REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0396

Revestimiento Promastic Fibra, para acabado de rodadura.

1,0020,7320,738,360,5040,33
Aplicación de masilla bituminosa PROMASTIC FIBRA, hasta un espesor de 2 mm, previa limpieza del soporte, aspirado del polvo residual, mano de imprimación con Imprimul diluido al 20%, y acabado con 2 manos de Promastic, rendimiento medio de 2-2,5 kg/m² y capa, según indicaciones del fabricante.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,17
%02%Costos indirectes0,030,60
%Incremento según el grado de dificultad o incertidumbre1,00
REU0740lPromulsil-imprimul, emulsió imprimació base per promastic fibra, garrafa de 25 l0,281,350,38
REU0741lPromastic fibra, massilla bituminosa, 2-2,5 kgm² aplicació en dues capes, color negre, garrafa de 45 l.5,102,2011,22
MOU0004hAjudant de pintor. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,2515,503,883,880,25
MOU0003hOficial 1a pintor. Nivell professional X (Font: IVE). / més informació0,2517,934,484,480,25
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 21/01/2015
Zona València
Observacions: AO0008
..........
Validat per ?
Perfil Notas del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?
Edita preu