REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0424u

Estudi de Seguretat i Salut en rehabilitació (50 UI)

1,00709,06709,06488,9120,8068,95
Redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut per les obres descrites en el projecte d'execució de rehabilitació per a un edifici o local amb intervenció en 50 unitats d'inspecció, d'acord amb el que s'estableix en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,026,95
%02%Costos indirectes0,0316,12
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0272uDedicació de personal a la gestió administrativa d'un expedient1,7018,0830,7429,271,70
RE0280uDedicació d'un tècnic a la supervisió i maquetació de la documentació1,7069,30117,81112,205,10
MOU0068hTècnic especialista. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació3,8030,00114,00114,003,80
MOU0064hAuxiliar tècnic. Nivell professional V (Font: IVE). / Més informació6,8020,58139,94139,946,80
MOU0066hCoordinador Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació1,7025,0042,5042,501,70
MOU0081hDirector Tècnic. Nivell professional II (Font: IVE). / Més informació1,7030,0051,0051,001,70
REU0763uCost mitjà de les primes de segur de responsabilitat professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,0090,0090,00
REU0762uCost mitjà de les taxes i aportacions per la gestió i visat d'un expedient en un col·legi professional, per cada 1000 unitats de moneda d'honoraris tècnics o fracció.1,00100,00100,00
Observacions:
Es considera unitat d'inspecció independent en un edifici cada espai accessible i cobert (habitatge, local d'ús comercial, magatzem, aparcament, element comú o qualsevol altre ús), fins a 200 m² de superfície construïda o fracció, en un mateix nivell.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 19/03/2018
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0421, RE0422, RE0423, RE0424.
..........
Validat per Francesc Company Gandia
Validat amb data 03/10/2019
Observacions: Informació actualitzada amb data de dalt
Editar preu