REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0597u

Redacció d'informe per a la inspecció i avaluació ràpida postcatàstrofe (50 UI)

1,00480,80480,80447,3119,9593,03
Redacció d'informe per a la inspecció ocular i avaluació ràpida post catàstrofe de danys d'un edifici o local amb 50 unitats d'inspecció, que recull la informació de l'edifici escrita i gràfica amb l'objectiu d'analitzar les conseqüències d'un incendi sobre l'estat actual de l'edifici, la presència de lesions o danys en l'estructura principal o secundària i en instal·lacions, l'avaluació de l'índex de reparació segons procediment de la Generalitat Valenciana, l'avaluació de les condicions d'habitabilitat i les recomanacions sobre les actuacions a fer. Inclou: visita del tècnic per a inspecció de l'immoble (amb una intensitat d'inspecció mínima de 23 unitats d'inspecció), emissió de fitxa d'inspecció i avaluació ràpida IER i redacció de fitxa d'avaluació detallada IED.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,022,70
%02%Costos indirectes0,034,05
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0156uVisita de reconeixement, presa de dades, inspecció ocular o intervenció presencial, inclús desplaçament1,0068,8868,8855,002,50
RE0159uDedicació d'un tècnic al reconeixement ocular d'una unitat d'inspecció en edifici o local, sense desplaçament23,0011,55265,65253,0011,50
MOU0063hTècnic. Nivell professional III (Font: IVE). / Més informació3,0022,0066,0066,003,00
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient0,2518,084,524,310,25
MOU0066hCoordinador Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació2,4025,0060,0060,002,40
MOU0081hDirector Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació0,3030,009,009,000,30
Observacions:
La intensitat d'inspecció mínima considerada està condicionada a la facilitat i permís d'accés per part dels propietaris. Es considera unitat d'inspecció independent cadascuna de les següents: cada habitatge independentment de la superfície; un local d'ús comercial, magatzem, garatge o qualsevol altre ús diferent al d'habitatge, en un mateix nivell i fins a 125 m² de superfície construïda o fracció. S'adopta el criteri fixat per la Guia d'Inspecció i Avaluació Preliminar d'estructures de formigó en edificis existents DRB 04/06 de l'Institut Valencià de l'Edificació.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 8/10/2019
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Joaquim Iborra Posadas
Validat amb data 08/10/2019
Observacions:
Editar preu