amb pasta d’adherència a la paret vertical; i 55 mm de gruix total, fins i tot part proporcional de la línia de paret acabada, del passatge i dels forats; Col·locació successiva, per a cada placa, dels pins de pasta d’adherència a la paret de suport; Tall de plaques, col·locant a la zona inferior i col·locació individual de les plaques per pressió sobre els pins; Formació d’articulacions d’expansió; tractament del pas i forats; execució d'angles; Tractament de les articulacions per pasta i cinta articular; Rebut de les caixes per a l'allotjament de mecanismes elèctrics i en el pas de les instal·lacions, repensant prèviament la seva ubicació a les plaques i la perforació i la neteja final. Totalment acabat i preparat per imprimir, pintar o cobrir.

29,05 €
RE0121

Sistema termocal Dbblok Aïllament tèrmic i recobriment mineral.

Rehabilitació energètica de façana, mitjançant un rendiment de 15 kg/m², i una capa de morter monocapa, Ibercal Master 450 Thermo, Fatasado Acabat, color per triar, 10 mm de gruix.

32,07 €
RE0038

Sol de formigó reforçat de 12 cm, a l’ascensor.

Formació de paviment de formigó reforçat continu de 12 cm de gruix, elaborat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat al centre, realitzat al lloc i malla electrosoldada Me 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 Une-in 10080, el separadors aprovats; Per al fons de la fossa de l’ascensor, fins i tot part proporcional de la neteja de superfícies, estesa i vibrada de formigó.

53,92 €
RE0224

Solera de formigó massa T1, de 10 cm de gruix, acabat enrotllat.

Formació de paviment de formigó de massa contínua de 10 cm de gruix, elaborat amb formigó HM-20/F/12/I fabricat en central i bomba abocada; Tractat superficialment amb morter enrotllat, color gris clar, compost de ciment, arid de quars seleccionats, pigments orgànics i additius, amb un rendiment aproximat de 3 kg/m², ruixat manualment sobre el formigó encara fresc i posterior aplicació de líquid de curació incolora, 0,15 kg/m² Rendiment de rendiment . Fins i tot P/P del suport de neteja superficial, estès i vibrat de formigó per vibrant, empoquillaillar o connexió dels elements exteriors (arcs, embornals, vaixells sifònics, etc.) de les xarxes d’instal·lacions executades sota el paviment, frats mecànics des del Superfície sencera fins que el morter estigui totalment integrat al formigó i la neteja final de la superfície acabada. Inclosa la preparació de la capa base existent, les articulacions de treball i formigó, la retracció per mitjans mecànics tallats amb disc de diamant almenys 2/3 del gruix de la solera, les articulacions de dilatació i les articulacions perimetrals.

33,39 €
RE0205

Sòls de pedra natural 60x30x2 cm, morter de ciment, a Estesa.

Subministrament i col·locació del paviment de marbre de marbre, per a interiors, 60x30x2 cm, acabat polit; Rebut amb morter de ciment M-5, de treball sense retards. Fins i tot les articulacions de perímetre contínues, l’amplada no inferior a 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, si escau, juntes de partició i articulacions estructurals o de dilatació existents al suport; Invertint amb el morter articular de ciment, CG1, per a articulacions mínimes (entre 1,5 i 3 mm), amb el mateix to de les peces i neteja.

59,13 €
RE0117

Sostre autoprotegit que no es pot passar

El sostre autoproprietic no passable realitzat sense barrera de vapor, augmentant la capa per a la millora, la capa de regularització amb 2 cm de morter impermeable, imprimació amb tipus emulsió bituminós negr Torxa, amb tipus LBM-50/g-Fp tipus de betum modificat de 50 GR/dm² de massa total, autoprotegit amb grànuls minerals de colors i armat amb el feltre de polièster, fins i tot la neteja prèvia del suport, el replantejament, la formació de baberos, els embornals i altres elements especials amb bandes de làmines LBM-40-FP, col·locades adherides amb imprimació prèvia prèvia, pèrdues i soleos, segons DB HS-1 dels estàndards CTE i UNE-104. Perfil inclusiu L per a la fixació de fulls a la fitxa.

38,48 €
RE0092

Storm Sepcial a la paret dels mitjans de comunicació amb plaques en forma d’asfalt.

Pluja sepcial de fins a 12 m d’alçada, formada per plaques d’asfalt 10 ones, amb un perfil de color negre i negre amb sistema de fixació directa, l’eliminació de les plaques en els propostes sobreposades i fixades a la paret mitjana directament sobre el suport ceràmic amb ungles buides. Fins i tot part proporcional dels accessoris, subhastes i elements de fixació. Totalment muntat, amb eliminació de l'excés de material i la càrrega de contenidors. Sense considerar les bastides o els mitjans d’elevació a Tajo.

18,19 €
RE0301u

Subministrament i col·locació HERM DIT-289 Placa d'ancoratge.

Subministrament i col·locació de suport de suport 289 en el sistema de reforç estructural de Forged amb un biga de Mecanoviga extensible.

32,64 €
RE0135u

Subministrament i col·locació Hermon Anchor

Subministrament i col·locació de la placa d'ancoratge, amb 4 ancoratges de 12 mm, disposats en formigó armat, perforació i àncora química amb tipus epoxi de tipus epoxi o resina epoxídica similar, vareta galvanitzada de 12 mm, femella i rentadora plana, a la rentadora plana, a la rentadora plana , sobre base regularitzada amb morter de resina aplicada o similar o similar, protecció anticorrosiva amb pintura thkrom o similar; Unitat totalment col·locada, part proporcional dels Andamiajes i mitjans auxiliars necessaris, retirada de l'excés de material i neteja final.

44,58 €
RE0571u

Substitució de bomba

Substitució de bomba existent i connexió a xarxa de sanejament, fins i tot connexió a xarxa elèctrica. Completament instal·lada i en funcionament.

64,82 €
RE0570u

Substitució de connexió de servei d'aigua potable

Partida alçada destinada a la substitució de connexió de servei d'aigua potable, d'acord amb la normativa municipal i la normativa de la companyia subministradora, fins i tot reposició de paviment exterior. Inclou p/p de mitjans auxiliars per a la seua completa instal.lació i funcionament.

64,82 €
RE0583u

Substitució de persiana i, en el seu cas, reconstrucció de llinda

Substitució de persiana, consistent en retirada de calaix i persiana existent amb la demolició d'elements necessaris; si és necessari, reconstrucció de la llinda, mitjançant dues filades de rajola buida de 4 cm, amb una vareta d'acer de diàmetre 12 mm; subministrament i col·locació de calaix d'alumini de 165 mm Argent A1650, teixit d'alumini tèrmic de lama de 41 mm, color ivori d'aproximadament 1500 x 1500 mm, recollidor abatible gris o blanc amb cinta de 16 mm. S'inclou neteja final de tall i retirada de runes a abocador.

64,82 €
RE0585u

Substitució de porta de balconada

Porta de balconada d'una fulla abatible, realitzada amb perfils d'alumini anoditzat de 15 micres amb segell de qualitat Ewaa-Euras amb canal europeu, junta d'estanqueïtat interior, sellant en cantonades del cèrcol i accessoris que garantisquen el seu correcte funcionament, acabat en color natural per a rebre envidrament de fins a 33 mm, rebuda directament en un buit d'obra de 90 x 210 cm mitjançant patilles d'ancoratge disposades cada 50 cm i a menys de 25 cm de les cantonades preses amb morter de ciment, fins i tot replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL

64,82 €
RE0201u

Substitució del vessant de balcó exterior.

La substitució de canonades de Balcó Spillman incloent l'expansió del forat a la paret de la fàbrica, eliminació de canonades anterior, la nova instal·lació de canonades executada amb perfil de PVC rectangular de 5x4 cm, fins i tot pendent i farcit de perímetre, vol mínim de 3 cm.

20,54 €
RE0347

Substitució silenciada per la rajola 15x15, en partició de maó.

Substitució del recobriment de ceràmica amb articulació mínima (1,5-3 mm) feta amb rajola monocolor de 15x15 cm, col·locada en una capa fina amb morter de ciment i cultivat amb fulla de ciment (L), fins i tot existent picat, talls, neteja, neteja i retirada de la retirada de runes, segons NTE/RPA-3 i guia de la rajola ceràmica (document reconegut pel Generalitat DRB 01/06)

40,30 €
RE0337

Superfície de formigó picat

CHOP DE SUPERIFICACIÓ DE CONCRET, per martell pneumàtic, fins i tot la neteja posterior del suport

32,03 €
RE0667u

Supervisió i control extern de pressupost d'obra en projecte

Supervisió i control extern del document de pressupost d'obra en projecte d'edificació, consistent en la verificació de la integritat, suficiència i idoneïtat de les partides incloses, així com de la correspondència i coherència amb la resta de la documentació tècnica. Considerant un màxim de 100 partides valorades, amb o sense descomposició. No inclou el pronunciament sobre els preus unitaris, ni sobre el cost d'execució material i de contracta ni sobre l'estat d'amidaments.

1.732,50 €
RE0399m

Suport de reforç a Vigueta, amb UPN-160

Suport de reforç per a les bigues danyades pel perfil UPN 160-180, ancorat a parets o bigues mitjançant perfor Mortar de reparació de Sikatop, pintura de protecció contra la corrosió en dues capes i soldadures necessàries.

93,94 €
RE0230

Tancament de la fulla interior, amb LH-7 + inislam PE-40.

Formació de fulles de partició interna a 7 cm des del gruix de fàbrica, el doble maó de ceràmica buida, a la coberta, 33x16x7 cm, rebuda amb morter de ciment M-5 i aïllament intern amb plaques de poliestirè expansives de 40 mm de tipus III. El gruix, fins i tot P/P de replantejar -se, anivellar i aprovar, rebut de tanques i preclocs, pèrdues, pauses, enjarjes, mochetas i neteja

29,89 €
RE0217u

Tast d’inspecció a la cara inferior de Forged. Aluminosi

Tastant al terrat d’1 m² i eliminació de l’eliminació del formigó de boca de pressió o armat, eliminant el guix Pot veure l’armadura i comprovar el seu estat, per mitjans manuals, sense incloure la reparació necessària.

37,29 €
RE0014u

Tast d’inspecció en recobriment de guix.

Tast d’inspecció en recobriment de guix, a una alçada de fins a 3,00 m, per a la inspecció de les diferents capes i tipus de material base, amb mitjans manuals, sense incloure la substitució d’aquestes.

30,38 €
RE0015u

Tasta de la Fundació a la Fundació.

Tastació de profunditat de 80 cm, per a la inspecció de la fundació, que inclou la demolició del paviment, la solera i l’excavació del terreny amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual per a un farcit posterior, estès i compactat amb les seves pròpies terres.

315,32 €
RE0136u

Tastació d’inspecció d’armadura Pilar

Tast d’inspecció en un pilar de formigó armat de fins a 3,00 m d’alçada per comprovar l’estat de l’armadura, per mitjans manuals, sense incloure la substitució dels elements, amb la retirada de runes i la càrrega en contenidor o camió, sense transport inclinat al abocador

46,58 €
RE0182u

Taxació o valoració immobiliària d'edifici, local o sòl (1 UI)

Taxació o valoració immobiliària per a 1 unitat d'inspecció, consistent en la redacció de valoració i informe justificatiu, independents o complementaris d'un altre informe o dictamen. Inclou: visites i desplaçament, visita del pèrit per a inspecció de l'immoble, estudi de mercat, anàlisi de normativa vigent en la data de valoració, elaboració de documentació gràfica necessària, redacció d'informe i valoració.

518,19 €
RE0594u

Taxació o valoració immobiliària d'edifici, local o sòl (10 UI)

Taxació o valoració immobiliària per a un edifici o local amb 10 unitats d'inspecció, consistent en la redacció de valoració i informe justificatiu, independents o complementaris d'un altre informe o dictamen. Inclou: visites i desplaçament, visita del pèrit per a inspecció de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 10 UI), estudi de mercat, anàlisi de normativa vigent en la data de valoració, elaboració de documentació gràfica necessària, redacció d'informe i valoració.

1.488,43 €
RE0595u

Taxació o valoració immobiliària d'edifici, local o sòl (20 UI)

Taxació o valoració immobiliària per a un edifici o local amb 20 unitats d'inspecció, consistent en la redacció de valoració i informe justificatiu, independents o complementaris d'un altre informe o dictamen. Inclou: visites i desplaçament, visita del pèrit per a inspecció de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 20 UI), estudi de mercat, anàlisi de normativa vigent en la data de valoració, elaboració de documentació gràfica necessària, redacció d'informe i valoració.

2.010,96 €
RE0596u

Taxació o valoració immobiliària d'edifici, local o sòl (50 UI)

Taxació o valoració immobiliària per a un edifici o local amb 50 unitats d'inspecció, consistent en la redacció de valoració i informe justificatiu, independents o complementaris d'un altre informe o dictamen. Inclou: visites i desplaçament, visita del pèrit per a inspecció de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 30 UI), estudi de mercat, anàlisi de normativa vigent en la data de valoració, elaboració de documentació gràfica necessària, redacció d'informe i valoració.

3.001,82 €
RE0391

Terres de balcó impermeable, amb poliuretà sikalàstic 490-T

Recobriment impermeable al paviment de conjunt existent, en terrasses exteriors del balcó, amb aplicació de pintura de poliuretà transparent sikalàstica 490-T, aplicada en tres mans (rendiment: 0,50 kg/m² cada mà), aplicació prèvia de 0, 25 kg/m² de base Primera amb Sikaprimer 490-T, fins i tot pintat a la paret vertical perimetral de les parets, fins a una alçada de 10 cm cer R (actualment és un morter de ciment i un morter de ciment, no hi ha cap rol cerlàmic). Preparació de suport, neteja i aturada; Totalment acabat.

36,31 €
RE0052

Terres de rajola de porcellana col·locades amb adhesiu de ciment de cua.

Subministrament i execució del paviment per tipus -/ -), de 41x41 cm, 22 €/ m²; Rebut amb adhesiu de ciment normal, C1 sense cap característica addicional, gris, doble enganxat i rebutjat amb fulla de ciment blanc, L, Bl-V 22,5, per a articulació mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorit amb la mateixa tonalitat de les peces . Fins i tot part proporcional de la partició neta i les articulacions estructurals existents en el suport, l’eliminació de l’excés de material de la mòlta i la neteja final del paviment.

44,59 €
RE0588u

Tractament contra insectes xilòfags en elements de fusta (1 UI)

Tractament contra insectes xilòfags en elements de fusta, amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, consistent en:

984,68 €
RE0560u

Tractament d'humitats per capil·laritat en fàbriques existents

Tractament d'humitats per capil·laritat en fàbriques existents de 15 cm de gruix mitjà, mitjançant la realització cada 10 cm de perforacions perpendiculars a la base del mur, col·locació de broquets d'injecció, segellat superficial de les perforacions amb morter de ciment i calç M-2,5 i injecció de beurada hidròfuga, a base de silicat potàssic i siliconat metílic de potasi, reblert de la perforació amb morter de ciment fluid, i revestiment del parament amb morter cimentós impermeabilitzant, amb resines i àrids seleccionats.

64,82 €
RE0328u

Tractament de façanes, amb fixació de dissolvents

Tractament de façanes amb el dissolvent altament penetrant preparat per a la fixació de superfícies en molt mal estat i amb problemes de Caleo, també s’utilitza com a membrana de curació del formigó, incolor i amb acabat transparent.

3,77 €
RE0358

Tractament hidrofugo Brick Caravista Brick

Tractament hidrofugo de tela de façana caravista, neteja superficial prèvia per a l’eliminació d’impureses i materials orgànics produïts per la contaminació, per màquina de tipus karcher amb aigua d’alta pressió, revisió i obturador puntual d’articulacions de morter buidades o culpades, aplicació final de productes especials hidròfies invisibles, Isaval Casa o similar, impermeable i transpirable, sense alterar l’aspecte original del caravista, l’eliminació de l’excés de material i la neteja. Totalment acabat.

8,50 €
RE0392

Tractament hidrofugo Brick Caravista Brick

Tractament hidrofugo de tela de façana caravista, neteja superficial prèvia per a l’eliminació d’impureses i materials orgànics produïts per la contaminació, per màquina de tipus karcher amb aigua d’alta pressió, revisió i obturador puntual d’articulacions de morter buidades o culpades, aplicació final de productes especials hidròfies invisibles, Isaval Casa o similar, impermeable i transpirable, sense alterar l’aspecte original del caravista, l’eliminació de l’excés de material i la neteja. Totalment acabat.

6,79 €
RE0582u

Tractament i pintura de fusteria metàl·lica existent

Tractament de fusteria metàl·lica existent, per la cara exterior i interior, consistent en neteja i escatat d'imperfeccions, aplicació de capa de pintura antioxidant i capa d'esmalt. Inclòs revisió i sanejament dels ancoratges als tancaments i reposició de peces en mal estat.

64,82 €
RE0581

Tractament protecció manyeria

Tractament de manyeria existent, consistent en neteja i escatat d'imperfeccions, eliminació d'òxid i pintura, massilla de forats provocats per l'oxidació i dues mans d'esmalt sintètic antioxidant. Inclòs revisió i sanejament dels ancoratges als tancaments. No inclou: reposició de peces en mal estat.

33,07 €
RE0284

Transport de deixalles, un verter autoritzat

Transport de residus de construcció, excavació de terres i demolició, barrejats, tenint en compte el 30% de les esponges, que han de ser separades en fraccions per un gestor de residus autoritzat abans del vessament, considerant com a no hazards segons la llista de residus europeus (LER) publicat per ordre MAM /304/2002, realitzada per la companyia autoritzada pel Departament de Medi Ambient de la Comunitat Valenciana, a un contenidor portàtil de 4 m³ de Capacida, situat a la carretera pública i transportat a la planta de tractament. Tenint en compte el canvi de primera part, el retorn i el canvi de contenidors, amb una part proporcional de mitjans auxiliars, sense incloure la càrrega, segons la llei 10/1998 a nivell nacional, així com la llei 10/2000 de residus de la comunitat valenciana.

39,63 €
RE0127

Transport de residus i/o fusta inerts metàl·lics amb contenidor.

Transport de residus inerts metàl·lics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb un contenidor de 4,2 m³, a un abocador específic, instal·lació de la construcció i tractament de residus de demolició extern a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

38,88 €
RE0126

Transport de residus inerts i/o formigó amb contenidor.

Transport de residus inerts de formigó, maons, rajoles i material de ceràmica, produïts en obres de construcció i/o demolició, amb un contenidor de 4,2 m³, a abocador específic, instal·lació de la construcció de la construcció i demolició de residus externs i demolició extern Centre d’eliminació.

34,81 €
RE0614u

Transport i càrrega o descàrrega en obra d'elements d'apuntalament

Transport i càrrega o descàrrega en obra d'elements d'apuntalament.

164,80 €
RE0106u

Transport i retirada de la plataforma suspesa. 2 ml.

Transport a la feina i retirada de la plataforma suspesa de tracció motoritzada, de 2 m de longitud, formada per un o més mòduls de 90 cm d'amplada, per treballar en parets verticals de fins a 30 m d'altura, compostos per rol, baranes, ascensors d'ascensor, cables i Estructura de suspensió, sistema antic, pesca de suspensió i altres dispositius de seguretat.

454,23 €
RE0103u

Transport i retirada de les bastides tubulars de la façana. 250 m².

Transport i retirada de bastides tubulars estandarditzades, tipus multidireccional, fins a 10 m alçada màxima de treball, formada per una estructura d’acer galvanitzada calenta, sense duplicar elements verticals i plataformes de treball de 60 cm d’amplada; per a l'execució de la façana de 250 m².

498,57 €
RE0005

Trituració de guix a Buena Vista a la paret vertical

B1 Construction Gypsum Trim a B1 a Buena Vista, a la paret vertical, de fins a 3 m d’alçada, en lloc de la col·locació prèvia de material de malla antialcalis, amb socorristes.

7,19 €
RE0502

Va elevar les voreres existents, dins dels locals comercials

Caixat del paviment existent, sense substitució, format per rajoles terrazo o conjunts de dimensions aproximades. 40 x 40 cm, fins que trobeu la solera base, elaborada amb un martell de compressor pneumàtic, amb retirada i càrrega al contenidor portàtil, situat a les carreteres públiques

8,35 €
RE0162u

Valoració econòmica per a informe o dictamen

Valoració econòmica justificada de reparació de patologies, esmena de deficiències, etc., com a part inseparable d'un dictamen pericial, al qual complementa. Considerant un màxim de 40 partides valorades, amb o sense descomposició.

787,50 €
RE0025u

Varella d'arròs d'injecció d'acer galvanitzat de 12 mm.

Subministrament i injecció de canya d’acer galvanitzat de 12 mm, incloent la realització del simulacre, neteja, humitat, aportació de resina epoxi i col·locació de la vareta, inclosa la rentadora i el fil d’estreny, el lloguer de perforació i el simulacre necessari.

10,71 €
RE0547u

Visita virtual de 200 panoràmiques per a Google Street View Trusted

Ruta virtual basada en la ingesta de 200 panoràmiques equi-reclangulars, corresponent a una superfície aproximada de 3000 m², vinculada pel programari que es presentarà com una única via contínua, formada per:

766,92 €