REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0407u

Redacció de projecte i direcció de rehabilitació de façana (10 UI)

1,002.450,612.450,611.574,5771,1964,25
Redacció de projecte i estudis i direcció facultativa per a la rehabilitació de façana amb intervenció en 10 unitats d'inspecció, consistent en visita del tècnic per a presa de dades, alçament de l'estat actual, estudi i valoració de les patologies existents i descripció de la solució per a la rehabilitació de la façana, redacció de projecte de rehabilitació, redacció d'annex de bastida, redacció d'estudi de seguretat i salut, redacció d'estudi de gestió de residus, direcció d'obres, direcció d'execució, coordinació de seguretat i salut, i coordinació de gestió de residus. Inclou: visites i desplaçament.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,02
%02%Costos indirectes0,03
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
RE0190uRedacció de projecte de rehabilitació de façana (10 UI)0,601.104,30662,58512,8624,27
RE0193uDirecció facultativa de rehabilitació de façana (10 UI)0,60896,55537,93355,9715,96
RE0196uEstudi de Seguretat i Salut en rehabilitació de façana (10 UI)0,60515,45309,27182,727,86
RE0164uRedacció d'Estudi de Gestió de Residus en rehabilitació de façana (10 UI)0,60552,58331,55203,949,66
RE0401uCoordinació Seguretat i Salut en rehabilitació façana (10 UI)0,60628,58377,15218,109,24
RE0404uCoordinació Gestió Residus en rehabilitació façana (10 UI)0,60386,88232,13100,984,20
Observacions:
Es considera unitat d'inspecció independent en un edifici cada espai accessible i cobert (habitatge, local d'ús comercial, magatzem, aparcament, element comú o qualsevol altre ús), fins a 200 m² de superfície construïda o fracció, en un mateix nivell.
Redactat per Joaquim Iborra Posadas
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 19/03/2018
Zona València
Observacions: Partides relacionades: RE0189, RE0407, RE0408, RE0409.
..........
Validat per
Perfil
Validat amb data
Observacions:
Editar preu