REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0506m

Demolició col·lectors enterrats existents, 110-125, patis i magatzems

1,0012,7812,7812,171,1095,23
Demolició de col·lector enterrat existent, en patis i magatzems de locals comercials, de formigó o PVC, i diàmetres diversos entre 110-125 mm, realitzat amb mitjans manuals i martell elèctric demolidor. Fins i tot p / p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. No considerada la demolició de la solera ni el paviment existent, valorat en una altra partida.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,24
%02%Costos indirectes0,030,37
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0348h0,154,700,710,710,15
REU0184h0,254,081,021,020,25
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,3514,315,015,010,35
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / Més informació0,3515,505,435,430,35
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 01/07/2015
Zona València
Observacions: AO0015
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu