REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0451u

Redacció de projecte d'eliminació de barreres (2 ascensors)

1,004.380,354.380,353.443,11153,2578,60
Redacció de projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici, consistent en la instal·lació de 2 ascensors. Inclou: visites i desplaçament del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi inicial i valoració aproximada de les diferents opcions per a l'eliminació de barreres arquitectòniques i redacció de la documentació tècnica de la solució escollida.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,025,35
%02%Costos indirectes0,0329,66
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0174uDedicació d'un tècnic a redacció d'apartat, secció o annex de memòria1,5087,92131,88125,616,00
RE0175uDedicació d'un tècnic a la redacció d'apartat, secció o annex de plec de condicions1,5066,3199,4794,744,50
RE0176uDedicació d'un tècnic a redacció d'apartat, secció o annex de pressupost3,5087,92307,72293,0914,00
RE0177uDedicació d'un tècnic a elaboració de documentació gràfica d'un apartat8,5085,60727,60692,9234,00
RE0178uDedicació d'un tècnic a la presa de dades o estat actual en una unitat d'inspecció, sense desplaçament1,5010,8116,2215,440,75
RE0279uDedicació d'un tècnic a disseny de solució constructiva2,50100,80252,00240,0010,00
RE0277uDedicació d'un tècnic al disseny de l'arquitectura d'interior2,50201,60504,00480,0020,00
RE0275uDedicació d'un tècnic a cada àmbit d'aplicació de normativa vigent2,5092,40231,00220,0010,00
RE0276uDedicació del tècnic especialitzat a expert en inspecció, càlcul o estructura3,00126,00378,00360,0012,00
RE0169uDedicació d'un tècnic a una reunió de treball, inclús desplaçament2,0068,88137,76110,005,00
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient10,5018,08189,84180,8110,50
RE0280uDedicació d'un tècnic a la supervisió i maquetació de la documentació5,5069,30381,15363,0016,50
MOU0066hCoordinador Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació6,5025,00162,50162,506,50
MOU0081hDirector Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació3,5030,00105,00105,003,50
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.3,6290,00326,17
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.3,95100,00395,03
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 28/10/2021
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0448, RE0449, RE0450, RE0451.
..........
Validat per Joaquim Iborra Posadas
Validat amb data 28/10/2021
Observacions:
Editar preu