REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0459u

Estudi de Seguretat i Salut en instal·lació d'ascensor (4 ascensors)

1,00744,11744,11522,2922,6770,19
Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per a les obres descrites en el projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici o local amb baixada a cota 0 i instal·lació de 4 ascensors, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,026,65
%02%Costos indirectes0,0315,68
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0068hTècnic especialista superior. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació3,7330,00111,96111,963,73
MOU0064hAuxiliar tècnic / Delineant superior. Nivell professional V (Font: IVE). / més informació5,7320,58117,97117,975,73
MOU0066hCoordinador / Tècnic superior. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació1,8725,0046,6546,651,87
MOU0081hDirector / Tècnic superior. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació1,8730,0055,9855,981,87
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient3,8718,0869,9066,573,87
RE0280uDedicació d'un tècnic a la supervisió i maquetació de la documentació1,8769,30129,32123,165,60
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0090,0090,00
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,00100,00100,00
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 19/03/2018
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0456, RE0457, RE0458, RE0459.
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Edita preu