REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0502

Aixecat paviments existents, en interior de locals comercials

1,008,358,357,940,6795,09
Aixecat de paviment existent, sense reposició, format per rajoles de terratzo o gres de dimensions apróx. 40 x 40 cm, fins a trobar la solera de base, realitzat amb martell compressor pneumàtic, amb retirada i càrrega en contenidor portàtil, situat en via pública
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,06
%02%Costos indirectes0,030,09
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0067Demolició paviment rajola ceràmica, amb martell elèctric.0,505,272,642,510,23
RE0066Demolició paviment terratzo, amb martell elèctric.0,505,392,702,570,24
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,2014,312,862,860,20
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 01/07/2015
Zona València
Observacions: AO0015
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu