Activitat recent de la pàgina

PreuK Base de preus ha editat Redacció de projecte i direcció de rehabilitació d'edifici (1 UI)
PreuK Base de preus ha editat Redacció de projecte i direcció de rehabilitació d'edifici (1 UI)
PreuK Base de preus ha editat Mà d'obra
PreuK Base de preus ha editat Mà d'obra
PreuK Base de preus ha editat Moviment de terres
PreuK Base de preus ha editat Moviment de terres
PreuK Base de preus ha editat Redacció de projecte i direcció de rehabilitació d'edifici (10 UI)
PreuK Base de preus ha editat Redacció de projecte i direcció de rehabilitació d'edifici (10 UI)
PreuK Base de preus ha editat Redacció de projecte i direcció de rehabilitació d'edifici (20 UI)
PreuK Base de preus ha editat Redacció de projecte i direcció de rehabilitació d'edifici (20 UI)
PreuK Base de preus ha editat Estructures d'acer
PreuK Base de preus ha editat Estructures d'acer
PreuK Base de preus ha editat Tractaments d'humitats
PreuK Base de preus ha editat Tractaments d'humitats
PreuK Base de preus ha editat Redacció de projecte i direcció de rehabilitació d'edifici (50 UI)
PreuK Base de preus ha editat Redacció de projecte i direcció de rehabilitació d'edifici (50 UI)
PreuK Base de preus ha editat Direcció d'execució de rehabilitació (1 UI)
PreuK Base de preus ha editat Direcció d'execució de rehabilitació (1 UI)
PreuK Base de preus ha editat Neteja i tractaments
PreuK Base de preus ha editat Neteja i tractaments
PreuK Base de preus ha editat Direcció d'execució de rehabilitació (10 UI)
PreuK Base de preus ha editat Direcció d'execució de rehabilitació (10 UI)
PreuK Base de preus ha editat Direcció d'execució de rehabilitació (20 UI)
PreuK Base de preus ha editat Direcció d'execució de rehabilitació (20 UI)
PreuK Base de preus ha editat Injeccions del terreny

anterior | més recent