REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0408u

Redacció de projecte i direcció de rehabilitació de façana (20 UI)

1,002.857,582.857,581.930,7787,7567,57
Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a la rehabilitació de façana amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les patologies existents i descripció de la solució per a la rehabilitació de la façana, redacció de projecte de rehabilitació, redacció d'annex de bastida, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció d'obres, direcció d'execució, coordinació de seguretat i salut, i coordinació de gestió de residus. Inclou: visites i desplaçament.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,03
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0191uRedacció de projecte de rehabilitació de façana (20 UI)0,601.176,24705,74550,4226,03
RE0194uDirecció facultativa de rehabilitació de façana (20 UI)0,601.237,87742,72534,4124,58
RE0197uEstudi de Seguretat i Salut en rehabilitació de façana (20 UI)0,60591,48354,89226,169,75
RE0199uRedacció d'Estudi de Gestió de Residus en rehabilitació de façana (20 UI)0,60598,35359,01230,0910,84
RE0402uCoordinació Seguretat i Salut en rehabilitació façana (20 UI)0,60753,03451,82278,8511,94
RE0405uCoordinació Gestió Residus en rehabilitació façana (20 UI)0,60405,66243,40110,844,61
Observacions:
Es considera unitat d'inspecció independent en un edifici cada espai accessible i cobert (habitatge, local d'ús comercial, magatzem, aparcament, element comú o qualsevol altre ús), fins a 200 m² de superfície construïda o fracció, en un mateix nivell.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 19/03/2018
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0189, RE0407, RE0408, RE0409.
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Editar preu