REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0482

Demolició capa de compressió amb buidatge de pits en sostre tradicional

1,0017,8617,8611,990,8067,13
Demolició de capa de compressió de formigó, amb buidatge a la zona de pits, considerant un gruix mitjà de 8 cm de gruix, en forjats, amb mitjans manuals i martell pneumàtic, previ aixecat del paviment i la seva base (no inclòs en aquest preu) . També neteja, apilament, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,24
%02%Costos indirectes0,030,51
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
REU0264uMartell elèctric demolidor Hilti / kango.0,3216,005,12
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / més informació0,4515,506,986,980,45
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació0,3514,315,015,010,35
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 01/07/2015
Zona València
Observacions: AO0012
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu