REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0461u

Redacció de Gestió de Residus en eliminació de barreres (2 ascensors)

1,00253,10253,10147,866,9058,42
Redacció de l'Estudi de Gestió de Residus per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local, consistent en la supressió del desnivell d'accés mitjançant baixada a cota 0 de 2 ascensors, rampa o altres solucions, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,021,36
%02%Costos indirectes0,034,90
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)0,50
MOU0063hTècnic. Nivell professional III (Font: IVE). / Més informació1,3022,0014,3014,300,65
MOU0064hAuxiliar tècnic. Nivell professional V (Font: IVE). / Més informació2,3020,5823,6723,671,15
MOU0066hCoordinador Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació1,1025,0013,7513,750,55
MOU0081hDirector Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació1,1030,0016,5016,500,55
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient3,5018,0831,6430,141,75
RE0280uDedicació d'un tècnic a la supervisió i maquetació de la documentació1,5069,3051,9849,502,25
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0090,0045,00
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,00100,0050,00
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 28/10/2021
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0460, RE0461, RE0462, RE0463.
..........
Validat per Joaquim Iborra Posadas
Validat amb data 28/10/2021
Observacions:
Editar preu