REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0462u

Estudi de Gestió de Residus en instal·lació d'ascensor (3 ascensors)

1,00532,22532,22320,5114,9560,22
Redacció de l'Estudi de Gestió de Residus per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local amb baixada a cota 0 i instal·lació de 3 ascensors, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,022,88
%02%Costos indirectes0,0310,02
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0063hTècnic. Nivell professional III (Font: IVE). / més informació1,4222,0031,3331,331,42
MOU0064hAuxiliar tècnic / Delineant superior. Nivell professional V (Font: IVE). / més informació2,4220,5849,8949,892,42
MOU0066hCoordinador / Tècnic superior. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació1,1425,0028,5428,541,14
MOU0081hDirector / Tècnic superior. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació1,1430,0034,2434,241,14
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient3,7118,0867,0263,843,71
RE0280uDedicació d'un tècnic a la supervisió i maquetació de la documentació1,7169,30118,30112,675,12
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0090,0090,00
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,00100,00100,00
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 18/03/2018
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0460, RE0461, RE0462, RE0463.
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Edita preu