REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0450u

Redacció de projecte d'eliminació de barreres (1 ascensors)

1,003.616,523.616,522.849,77128,0078,80
Redacció de projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici, consistent en la instal·lació de 1 ascensors. Inclou: visites i desplaçament del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi inicial i valoració aproximada de les diferents opcions per a l'eliminació de barreres arquitectòniques i redacció de la documentació tècnica de la solució escollida.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,024,80
%02%Costos indirectes0,0325,06
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0174uDedicació d'un tècnic a redacció d'apartat, secció o annex de memòria1,0087,9287,9283,744,00
RE0175uDedicació d'un tècnic a la redacció d'apartat, secció o annex de plec de condicions1,0066,3166,3163,163,00
RE0176uDedicació d'un tècnic a redacció d'apartat, secció o annex de pressupost3,0087,92263,76251,2212,00
RE0177uDedicació d'un tècnic a elaboració de documentació gràfica d'un apartat8,0085,60684,80652,1632,00
RE0178uDedicació d'un tècnic a la presa de dades o estat actual en una unitat d'inspecció, sense desplaçament1,0010,8110,8110,290,50
RE0279uDedicació d'un tècnic a disseny de solució constructiva2,00100,80201,60192,008,00
RE0277uDedicació d'un tècnic al disseny de l'arquitectura d'interior2,00201,60403,20384,0016,00
RE0275uDedicació d'un tècnic a cada àmbit d'aplicació de normativa vigent2,0092,40184,80176,008,00
RE0276uDedicació del tècnic especialitzat a expert en inspecció, càlcul o estructura2,00126,00252,00240,008,00
RE0169uDedicació d'un tècnic a una reunió de treball, inclús desplaçament1,0068,8868,8855,002,50
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient10,0018,08180,80172,2010,00
RE0280uDedicació d'un tècnic a la supervisió i maquetació de la documentació5,0069,30346,50330,0015,00
MOU0066hCoordinador Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació6,0025,00150,00150,006,00
MOU0081hDirector Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació3,0030,0090,0090,003,00
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.2,9990,00269,22
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.3,26100,00326,06
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 28/10/2021
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0448, RE0449, RE0450, RE0451.
..........
Validat per Joaquim Iborra Posadas
Validat amb data 28/10/2021
Observacions:
Editar preu