Activitat recent de la pàgina

PreuK Base de preus ha editat Sanejament
PreuK Base de preus ha editat Sanejament
PreuK Base de preus ha editat Climatització
PreuK Base de preus ha editat Climatització
PreuK Base de preus ha editat Tots els preus
PreuK Base de preus ha editat Tots els preus
PreuK Base de preus ha editat Solera formigó armada de 12 cm, en fossat d'ascensor.
PreuK Base de preus ha editat Solera formigó armada de 12 cm, en fossat d'ascensor.
PreuK Base de preus ha editat Demolició de partició interior de fàbrica revestida, gruix 4/5/7 cm.
PreuK Base de preus ha editat Demolició de partició interior de fàbrica revestida, gruix 4/5/7 cm.
PreuK Base de preus ha editat Partides
PreuK Base de preus ha editat Partides
PreuK Base de preus ha editat Maquinària
PreuK Base de preus ha editat Maquinària
PreuK Base de preus ha editat Marquesina de protecció anticaiguda d'objectes per a protecció de vorera. Amb lloguer per a 1 mes.
PreuK Base de preus ha editat Marquesina de protecció anticaiguda d'objectes per a protecció de vorera. Amb lloguer per a 1 mes.
PreuK Base de preus ha editat Col·locació de llindar de pedra natural i formació de rampa accés a vestíbul.
PreuK Base de preus ha editat Col·locació de llindar de pedra natural i formació de rampa accés a vestíbul.
PreuK Base de preus ha editat Auxiliars
PreuK Base de preus ha editat Auxiliars
PreuK Base de preus ha editat Material
PreuK Base de preus ha editat Material
PreuK Base de preus ha editat Mà d'obra
PreuK Base de preus ha editat Mà d'obra
PreuK Base de preus ha editat Moviment de terres

anterior | més recent