REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0469u

Coordinació Gestió Residus en eliminació de barreres (2 ascensors)

1,00263,24263,24151,697,0157,62
Coordinació de Gestió de Residus, segons l'Estudi de Gestió de Residus redactat per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la supressió del desnivell d'accés mitjançant baixada a cota 0 de 2 ascensors, rampa o altres solucions, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,84
%02%Costos indirectes0,034,10
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)0,50
RE0499uVisita a obra del coordinador de gestió de residus, inclús desplaçament1,1068,8837,8830,251,38
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient3,5018,0831,6430,141,75
RE0280uDedicació d'un tècnic a la supervisió i maquetació de la documentació1,5069,3051,9849,502,25
MOU0063hTècnic. Nivell professional III (Font: IVE). / Més informació1,0522,0011,5511,550,53
MOU0066hCoordinador Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació1,1025,0013,7513,750,55
MOU0081hDirector Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació1,1030,0016,5016,500,55
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0090,0045,00
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,00100,0050,00
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 28/10/2021
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0468, RE0469, RE0470, RE0471.
..........
Validat per Joaquim Iborra Posadas
Validat amb data 28/10/2021
Observacions:
Editar preu