REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0472u

Redacció de projecte i direcció en eliminació de barreres (1 ascensors)

1,002.546,972.546,971.768,8078,0069,45
Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici plurifamiliar amb 1 ascensor, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les deficiències detectades i descripció de la solució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques, redacció de projecte de rehabilitació, redacció dels annexos necessaris, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció facultativa de les obres, coordinació de seguretat i salut i coordinació de gestió de residus. Inclou: visites i desplaçament.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,03
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0448uRedacció de projecte d'eliminació de barreres (1 ascensor)1,00685,84685,84554,3226,50
RE0452uDirecció facultativa en eliminació de barreres (1 ascensor)1,00644,58644,58462,0020,00
RE0456uEstudi de Seguretat i Salut en eliminació de barreres (1 ascensor)1,00299,89299,89197,328,00
RE0460uEstudi de Gestió de Residus en eliminació de barreres (1 ascensor)1,00216,76216,76118,165,00
RE0464uCoordinació Seguretat i Salut en eliminació de barreres (1 ascensor)1,00457,47457,47305,0013,00
RE0468uCoordinació Gestió Residus en eliminació de barreres (1 ascensor)1,00242,43242,43132,005,50
Observacions:
No s'hi inclou en aquesta partida el cost de cales a executar, si és el cas.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 19/03/2018
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0472, RE0473, RE0474, RE0475.
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Edita preu