REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0398u

Protecció de mobiliari interior

1,0085,7785,7759,624,0069,51
Protecció de el mobiliari interior d'un habitatge o local, prèvia a una intervenció d'obra, mitjançant la seva cobertura amb làmina de polietilè transparent i desmuntat d'elements susceptibles de trencament, com miralls, etc.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,021,19
%02%Costos indirectes0,032,46
%Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00)1,00
MOU0023hPeó especialista en construcció. Nivell professional XI (Font: IVE). / més informació2,0015,5031,0031,002,00
MOU0006hPeó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / més informació2,0014,3128,6228,622,00
REU0241uMaterial de construcció per a intervenció senzilla albañileria0,5045,0022,50
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 22/01/2015
Zona València
Observacions: AO0009
..........
Validat per ?
Perfil ?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu