REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0569u

Connexió a xarxa municipal de sanejament

1,001.030,001.030,00
Partida alçada destinada a la connexió del col·lector a la xarxa municipal de sanejament, d'acord amb els requisits exigits per l'Oficina de Coordinació d'Obres en Via Pública (OCOVAL) del Servei Municipal de Coordinació d'Obres i Manteniment d'Infraestructures, fins i tot reposició de paviment exterior. Inclou p/p de mitjans auxiliars per a la seua completa instal·lació i funcionament.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,0330,00
Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
PKU0001uPreu alçat en euros.1.000,001,001.000,00
Observacions:
Aquesta és una partida alçada que s'haurà de valorar definitivament en el seu moment, a partir de la informació facilitada per l'ajuntament, empresa municipal i companyies subministradores, i d'acord amb els requisits normatius exigits. Aquest preu tampoc no inclou la resolució de possibles conflictes amb altres instal·lacions soterrades en la via pública, impossibles de detectar en una inspecció ocular.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 7/05/2018
Zona València
..........
Validat per Joaquim Iborra Posadas
Validat amb data 10/06/2020
Editar preu