?
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0552

Bastida tubular homologada

1,0012,7612,76
Bastida tubular, tipus sistema europeu ALLROUND de LAYHER o similar (UNE-EN 12810:2005 i 12811:2005), consistent en subministrament, lloguer, muntatge i desmuntatge per empresa especialitzada, i xarxa de protecció per a prevenció de caiguda de materials, segons especificacions de muntatge i instruccions del fabricant, normativa de compliment obligatori Estudi de Seguretat i Salut.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,03
Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0101uMuntatge i desmuntatge de bastides tubulars de façana, 250m².0,001.996,887,99
RE0102uFaçana de bastides tubulars per llogar 30 dies. Superfície 250 m².0,00695,252,78
RE0103uTransport i retirada de les bastides tubulars de la façana. 250 m².0,00498,571,99
Observacions:
Mesurada en projecció vertical, d'acord amb plànols.
Perfil ?
Empresa: ?
Actualització 00/00/0000
Zona ?
Observacions: Notes de l'autor?
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu