REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0505u

Aixecat i reposició aparells sanitaris, locals comercials

1,0075,2475,2421,091,2028,03
Desmuntatge d'aparells sanitaris, corresponents a lavabos en interior de locals comercials, formats per inodors, lavabos i plats de dutxa, per a posterior reutilització i reinstal·lació en les mateixes condicions en què es trobaven.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,42
%02%Costos indirectes0,032,18
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0672uUnitat instal·lació d'aparell sanitari (vàter, bidet, lavabo i dutxa), amb acoblament a paret colzat amb plafó, de PVC, sèrie B, acabat blanc, per evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) en l'interior dels edificis , enllaç mixt de 1 1 / 4x40 mm de diàmetre, segons UNE-EN, Clau de regulació de 1/2, per a lavabo o bidet, acabat cromat, Clau de regulació de 1/2, per a inodor, acabat cromat, ut Cable flexible de 20 cm i 1/2 de diàmetre, ut Desguàs automàtic de llautó-coure per banyera, acabat cromat.0,5087,5043,75
REU0633uMaterial auxiliar per a instal·lació d'aparell sanitari.1,001,801,80
REU0312uAjudes de paleta a instal·lació de fontaneria i sanejament necessàries de canvi de traçat.0,1540,006,00
MOU0046hOficial 2a fontaneria. Nivell professional IX (Font: IVE). / més informació0,6017,2210,3310,330,60
MOU0035hOficial 1ª lampista. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,6017,9310,7610,760,60
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 01/07/2015
Zona València
Observacions: AO0015
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu