REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0586u

Assessorament tècnic sobre un tema estructural o constructiu

1,00126,00126,00120,004,0095,24
Assessorament tècnic, consistent en l'aportació no escrita d'una opinió fonamentada a una consulta sobre un tema estructural o constructiu, amb una dedicació no superior a mitja jornada laboral. No inclou desplaçament.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,022,40
%02%Costos indirectes0,033,60
Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0068hTècnic especialista. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació4,0030,00120,00120,004,00
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 2/7/18
Zona València
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu