REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0426u

Estudi de Gestió de Residus en rehabilitació (10 UI)

1,00484,88484,88275,4212,3056,80
Redacció de l'Estudi de Gestió de Residus per les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero de 2008, del Ministerio de la Presidencia, que regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,023,34
%02%Costos indirectes0,0310,72
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient1,3018,0823,5022,391,30
RE0280uDedicació d'un tècnic a la supervisió i maquetació de la documentació1,3069,3090,0985,803,90
MOU0063hTècnic. Nivell professional III (Font: IVE). / Més informació2,2022,0048,4048,402,20
MOU0064hAuxiliar tècnic. Nivell professional V (Font: IVE). / Més informació2,3020,5847,3347,332,30
MOU0066hCoordinador Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació1,3025,0032,5032,501,30
MOU0081hDirector Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació1,3030,0039,0039,001,30
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0090,0090,00
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,00100,00100,00
Observacions:
Es considera unitat d'inspecció independent en un edifici cada espai accessible i cobert (habitatge, local d'ús comercial, magatzem, aparcament, element comú o qualsevol altre ús), fins a 200 m² de superfície construïda o fracció, en un mateix nivell.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 19/03/2018
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0425, RE0426, RE0427, RE0428.
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 03/10/2019
Observacions: Informació actualitzada amb data de dalt
Editar preu