REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0503u

Obertura de passants en divisòries de locals comercial

1,0026,6126,6125,341,7095,23
Obertura de buits passants per a l'execució de la nova xarxa de col·lectors enterrats, a la trobada amb les envans de mitgera o de distribuició interior, realitzades amb maó ceràmic massís o buit, amb retirada de runes i càrrega en contenidor portàtil situat en via pública.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,51
%02%Costos indirectes0,030,76
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació0,8514,3112,1612,160,85
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / Més informació0,8515,5013,1813,180,85
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 01/07/2015
Zona València
Observacions: AO0015
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Editar preu