Activitat recent de la pàgina

PreuK Base de preus ha editat Mà d'obra
PreuK Base de preus ha editat Mà d'obra
PreuK Base de preus ha editat Moviment de terres
PreuK Base de preus ha editat Moviment de terres
PreuK Base de preus ha editat Estructures d'acer
PreuK Base de preus ha editat Estructures d'acer
PreuK Base de preus ha editat Tractaments d'humitats
PreuK Base de preus ha editat Tractaments d'humitats
PreuK Base de preus ha editat Neteja i tractaments
PreuK Base de preus ha editat Neteja i tractaments
PreuK Base de preus ha editat Demolició d'escala metàl·lica simple.
PreuK Base de preus ha editat Demolició d'escala metàl·lica simple.
PreuK Base de preus ha editat Demolició de forjat de formigó armat, amb biguetes metàl·liques.
PreuK Base de preus ha editat Demolició de forjat de formigó armat, amb biguetes metàl·liques.
PreuK Base de preus ha editat Transport de residus inerts metalls i / o fusta amb contenidor.
PreuK Base de preus ha editat Transport de residus inerts metalls i / o fusta amb contenidor.
PreuK Base de preus ha editat Transport de residus inerts i / o Formigó amb contenidor.
PreuK Base de preus ha editat Transport de residus inerts i / o Formigó amb contenidor.
PreuK Base de preus ha editat Injeccions del terreny
PreuK Base de preus ha editat Injeccions del terreny
PreuK Base de preus ha editat Reforç de fonaments
PreuK Base de preus ha editat Reforç de fonaments
PreuK Base de preus ha editat Acondicionament del terreny
PreuK Base de preus ha editat Acondicionament del terreny
PreuK Base de preus ha editat Treballs arqueològics

anterior | més recent