REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0449u

Redacció de projecte d'eliminació de barreres (2 ascensors)

1,002.000,272.000,271.721,5776,6386,07
Redacció de projecte d'execució per a l'eliminació de barreres arquitectòniques en un edifici, consistent en la supressió del desnivell d'accés mitjançant baixada a cota 0 de 2 ascensors, rampa o altres solucions. Inclou: visites i desplaçament del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi inicial i valoració aproximada de les diferents opcions per a l'eliminació de barreres arquitectòniques i redacció de la documentació tècnica de la solució escollida.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,022,68
%02%Costos indirectes0,039,30
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)0,50
RE0174uDedicació d'un tècnic a redacció d'apartat, secció o annex de memòria1,5087,9265,9462,813,00
RE0175uDedicació d'un tècnic a la redacció d'apartat, secció o annex de plec de condicions1,5066,3149,7347,372,25
RE0176uDedicació d'un tècnic a redacció d'apartat, secció o annex de pressupost3,5087,92153,86146,557,00
RE0177uDedicació d'un tècnic a elaboració de documentació gràfica d'un apartat8,5085,60363,80346,4617,00
RE0178uDedicació d'un tècnic a la presa de dades o estat actual en una unitat d'inspecció, sense desplaçament1,5010,818,117,720,38
RE0279uDedicació d'un tècnic a disseny de solució constructiva2,50100,80126,00120,005,00
RE0277uDedicació d'un tècnic al disseny de l'arquitectura d'interior2,50201,60252,00240,0010,00
RE0275uDedicació d'un tècnic a cada àmbit d'aplicació de normativa vigent2,5092,40115,50110,005,00
RE0276uDedicació del tècnic especialitzat a expert en inspecció, càlcul o estructura3,00126,00189,00180,006,00
RE0169uDedicació d'un tècnic a una reunió de treball, inclús desplaçament2,0068,8868,8855,002,50
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient10,5018,0894,9290,415,25
RE0280uDedicació d'un tècnic a la supervisió i maquetació de la documentació5,5069,30190,58181,508,25
MOU0066hCoordinador Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació6,5025,0081,2581,253,25
MOU0081hDirector Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació3,5030,0052,5052,501,75
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,8190,0081,54
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,89100,0094,68
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 28/10/2021
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0448, RE0449, RE0450, RE0451.
..........
Validat per Joaquim Iborra Posadas
Validat amb data 28/10/2021
Observacions:
Editar preu