REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0554u

Assistència tècnica per a reparació o reforma interior (1 UI)

1,00376,74376,74327,0014,5086,80
Assistència tècnica per a l'execució d'una reparació o reforma interior puntual en un habitatge o local, sense afecció en estructura, façanes o altres elements comuns, amb intervenció en 1 unitat d'inspecció, consistent en la planificació, coordinació i supervisió de l'execució dels treballs. Inclou: tramitació de documentació tècnica i administrativa municipal, visites i desplaçament.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,60
%02%Costos indirectes0,030,90
Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0068hTècnic especialista superior. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació1,0030,0030,0030,001,00
RE0156uVisita de reconeixement, inspecció ocular o intervenció presencial3,00115,08345,24297,0013,50
Observacions:
Aquest preu no inclou el pagament de les taxes administratives.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 24/04/2018
Zona València
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Edita preu