REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0490u

Demolició de safates de balcons

1,00110,50110,5076,995,0069,67
Demolició total de safata de balcó de formigó en mal estat per procediments mecànics, tenint en compte que prèviament s'ha d'assegurar l'estabilitat de la barana de fosa existent sobre ella, atirantándola mitjançant Tornapunta de platina de 50.3 mm i de longitud suficient presa des de cadascuna de les dues cantonades, inclinada 45º fins a trobar el mur de façana i encastada 10 cm en urpa disposada a l'efecte en aquesta platina, falcada amb morter d'ancoratge. Es començarà la demolició pel balcó més inferior i s'acabarà pel més superior, facilitant d'aquesta manera els estintolaments i encofrats necessaris. La demolició s'executarà fins a enrasar en mur de façana. Fins i tot recollida, baixada i transport de runes a abocador controlat.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,021,54
%02%Costos indirectes0,033,17
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0264uMartell elèctric demolidor Hilti / kango.1,8016,0028,80
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació1,5017,9326,9026,901,50
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació3,5014,3150,0950,093,50
Observacions:
No està valorat retirar la barana metàl·lica existent en els balcons, ni els treballs de sanejat, reforç de encastaments, reconstrucció d'elements i / o reposició d'aquestes.
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 01/07/2015
Zona València
Observacions: AO0012
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu