Activitat recent de la pàgina

PreuK Base de preus ha editat Obertura i excavació de rases en col·lectors enterrats
PreuK Base de preus ha editat Obertura i excavació de rases en col·lectors enterrats
PreuK Base de preus ha editat Partides
PreuK Base de preus ha editat Partides
PreuK Base de preus ha editat Maquinària
PreuK Base de preus ha editat Maquinària
PreuK Base de preus ha editat Col·lector soterrat canonada PVC-315 mm, farcit de rasa
PreuK Base de preus ha editat Col·lector soterrat canonada PVC-315 mm, farcit de rasa
PreuK Base de preus ha editat Material
PreuK Base de preus ha editat Material
PreuK Base de preus ha editat Tractaments d'humitats
PreuK Base de preus ha editat Tractaments d'humitats
PreuK Base de preus ha editat Moviment de terres
PreuK Base de preus ha editat Moviment de terres
PreuK Base de preus ha editat Estructures d'acer
PreuK Base de preus ha editat Estructures d'acer
PreuK Base de preus ha editat Mà d'obra
PreuK Base de preus ha editat Mà d'obra
PreuK Base de preus ha editat Redacció d'informe d'avaluació preliminar d'estructura IEP (1 UI)
PreuK Base de preus ha editat Redacció d'informe d'avaluació preliminar d'estructura IEP (1 UI)
PreuK Base de preus ha editat Neteja i tractaments
PreuK Base de preus ha editat Neteja i tractaments
PreuK Base de preus ha editat Determinació velocitat propagació ultrasons en pilars i bigues (CU)
PreuK Base de preus ha editat Determinació velocitat propagació ultrasons en pilars i bigues (CU)
PreuK Base de preus ha editat Injeccions del terreny

anterior | més recent