REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0408u

Redacció de projecte i direcció de rehabilitació de façana (20 UI)

1,002.005,342.005,341.480,9765,8073,85
Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a la rehabilitació de façana amb intervenció en 20 unitats d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les patologies existents i descripció de la solució per a la rehabilitació de la façana, redacció de projecte de rehabilitació, redacció d'annex de bastida, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció d'obres, direcció d'execució, coordinació de seguretat i salut, i coordinació de gestió de residus. Inclou: visites i desplaçament.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,03
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0191uRedacció de projecte de rehabilitació de façana (20 UI)0,60944,38566,63477,5622,83
RE0194uDirecció facultativa de rehabilitació de façana (20 UI)0,60784,56470,74342,1915,13
RE0197uEstudi de Seguretat i Salut en rehabilitació de façana (20 UI)0,60363,01217,81154,466,30
RE0199uEstudi de Gestió de Residus rehabilitació de façana (20 UI)0,60297,56178,54117,074,99
RE0402uCoordinació Seguretat i Salut en rehabilitació façana (20 UI)0,60650,03390,02278,8511,94
RE0405uCoordinació Gestió Residus en rehabilitació façana (20 UI)0,60302,66181,60110,844,61
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 19/03/2018
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0189, RE0407, RE0408, RE0409.
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Edita preu