REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0487u

Protecció passiva RF-90 Llana de roca.

1,0023,1123,11
Protecció passiva contra incendis de tots els elements metàl·lics disposats en el projecte. Tant els reforços existents, perfils IPE sota biguetes, com UPN conformant la biga, així com els nous perfils de sistema de reforç de Mecanoviga valorats en el mesurament. Realitzat mitjançant projecció de morter ignífug de llana de roca per a estructures metàl·liques, per aconseguir una RF-90.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,030,67
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0262Ignifugat de perfileria metàl·lica amb fibres minerals per EF90 i gruix mig 3-4 cm.0,8024,5519,64
REU0761uCertificat d'aplicació i informe tècnic, realitzat per empresa especialitzada, visat pel col·legi professional, per a la ignifugació passiva en estructura metàl·lica de reforç, fins EI-1200,01280,002,80
Observacions:
Es valora considerant la UD com ML de protecció passiva en estructura de reforç. Aquesta valoració també considera l'emissió de l'Certificat d'Aplicació i informe tècnic realitzat per empresa especialitzada, visat pel col·legi professional, per a la ignifugació prevista EF-90
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 01/07/2015
Zona València
Observacions: AO0012
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu