REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0492

Reparació morters de revestiment amb descrostament

1,0032,7332,7310,010,7330,58
En paraments verticals amb descrostament dels morters de revestiment, s'eliminarà el revestiment en mal estat, es realitzarà la neteja de la superfície descoberta eliminant morters antics, pols i brutícia; recomposició de l'revestiment al seu acabat original amb morters de recomposició tipus R2 (UNE-EN 1504: 3-2006). Fins i tot es tindrà cura l'acabat textural que haurà de ser el més semblant a la textura existent, tenint cura de les zones d'unió amb els morters existents evitant en el possible els canvis de pla amb sortints i entrants. Segons Norma UNE - EN 998: 2003. Acabat llis. Quedarà enrasada a la superfície original.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,11
%02%Costos indirectes0,030,77
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0370Picat de murs exteriors per sanejat, superfície 30%.0,5010,845,424,640,41
REU0016kgMorter Estructural tipus Sac de 25kg, producte aplicatec R3.24,000,8520,40
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,2217,933,943,940,22
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,1014,311,431,430,10
RE0128Transport residus barreja, en contenidor 4 m³0,0236,620,66
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 01/07/2015
Zona València
Observacions: AO0012
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu