REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0507m

Obertura i excavació de rases en col·lectors enterrats

1,0044,0844,0841,983,6595,24
Obertura i excavació de rases per a la nova xarxa soterrada de col·lectors d'ample variable entre 0,60 m i 0,90 i profunditat mitjana 0,95 cm, fins i tot retirada manual de les terres existents i càrrega en contenidor portàtil situat en via pública, p.p. replantejaments, cotes de nivell i pendents establertes mitjana 2% des llocs d'origen a peu de baixant i punt final evacuació. Unitat totalment executada i preparada per a la canonada de el nou col·lector
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,84
%02%Costos indirectes0,031,26
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0348hCompressor portàtil dièsel mitja pressió 4 m³ / min.0,354,701,651,650,35
REU0184hMartell pneumàtic demolidor0,854,083,473,470,85
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació1,2514,3117,8917,891,25
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / més informació1,0515,5016,2816,281,05
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,1517,932,692,690,15
Observacions:
La nova xarxa de col·lectors s'executarà paral·lelament a l'existent, mantenint l'ús de la xarxa existent el màxim temps possible, fins al moment de connectar i derivar a cada nou ramal
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 01/07/2015
Zona València
Observacions: AO0015
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu