REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0399m

Suport de reforç per a bigueta, amb UPN-160

1,0093,9493,9415,891,5016,92
Suport de reforç de biguetes danyades mitjançant perfil UPN 160-180, ancorat a murs o bigues mitjançant trepant de perfil a l'portell cada 30 cm, vareta roscada d'acer inoxidable 16 mm, tac químic de connexió a beina Hilti, fins i tot regeneració i preparació de suport amb morter Sikatop de reparació, pintura de protecció contra corrosió en dues capes i soldadures necessàries.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,32
%02%Costos indirectes0,032,73
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0043hEspecialista en metall. Nivell professional VII (Font: IVE). / més informació0,3018,365,515,510,30
MOU0005hOficial 1ª en construcció. Nivell professional VIII (Font: IVE). / més informació0,2017,933,593,590,20
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / més informació0,2015,503,103,100,20
REU0760uMuntatge, desmuntatge i lloguer de maquinillo elèctric per a elevació de perfileria en reforç estructural, càrrega fins a 200 kg. Lloguer ut / dia.0,0518,000,90
REU0173kgAcer laminat UNE-EN 10025 S-275-JR, en peça simple de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat en taller, aplicat en reforços estructurals.18,800,7914,85
REU0752uAncoratge compost per vareta roscada d'acer inoxidable A4-70, segons UNE-EN ISO 3506-1 de 16 mm de diàmetre, i 190 mm de longitud, femella i volandera, per a fixacions sobre estructures de formigó.4,0010,5042,00
REU0753uAmpolla de resina de vinilèster d'alta resistència, lliure d'estiré, de 16 mm de diàmetre, a base de metacrilat de uretà, enduridor i sorra de quars o corindó, per a l'execució d'ancoratges químics estructurals.1,504,606,90
REU0204htrepant mecànica0,352,350,820,820,35
REU0163uVolandera plana A13 / 24 galvanitzada.4,000,050,20
REU0162uFemella hexagonal M12 galvanitzada.4,000,090,36
MOU0022hOficial 1ª soldador. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,1017,931,791,790,10
REU0067hEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica.0,353,091,081,080,35
REU0158uElèctrode Spezial Air liquidi 3,25mm x 450.2,000,190,38
REU0030kgPintura casa TKROM, pot 25kg, imprimació antocorrosiva S / R gris 411 o similar.1,352,092,82
REU0161kgDissolvent universal TKROM imprimació antixidante, pot 5 kg.0,051,770,09
REU0031kgMorter estructural de resines, producte Aplicatec R4, en sacs de 25 kg.10,000,656,50
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 22/01/2015
Zona València
Observacions: AO0009
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu