REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0472u

Redacció de projecte i direcció en en eliminació de barreres (1 ascensors)

1,003.148,443.148,442.326,28104,7573,89
Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici plurifamiliar, consistent en la supressió del desnivell d'accés mitjançant baixada a cota 0 de 1 ascensors, rampa o altres solucions. Inclou: visites i desplaçament del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi inicial i valoració aproximada de les diferents opcions per a l'eliminació de barreres arquitectòniques, redacció de projecte de rehabilitació, redacció dels annexos necessaris, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció facultativa de les obres, coordinació de seguretat i salut i coordinació de gestió de residus.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,03
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0448uRedacció de projecte d'eliminació de barreres (1 ascensors)1,001.651,521.651,521.424,8964,00
RE0452uDirecció facultativa en eliminació de barreres (1 ascensors)1,00435,56435,56289,8313,00
RE0456uRedacció d'Estudi de Seguretat i Salut en eliminació de barreres (1 ascensors)1,00263,21263,21157,497,00
RE0460uRedacció de Gestió de Residus en eliminació de barreres (1 ascensors)1,00221,65221,65117,915,50
RE0464uCoordinació Seguretat i Salut en eliminació de barreres (1 ascensors)1,00342,01342,01211,339,50
RE0468uCoordinació Gestió Residus en eliminació de barreres (1 ascensors)1,00234,49234,49124,835,75
Observacions:
No s'hi inclou en aquesta partida el cost de cales a executar, si és el cas.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 28/10/2021
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0472, RE0473, RE0474, RE0475.
..........
Validat per Joaquim Iborra Posadas
Validat amb data 28/10/2021
Observacions:
Editar preu