REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0420u

Gestió de documentació o consulta tècnica o administrativa

1,00118,10118,10101,885,5086,27
Gestió i tramitació de documentació tècnica o administrativa en una entitat administrativa local, autonòmica o estatal, consistent en la tramitació de la documentació necessària per a la sol·licitud de llicència, permís, autorització, etc., interlocució amb els tècnics de l'entitat i resolució final. Inclou: visites i desplaçament.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,021,13
%02%Costos indirectes0,031,69
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0063hTècnic. Nivell professional III (Font: IVE). / Més informació1,0022,0022,0022,001,00
MOU0067hAssistent administratiu. Nivell Professional IX (tipus de lletra: ive). / Més informació2,0017,2234,4434,442,00
RE0433uDedicació de personal a una gestió administrativa en una entitat externa, inclús desplaçament1,0058,8458,8445,442,50
Observacions:
Aquest preu no inclou el pagament de les taxes administratives d'aplicació.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 26/03/2019
Zona València
Observacions:
..........
Validat per Joaquim Iborra Posadas
Validat amb data 26/03/2019
Observacions:
Editar preu