REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0470u

Coordinació Gestió Residus en instal·lació d'ascensor (3 ascensors)

1,00550,30550,30325,6315,0359,17
Coordinació de Gestió de Residus, segons l'Estudi de Gestió de Residus redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local amb baixada a cota 0 i instal·lació de 3 ascensors, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,021,73
%02%Costos indirectes0,038,29
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0499uVisita a obra del coordinador de gestió de residus, inclús desplaçament1,1468,8878,6262,782,85
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient3,7118,0867,0263,843,71
RE0280uDedicació d'un tècnic a la supervisió i maquetació de la documentació1,7169,30118,30112,675,12
MOU0063hTècnic. Nivell professional III (Font: IVE). / més informació1,0722,0023,5623,561,07
MOU0066hCoordinador Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació1,1425,0028,5428,541,14
MOU0081hDirector Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació1,1430,0034,2434,241,14
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0090,0090,00
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,00100,00100,00
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 18/03/2018
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0468, RE0469, RE0470, RE0471.
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Edita preu