REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0497m

Reparació de safata de balcó

1,0065,8965,8941,713,1563,30
Safata de balcó a reparar consistent en eliminació d'elements mal adherits o en mal estat, fins a trobar volum consistent i suficientment compacte a criteri de la D.F., per mitjans manuals i / o mecànics. Recuperació de volums, inclosa la recuperació dels plints existents a la vora, mitjançant encofrat i per abocament de microformigó tipus Betonfix RR, fibrorreforzado. En cas de petits volums es realitzarà mitjançant emplenat per llançament de morter per capes. En balcons d'habitatges.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,03
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0371uRestauració del suport del balcó, superfície 1,50 m².0,30219,6365,8941,713,15
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 01/07/2015
Zona València
Observacions: AO0012
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu