REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0451u

Redacció de projecte d'instal·lació d'ascensor (4 ascensors)

1,004.939,504.939,503.877,46171,7378,50
Redacció de projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici amb baixada a cota 0 i instal·lació de 4 ascensors, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les necessitats existents i descripció de la solució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques. Inclou: visites i desplaçament, memòria del document, plec de condicions, pressupost i plànols.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,025,75
%02%Costos indirectes0,0333,03
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0174uDedicació d'un tècnic a redacció d'apartat, secció o annex de memòria1,8787,92164,06156,267,46
RE0175uDedicació d'un tècnic a la redacció d'apartat, secció o annex de plec de condicions1,8766,31123,74117,865,60
RE0176uDedicació d'un tècnic a redacció d'apartat, secció o annex de pressupost3,8787,92339,90323,7415,46
RE0177uDedicació d'un tècnic a elaboració de documentació gràfica d'un apartat8,8785,60758,93722,7635,46
RE0178uDedicació d'un tècnic a la presa de dades o estat actual en una unitat d'inspecció, sense desplaçament1,8710,8120,1719,200,93
RE0279uDedicació d'un tècnic a disseny de solució constructiva2,87100,80288,90275,1411,46
RE0277uDedicació d'un tècnic al disseny de l'arquitectura d'interior2,87201,60577,79550,2822,93
RE0275uDedicació d'un tècnic a cada àmbit d'aplicació de normativa vigent2,8792,40264,82252,2111,46
RE0276uDedicació de tècnic especialista a inspecció, càlcul o peritatge d'estructura3,73126,00470,24447,8514,93
RE0169uDedicació d'un tècnic a una reunió de treball, inclús desplaçament2,7368,88188,18150,266,83
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient10,8718,08196,46187,1110,87
RE0280uDedicació d'un tècnic a la supervisió i maquetació de la documentació5,8769,30406,52387,1617,60
MOU0066hCoordinador Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació6,8725,00171,65171,656,87
MOU0081hDirector Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / més informació3,8730,00115,98115,983,87
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.4,0990,00367,86
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.4,46100,00445,52
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 19/03/2018
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0448, RE0449, RE0450, RE0451.
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Edita preu