REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0508

Obertura i excavació de pous per a noves arquetes

1,0047,7847,7845,503,9595,23
Obertura i excavació de pous per a la nova xarxa soterrada de col·lectors, formació d'arquetes a peu de baixant i de pas, d'ample interior variable entre 50x50 i 80x80 cm. i profunditat mitjana 0,75 / 0,90 m, fins i tot retirada manual de les terres existents i càrrega en contenidor portàtil situat en via pública, p.p. replantejaments, cotes de nivell i pendents establertes mitjana 2% des llocs d'origen a peu de baixant i punt final evacuació. Unitat totalment executada i preparada per a la canonada de el col·lector.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,91
%02%Costos indirectes0,031,37
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0348hCompressor portàtil dièsel mitja pressió 4 m³ / min.0,504,702,352,350,50
REU0184hMartell pneumàtic demolidor0,804,083,263,260,80
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació1,3014,3118,6018,601,30
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / més informació1,2015,5018,6018,601,20
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,1517,932,692,690,15
Observacions:
La nova xarxa de col·lectors s'executarà paral·lelament a l'existent, mantenint l'ús de la xarxa existent el màxim temps possible, fins al moment de connectar i derivar a cada nou ramal.
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 01/07/2015
Zona València
Observacions: AO0015
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu