REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
CODIUDESCRIPCIÓQUANTITATPREU (€)IMPORT (€)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€)MÀ D'OBRA (H)REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%)
RE0396m2

Revestimiento Promastic Fibra, para acabado de rodadura.

1,0019,9419,947,610,5038,16
Aplicación de masilla bituminosa PROMASTIC FIBRA, hasta un espesor de 2 mm, previa limpieza del soporte, aspirado del polvo residual, mano de imprimación con Imprimul diluido al 20%, y acabado con 2 manos de Promastic, rendimiento medio de 2-2,5 kg/m2 y capa, según indicaciones del fabricante.
%01a%Costos auxiliars sobre la mà d'obra0,020,15
%02%Costos indirectes0,030,58
%Incremento según el grado de dificultad o incertidumbre
REU0740lPromulsil-imprimul, emulsió imprimació a base per promastic fibra, garrafa de 25 l0,281,350,38
REU0741lPromastic fibra, massilla bituminosa, 2-2,5 kgm2 aplicació en dues capes, color negre, garrafa de 45 l.5,102,2011,22
REU0006hAjudant pintor.0,2514,703,683,680,25
REU0005hOficial de primera pintor.0,2515,703,933,930,25
Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU
Actualització 21/01/2015
Zona València
Observacions: AO0008
..........
Validat per ?
Perfil Notas del validador?
Validat amb data 00/00/0000
Observacions: Notes del validador?