Activitat recent de la pàgina

PreuK Base de preus ha editat Revestiment de pintura a l'silicat en exteriors
PreuK Base de preus ha editat Revestiment de pintura a l'silicat en exteriors
PreuK Base de preus ha editat Cel ras de placa d'escaiola, nervada, de 100x60 cm
PreuK Base de preus ha editat Cel ras de placa d'escaiola, nervada, de 100x60 cm
PreuK Base de preus ha editat Soleres
PreuK Base de preus ha editat Soleres
PreuK Base de preus ha editat Preus validats per Joaquim Iborra Posadas
PreuK Base de preus ha editat Preus validats per Joaquim Iborra Posadas
PreuK Base de preus ha editat Revestiment monocapa per façanes, en pilars i davant forjats
PreuK Base de preus ha editat Revestiment monocapa per façanes, en pilars i davant forjats
PreuK Base de preus ha editat Conducte ventilació per extractor forçat a locals, tub PVC-125.
PreuK Base de preus ha editat Conducte ventilació per extractor forçat a locals, tub PVC-125.
PreuK Base de preus ha editat Il·luminació
PreuK Base de preus ha editat Il·luminació
PreuK Base de preus ha editat Evacuació d'aigües
PreuK Base de preus ha editat Evacuació d'aigües
PreuK Base de preus ha editat Fulla interior tancament de façana, amb LH-7 + aïllam PE-40.
PreuK Base de preus ha editat Fulla interior tancament de façana, amb LH-7 + aïllam PE-40.
PreuK Base de preus ha editat Indicadors
PreuK Base de preus ha editat Indicadors
PreuK Base de preus ha editat Aparells d'elevació
PreuK Base de preus ha editat Aparells d'elevació
PreuK Base de preus ha editat Lluminària d'emergència IP42 70lux
PreuK Base de preus ha editat Lluminària d'emergència IP42 70lux
PreuK Base de preus ha editat Paviment rajola gres 31x31 cm, en capa gruixuda, sense sòcol.

anterior | més recent